UTSPILLET (og litt til...)

Alle bridgespillere vet hvor tilfeldig utspillet kan være, og hvor frustrerende det kan være når man gjetter feil utspillsfarge. I det spillet du får her var det først nødvendig at utspilleren ikke traff riktig farge, men i tillegg måtte det litt mer til for å vinne kontrakten.

Spillet viser også det viktige poenget "Power of the Closed hand", altså det faktum at en kan få lurt til seg stikk fordi motspillerne ikke ser spilleførers kort.

Først en meldevurdering:

Giver ØST, N/S i sonen

Øst passer og det er syd sin tur. Hva melder du?

For svært mange er dette en rutinemessig 1 kløveråpning. En ser imidlertid ofte at toppspillere melder grand med denne typen hender. Sekskorts minor og ellers jevn hånd (5-3-2-2) kan absolutt være en grei grandåpning, men ideelt sett helst om de to dobbeltonene er bra. Her er akkurat det ikke optimalt, men likevel åpnet Boye Brogeland med 1NT.

Jeg liker det. Det sperrer faktisk noen ganger. Dessuten er disse kortene gode, like gode eller bedre enn mange flate 15-16 poengere. Dessuten blir det litt "soft" å åpne med 1 kløver og si 2 kløver neste gang, men for mye Møllers tran å hoppe til 3 kløver andre gangen. Altså, det er mange argumenter for grandåpning, og nedsiden er vel kun at en eventuell grandkontrakt kan havne på feil side om nord har en tynn stopper i spar, for eksempel kongen dobbel eller tredje.

Nevermind, 1NT sa Boye.

Etter pass fra vest meldte Christian Bakke (nord) 2 kløver - Stayman. Øst kom innpå med 2 hjerter. Boye passet, og da det kom tilbake til nord meldte han 3NT.

Fra vest kom hjerter knekt i utspill, og hele spillet så slik ut:

 

Det blir raskt to bet med spar ut. Men vest kunne ikke annet enn spille ut hjerter knekt etter dette. Dermed unngikk spillefører det "dødelige" sparutspillet, men han hadde kun åtte toppstikk. De kunne han ta, men da blir det garantert en bet fordi motspillerene vil finne ut hva dette dreier seg om. Å spille noe annet (ruter) enn å bare ta stikkene sine gir en liten risiko for to bet, men hva så når det er en bra sjanse til å kunne lure til seg det niende?

Boye: Hvordan kan jeg få lurt til meg denne kontrakten?

Og det er sannelig ikke lett for øst, husk han ser ikke syds hånd!

Brogeland stakk med hjerter ess og spilte liten ruter. Øst la liten, og med ett kjapt stikk i ruter kunne Brogeland ta sine ni med to hjerterstikk, ett lurestikk i ruter og seks kløverstikk - SCORWAY +600.

Christian er fornøyd med makkeren som snellet hjem 3NT

Hva som skjedde ved det andre bordet?

Der åpnet Brekka (øst) med 1 hjerter med sin gine 10 poenger. Hva tror du engelskemannen Bakshi gjorde som syd?

En "kjedelig" innmelding 2 kløver?

Nei, toppspilleren Bakshi er også glad i melde grand, så han meldte inn 1NT. Nord løftet til 3NT.

Øyvind Saur for SCORWAY skulle spille ut. Å spille ut makkers farge, spesielt når man har knekten dobbel er litt sånn "safe", man vil ikke bli kritisert om det blir feil. Men Saur er en spiller som tør gjøre det han tror på.

Saur: Utspill i makkers farge? Nei, nei...

Så Øyvind sendte i vei spar 2!

Blink.

Dermed tok Ø/V de seks første stikkene, SCORWAY +200 og 13 IMP på vei mot seier i turneringen.