Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Motspill

Her er et spill fra en lagturnering forleden hvor en normalt sett "dum" meldevurdering førte frem. Men så ofte før skjedde det fordi motspillerne ikke gjorde jobben sin.

       VEST, MOTSPILLER

                                       SYD, BLINDEMANN

Du har vest sine kort og ser syd sin nokså miserable hånd etter makkers utspill mot 3NT. Meldingene gikk slik: 2NT (20-21) fra nord, 3 kløver Stayman fra syd, 3 ruter ingen major fra nord og 3NT (!!!) fra syd. Hvor den ideen (å si 3NT) kom fra vites ikke, men å bevisst melde 3NT uten tilpasning og 21-22 poeng til sammen er ikke å anbefale.

Mot 3NT spilte øst ut spar 6. Du har litt lyst til å kaste opp på bordet selv om makkers utspill kan være greit nok, naturlig, men uheldig. Og det er her det er så viktig å ikke bli negativ og gi opp, spillet er ikke over før det er over!

Spillefører ber om knekten, du legger kongen og nord vinner med spar ess. Så fortsetter nord med spar dame og nok en spar til finesse med åtteren. Så makker har uskyldig spilt ut spar fra nieren fjerde, et normalt utspill i umeldt majorfarge mot NT-kontrakt. Nå skal du finne fire avkast. Hva kvitter du deg med?

På spar dame i stikk 2 virker det naturlig å kaste en kløver, eller kanskje hjerter 4. Så de to første avkastene blir vel en hjerter og en kløver, men hva skal du så kaste på de to siste sparene?

Nord har ingen majorfarge, så han kan ha kløver-, eller ruterfarge, eller kanskje 4-4 i de fargene. Hvilken minorfarge bør du holde?

Det kan du ikke vite. Ikke uten hjelp fra makker.

Da spillet forekom var vest så skuffet over denne utviklingen at han ikke fulgte med og hold på fire kløvere. Dermed forsvant to rutere, og da var spillefører på høyden siden hele spillet så slik ut:

Siden vest altså ga opp ruteren tok spillefører fem ruterstikk i tillegg til de fem sparstikkene, ti stikk og +630.

Kontrakten 3NT er egentlig latterlig. Om vest hadde funnet hjerter ut ville/burde Ø/V tatt fem kløverstikk og to hjerterstikk, to sonebet. Om det spilles ut kløver foræres ett stikk til nord og det blir heldig ni stikk fordi spar ess tar med seg kongen og det blir fem sparstikk. Sparutspillet ga egentlig ikke bort noe i fargen, og spillefører har kun fem sparstikk og tre ruterstikk etter det utspillet. Så det bør bli en bet selv etter spar ut hvis vest holder ruteren og går ned på to kløvere. Hvordan skal vest kunne vite hva han skal kaste?

Det er øst som kan hjelpe vest med hensyn til hva vest bør holde.  Jeg er egentlig ikke så stor tilhenger av alt for avanserte signaler, det blir ofte krøll hvis man prøver å gjøre det for avansert. Men i en slik situasjon hvor det er klart at når spilllefører dundrer i vei med sparfargen vil hele den fargen være åpen som en bok for alle, og det behøves for eksempel ikke fordeling fra gjenværende og slikt. I en sånn situasjon er det gratis å si at hvordan øst følger på i spar har en viss Lavinthal-betydning. Dvs. han legger nedenfra og oppover for å indikere noe i laveste rangerte farge, motsatt med verdi(er) i høyeste rangerte farge. Hvis han ikke har noen preferanse startes (i andre sparrunde) med et kort mitt i haugen. Her legger øst spar 2 i andre stikk, så spar 5 og til slutt spar 9. Det er en ganske klar indikasjon på at han har kontroll på laveste rangerte farge, kløver. Da kan vest trygt kvitte seg med noen kløvere og holde ruteren. 

Det nytter ikke å være kritisk til motpartens meldinger hvis man ikke spillet godt nok i mot selv!

 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.