Den andre sjansen (endret)

Her er et spill fra en lagturnering denne uken, og det er et spill av den sorten som kan slå ganske kraftig ut. Det gjorde det og i mange kamper. Er denne spilleføringen bare gjettverk, eller finnes det en plan B?

Nord er giver og Ø/V i sonen. Nord åpner med 1 spar. Du vurderer å melde inn 2 hjerter, og det gjorde nok mange. Det er imidlertid litt stramt med kun femkorts farge og helt minimum i ugunstig sone, så la oss si du passer før syd høyner til 2 spar. Da dobler makker opplysende, og etter pass fra nord sier du 4 hjerter før det går pass rundt. Syd spiller ut spar 4, tredje-femte som tilsvarer norske fordelingsutspill. Esset vinner første stikk. Hvordan spiller du?

Det ser unektelig ut som et valg i hjerterfargen, ta finesse eller toppe, og tippes det riktig er det enkelt på vinne utgangen. Men er det så sannsynlig trumfen sitter 3-1 her?

N/S var passive. De poengene N/S har antagelig er fordelt noe sånt som 12-13 (N/S) og 7-8 (S) som gjør det litt mer sannsynlig at nord har hjerter dame. Ũden annen side har nord fem eller seks spar, syd kun tre eller fire, og det gjør det ikke mest sannsynlig at nord har hjerterlengde. Hvis syd har singel hjerter ville han kanskje meldt mer hvis han har fire spar? Og hvis nord har sekskorts spar kunne vel han godt ha konkurrert mer, til tre-trinnet (paret bruker ikke 3 spar som invitt i den situasjonen, etter 1S-2S)?

Det ser ut som om trumfen sitter 2-2.

Du drar hjerter knekt, men liten kommer på fra nord. Selv valgte jeg å toppe. Men det viser seg at nord startet med damen tredje i trumf fra start, og da lyser det fire tapere mot deg. Er det en annen sjanse? En plan B? Jo, kløverfinessen kan gå slik at spartaperen kan kastes på kløver før de kommer inn, men...

Hvis du nå automatisk spiller kløver knekt og syd har damen kan han dekke, og de tre kløverstikkene er blokkert! Kløver 10 må i så fall ta andre stikk i fargen for å få tre stikk, og da er det ikke inntak til vest lenger så det blir de fire taperne, en i spar en i trumf og to i ruter.

Det er her et godt tips kommer inn i bildet. Hvis du vil de skal dekke, spill den største av likeverdige kort. Hvis du ikke vil de skal dekke, dvs. du vil snike rundt et kort, spill den minste av likeverdige kort. Her vil du definitivt ikke at syd skal dekke kløveren! Spill defor tieren, og om syd legger liten lar du den seile. Du gjør det med en fare for at det kan bli to bet hvis nord har kløver dame, men oppsiden er at du kanskje får notert soneutgang hvis syd ikke dekker med kløver dame.

 

Etter å ha bommet trumfen ble kløver 10 spilt, og det fungerte da syd la liten. Husk syd ser ikke øst sine kort og blokkeringen. Med stikk for kløver 10 var det bare å spille A-K i kløver. Om nord velger å trumfe den siste med trumfstikket sitt spiller ikke noen rolle, spartaperen forsvinner. Etterpå får N/S kun for A-K i ruter, +620.

Noen lesere ser kanskje at N/S med åpne kan kort starte med liten ruter til kongen, ruter tilbake til esset og ruter til trumf. Så sparskift. Det ser unektelig ut som et godt motspill, men da vinnes utgangen uten hjelp fra motspillerne, for mer enn de tre stikkene får de ikke. En spar kastes fra vest på den fjerde ruteren etter å ha tatt ut trumfen, og østs andre spar kan trumfes.  

Merk at N/S sine passive meldinger i gunstig sone gjorde at det ikke ble så lett å gjette trumfen. Men passiviteten førte også til at de ikke fant en fin stamp i 4 spar doblet. Der er det minst åtte stikk (-300) og muligheter for ni stikk også - en billig stamp. Jeg mener nord burde sagt 3 spar over vest sin dobling for å indikere denne håndtypen, og da kan kanskje syd velge å stampe over 4 hjerter i disse soneforholdene.