Bærre lækkert (korrigert)

I bronsefinalen I WBT Masters i Rekjavik forleden fikk vi se et par lekre spilleføringer i ett og samme spill.

Kontrakten var 6 spar (S) ved begge bord. Det er vanskelig å se hvordan tolv stikk skal kunne vinnes. Trumffargen kan løses uten taper, men selv med fem sparstikk, hjerter ess, to ruterstikk og to i kløver blir det kun ti stikk, eller elleve med tre stikk i kløver. Det kan se ut som å trumfe ruter på bordet er tingen. Det blir imidlertid trøbbel, for det må jo gjøres før trumfen er tatt ut. Og på ruter ess i andre ruterrunde trumfer vest. Spillefører kan ha håp om å godspille ekstra hjereterstikk om fargen sitter 4-4, eller kongen tredje, men som du ser sitter kongen femte.

Lilleslem ble imidlertid vunnet ved begge bord.  Der polske (han representerer Sveits) Klukowski satt syd kom kløver i utspill. Klukowski la nieren som dro med seg østs dame, en god start, men det var fortsatt ganske langt frem. Det blir fortsatt kun elleve stikk om trumfen løses uten taper (5+1+2+3=11). Klukowski fant imidlertid en spilleføring som ga tolv stikk selv om han tapte ett trumfestikk!

Kløver ess vant altså første stikk over østs dame. Så spar ess og spar til kongen. En hjerter ble trumfet på hånden fulgt av kløver til knekten og nok en hjerter til trumf. Målet på dette tidspunktet var nok å sette opp hjerteren, men det går altså ikke. Men Klukowski «leste» nå sitsen helt eksakt. Han stjal nok en hjerter og spilte kløver til kongen og stjal for tredje gang hjerter, nå med håndens siste trumf. Hjerter A-Q lå fortsatt der borte. Syds fjerde kløver ble så trumfet hos nord, og spillefører var fri for trumf på begge hender mens motparten fortsatt har en trumf, en uvanlig situasjon. Så spilte han ruter til esset, og dette var igjen:

I denne posisjonen ble det spilt ruter mot kongen, og vest kunne ikke finne på noe lurt. Om han kaster hjerter vinner ruter konge stikket, hjerter ess tar det tolvte stikket og vest får for trumfen sin til slutt. Om vest trumfer er han innspilt og må spille hjerter unna kongen til nords dame. På dette tidspunktet er hele fordelingen åpen som en bok for en spillefører av Klukowski kaliber. Vakkert!

Men spillet ble bare uavgjort da en annen polakk, Buraas også vant 6 spar, dog på en helt annen måte etter hjerterutspill fra vest.

Hjerterutspillet ga også spillefører en god start, en fri finesse, og hjerter dame vant første stikk. Som i Klukowski sin situasjon i starten var det fortsatt kun elleve sikre for Buraas ved å løse trumfen uten taper. Buraas tapte også ett trumfstikk, men vant kontrakten!

Buraas gikk nå naturlig nok for å trumfe ruter hos nord. Men vest kunne trumfe ruter ess i andre runde ruter. Vest spilte mer hjerter, liten fra nord, øst la tieren og syd stjal. En ruter ble så trumfet hos nord, og Buraas begynte å se for seg et ganske velkjent mønster. Han spilte nå spar knekt til esset og spar til kongen som tok ut trumfen siden den nå satt 2-2 etter at vest hadde trumfet ruter tidligere. Så hjerter ess med avkast av en kløver fra syd fulgt av hjerter til stjeling, og det ville vært tolv stikk fra topp om hjerteren hadde vært fordelt 4-4 da den femte hjerteren i så fall ville gitt ett ekstra stikk. Det gjorde den ikke, men likevel kunne Buraas «claime» sin kontrakt! Hvorfor det?

Jo, på dette tidspunktet visste Buraas at vest var alene om å holde hjerter foran nords hjerter 8. Øst var alene om å holde ruter, og bak han satt syd med ruter 6 som en trussel. Hvem skulle da holde tre kløvere idet det ble kun tre kort igjen? Dette var igjen før syds siste trumf ble spilt:

På spar 8 må vest holde hjerter konge, hvis ikke gir hjerter 8 det tolvte stikket. Følgelig blir det kun to kløvere hos vest i trekortspossen. Og øst må holde en ruter så han vil også kun ha to kløvere med tre kort igjen. Dette er en såkalt show-up squeeze, og spillefører vet med 100% sikkerhet at kløveren sitter 2-2 til slutt!

En spiller som ikke ser slikt vil antagelig spille kløver ess og kløver til finesse med slike kort, men idet vest følger kløver andre gangen vet jo spillefører at vest ikke har mer enn den kløveren han følger på med i det stikket, og følgelig kan han ikke ha damen. Dessuten vet spillefører at idet han tar esset kommer damen til å falle, for øst har jo igjen en ruter.

Bærre lekkert på begge bord - uavgjort spill.

Urettferdig?

Noen ganger skulle man ønske systemet var en eller annen form for relesystem hvor man kan spørre og grave og finne ut så godt som alt. Hvis det da ikke kommer motmeldinger hvor de systemene av og til er mer i trøbbel enn de som spiller naturlig system er. Vel, dette spillet fra en parturnering i helgen er slik at det var vanskelig å finne ut "alt" med vanlig system, og N/S-parene klarte ikke å finne ut hvor gode kort de hadde til sammen. Ville du og din favorittmakker funnet toppkontrakten?

Det ble hjerterkontrakt med dette. Det er ikke så rart, kanskje, for nord åpner med 1 hjerter, og syd går naturlig nok for hjerterkontrakt og svarer de fleste steder 2NT, Jacoby, eller Stenberg som vi kaller det i Norge. Det viser som de fleste vet 4+ kort støtte i majorfargen og er utgangskrav. Senere blir det fort at syd spør om nøkkelkortene, og da finner han ikke ut at nord har en så knallsterk kløverfarge, men får informasjon om at makkerparet mangler trumf dame. Da blir det enten å satse på storeslem som sett fra syds sitt synspunkt normalt er avhengig av at ess-knekt-fjerde mot kongen tynt femte løser seg uten taper, eller gi seg i lilleslem hvor det normalt blir tolv eller tretten stikk. Ingen i makkerparet vet at de faktisk har tretten toppstikk i grand kortene med kun to hjerterstikk!

Spillet var skuffende for makker og meg. Motparten kom i 6 hjerter med nord som spillefører, og det ble litt "drama" i spilleføringen.

Hvordan ville du spilt den kontrakten? Er det noen grunn til å tenke på å ta hjerterfinesse? Det blir litt mot salen, for å toppe med en slik farge er marginalt bedre enn å spille på 3-1 og legge ned kongen fulgt av finesse med knekten andre gangen.

Du regner med alle er i slem og noen få i storeslem, så det blir nok et slags valg hva du bør satse på. 

Det er dog et lite poeng her, i alle fall hvis du har bestemt deg for å ikke spekulere i hjerterfinesse, dvs. hvis du har tenkt å ta for ess-konge uansett.

Hvilken honnør spiller du først?

Dette er parturnering, så safespilling står ikke høyt på prioriteringslisten. Men siden du ikke har tenkt å gjøre noe spesielt for det eventuelle overstikket bør du også i parturnering tenke på at det kanskje kan sitte kjempeskjevt noen ganger.

Hvilken 4-0 sits i trumf kan det sikre deg mot uten å tape noe stikk på å spille slik hvis det sitter 3-1 eller 2-2?

Hvis øst har fire trumf spiller det ingen rolle hvilken honnør du legger ned hvis det er snakk om å vinne kontrakten. Men hvis vest har alle fire trumfene kan det fort gå galt å spille kongen først, vest vil i så fall normalt få to trumfstikk med Q-10-x-x bak A-J-9 etter at kogen er spilt. Og slik satt det:

Han som satt nord mot oss er en bra spiller som bannet stygt etter å ha lagt ned hjerter konge og oppdaget renonsen hos øst. Men han ga ikke opp. Hvis vest følger farge i de fargene han velger å cashe kan det med endel sitser ende med et sluttspill hvor vest med tre kort igjen må stjele seg inn bare for å spille trumf rett inn i A-J. Men her fikk vest stjålet tidligere, i tredje runde kløver, og så fikk han fridd seg. Da måtte han få betestikket med ett trumfstikk til.

Hvis trumfesset spilles først (med plan om a bare ta A-K) oppdages 4-0 sitsen. Det spilles hjerter mot K-8-x-x gjenværende, og vest som sitter i mellom får kun ett trumfstikk. Og om det er vest som er renons i trumf kan spillefører simpelthen spille hjerter til kongen i fargens andre runde, så hjerter mot knekten - en trumftaper. Å spille esset først gjør imidlertid at man går glipp av tretten stikk hvis øst har alle fire trumfene (på kongen oppdages sitsen, og om øst har alle trumfene tas dobbelfinesse - null trumftaper.).

Et merkelig spill; N/S har 5-4 tilpasning i hjerter, men det er som nevnt tretten stikk i grand uten å utnytte den fargen. Kun hjerter A-K er nødvendig. For det er 2+2+5+4 = 13 stikk fra taket! En kuriositet: det står faktisk i 7 ruter (!) også om nord som har singel rutertier er spillefører (om syd spiller ruterkontrakt kan vest spille hjerter ut til stjeling). Da har man vel grunn til å tro på en gladscore etter at motparten har spilt 6 hjerter med bet, en kontrakt som står?

Hvor mange prosent ga for den deilige beten, +100 til Ø/V?

53%!

Det var en rekke par i storeslem, men de var i feil storeslem, 7 hjerter. Flere av dem gikk to bet. Ingen god reklame for bridgen i New Zealand, kanskje, for ingen spilte grandkontrakt i det 48 par store feltet hvor faktisk mange bra spillere deltok! Noen få par vant 6 hjerter (78% score), og en av dem fikk +1660 i 6 hjerter doblet der vest meget ufornuftig doblet lilleslemmen. Da han ble spurt hvordan i alle verden han kunne finne på å gjøre det var svaret at makkeren hadde meldt! Øst i det makkerparet av den superaktive typen som melder med ingenting bare for å forstyrre. Det var likevel uklokt å doble, men manger ganger mer uklokt å melde (i sonen for sikkerhet skyld!), synes jeg. Eller det er vel heller grunn til å si at det er patetisk, kanskje til og med rett og slett dumt...

Med andre ord en fortjent bunn (x 2) for de to spillerne.

FYRVERKERI (2)

Som nevnt i forrige innlegg ble lag GILLIS utsatt for veldig mange kanonavgjørelser av lag MILLNER i den siste kampen i WBT Masters i Reykjavik forleden. I dette tøffe spillet var de svenske brødrene Rimstedt nære maksresultatet, men det ble tapt spill likevel:

Hva ville du åpnet med som nord?

Det er for sterke kort for svake 2, og heller ikke ideell fordeling for en sperreåpning med begge majorfargene. Hjerterfargen er dog så god at det er fristende å betrakte kortene som en «hjerterhånd» og klinke til med en høy hjertermelding, kanskje 3 hjerter? Rimstedt gikk lenger enn det og åpnet med 4 hjerter!

Det var i teorien sannelig i riktig spill han sperret høyt og luftig, for Ø/V kan lett vinne tretten stikk i kløverkontrakt. Kløverkontakten må dog spilles av vest, for om øst er spillefører kan det komme ruter ut som nord stjeler.

Øst gikk over nords 4 hjerter innpå med 4 NT – to steder å spille. Hele meldingsforløpet ble slik:

Om syds dobling av 4NT bare var en frekkass, eller det kanskje viste stampeinteresse vites ikke. Det ble imidlertid syd som måtte ta avgjørelsen til slutt uansett, og han gjorde det riktige da han stampet i 7 hjerter.

Merk at 7 kløver står da det er avkast for spar på ruterfargen. Merk også at N/S kan vinne tolv stikk i sparkontrakt om det tippes riktig på hvor spar knekt er plassert. I dette spillet står det altså storeslem Ø/V og lilleslem N/S (med heldig sparvalg)!

Rimstedt bommet sparvalget og gikk to doblede bet i 7 spar, -300. Det er selvsagt et bra resultat selv om han kunne sluppet med -100, motparten har jo en mulig +2140 i kløverkontrakt.

Ved det andre bordet satt O.Svendsen vest og Sælensminde øst. Nord åpnet mer forsiktig med 2 hjerter som jeg ikke sikkert vet hvordan er definert for det paret. Sælensminde doblet, og syd sa 4 hjerter. Svendsen var med og avga en frivillig 5 kløver-melding. Nord sa 5 hjerter, men det var for sent å stoppe det norske paret nå. Sælensminde vurderte godt da han hoppet til 7 kløver! Problemet var dog at etter denne utviklingen stolte syd på at dette stemte og sa 7 hjerter.

Samme kontrakt ved det bordet også, altså. Men da den polske nord tippet riktig i spar ble det kun stusselige +100 på Ø/V, og 5 tapte IMP for lag GILLIS.

Tøffe tak...

Ps. Det var endel andre som spilte 7 hjerter doblet med enten -100 eller -300. Noen fikk spille 6 hjerter doblet med en bet, og ved tre bord ble 6 hjerter doblet vunnet, N/S +1210! Toppen til Ø/V kom der Ø/V fikk spile 7 kløver doblet og noterte +2330. Ett par til fikk være i fred i 7 kløver (+2140). Med andre ord ble det i dette spillet en sving på hele 3540 poeng mellom beste N/S score og beste Ø/V score.

Som sagt, tøffe tak...

WBT, Reykjavik: Fyrverkeri (1)

Før siste runde i WBT Masters i Reykjavik onsdag lå GILLIS (Gillis og norske Brogeland, Sælensminde, O.Svendsen samt de svenske brødrende Rimstedt) på 3.plass. Da møtte de sterke MILNER (et amerikansk par samt fire polske). Det ble et fyrverkeri av en kamp. De to svenskene og Svendsen-Sælensminde spilte den siste kampen for GILLIS, og de spilte godt. Men det gjorde sannelig MILNER sine spillere også, og det ble liksom ikke mulig å vinne særlig mange IMP for det «norske» laget. MILNER traff omtrent på alt av vanskelig avgjørelser og fant bl.a. en kanonstamp med 4-4 tilpasning i spar i aller første spill hvor det ble 12 IMP ut for GILLIS. Her er et annet spill som viser det skyhøye nivået.

Begge på syds plass, Kwiecien og Rimstedt havnet i 6 kløver etter at vest hadde meldt inn ruter, og øst hoppstøttet ruteren. Det kom ruter ess i utspill fra vest som syd stjal. Hva nå?

Det ser ut som et valg i hjerter, hvor er hjerter dame?

Men begge spilleførerne så den lekre spilleplanen som øker vinnersjansen ganske mye. Nesten umidelbart etter ruterutspillet var stjålet av syd fulgte spar til A-K og spar til stjeling høyt. Det er neppe farlig ta to store spar før trumfen er tatt ut, sparfargen sitter ikke 6-1 i spar i dette spillet. Etter den starten spilte de trumf. Ekstra sjansen slo til da hele spillet så slik ut:

Etter å ha trumfet ruterutspillet og altså spilt tre ganger spar, den siste stjålet var det bare å spille trumf. Dette er en såkalt partiell eliminasjon. Ekstrasjansen er at den som kommer inn på trumfesset ikke har forsvarets andre trumf å fri seg med, og heller ikke den fjerde sparen. Og slik satt det. Idet øst ble satt inn å trumfesset så det slik ut:

Øst fikk i denne situasjonen for kløver ess og måtte enten spille ruter til dobbeltrenons som stjeles hos syd mens en hjerter forsvinner fra nord, eller spille hjerter som løser fargen for spillefører. Dermed ble det ikke noe hjertervalg. god bridge,, +1370 ved begge bord og uavgjort spill.

Til tross for at GILLIS spilte en bra kamp måtte de se seg slått med 5,2 - 14,8 VP og ramlet med det til 6.plass mens MILNER ble nr. 4. De BOTTON (Hoftaniska, Charlsen, Helgemo m.fl.) kom på 7.plass i de 16 lag store feltet spekket av internasjonale toppspillere.

Opplegget for disse turneringen har vært slik at det etter Round Robin spilles plasseringskamper basert i plasseringene etter de 16 rundene. Så nr. 1 og nr. 2 spiller om seieren i turneringen, nr. 3 og 4 om tredjeplassen osv. I Reykjavik ser det ut til at kun de fire først plasserte spiller slike plasseringskamper. I finalen spiller MAVERICK (India) mot APRES - BRIDGE CHAMPS (med bl. fire danske spillere).

WBT MASTERS REYKJAVIK

På Island spilles nå World Bridge Tour Masters.

Turneringens hjemmeside med resultater og all slags informasjon finner du her.

Opplegget er som i tidligere WBT-turneringer, en Round Robin fulgt av plasseringskamper. Det er som vanlig i disse turneringene et knallsterkt felt, og flere norske spillere deltar. Etter 10 av 16 runder ligger GILLIS best an av lagene med norsk innslag (Brogeland, Sælensminde og O.Svendsen), på 5.plass. På 6.plass ligger DE BOTTON (med bl.a. Hoftaniska, Charlsen og Helgemo).

DE BOTTON fikk noen magiske kontrakter mot seg i et par av kampene. Her er et spill fra runde 1:

Superaggressive sperreåpninger er blitt mer og mer vanlig, spesielt i gunstig sone. Selv er jeg litt skeptisk til det hvis spranget fra det beste en kan ha for en sperreåpning til de svakeste er veldig stort. Det kan føre til usikkerhet for den andre spilleren som kanskje ikke tør stampe eller sperre videre, og da kan den aggressive åpningsstilen paradoksalt nok føre til at paret blir mer passive i de videre meldingene, bortsett fra aggressiviteten selve åpningen gir, da. Men noen ganger fungerer slike ultraspreke sperreåpninger. I dette spillet åpnet øst med 3 ruter mot DE BOTTONS N/S-par. Hvem av nord eller syd skal melde over det? Det er ikke lett, og det gikk pass rundt. Kontrakten gikk tre bet, N/S +150.

Som du ser kan N/S vinne utgang, for eksempel 3NT. Det finnes ikke inntak til østs ruterfarge. Ved det andre bordet åpnet også øst, der med svake 2 ruter. Derfra gikk meldingene slik:

Jeg vet ikke om N/S hadde helt kontroll på dette, men syds 2NT-melding gjorde at grandkontrakt ikke var så fristende. Grandkontrakten ville blitt på feil side, for de visste jo ikke at ruter ess satt foran. Så det ser litt ut som de snublet seg ut i 4 spar, en sårbar kontrakt med kun 4-3 i trumf. Det måtte sitte litt snilt.

Ruter dame kom ut til esset fulgt av mer ruter. Spillefører vant med kongen og tok hjerterfinesse til vests konge. Det kom hjerter tilbake, og spillefører tok også det siste hjerterstikket. Så liten kløver fra syd. Det spiller ingen rolle hva vest gjør. Han la liten, men spillefører tippet riktig og la damen. Så kløver til esset og mer kløver. Uansett hvordan det nå satt kunne nords fjerde kløver trumfes med spar ess - 10 stikk, +620 og 10 IMP ut for DE BOTTON. 

Før runde 10 lå DE BOTTON bedre plassert enn nr. 6, men så ble det et stort tap mot MILNER. Et av de tapte spillene var dette:

N/S har nesten verdier til utgang, 24 poeng til sammen. Og slik det sitter står det i 3NT. Merk at spar 9 er et viktig kort her, hvis ikke kan Ø/V få fatt i fire sparstikk og for hjerter ess, men med tieren og nieren i spar har N/S en stopper. Slik det sitter vinnes dermed 3NT hvis man kommer seg dit. Men ved de fleste bordene ble kontrakten 2 spar Ø/V! Det skjedde flere steder etter to passer og åpning med 1 ruter av øst. Noen steder åpnet nord med sin flate 11-poenger. Da går naturlig nok syd på til utgang.

Akkurat de to scenariene skjedde i kampen DE BOTTON - MILNER. DE BOTTONS N/S spilte mot Ø/V sin delkontrakt i spar hvor det ble ni stikk, Ø/V +140. Der DE BOTTON satt Ø/V kom N/S i 3NT og vant den med ni stikk, N/S +600, og MILNER vant 12 IMP på spillet. 

  

Bridge for alle på Tenerife

Bridge for alle arrangerer igjen bridge på Tenerife, et populært ferie- og bridgeopplegg som denne gangen pågår i perioden 8. til 27.januar. Det spilles en rekke turneringer, og alle resultatene finner du her. 

Fra mandagens turneringer tar vi med dette spillet hvor det for en gangs skyld ikke var best å følge læreboka i meldingene.

Hvordan ville du og din favorittmakker meldt disse kortene med syd som giver og alle i faresonen?

Det er jo normalt slik at med minst åtte kort i majorfarge bør det spilles trumfkontrakt. Og 4 spar er en bra kontrakt med disse kortene. Men toppkontrakten var 3NT, i alle fall slik som det satt:

I 3NT er det elleve stikk med kun ett stikk i spar! Ruterfargen gir full uttelling, seks stikk, og med tre i hjerter og minst ett i kløver blir det elleve stikk totalt. I sparkontrakt kan det normalt ikke gå an å unngå to trumftapere og ett stikk til Ø/V for kløver ess. 

Noen åpnet med svake 2 spar som syd, andre med 1 spar. Det er ikke så lett å gå for grandkontrakt med nord sine kort med kun damen dobbel i kløver idet han får vite om sekskorts spar hos åpneren. 

De som var i 4 spar og vant ti stikk fikk likevel litt over middels siden det var kun delkntrakt ved noen bord. Ett par fikk lurt til seg elleve stikk i 4 spar (Ø/V fikk ikke tatt for kløver ess) som ga nest topp. Kun ett par var i 3NT, og de fikk for sikkerhets skyld tolv stikk, alenetopp for +690, men det ville gitt topp med +660 også. Det var imidlertid høydepunktet for det paret, en enkelt topp hjalp dem ikke så mye da de endte under middels. Så det er vel kanskje slik at det i det lange løp lønner seg å følge lærebokas anbefalinger likevel...?

 

Motspill

Her er et spill fra en lagturnering forleden hvor en normalt sett "dum" meldevurdering førte frem. Men så ofte før skjedde det fordi motspillerne ikke gjorde jobben sin.

       VEST, MOTSPILLER

                                       SYD, BLINDEMANN

Du har vest sine kort og ser syd sin nokså miserable hånd etter makkers utspill mot 3NT. Meldingene gikk slik: 2NT (20-21) fra nord, 3 kløver Stayman fra syd, 3 ruter ingen major fra nord og 3NT (!!!) fra syd. Hvor den ideen (å si 3NT) kom fra vites ikke, men å bevisst melde 3NT uten tilpasning og 21-22 poeng til sammen er ikke å anbefale.

Mot 3NT spilte øst ut spar 6. Du har litt lyst til å kaste opp på bordet selv om makkers utspill kan være greit nok, naturlig, men uheldig. Og det er her det er så viktig å ikke bli negativ og gi opp, spillet er ikke over før det er over!

Spillefører ber om knekten, du legger kongen og nord vinner med spar ess. Så fortsetter nord med spar dame og nok en spar til finesse med åtteren. Så makker har uskyldig spilt ut spar fra nieren fjerde, et normalt utspill i umeldt majorfarge mot NT-kontrakt. Nå skal du finne fire avkast. Hva kvitter du deg med?

På spar dame i stikk 2 virker det naturlig å kaste en kløver, eller kanskje hjerter 4. Så de to første avkastene blir vel en hjerter og en kløver, men hva skal du så kaste på de to siste sparene?

Nord har ingen majorfarge, så han kan ha kløver-, eller ruterfarge, eller kanskje 4-4 i de fargene. Hvilken minorfarge bør du holde?

Det kan du ikke vite. Ikke uten hjelp fra makker.

Da spillet forekom var vest så skuffet over denne utviklingen at han ikke fulgte med og hold på fire kløvere. Dermed forsvant to rutere, og da var spillefører på høyden siden hele spillet så slik ut:

Siden vest altså ga opp ruteren tok spillefører fem ruterstikk i tillegg til de fem sparstikkene, ti stikk og +630.

Kontrakten 3NT er egentlig latterlig. Om vest hadde funnet hjerter ut ville/burde Ø/V tatt fem kløverstikk og to hjerterstikk, to sonebet. Om det spilles ut kløver foræres ett stikk til nord og det blir heldig ni stikk fordi spar ess tar med seg kongen og det blir fem sparstikk. Sparutspillet ga egentlig ikke bort noe i fargen, og spillefører har kun fem sparstikk og tre ruterstikk etter det utspillet. Så det bør bli en bet selv etter spar ut hvis vest holder ruteren og går ned på to kløvere. Hvordan skal vest kunne vite hva han skal kaste?

Det er øst som kan hjelpe vest med hensyn til hva vest bør holde.  Jeg er egentlig ikke så stor tilhenger av alt for avanserte signaler, det blir ofte krøll hvis man prøver å gjøre det for avansert. Men i en slik situasjon hvor det er klart at når spilllefører dundrer i vei med sparfargen vil hele den fargen være åpen som en bok for alle, og det behøves for eksempel ikke fordeling fra gjenværende og slikt. I en sånn situasjon er det gratis å si at hvordan øst følger på i spar har en viss Lavinthal-betydning. Dvs. han legger nedenfra og oppover for å indikere noe i laveste rangerte farge, motsatt med verdi(er) i høyeste rangerte farge. Hvis han ikke har noen preferanse startes (i andre sparrunde) med et kort mitt i haugen. Her legger øst spar 2 i andre stikk, så spar 5 og til slutt spar 9. Det er en ganske klar indikasjon på at han har kontroll på laveste rangerte farge, kløver. Da kan vest trygt kvitte seg med noen kløvere og holde ruteren. 

Det nytter ikke å være kritisk til motpartens meldinger hvis man ikke spillet godt nok i mot selv!

 

Små marginer

I Canberra ble turneringen South West Pacific avsluttet på torsdag. Det deltok 76 lag. Dette var et avsluttet mesterskap, men det følger en Knock-Out turnering (National Open Teams) for de åtte beste i SWPT. Som vanlig ble det jevnt og spennende den fjerde dagen, et bikkjeslagsmål for å bli på topp-8. Mitt lag var inne på topp-8, så ute, så inne igjen (nr. 7) før siste kamp. Da ble det et lite tap 7 IMP. Det var trist å se resultatene bli offentliggjort og miste plassen i NOT kvartfinalen med 0,4 VP margin.

Når det er så jevnt til slutt i en turnering vil mange lag finne ut at de lett kunne fått fatt i de nødvendige IMPæene. Men det gjelder alle. Man fokuserer gjerne på avslutningen og spillene mot slutten som kunne avgjort det hele selv om det selvsagt har blitt spilt bort mange IMP tidligere i en sånn fire dagers turnering med hele 240 spill.

Min unge makker (20 år) og jeg spilte ikke godt i denne turneringen etter en bra innsats i den store IMP-par turneringen dagene i forveien (4.plass). Men gode lagkaerater gjorde at vi hang med der oppe. Jeg syntes synd på makker som etter siste kamp fant ut en "teknisk" feil helt mot slutten kostet mer enn nok til av laget ville blitt nr. 8 eller 7.

For meg var ikke spillet noe stort problem som nord. Kontrakten var 3 spar og kortene til venstre med spar konge singel var blindemann. Makker som hadde meldt hjerter spilte ut ruter dame. Jeg stakk over og tenkte at her tar vi tre ruterstikk, så ser jeg om makker legger styrke eller svakhet i hjerter. Hvis han legger svakhet bør det spilles en fjerde runde ruter til trippelrenons. Hvis makker har noe å bidra med i trumf i fjerde stikk får han trumfet ut spar konge. Da har jeg minst ett sparstikk. Slik det så ut (makker satt med Q.10 i spar) får jeg to sparstikk og beten. Så ruter ess vant første stikk fulgt av ruter konge, og makker la svakhet i hjerter allerede i andre stikk. Jeg tok for ruter knekt og spilte en fjerde ruter. Men så kom sjokket, makker måtte si fra at han hadde revokert. Slik så hele spillet ut:

Dette er et hverdagsspill hvor korrekt motspill mot 3 spar gir tre ruterstikk og to trumfstikk til nord siden vest må bruke trumfkongen idet fjerde runde ruter spilles og syd setter i spar 10. Men da lover og regler kom inn i bildet ble stikk overført til spillefører pga. av revoken i stikk 2, og kontrakten ble notert som vunnet. Det kostet selvsagt noen IMP, og slik det var utgjorde det litt over 1VP mens altså marginen opp til 8.plassen var 0,4 VP.

Slikt skjer, og ganske typisk mot slutten av en lang turnering hvor spillerne er slitne. Men oftere enn at en sylskarp 20-åring gjør slikt er det vel at spillere på min alder revokerer...

Det enkle er ofte det beste

Neida, dette er ikke noen reklame for en velkjent butikk-kjede, men et spill som viser at det av og til lønner seg å gjøre ting enkelt. Spillet er fra Summer Festival of Bridge i Canberra, Australia. Denne festivalen er et to uker langt arrangement. Den første uken har det vært flere turneringer, og i helgen den nest viktigste turneringen, TBIB Open Swiss pair, en imp-parturnering for 144 par.

Festivalens hovedturnering, South West Pacific Teams starter mandag og pågår i fire dager. Mot slutten av uken spilles så National Open Teams som er for kun de 8 beste i SWPT mens de andre spiller forskjellige andre turneringer helt til neste søndag.

Den første uken var det i tillegg til noen sideturneringer australske mesterskap for Seniors og Ladies. Og i de to sistnevnte turneringene ble det i helgen spilt seminfinaler og finaler for å avgjøre mesterskapene og hvem som skal få representere Australia i Bridge OL i Buenes Aires til høsten. Samtidig var det Youth Week, et lignende arrangement som de flotte arrangementene vi har for ungdommer i Norge. Og ungdommene storkoste seg. Min faste makker for tiden som nylig har fylt 20 år deltok. Han fortalte at i en av singelturneringene fikk han en makker som var 6 år! Jeg tror ikke jeg har hørt om en seksåring som spiller organisert bridge før? Det kan vel ikke bli særlig kulere enn det...

Laura Ginnan som organiserte Youth Weekend har sendt meg et bilde hvor en ser en glad liten gutt spiller bridge. 

Seksåringen Ashley Matheson på bridgeturnering. Noen yngre?

Så til det nevnte spillet som er fra en sideturnering i forrige uke, også det IMP-par turnering. Ta nord sine kort og vurder hva du ville gjort. Du er giver, og ingen er i sonen.

Du åpner med 1 kløver og hører 1 hjerter fra øst. Din makker på syds plass sier 2 ruter! Det viser slik jeg spiller minst femkorts farge og minst 10 poeng, rundekrav. Nestemann (vest) melder 2 hjerter. Hva gjør du nå?

I mange år har jeg forsøkt å påvirke uerfarne spillere til å IKKE går rett i ess-spørring hvis det behøves litt undersøkelser først. En ser alt for ofte at det hoppes rett i Blackwood, eller Gerber og slikt, og så når svaret på antall ess kommer begynner den som spurte å klø seg i hodet. Antall ess var ikke nok til å fortelle hvilken kontrakt de skulle spille. I mange sånne tilfeller burde spilleren tatt det litt med ro og undersøkt mer om tilpasning og kanskje mer om hvor sterkt makkerparet egentlig var til sammen. Å finne ut antall ess behøver på ingen måte være nok til å vite hva sluttkontrakten er.

Men av og til er det nok.

I dette spillet er vel det eneste du ønsker å vite om makker har god ruter (K-Q) og om han kanskje har spar ess?

Her synes jeg det er greit å gjøre det enkelt og gå rett i 4NT, Key Card Blackwood med ruter som trumf. Da får du litt overraskende svaret 5 spar, to nøkkelkort samt trumf dame. Hva melder du da?

Makker har altså K-Q minst femte i ruter og spar ess. 7 ruter må være en glimrende kontrakt. Hvis makker har kun en eller to små kløvere blir det nok stikk ved å godspille kløveren. Kun en grusom kløversits kan kanskje ødelegge moroa. Det vil bli fem ruterstikk, og normalt minst fem kløverstikk, to ess og en sparstjeling hos nord = 13 stikk. Du sier altså 7 ruter, og meldingsforløpet har tatt 10-15 sekunder.

Her hadde syd for sikkerhets skyld kløver knekt, så det var tretten toppstikk både i ruter-, kløver- og grandkontrakt. Spillefører forlanger tretten stikk idet blindemann blir lagt på bordet, så spilleføringen tar kortere tid en meldingsforløpet.

Frustrerende for Ø/V, for selv om dette bør være et ganske enkelt spill for de fleste ga det hele 12 IMP til N/S. 60 par deltok i denne sideturneringen hvor nivået riktignok var litt lavere enn i de største turneringene. Av de som satt N/S var det kun tre par som spilte storeslem. Resten var delt med nesten like mange i lilleslem som i utgang!

Hvorfor?

Det må sies at øst meldte merkelig som meldte inn 1 hjerter, ikke 1 spar eller kanskje Michaels Cuebid (begge major). Og noen steder var nok Ø/V mer aktive så det ble vanskeligere for N/S.  Jeg hørte imidlertid at mange var i ganske lignende situasjon som det meldingsforløpet vi skisserte her, men nord krevde med 3 hjerter eller lignende, og det hele ble uklart.

Ja, dette var et eksempel på at det kan lønne seg å gjøre det enkelt av og til. Og det var også et eksempel på hvor brutal IMP-par kan være. Det er som jeg har hevdet mange ganger før en nokså tilfeldig turneringsform som jeg personlig ikke liker, for det blir en kjempefordel å sitte med kortene. Men også i den turneringformen jevner nok akkurat det seg ut, så spiller man godt blir det poeng i IMP-par og.

Aktiv eller passiv meldestil (spill fra OL-kvaliken, innlegget korrigert litt)

Hva som er beste meldestil kan diskuteres. Aggressiv? Passiv? Eller kanskje noe midt i mellom...

Det er imidlertid mange situasjoner et makkerpar må diskutere om de skal kunne ha en samtstemt stil for dette. Å være for passiv i meldingene er ikke vinnende. Å være veldig aggressiv kan fungere, men det er nok slik at å være helt vill ikke vil fungere heller. Det beste er etter min mening noe midt i mellom, dvs. aktiv i visse posisjoner, men ikke melde og melde "just for the sake of it". En kan kanskje bruke et uttrykk fra poker for å beskrive stilen som jeg tror er best, en "tight-aggressive style".

Dette handler både om åpningsstil på ett-trinnet, innmeldinger og sperremeldinger. Sperres veldig aktivt og for ofte kan paradosalt nok makkerparet bli passivt senere i mledingsforløpet fordi det da nødvendigvis vil bli et stort sprang mellom det dårligste og beste sperremelderen kan ha, og makkeren som kjenner den aggressive stilen tør ikke trå til. Et poeng når det gjelder åpningsmeldinger på ett-trinnet er om man avtaler å åpne med 11 poeng (noen går lavere), eller om man må ha de foreskrevne 12 honnorpoengene for åpning som liksom er "regelen".

Når jeg blir spurt om jeg åpner med 11 så svarer jeg "vet ikke". Det spørs på håndtypen. Med fordelingshender (5-5, 6-4 osv) bør det åpnes ofte selv om man ikke har de foreskrevne poengene, kanskje med færre poeng enn 11 også. Men husk at selv om slike hender har voldsomt stikkpotensiale i trumfkontrakt så behøver de ikke være så bra om det ikke finnes tilpasning. Derfor er en god tommelfinger-regel at hvis man mangler noen poeng for åpning kan det åpnes likevel med lange farger hvis fargen(e) er bra, dvs. sannsynligvis stikkgivende.

Det er også en evigvarende diskusjon om det bør åpnes med 11 balanserte. Det og blir "kanskje" for meg som liker å åpne hvis hånden inneholder mulige stikk, noen slikt som 4-4-3-2 hender og brukbare farger, kanskje noen tiere her og der. De hendene er ofte bedre enn mange 12-poengere som alle åpner med. 

Dramatisk start på finalen i OL-kvaliken

Det er vanskelig å komme til noen god konklusjon på dette, de lærde strides. Og enkeltspill beviser lite. Det virker som det er mest populært nå for tiden å åpne hyppig, selv med 4333 hender og 11 poeng. "Først inn" er mottoet, og det er mange som mener det er best. Her kommer det første spillet i OL-kvaliken forleden. Det var altså spill 1, så nord var giver og ingen i sonen. Giveren satt med:

      NORD

Ville du vurdert åpning?

Jeg gjentar at hva som vil fungere best er vanskelig å si, det kan være nokså tilfeldig. Men for meg er det pass med 3334 fordeling og 11, og som regel også om det er 4-4 i minor. Dessuten har ikke nord noen majorfarge som kan være en strategisk fordel å ha (særlig spar) hvis man åpner og finner tilpasning, for motparten må i så fall opp på neste meldetrinn om de ønsker om å kjempe om kontrakten. Det gir oss større sjanse for å gå i pluss ved å bete dem. 

I de to finalekampene (Åpen og Damer) ble det åpnet ved tre av fire bord. Kun nord for vinnerlaget i åpen klasse (World Bridge Tour), Chrstian Bakke passet. I damekampen ble det kun et uskyldig spill da begge N/S-parene spilte delkontrakt med bet, henholdsvis -100 og -150, så spillet ga kun 2 IMP utslag. 

I åpen klasse gikk det pass rundt der Bakke passet i første hånd. Meldingene gikk slik ved det andre bordet:

Igjen var det den meldesituasjonen vi tidligere har nevnt hvor åpneren ikke har noen god andre melding etter motpartens innmelding 1 spar og negativ dobling fra makkeren på syds plass. Det ville vært bedre for nord om han hadde åpnet med 1 ruter som noen gjør med 4-4 i minor, da kunne han meldt 2 kløver etter makkerens dobling av østs 1 spar. Men i Norge er det mest vanlig å åpne med 1 kløver.

Som i spillet her i bloggen forleden (fra samme kamp) er det mange som i den situasjonen har avtale om at 1NT fra åpneren ikke lover stopper i spar, for noe må jo åpneren melde. Da 1NT ble doblet fikk nok nord litt kalde føtter og redoblet som han mente som SOS. Men syd hadde så bra kort at han trodde dette kunne stå:

Syd passet ut nords redobling med sine 10 poeng mot makkerens åpning. pg 1NT redoblet ble kontrakten. Ø/V, vinnerlagets Hoftaniska-Charlsen hadde ingen problemer med å hente fem sparstsikk og tre hjerterstikk, to redoblede bet, Ø/V +600. Dermed var et tilsynelatende "kjedelig" småspill forvandlet til et stort svingspill, +12 IMPs ledelse til WBT etter det første spillet. Som tidligere rapportert vant de kampen med 14 IMP. 

 

 

Finale i OL kvaliken - Åpen klasse

I finalen som skulle avgjøre hvem som skal representere Norge i Bridge OL - Åpen klasse - møttes NO NAME med Christer Kristoffersen, Kåre Bogø, Geir Helgemo og Tor Eivind Grude World Bridge Tour (WBT) med Boye Brogeland, Christian Bakke, Thor Erik hoftaniska, Thomas Charlsen, Espen Erichsen og Martin Andresen. Det så ut som noe slikt som en 50-50 kamp, men en liten rundspørring før finalen tydet på at NO NAME var hårfine favoritter. NBF sin rundspørring hadde dog WBT som favoritter, omtrent 70-30.

Det ble som ventet en jevn kamp som WBT vant med 14 IMP (80+-66). Det var i det tredje av fire sett at de la grunnlaget for seieren med 29-2 over tolv spill. 

Et norsk landslag uten Geir Helgemo vil for mange utlendinger høres litt merkelig ut, men det er så jevnt i norsk toppbridge at det er all grunn til å tro at det norske laget som skal spille i åpen klasse i Buenos Aires vil hevde seg godt. 

Jeg har ikke fått studert spillene fra denne finalekampen så godt, den foregikk tross alt da jeg lå og sov. En rask gjennomgang tyder imidlertid på at det var en del rusk her og der, noe det spillet du får om litt viser. Men det er det som alltid lettere å si for oss som sitter avslappet og ser alle kortene på computerskjermen. Ved bordet er det vanskeligere, og spesielt når motstanden er tøff.

Det spillet jeg tar med her viser hvor viktig det er å ha avtalene i orden. Den ene spilleren som var involvert innrømmet dog at de hadde avtale, men han glemte den.

Vest var giver og Ø/V i sonen. Du kan ta nords plass å melde disse ganske vanlige kortene:

          NORD

Vest passer og du sier 1 kløver. Øst går innpå med 1 spar, og makker på syds plass dobler (4+ hjerter). Det er din tur, hva melder du nå?

Dette er ekkelt. Hvis man antar at 1NT vil vise sparstopper i denne situasjonen har nord ingen god melding. Derfor har mange avtalt at akkurat i denne kinkige meldesituasjonen, kinkig pga. de kortene nord har uten langfarge, ikke ordentlig hjerterstøtte, og ikke sparstopper, så bør man kunne melde 1NT uten stopper. Hvis syd vet det kan han om nødvendig spørre om sparstopper før han eventuelt konkluderer med for eksempel 3NT. 

For NO NAME meldte nord 1NT. Da kom syd tilbake med 2 kløver. Hva betyr det?

Hvis øst ikke hadde meldt inn ville 2 kløver vært en Check Back variant, for eksempel XY over gjenmeldingen 1NT som de fleste bruker. Nord trodde imidlertid det viste kløverfarge og passet.

Dette ble ingen suksess:

Å spille 2 kløver på 4-0 tilpasning ble ikke så moro. De kan ganske enkelt vinne en delkontrakt både i ruter, grand og hjerter. Kontrakten 2 kløver gikk tre bet, -150. Det var kanskje en liten lettelse at de ikke var i sonen. Normalt vil dette spillet kostet 6 IMP mot noe slikt som N/S +110 i ruterkontrakt. Det kostet mer, men det kunne kostet kun 3 IMP siden meldingene ved det andre bordet gikk slik:

Der mente antagelig Martin Andresen (Nord) at gjenmeldingen 1NT ville vist sparstopper, og derfor sa han 2 hjerter. Det går ofte bra, som oftest passer makker på den meldingen, og de er i en grei delkontrakt. Men her hadde syd fin-fine kort hvis de har 4-4 tilpasning i hjerter. Espen Erichsen (syd) meldte 4 hjerter. 

Skal en være ærlig er det en fæl utgang, men det er ikke fælt før man har gått bet. Ø/V burde nok betet denne 4 hjerteren, men den føk hjem og Andresen noterte en fet +420. Spillet ga 11 IMP til WBT som altså vant kampen med 14 IMP. 

 

 

 

Finale i OL kvaliken - dameklassen

Søndag ble det avgjort hvem som skal representere Norge i dameklassen og åpen klasse i Bridge-OL (World Bridge Games) i Buenos Aires, Argentina til høsten. De to lagene i hver klasse møttes i finale over 48 spill på RealBridge.

Vi deler rapporten inn i to innlegg, først handler det om damefinalen.

I dameklassen spilte et ungt lag med spillere som for alvor banker på landslagsdøren mot et lag bestående av etablerte landslagspillere. NYTT BLOD bestod av Kaja Brekke, Sofie Sjødal, Thea Indrebø og Ida Marie Øberg. På IS OG BRUS spilte Gunn Tove Vist, Torild Heskje, Ann Karin Fuglestad og Marianne Harding.

Det så lenge ut som om det ville bli lett match for de rutinerte spillerne. Men i tredje av fire sett (12 spill) slo ungdommen kraftig tilbake, og det var ganske jevnt før de siste tolv spillene. Men da kom antagelig rutinen inn i bildet, og IS OG BRUS vant de tolv spillene med 67-17, og kampen med 58 IMPs margin.

Her er et spill fra avslutningen hvor Gunn Tove Vist var ganske optimistisk, og det viste det seg det var det grunn til å være. Øst var giver, ingen i sonen, og Vist satt med:

        VEST

Det startet med 1 hjerter-1spar, 2 spar. Nå er det vel ofte greit å si 4 spar, for slem er ikke så sannsynlig med minimumsåpning hos makkeren, hun sa tross alt kun 2 spar. Gunn Tove tenkte det ikke kunne koste så mye å gi en liten lillefinger med en Splinter-melding, og derfor hoppet hun til 4 kløver – Splinter, kortfarge i kløver. Splinter er jo nettopp for å finne ut om det er god tilpasning, og har åpneren perfekte kort med honnørpoengene sine i de tre fargene de behøves kan det stå tolv stikk. Og da Heskje var med på notene med 4 ruter, kontrollmelding gikk Gunn Tove nokså hardt på til lilleslem i spar via Key-Card spørsmålet 4NT som bekreftet at de manglet kun ett nøkkelkort hvoretter hun spurte om trumfdamen som øst bekreftet at hun hadde. Slik så hele spillet ut:

Hele meldingsforløpet var altså slik:

Dette er en fantastisk slem med kun 23 HP til sammen, og står slike slemmer blir det som regel vunnet spill ikke bare i Norge, men i Bridge-OL i Buenos Aires også.

Spillet var en formalitet, og det ble raskt tolv stikk, hjerterfargen ble godspilt med en stjeling. Pluss 980 var verd 11 IMP da Ø/V ved det andre bordet stoppet i 4 spar.

Det blir at damelag med medaljeambisjoner som skal spille i Buenos Aires. Hvorvidt det vil bli tatt med et tredje par vites ikke i skrivende stund. Uansett blir det et lag som bør hevde seg godt, det har jo disse pillerne gjort på den internasjonale scene tidligere.

For de unge spillerne på NYTT BLOD bør denne finalekampen gi masse inspirasjon til å satse videre. De ga motparten kamp, og de må føle at det er muligheter på det høyeste nivået. Med ytterligere utvikling vil det kanskje ikke bli så lenge før vi får se nye navn på det norske damelandslaget. Og for de etablerte er det også bra å bli pushet slik at de også må forsette å utvikle seg og ikke får klippekort på landslagsplassene.

OL kvalifisering

På søndag spilles finalene i den norske kvalifiseringen til Bridge-OL (World Bridge Games) i ÅPEN KLASSE og DAMEKLASSEN. Over 48 spill skal det avgjøres hvem som får representere Norge i Buenos Aires til høsten. 

Kampen spilles på RealBridge, så det er mulighet for å bakspille (forsinket overføring).

I dameklassen møter et ungt lovende lag med det treffende navnet "NYTT BLOD" et rutinert lag med normalt faste landslagspillere som kaller seg "IS OG BRUS". Så få vi se hvem det blir is og brus for søndag kveld. I ÅPEN møtes to lag som begge har med normalt faste landslagsspillere "NO NAME" og "WBT". Flere detaljer og hvem som spiller osv. idet kampene starter kl. 10.00 på søndag.  

Dette blir nok to spennende kamper, og undertegnede kommer til å følge med og levere rapporter og spill her i bloggen.  

Bridgeåret 2024 er i gang

I tillegg til at det foregår vanlig bridge på lokalt og nasjonalt plan braker det nå løs med internasjonale turneringer. I Reykjavik skal årets første WBT MASTERS, en populær lagturnering spilles over fire dager fra 22.januar. Såvidt jeg vet var det noen få ledige plasser (før helgen i alle fall), og interesserte kan ta kontakt med Thomas Charlsen, eller finne mer informasjon på turneringens hjemmeside, her.  

Her på motsatt side av jordkloden hvor jeg befinner meg er det første store arrangementet i Australias hovedstad Canberra. Der spilles Summer Festival of Bridge i perioden 9.januar - 21.januar. Det er alltid en fin bridgefestival, som regel med endel tilreisende fra Europa, Asia og USA. Dessuten er det fin sommer her nede nå mens mange nordmenn opplever sprengkulde. 

Forut for Summer Festival of Bridge arrangeres en juniorsamling (Youth Week) for australske spillere og noen tilreisende bl.a. fra New Zealand. En av dem er min faste makker i de større turneringene fremover. bl.a. i Canberra fra helgen, stortalentet Leon Meier som nettopp har fylt 20 år!

Vi tar med dette spillet fra Youth Week:

Du har som øst havnet i 3NT etter at nord åpnet med 1 spar før nord gikk innpå med 2 hjerter i ugunstig sone. Du innser selvagt at dere heller burde ha spilt 4 spar, men 3NT kan godt gå bra det og. Syd spiller ut hjerter 2 (norske) i makkerens farge. Nord vinner med esset og spiller hjerter 10 tilbake. Hva legger du? 

Det er vel riktig å legge damen i håp om at nord bare forsøker å lure deg, dvs. han sitter med AKJ10 eller AK109-sjette og forsøker å få det til å se ut som han ikke har kongen, dvs. syd har i så fall startet med toeren fra K-x-x. Om syd har kongen tredje kan du blokkere fargen for dem ved å legge liten. Da vinner syd stikket i tredje hjerterrunde og har ikke mer hjerter å spille. Men det er en hake ved det prosjektet. Det er, spesielt om nord har kun AJ10-sjette i hjerter - uhyre stor sannsynlighet for at han også har kløver ess. I så fall har han inntak til alle hjerterstikkene uansett, det hjelper ikke å blokkere overgangen i selve hjerterfargen. Det er en annen grunn til å legge damen. Om du blokker fargen for dem, og syd faktisk har både K-x-x i hjerter og kløver ess vinner du 3NT. Men dette er parturnering, og du kan anta at mange er i 4 spar. Der vil det trolig bli kun en taper i hjerter og to tapere i kløver, ti stikk. Så med ni stikk i 3NT behøver det kanskje ikke bli så bra likevel, for du taper mot alle som er i 4 spar. Hvis du derimot legger hjerter dame og den står har du 6+1+3 = 10 stikk og får garantert et kanonspill, kanskje ren topp!

Ved ett bord bestemte likevel øst seg for at hjerteren burde blokkeres og la liten i andre stikk. Da ble det lang nese:

Det gikk altså hjerter til esset fulgt av tieren, og øst la liten. Da ramlet taket i hodet på spillefører, hjerter konge tok med seg damen og det ble seks hjerterstikk til nord. I tillegg har N/S to kløverstikk, og for sikkerhets skyld ble øst så frustrert etter den triste starten at han kastet tre kløvere fra øst slik at syd fikk tre kløverstikk - fem bet i 3NT!

Fire eller fem bet betød ingen ting, det blir en solkelar, ren bunn uansett. Om øst hadde lagt hjerter dame i andre stikk som han nok burde ha gjort ville det blitt ren topp i stedet - ren kassesving.   

Det som var i 4 spar (bl.a Leon og makkeren) med ti stikk fikk en meget hyggelig score (75%) da det var en god del par i delkontrakt. Så +170 i 3 spar med ti stikk ga kun litt under middels (44%)

Meldeproblem

Vi tar med et spill til fra kampen mellom Norge og Manchester i mellomjulen. Norge vant kampen klart. Spesielt i spill hvor det var utgang eller slem vurderte de norske parene bedre. Her er et spill hvor du kan prøve deg med syd sine kort. Nord var giver og Ø/V i sonen.

     NORD

Makker (Ranja Sivertsvik) på nords plass åpner med 1 ruter og du melder 1 hjerter etter pass fra øst. Vest kommer innpå med 1 spar, og nord sier 2 kløver. Øst støtter makkeren sin tll 2 spar. Hva nå?

Det er klart at utgang er opplagt, men slem både i hjerter og kløver er mulig. Makker har dog maks to hjertere siden hun ikke doblet (støttedobling) 1 spar. Det er en enorm kløvertilpasning, og renonsen i spar gjør at verdien av syds kort stiger til himmels.

Kåre Bogø meldte 3 spar. Det er vel bare en uspesifisert (?) kravmelding her, ofte med 3NT som mulig kontrakt. Men syd kommer til å melde en gang til for å vise at her er det et mulig stort spill i kløver. Nord meldte 4 ruter. Hva nå? 

Det er supertilpasning, og nord har intet bortkastet i spar (ville sagt 3NT). Men hvordan 4 ruter skal tolkes er kanskje ikke helt opplagt? Er det kontrollmelding? Er det klart at 3 spar lover kløverstøtte? Det kan kanskje bare være slik at nord med 4 ruter simpelthen forsøker å vise sekskorts ruter og kun firekorts kløver? Hvis øst hadde passet over 2 kløver, og syd i den situasjonen hadde hoppet til 3 spar ville meldingen vært entydig kløverstøtte og kortfarge i spar. 

Bogø var ganske sikker på at det var glimrende tilpasning, og det er jo ikke slik at åpneren etter et 1-over-1 svar og innmeldingen 1 spar melde 2 kløver med minimum, i alle fall ikke med kun 5-4 i fargene. Alt av HP i nords antatte bra åpningshånd er i minorfargene. Så Bogø tok sats og hoppet til 6 kløver.

Hele meldingsforløpet ble altså slik:

 

Og nord hadde så absolutt perfekte kort:

Slik det var stod det tretten stikk i kløverkontrakt. Hjerteren ga fire (!) avkast for rutere hos nord, og dermed kunne syds andre ruter trumfes på den korteste trumfhånden. Syds hånd blir hovedhånd, og der eksisterer det ikke tapere etter hvert,13 stikk og +940.

Dette er på ingen måte et spill hvor det kan eller bør meldes storeslem selv om den er nedlegg! Lilleslem er som regel mer enn godt nok med 26 HP til sammen og denne typen kort. Og det var nok i denne kampen, for Bogø-Sivertsvik var det eneste paret som fant frem til lilleslem! Ett par var sogar i delkontrakt, men det var nok etter en kjempeblunder av nord som passet på 4 kløver etter at syd tidligere hadde brukt fjerde farge krav. Resultatene ved de seks bordene var slik:

 

  

Jule- og nyttårsbridge

Som vanlig spilles det jule og nyttårsturneringer mange steder i landet. Resultater fra de forskjellige turneringene finner du under resultater på NBF sin side. 

I julecupen på Ler deltok 34 par og turneringen ble vunnet av Olav Arve Høyem og Bård Kåre Græsli. Her er et ganske ordinært spill defra som viser hvor små marginene er i parturnering, ett ekstra stikk betyr mye. Hvordan ville du og din favorittmakker meldt med disse kortene?

Øst har 14 bra poeng, og noen liker å oppvurdere ofte til grandåpning (15-17) med denne typen kort. Enkelte spiller med 14-16 grand, og da er det en opplagt 1NT. Hvis de bruker 15-17 er det etter min mening ikke korrekt å oppvurdere så ofte at dette er nok til 1NT. Det var likevel nokså tilfeldig at valg av åpningsmelding fikk betydning for resultatet på dette spillet.

Når man har dobbelton(er) kan det ofte være feil å være såkalt grandhai. Det blir som regel minst ett stikk mer i trumfkontrakt med 4-4 i majorfarge. Så kontrakten bør i dette tilfellet bli 4 spar spilt av øst om øst åpner med 1NT. Hvis øst åpner med 1 kløver spørs det om vest svarer 1 ruter eller 1 spar. Jeg synes stilen med å hoppe over ruterfargen og svare 1 i major er best. Hvis vest svarer 1 spar blir han spillefører i 4 spar, hvis han sier 1 ruter og øst kommer tilbake med 1 spar blir øst spillefører. 

I 4 spar er det greit å få ti stikk. Hvordan bør ruteren spilles for å ha best sjanse for å slippe med kun to rutertapere? Det kan godt bli tre rutertapere. Jeg tror beste fargebehandling er liten mot kongen. Da kan man en heldig dag få med seg A-Q dobbel hos syd også, og i så fall blir det kun en rutertaper. Hvis det går liten til kongen og nord stikker med esset bør man prøve liten mot knekten andre gangen, og det blir kun to rutertapere om nord har begge honnørene. 

Det var stor forskjell i scoren om det ble ti eller elleve stikk i 4 spar. Slik så hele spillet ut:

Utspillet er også avgjørende om øst er spillefører. Mange spiller vel ut hjerter 10, men det "forhatte" dobbeltonutspillet var bedre denne gangen. Med ruter 10 i utspill tar nord to stikk i fargen før han spiller en tredje runde ruter som syd kan stjele. Hvis det ikke kommer ruter ut blir det kun to rutertapere om det spilles riktig. 

Ett Ø/V-par sprengte kortene og meldte 6 spar med bet med en fortjent bunn (-16) som resultat. To par var granhaier og prøvde 3NT. Det kunne blitt bra selv med hjerter i utspill om kløver ess og kløver til finesse hadde gått bra, men slik det satt ble det kun 4+2+0+3 = 9 stikk, og de ble slått av alle som var i 4 spar hvor det blir ti eller elleve stikk. Det var imidlertid stor forskjell på +620 og +650. Vinnerparet og toerne Bjørn og Terje Aa noterte +650 og fikk +10. De som fikk kun ti stikk måtte godta -5 på spillet.