Julecuper

Tradisjonen tro spilles det jule- og nyttårsturneringer mange steder både i romjula og rett over nyttår, selv i disse travle tider med mange familieaktiviteter. 

Os Bridgeklubb arrangerte sin tradisjonelle juleturnering i går, dagen før nyttårsaften. Deltakelsen var ikke stor, men det var mange sterke navn på resultatlisten som du finner her.

Ved hjelp av en god avslutning ble det brødrene Sven-Olai og Jim Høyland som toppet listen - ikke akkurat uvanlig.

Det var partunering, så som nevnt mange ganger før er det da like mange poeng å hente i småspillene som der det er utganger og slemmer. Likevel tar vi med et spill hvor det var store kort:

Hva er riktig/beste kontrakt her?

Det kan diskuteres, men storeslem i hjerter har bra sjanser. Det må selvsagt unngås hjertertaper. Hjerteren 3-2 er en 68% sjanse, men i tillegg til det kan hjerter knekt sitte singel. Det er imidlertid ikke helt nok at hjerteren går. Men gjør den det er det meget gode sjanser. Enten kan spar spilles god med en eller to stjelinger (3-3 eller 4-2 sits). Og om spar sitter 5-1 er det fortsatt en mulighet, kløverfinessen kan gå. Og det er dessuten en liten tilleggssjanse ved at om syd har fem spar blir det en showup skvis mot han om han har kløver dame tredje (eller flere) sammen med sparlengden, slik at mot slutten hvor syd er skviset ut av kløveren sin (om han har damen eller ikke) for å holde spar, kan kløver dame toppes ut om nord har dobbelton kløver (syd har i så fall ikke flere kløver idet kløver spilles mot K-J til slutt, og syd kan følgelig ikke ha damen). Vel, de mer opplagte sjansene (godspilling av spar, eller kløverfinesse) er veldig gode sjanser, men det er kanskje likevel totalt sett marginalt for liten prosentsjanse til at storeslem bør meldes (?). Ved bordet idet man sitter og melder vet man dog normalt ikke den eksakte prosentsjansen for å vinne alle stikkene.

Slik så hele spillet ut:

 

Slik det satt var det ingen problemer med å vinne tretten stikk i hjerterkontrakt. Etter å ha tatt ut trumfen godspilles simpelthen sparfargen med en stjeling. 

Både vinnerparet og de som ble nr. 2 til slutt (Lutro-Nitter) spilte 6NT. Der er det egentlig kun tolv stikk, men N/S må være nøyaktige i motspillet. Nord må gi opp sparholdet og holde kløveren, og syd må holde sparen med J-10-x. Men det ble tretten stikk i 6NT til begge de to parene på toppen av listen, og de delte nest-topp på spillet. Ellers var det noen lilleslemmer i hjerter med tretten stikk, og noen få par var kun i utgang. De mest uheldige her var imidlertid paret som ble nr. 3 (C.Bakke-Pettersen) som satt i mot 7 hjerter meldt og vunnet av Anne Marie Torgersen og Birger Solvang Torgersen som tok toppen i dette spillet. 

 

 

 

PLAN B

Det kan være ganske greit å se hvor de nødvendige stikkene bør kunne komme fra. Men noen ganger treffer motparten med utspillet sitt og forkludrer muligheten til å få til det som ser så opplagt ut. Da må man helst ha en Plan B.

Her er et spill fra en turnering forleden hvor det handlet om å se tidlig nok hvilken sjanse som må prøves hvis motspillet er perfekt og den "opplagte" måten å vinne kontakten på kanskje ikke vil fungere.

Vest var i 4 hjerter nesten over alt, dog etter litt forskjellige meldingsforløp. 

Fra vest kommer trumffireren i utspill og syd følger med en hjerter 5. Planlegg spillet.

Normalt gjøres vests hånd til hovedhånd i et slikt spill. Hvis en teller tapere i dette spillet er det kun to spartapere og en taper i kløver. Tre tapere tilsier ofte at det bør kunne bli ti stikk, men det er ingen garanti for det. Her er det for eksempel potensielt mer enn to spartapere. For å få kun to tapere i den fargen må to spar trumfes hos øst. Men nord var ikke samarbeidsvillig da hun traff trumfutspillet. For før spar kan trumfes må forsvaret settes inn to ganger i spar. Hvis det da kommer trumf hver gang får forsvaret tatt bort tre trumf hos øst før spar kan trumfes. Spillefører får trumfet kun en spar og blir hengende med en tredje spartaper. 

Det kan se ut som et såkalt Dummy Reverse spill det her. Dvs. at den korteste trumfhånden blir gjort til hovedhånd. Hvis tre ruter kan trumfes hos vest står blindemanns kort bortsett fra de to spartaperne og en taper i kløver. Men det er ikke overganger nok til å få trumfet tre ruter uten at N/S må slippes inn, og hvis det da kommer trumf hver gang får de spilt tre runder trumf og det blir ikke mer enn to trumf igjen hos vest til å få det til via Dummy Reverse. Men å komme på den tanken (å stjele ruter) gjør at du også bør komme på hva som er ekstrasjansen i tillegg til at trumfen sitter 2-2 (da blir det alltid to trumf igjen hos øst til å stjele to spar), eller at forsvaret tråkker feil og ikke fortsetter med trumf hver gang de er inne. Ruteren kan gi ekstra stikk! Og det satt slik at de som spilte riktig vant utgangen selv etter det ubehagelige trumfutspillet:

Trumfutspillet stikkes hos vest. Hvis det nå spilles spar kommer mer trumf, og det er en utvikling som fort fører til en tredje spartaper som sammen med en taper i kløver gir en bet. 

Hvis spillefører tenker seg godt om før det settes i gang ser han at ruter ess bør spilles i andre stikk. Så spilles spar. Nord stikker seg inn på spar knekt og spiller mer trumf. Hvis trumfen sitter 2-2 er det som nevnt ingen fare, det blir uansett to trumf igjen hos øst til å stjele spar med og det ville i så fall vært visse muligheter for elleve stikk. Den andre trumfrunden stikkes hos øst, og en ruter trumfes. Så spilles en andre runde spar. Nord stikker seg inn igjen og spiller en tredje runde trumf. Nå kan fortsatt en spar trumfes, så ruter til stjeling for andre gang, og kongen kommer på. Dermed blir ruter dame godspilt, og det kortet gir det tiende stikket. Spillefører vinner seks trumfstikk (fem hos vest og en sparstjeling hos øst), to (!) ruterstikk og to kløverstikk. 


  

BEST PLAYED HAND 2022

IBPA-prisen for årets beste spilleføring gikk til Terry Brown fra Sydney, Australia. Her er spillet:


Som du ser endte et livlig meldingsforløp i 5 kløver doblet med syd som spillefører.

Vest spilte ut ruter konge til femmeren, toeren og esset. Syd (Terry Brown) spilte liten spar til knekten og østs dame. Øst skiftet til hjerter 7. Syd stakk og tok for spar fulgt av spar til stjeling. Så kløver 9. Merk at øst hadde meldt 3NT, så spillefører hadde bra peiling på sitsen. Øst stakk opp med kløver ess og spilte hjerter 2. Syd stakk med kongen, stjal en hjerter hos nord og stjal en ruter på hånden. Dette var igjen:

 

Spillefører må bli kvitt ruter 9. Men det går ikke å få stjålet det kortet, for i så fall må han over til nord. Og spilles spar eller hjerter vokser østs trumf knekt til stikk. Så Brown ga opp akkurat det, men fikk likevel resten av stikkene.

På kløver 10 til kongen kunne vest kaste ruter knekt. Men i neste stikk, kløver 5 til damen var vest skviset i tre farger. Å kaste ruter dame vil føre til at blindemanns kort står. Vest kastet spar 10, og spillefører kunne ta for den nå godspilte spar 7 som ga avkast for blindemanns siste ruter.

Noen interessante poeng (påpekt av Browns makker Buchen):

- Ruter 9 er trusselen mot en motspillers K-Q-J-10!

- Å doble Ø/V sin 4 ruter ville ført til N/S +800, altså bedre enn +550 for 5 kløver doblet med elleve stikk. I så fall ville de gått glipp av den interessante spilleføringen, og spillet ville blitt fort glemt som bare en liten «katastrofe» for Ø/V.

- Idet øst stakk opp med kløver ess ville ruter tilbake gitt spillefører lett spill og elleve stikk via fem kløverstikk hos nord, to ruterstjelinger hos syd, spar ess, A-K i hjerter og ruter ess.

- Spillet er en variant av den såkalte Schroeder Squeeze som spesielt interesserte kan lese om her.

"Klagenemda" om IBPA-prisen

I et innlegg her i bloggen forleden handlet det om at Boye Brogeland fortjent har vunnet nok en IBPA-pris. Der ble dessverre tilleggskommentarene mine unøyaktige. Da kom som vanlig "Klagenemda" raskt på banen.

Da spillefører vant trumfutspillet med damen og spilte kløver til liten (nieren) fra nord og knekten lå altså Brogeland unna med esset (han la kløver 7). Han stakk så ruter mot damen i neste stikk med esset sitt og underspilte kløver A-5 til nords konge. Hjerterskift derfra betet kontrakten.

Alle er vel enige om at Brogelands motspill er vakkert. Og det som i mitt innlegg ble sagt om at det er uhyre vanskelig å finne et slikt motspill ved bordet hvor man kun ser egne kort og blindemanns er i alle fall korrekt. Men det ble også i mine kommentarer skrevet at: Idet nord la kløver 9 og øst knekten står kontrakten om syd stikker med esset.

Det er selvagt feil og ble raskt påpekt av et par av klagenemdas ivrigste medlemmer. 

Espen Larsen: "Kontrakten står ikke selv om kløver kn stikkes. Kløver til K, ru til A og kl til stjeling".

Korrekt. Det motspillet - nok en kløver, ruter til esset og kløver til stjeling - må dog finnes. Hvis han stikker med kløver ess kan det kanskje være fristende å skifte til hjerter i håp om at nord har hjerter dame? I så fall vinnes kontrakten på lignende måte som ved det andre bordet hvor det ble spilt ut hjerter. 

Leif Erik Stabell har en utyllende og god kommentar til spillet som bl.a baserer seg i at N/S bruker norsk fordeling. Vi tar med deler av den kommentaren som inneholder mye fin bridgelogikk:

"Her var han (Boye) litt heldig med småkortene, for når kløver 9 kommer på, er det bare to muligheter: Makker har 9x eller K9 dobbel. 9x kan han utelukke - da ville Øst bare ha tatt ut trumfen og gått på kløveren. Så makker må ha K9 dobbel, og da har han valget mellom å dukke to ganger, eller å stikke og fortsette i kløver. Siden han vet at makker kanskje ikke vil ta kløver 5 som Lavinthal til ruter (selv om det ikke er stort annet å spille på fra Nords side), valgte han den mest elegante løsningen. Han vet jo at makker har hjerter knekt, for hvis Øst har D kn i hjerter, ville han ha tatt ut trumfen først, siden han da er hjemme hvis hjerterkappen går." 

Jepp. Og takk til "Klagenemda"... 

Enkelt?

Bridge er ikke et enkelt spill. Men å gjøre ting enkelt og ryddig der det er mulig har mye for seg. En situasjon hvor det er mulig er i meldingene etter åpning 2 kløver. Mange prøver seg med spesielle svar, kontroller osv., men min oppfatning er i alle fall at her er det "Rema-1000" bridge som gjelder, "det enkle er ofte det beste". 

Det er en gjengs oppfatning at det er god grunn til å svare 2 ruter med svært mange hender for at den kruttsterke 2 kløveråpneren skal ha rom til å få vist sin hånd. Det er viktig å komme i gang med å få vist fargene sine. Det gjelder for svareren også selvsagt, men det er sjelden viktig å svare positivt selv med en god del poeng hvis fargen ikke er god, og/eller hvis svareren har relativt jevn fordeling (5-3-3-2). Det blir som regel enkelt å melde de håndtypene senere, etter å ha svart 2 ruter først.

Hvis det stilles krav til fargekvalitet for positivt svar kan det noen gang bli uhyre enkelt for åpneren å melde og å vite hva som er riktig kontrakt, spesielt viktig hvis det dreier seg om slemmer.

Så svaret 2 ruter kan inneholde mange forskjellige ganske gode (positive) hender. 

Her er et eksempel fra en stor turnering i helgen. Syd satt med disse kortene med vest som giver og ingen i sonen:

SYD

Vest passet og nord åpnet med 2 kløver, utgangskrav eller 22+ balansert. Nå er det for de fleste temmelig opplagt å svare 3 kløver. De som bruker fancy kontrollsvar må vise tre kontroller (ess=2, K=1) og har bortsett fra det (antall kontroller) ikke kommet i gang med å få vist kortene sine. Andre som har gått litt for langt i det med å sørge for at åpneren skal få rom til å melde, og derfor bruker obligatorisk 2 rutersvar må svare 2 ruter. Heldigvis sier vel de fleste 3 kløver. Det er vel og bra, men det er spesielt bra om det i makkerparet er stilt krav til fargekvaliteten for positivt fargesvar. Jeg liker en regel om at hvis det ikke er minst to honnører i fargen (A,K.Q) må positivt fargesvar inneholde honnør minst sjette i fargen. Det kan være grunn til å ha ikke så strenge krav til fargekvaliteten for å svare 2 i major (som tross alt er lavere) da det også kan være viktig at svareren kommer i gang med å få vist fargene sine hvis han har to-farget hånd, spesielt med 5-5 hender. Men generelt bør det ikke svares positivt i farge med damen tynt femte og slikt. Vel, dette er i alle fall min stil, og det er en stil som av og til gjør "livet" veldig enkelt.

I dette spillet ble det uhyre enkelt for nord. Over svaret 3 kløver støttet han til 4 kløver, og trumfen var fastsatt. Syd meldte 4 ruter som kontrollmelding (første- eller andre rundes kontroll), og nord gikk på med 4 spar som med kløver, ruter eller hjerter som trumf kan brukes som Key-Card Blackwood. Det er for å holde svarene så lavt som mulig i de tilfellene det også må spørres om trumfdamen. I dette tilfellet ville det blitt akkuarat det samme om nords spørsmål om antall nøkkelkort hadde vært 4NT. Syd viser uansett to nøkkelkort (hjerter ess og trumfkongen, kløver konge). Da visste faktisk nord absolutt ALT og kunne melde sluttkontrakten og egentlig forlange de nødvendige stikkene allerede før blindemann ble lagt ned!

Sluttkontrakten er 7NT, en kontrakt som er 100% sikker. Slik meldingene og avtalene er beskrevet her visste nord at syd måtte ha kongen minst sjette i kløver og hjerter ess. Da teller nord opp fire sparstikk, to hjerterstikk, ett stikk i ruter og seks i kløver, totalt tretten bombesikre stikk - altså før utspillet og blindemann er lagt opp på bordet.

Nå sier du kanskje "men det er jo opplagt å melde storeslem med dette". Ja, det burde være det, men i praksis viser det seg å ikke være så enkelt for ganske mange.

Dette var en IMP-par online turnering primært for australasia med rundt 100 par på startstreken. Det var dog langt i fra skyhøyt nivå, men foruten spillere fra New Zealand - hvorav noen bra par - deltok mange bra par fra Australia og fra noen andre land. Kun fire av parene var i 7NT!

Å notere +1520 ga nesten +10 IMP til N/S i et spill som bør ta mindre enn 10 sekunder å melde og null sekunder å spille. Fint for N/S om de melder syveren selv om det ikke krever noen briljans for å få de poengene, og brutalt for de som sitter Ø/V mot storeslem i dette spillet i en sånn IMP-par turnering. Det var 10 par som meldte 7 kløver. De aller fleste spilte lilleslem, og tro det eller ei, det var flere par i utgang enn i 7NT! 

Har du og din makker skikkelige avtaler for svarene på åpningen 2 kløver?

Generasjonsskifte i verdenseliten? (redigert)

Stadig flere unge, og noen veldig unge gjør seg gjeldene på det høyeste nivået i bridge. Så det er vel mulig å stille spørsmålet om det er et generasjonsskifte på gang. Men svaret er nok nei, det har fortsatt ikke gått så langt. De gamle og halvgamle stjernespillerne dominerer fortsatt i de fleste prestisjetunge turneringene. 

Men det er merkbart hvor mange veldig unge spillere det nå er som gjør seg gjeldene. Og det virker som unge spillere med talent mye raskere kommer opp på nivå med de etablerte enn det som var vanlig tidligere. Hvorfor skjer utviklingen deres så raskt nå for tiden?

Norge hatt alltid hatt gode juniorspillere. For en gruppe ungommer som gjorde det bra i juniorklassen på 70-80 tallet tok det tid før vi greide å kjempe mot de veletablerte "gamlingene". Unntaket på den tiden var Tor Helness som kom inn på landslaget i åpen klasse allerede som junior. Sånn var det stort sett utover 90-tallet også, flere av de gode juniorene stanget i en periode på en måte hodet i veggen da de møtte gamlinger som ikke helt var villige til å la seg slå. Så det tok noen år. Et unntak fra den tiden er Geir Helgemo. Som en av få ble han landslagsspiller mens han enda hadde noen år igjen som juniorspiller. Også Boye Brogeland hadde en rask utvikling fra talent til internasjonal spiller, men for de fleste tok det lenger tid. Så det har også tidligere vært noen få som tidlig nådde det høyeste nivået. Nå til dags virker det å være mange flere som får en veldig rask utvikling. Jeg undrer altså på hva årsaken til at det siste steppet opp ser ut til å bli tatt raskere nå for tiden.

For Norge er nå Christian Bakke og Tor Eivind Grude på landslaget med hver sin makker som har bøtter og spann med erfaring (Brogeland og Helgemo). Og erfaring er selvsagt meget viktig. Det er mangelen på det som gjør at det normalt vil ta noen år å gå fra topp juniorspiller til toppspiller i Open. 

I tillegg til de to nevnte har Norge en del andre svært unge spillere som allerede hevder seg mot de mye mer erfarne. De norske på det såkalte "jentelaget" i juniorklassen har tatt steg i tiden etter triumfene i flere juniormesterskap. Flere andre kunne vært nevnt her, og en må nevnes, Nicolai Heiberg Evenstad. Nicolai er fortsatt kun 14 år.

Nicolai etter å ha vunnet sølv i par NM 2021

Som 13-åring var han og faren Stian Evenstad veldig nære seieren i NM for par. Det ble sølv 0,4% bak vinnerne. Og hvem vant? Bakke-Grude, også ungdommer som allerede har en rekke triumfer og ofte topper resultatlister med en haug med velkjente "gamlinger" på plassene bak.

Forleden vant Nicolai en Top Flight parturnering i det amerikanske høstmesterskapet hvor han spilte med Nils Kåre Kvangraven. I det mesterskapet ble prestisjetunge Soloway Teams vunnet av et lag med tre veletablerte spillere og den amerikanske 18-åringen Finn Kolesnik. 

Finn Kolesnik (18) til topps i USA

I Sverige er det en rekke ungdommer som allerede er godt etablert i verdenseliten, bla. tvillingbrødrene Rimstedt som bl.a. har vunnet VM for par. Også danskene har raskt fått frem noen fremragende tenårlinger som hevder seg godt i åpen klasse.

Så hvorfor kommer de så raskt opp nå til dags?

Å ikke bare være et talent, men også bli en moden spiller vil normalt ta tid. Det er viktig for utviklingen å få masse impulser fra de beste. Da jeg spurte Nicolai Evenstad om dette innrømmet han naturlig nok at han ikke vet så mye om hvordan det var før i tiden, men for sin egen utvikling fremhevet han muligheten av å spille med, og å få impulser fra de aller beste. Det er kanskje lettere tilgang til det nå for tiden selv om det var muligheter for å ha mentorer også i gamle dager. Den gangen var dog en av de viktigste mulighetene for å utvikle seg å lese om bridge. Det er viktig nå også, men det må mer til for å få en rask utvikling. Så her må jeg som ikke er noen stor fan av online bridge innrømme at akkurat det nok har bidratt til lettere tilgjengelighet for de mest entusiastiske talentene som gjerne ønsker å sluke alt de kan komme over av informasjon og tips. Det gir muligheter for å spille mye, men kanskje enda viktigere også for å kunne se på bridge bli spilt av toppspillere under overføringer online.

At tenåringer som Nicolai Heiberg Evenstad og andre har modnet og ikke spiller «juniorbridge» lenger har vi som følger med allerede sett. Vi tar med et eksempel fra en turnering hvor Nicolai hadde Boye Brogeland som makker.

Spillet er ikke spektakulært. Men det viser hvordan en moden spiller tenker, og det er ikke akkurat en måte å tenke bridge på en forventer av en 14-åring.

Giver nord. Ingen i sonen

ØST

Nord passet, og Nicolai åpnet med 1NT som er i tråd med moderne meldestil. Syd gikk innpå med 2 kløver, begge major. Boye (vest) sa 3NT, og det gikk pass-pass til syd som var med en gang til med 4 spar. Da gikk det to passer til Nicolai. Hva nå?

Er vests pass på syds 4 spar krav? Ja, det vil nok mange hevde, vest har jo meldt 3NT så å la syd spille 4 spar udoblet virker vel ulogisk nå?

Uansett om det ikke er en helt klar avtale for en situasjon er det lov å bruke logikk. Her er hva Nicolai sa til meg da jeg spurte hva han tenkte om Boye sin pass på 4 spar:

"Passen bør si at han har en annen intresse enn å spille motspill mot 4 spar. Og at han ikke har så motspillsorienterte kort"

Akkurat. Hvis det hadde sett fint ut å spille motspill mot 4 spar så ville han ha doblet.

Så Nicolai meldte 4NT som et forslag om å spille der. Og det fikk han.

Det var ganske sprekte takter av syd, og han traff godt. Nord hadde akkurat det som skulle til for at 4 spar var en bra stamp. Om Ø/V velger å spille motspill mot 4 spar doblet blir de ikke rike. Det blir normalt ni stikk der slik det sitter. 

Å melde 4NT var et bra forsøk. Siden kløveren ikke gikk måtte ruteren ordne seg. Og via ruterfinessen ble det ti stikk i 4NT (1+0+6+3=10).  

Voksen bridge.

 

.

 

 

NOK EN IBPA PRIS TIL BOYE BROGELAND!

International Bridge Press Association (IBPA) har bestemt hvem som skal få de forskjellige IBPA Awards for 2022. Boye Brogeland har mottatt mange priser tidligere, også fra IBPA, og for 2022 vant han prisen for årets beste motspill (The Gidwani Family Trust Award Defence of the Year).

Journalistprisen for å skrive om spillet gikk til John Carruthers (Kanada) for artikkelen "Rescuing partner".

Enda en pris til Boye!

Her er spillet, sakset fra IBPA (teksten oversatt til norsk):

Brogeland spilte ut spar 10. Kranyak stakk med blindemanns dame og spilte en liten kløver. Hvis Bakke hadde hoppet på med kongen  som er nesten umulig idet han ser ned på det bordet (vest), kløver eller hjertefortsettelse ville gitt bet. Men det gikk kløver 3, kløver 9, kløver knekt og…syveren!

Spillefører prøvde nå liten ruter til syds ess. Brogeland fortsatte nå med kløver 5 (unna A-5 dobbel gjenværende)! Bakke vant med kongen og skiftet til hjerter – en bet.

(Ved det andre bordet ble utgangen vunnet etter hjerterutspill fra syd til liten, knekten og damen. Dermed ble det 10 IMP til det norske parets lag.) 

______ 

Tilleggskommentar

MERK:

For å forstå hvor glimrende dette motspillet er må man huske at ved bordet ser vi kun to hender, egne kort og blindemann. Derfor er det betende motspillet nord kunne funnet (hoppe på med kløver konge i andre stikk) uhyre vanskelig å finne. Alle som ser hele diagrammet kan se at 4 spar kan gå bet. Ved bordet er det mye verre! Spillefører så også at det fort kunne bli fire tapere. Hvis han tar ut trumfen og spiller for eksempel kløver fra øst blir det mye enklere å bete kontrakten. Nord får komme inn og skifter til hjerter og N/S har fire stikk. Derfor er det et godt forsøk av spillefører å spille kløver fra vest tidlig selv om det på en måte åpner for en kløverstjeling til forsvaret. Idet nord la kløver 9 og øst knekten står kontrakten om syd stikker med esset. Spillefører vil få godspilt kløveren i tide og hjertertaperen forsvinner. Uten å se øst og nords kort klarte altså Boye å finne dette flotte motspillet!

 

MP-TREFFEN - en suksess

Det ble fine turneringer og et stort antall deltakere i MP-treffene de fire første dagene i forrige uke. Spillingen var face-to-face, og jeg har fått opplyst at det deltok 220 flere par enn i fjor! Det er hyggelig å registrere at interessen for å spille er økende etter pandemien, og at ikke online bridge har tatt helt over.

Vi tar med et spill til fra torsdagens turnering. Det viser med all mulig tydelighet hvor latterlig de såkalte computeranalysene en får på spillstensiler og/eller under resultatene er noen ganger, selv om de analysene er for så vidt korrekte. Men det som sies om antall mulige stikk viser ofte lite om hva man skulle meldt, eller hvordan man skulle ha spilt. Det er analyser basert i at en vet hvordan det sitter. Så står det at man kan vinne 6 ruter betyr ikke det at det alltid er meldbart, og heller ikke at det bør meldes. I noen tilfeller er det kanskje rett og slett dårlig å melde det! Spilleføringen for å få tak i de stikkene kan være helt feil i forhold til prosentsjanser. Og selv om analysen på et spill sier at det står kun i 2 spar betyr ikke det nødvendigvis at man har gjort noe galt om man har meldt 4 spar og gått to-tre bet! Utgangen var kanskje god, men så satt det veldig skjevt så den ikke kunne vinnes.

Her er spillet fra forrige uke hvor jeg i forhåndskommentaren tippet litt om hva computeranalysen ville si (jeg bruker aldri slikt verktøy selv), og påpekte hvor lite det av og til har med virkeligheten å gjøre. 

Og her er hva jeg foreslo skulle kunne skje i meldinger og spill, og noe av det som ble forslått skjedde vel antagelig?

 

//

Syd har en veldig god hånd for sin 2 spar.

Det ender nok i 4 spar nesten over alt i dette spillet om da ikke noen Ø/V-par finner på å stampe i 5 kløver. Det blir i teorien feil i lik sone, for det er fem tapere, altså -500 mot N/S sin utgang utenfor sonen. Pussig nok kan faktisk -500 gi et bra spill til Ø/V i dette tilfellet!

Hvis syd åpner med 1 spar kan det skje at N/S havner i 6 spar.

En computeranalyse vil si at her står det ti stikk i sparkontrakt spilt av syd, men tolv stikk spilt av nord! Ingen av delene har noe med praktisk bridge å gjøre.

For at det skal bli ti stikk i syds 4 spar må vest spille ut hjerter dame! Spilles liten hjerter ut kan spillefører legge liten hjerter og taper i så fall maks to stikk. Vest er imidlertid et menneske og spiller ut kløver konge. Da blir det tretten stikk på sekunder, syds hjertere forsvinner på ruter. For at det skal bli tolv stikk i sparkontrakt spilt av nord som teoretisk sett er det maksimale på spillet, må øst spille ut hjerter ess! Hvis ikke øst gjør det får ikke Ø/V noen stikk.

Hvis det åpnes med 1 spar, kan det som nevnt hende N/S havner i 6 spar. Da er det litt mer sannsynlig å tenke på et annet utspill enn kløver, spesielt om nord kanskje i meldingene har vist kortfarge i kløver. Og treffes hjerter ut får Ø/V tak i en bet mot slem. Men hvis det i blir noen i det hele tatt som melder slem tipper jeg de får tretten stikk. Så den mulige stampen i 5 kløver som ser dårlig ut siden den gir -500 mot utgang utenfor sonen blir faktisk i praksis bedre for Ø/V enn å sitte mot 4 spar med tretten stikk (510). N/S: +510

//

Merk det som står om de der Double Dummy computeranalysene. Nord kan altså vinne 6 spar og 6NT, men syd kan ikke vinne mer enn ti stikk i sparkontrakt! Det er dog helt utenkelig å spille ut hjerter dame som må til for å holde 4 spar nede på ti stikk. Her er analysen som står under spill 14 på resultatsiden:

Det store flertallet var i utgang spilt av syd, nesten alle i 4 spar. Det var ganske standard med tretten stikk i 4 spar etter kløver konge i utspill. 

Det var noen få Ø/V-par som stampet i 5 kløver. De trodde nok de ville få et dårlig spill med -500 mot utgang utenfor sonen. Men så ble de reddet av alle Ø/V-parene som satt i mot 510 for 4 spar med tretten! Å sitte Ø/V med -500 i bet mot utgang som i teorien skal kunne gi kun 420 til N/S ga hele +93 av 127 oppnåelige poeng!

Å notere +510 var omtrent middels. Ingen gikk bet i 6 spar, og ingen spilte 4 spar av syd med de teoretisk "riktige" ti stikkene.

De som var i 6 spar fikk kjempespill da alle fikk den hjem med tretten stikk. De ble kun slått av noen som var i 6NT, og ett par som hadde flaksen på sin side da de noterte +1510 for 7 spar spilt av syd med tretten stikk! 

 

 

MP-TREFF TORSDAG

Det deltok 285 par i torsdagens turnering, og det ble svært jevnt i toppen på landsbasis med 9 par over 65%. Helt til topps gikk Trond Magne Aasheim - Jon Sagbakken, Tynset BK med 68,26 %.

Alle resultatene og link til kommentarer som er utarbeidet på forhånd finner du her.

Vi har sett flere eksempler på typisk parturnering i MP-treffene, spill hvor tilsynelatende uinteressante ekstra stikk i kontrakter som spilles hjem utgjør enormt mye. I lagkamp glemmes den type spill raskt. I parturnering betyr de mye mer! Spill 1 på torsdag var sånn.

Ø/V har til sammen 31 HP, så det er ikke opplagt å melde slem. Hvis ikke syd finner på å sperremelde vil vest normalt få vite om 18-19 NT hos makkeren. Vest har imidlertid en hånd mer enn de 13 HP han teller opp, spesielt hvis han får vite om balansert fordeling hos øst, så vests to farger er veldig sannsynlig stikkgivende!

Omtrent to tredeler av Ø/V-parene var kun i utgang, de aller fleste i 3NT. Spillerfører oppdager ganske fort at de skulle ha vært i slem, det er tolv toppstikk siden ruteren ikke sitter så skjevt som 5-1. Og det er en mulighet for det trettende i hjerter. Det er i slike situasjoner hvor en er i utgang og ser at det er slem at en ikke må bli mismodig, men må huske mange andre deler samme skjebne. Og det som teller nå er å slå dem.

Det er 4+2+5+1 = 12 sikre stikk. Det trettende kommer om man legger ned riktig honnør i hjerter og feller singel knekt eller dame, så tar finesse. Så det gjelder å finne ut hvem som kan ha singelton hjerter, om noen av dem har det da. Her er hva som ble nevnt om akkurat det i forhåndskommentaren:

//Siden ruter ikke sitter verre enn 4-2 er det tolv toppstikk. Muligheten for det trettende er i hjerter. Underveis oppdages at nord har fire spar (og syd kun to), men syd har fire ruter (og nord kun to), så like langt i tellingen. Å telle opp slik er for å finne ut hvem som mest sannsynlig har kortfarge i hjerter, forhåpentligvis singel honnør. Men idet alle ruterstikkene tas vil syd sikkert kaste unna kløver og det kanskje nokså komfortabelt? Da øker sjansen for at han har lang kløver og er den som eventuelt har singel hjerter. Hvis spillefører klarer å legge ned hjerter ess kan det idet knekten kommer fra syd tas finesse over nord for overstikket. Å være i 6NT og notere akkurat hjemgang er greit nok, men det er de som får tak i alle tretten stikkene i 6NT som får kanonscore i dette tilfellet.//

Å spille 6NT med tolv stikk var mer enn greit nok, det ga hele +87 av 127 mulige plusspoeng. De som fikk alle stikkene i 6NT fikk +121. 

Det mulige ene ekstra overstikket slo ut mer i 3NT. De som fikk tolv stikk (+490) fikk -56. Å ikke finne slemmen, men få med seg maks med stikk (+520) ga +20. 

MP-TREFF ONSDAG

Onsdag deltok 129 par. Alle dagene er det premie til de beste 10% av parene. Onsdag gikk Per Helge Hansen - Irene Haugland, Leikfjord BK til topps med 65,55%.

Hele resultatlisten og alle spillene for alle spilledagene (mandag-torsdag) finner du på MP-TREFFSIDEN, her.  

Det er laget kommentarer til alle spillene, og det finner du også link til på MP-treffsiden.

Alle spill teller likt i parturnering, det er like mange poeng til utdeling i små delkontrakter som i slemmer. Likevel snakker vi selv om det er parturnering gjerne mer om slemspillene som relativt sett utgjør flere poeng i sving i lagkamp. I onsdagens siste spill avgjorde antall stikk en bråte med poeng for de som spilte normalkontrakten 3NT, eller 4 hjerter. Det var ikke så mange som meldte slem, I mine forhåndskommentarer foreslo noen meldinger som kanskje kunne føre til lilleslem i kløver. Men som også ble påpekt, i denne typen spiller er alltid 3NT en populær kontrakt. Det er sånne kort hvor det ikke er så fristende å sleminvitere med minorfarge som trumf fordi om en finner ut at slem kanskje ikke er så bra og stopper i 5 i minor blir man som regel slått av alle som er i 3NT. Det blir ofte enten 3NT, eller lilleslem i minorfargen.

    

Dette er en fin lilleslem i kløver, som som regel er enkel å vinnem men her sitter trumfen skjevt. Det er likevel mulig å få tretten stikk selv sånn som det sitter her. Det er ingen tapere i kløverkontrakt, men det må gjøres en jobb for å få tretten stikk. Først må trumfen testes med en honnnør, og da det viser seg at øst har knekten fjerde må det spilles nøyaktig videre.

Det som fungerer best her er å gjøre syd til hovedhånd og spille godt hjerteren med stjelinger. Det startes med kløver konge. Om kløver satt surt så satt i alle fall hjerteren veldig snilt, 3-3. Det tas to hjerterstjelinger hos nord, og etter det har nord fortsatt A-x i kløver. Da spilles esset fulgt av liten til markert finesse med tieren og syds siste honnør tar ut østs siste trumf. Syds hånd står nå, ruter knekt kan kastes på sparhonnør fra nord.

Jeg trodde på forhånd det kunne bli noen som gikk seg bort i 6 kløver ved å forsøke å trumf to spar hos syd, men det må også trumfes en ruter om nord gjøres til hovedhånd. Det ksn bli nokså kronglete, og det blir neppe mer enn tolv stikk i om det spilles slik. Kun noen få gikk bet i slem, de fleste av dem i 6 hjerter som er håpløst med to hjertertapere hvis øst dekker hjerter dame. 

I 3NT, den mest vanlige kontrakten med slike kort bør det bli minst ti stikk. Ondag varierte det med fra +400 for ni stikk som ga -37 til N/S (maks var 60) til +460 for elleve stikk, og det ga +36. Innimellom der var det en del 4 hjerterkontrakter. Der ser det ut til å være to hjertertapere. Men om øst får komme inn kan vest få en kløvrestjeling, og øst får fortsatt ett stikk i trumf. I så fall blir det kun ti stikk. De som fikk ti stikk i 4 hjerter måtte tåle -22, mens de som fikk tak i det ellevte stikket fikk +22. Ett N/S-par fikk tolv stikk i hjerterkontrakt, og det må ha skjedd ved at øst glemte å dekke hjerter dame så det ble kun en hjertertaper. Akkurat den motspillsfeilen må antagelig også ha skjedd der N/S fikk gigantiske +990 for 6NT med tolv stikk. Det ga nest topp. Det er vanskelig å se for seg at det blir tolv stikk i grand uten at man slipper unna med en hjertertaper med damen som får seile idet øst ikke dekker, så sette opp hjerteren senere med esset og en til. Da er det stikk i bøtter og spann. 

Kun to par spilte 5 kløver som altså er den kontrakten man ikke liker så godt å spille med denne typen kort i parturnering. Der det ble tolv stikk i 5 kløver (+420) måtte N/S tåle -22. Men hadde spillefører tatt alle tretten stikkene ville +440 slått alle med ni og ti stikk i grand og de ville fått +9 på spillet.

Helt oppe på listen var det noen flere slemmer, +940 og +920 for 6 kløver med tretten eller tolv stikk, men de gode scorene ble altså slått av den heldige 6NT'en som ble vunnet. Men +940 for 6 kløver med tretten ga likevel meget pen score, +53 av 60 oppnåelige. 

Toppen N/S gikk til paret som ble nr. 2 på onsdag, Dagfinn Myhre-Lars Tuseth (Verdal). De gikk på helt til 7 kløver. Meldes det hardt må det spilles godt! Og de fikk altså hjem storeslemmen, +1440. Toppen i siste spill var likevel ikke nok til å vinne, det manglet 21 poeng på å slå Hansen-Haugland.  

 

MP-TREFF TIRSDAG

I tirsdagens landsomfattende arrangement deltok hele 324 par. Til topps med 69,29 % gikk John Helge Herland og Thea Hove Hauge, Klepp BK.

Alle resultatene for MP-treffene denne uken samt link til kommentarer til spillene finner du på NBF sin MP-TREFFSIDE, her.

Resultater tirsdag med spilldiagram og slikt finner du her.

Siden jeg selv har ansvaret for de nevnte kommentarene til spillene i disse turneringene, er det naturlig og spennende for meg å se på resultatene og finne ut om mine forslag var i nærheten av virkeligheten. Det er imidlertid veldig mange forskjellige ting som skjer når det spilles ved så mange bord. Det meste som jeg har foreslått skjedde sikkert flere steder, men noen overraskende resultater er det lett å finne og.

I tirsdagens første spill var mitt forslag til resultat kopiert en rekke steder, men når jeg ser på spillet nå er det opplagt at jeg overså noe. Det som kunne ha skjedd, og muligens skjedde ved noen bord er fint motspill, men temmelig brutalt for spillefører. Her er spillet:

At 5 ruter er en mulig sluttkontrakt ble nevnt, og det er kanskje en mer naturlig kontrakt å komme i enn 4 spar. Det er ikke så lett for syd å passe på 4 spar selv om nord får foreslått det i meldingsforløpet som kan gå på forskjellige måter, alt etter om øst sperrer eller bare melder inn, og hvor høyt han sperrer hvis han velger det.

"Vårt" tenkte N/S par som jeg kalte det ble spillende 4 spar. Det som ble sagt i siste avsnitt stemte nok med virkeligheten ved veldig mange bord. Men for å komme den berømte klagenemda i forkjøpet tas dette med det interessante motspillet med.

Mot "vårt" par skrev jeg at øst spilte ut hjerter konge mot 4 spar. Videre ble dette sagt i den siste delen av kommentaren:

//I 4 spar går det fint. Trumfesset presses ut. Nord har akkurat nok trumf til å ta ut alle vests trumf selv om han blir kortet med mer hjerter fra forsvaret. Det blir faktisk feil motspill å korte nord i trumf, for da står resten pga. alle de ruterstikkene. Beste motspill i sparkontrakt er å ta hjerterstikket og skifte til kløver til esset for å holde kontrakten på ti stikk. Det motspillet bør antagelig finnes, for øst ser jo syds ruterfarge på bordet//

Joda, idet øst er inne på trumfesset og tar hjerterstikket sitt. Og det er riktig at nå blir det helt fiasko for motspillerne om øst fortsetter med hjerter. Da trumfer nord og har akkurat nok trumf til å ta ut alle vest sine trumf. Resten står - fem trekk. Det ble resultatet ved ganske mange bord og N/S fikk 75% på spillet. Etter å ha tatt hjerterstikket vil kløver til esset holde 4 spar nede på fire trekk. Men det er ikke "beste motspill", kun det nest beste.

Slik bør spillet gå om øst er helt på høyden:

Hjerter konge spilles ut mot 4 spar. Øst stikker med trumfesset i første trumfrunde og tar hjerterstikket. Så skiftes til ruter! Nå blir spillefører låst på bordet (syd) og får ikke tatt ut trumfen. Om han prøver seg med liten kløver mot damen fyker vest opp med esset - forsvarets tredje stikk - og øst får seg en stjeling idet vest spiller ruter. En bet etter glimrende motspill!

(For spesielt interesserte: Merk at med singel ruter 9 i utspill kan 4 spar vinnes. Inne på syds hånd på ruter ess etter første stikk må det spilles kløver. Hvis vest legger liten kløver må spillefører bruke damen og spille trumf. Øst kan stikke og spille kløver til liten fra syd og esset, så ruterstjeling. Men nå får ikke forsvaret mer selv om øst spiller en tredje runde kløver for å bryte forbindelsen til syd. Spillefører kan stikke med kongen og ta en tredje runde ruter med avkast av den lille hjerteren, og øst som ikke har ruter har heller ikke flere trumf.

Alternativt kan vest fyke opp med kløver ess i andre stikk. Så kan han spille ruter til stjeling fulgt av at øst skifter til hjerter konge til esset mens han har trumfesset i behold. Men nå kan spillefører gå over på kløver konge og ta en tredje runde ruter med avkast av hjerter 3. Øst kan trumfe, men han har kun trumfesset igjen! Og om vest fyker opp med kløver ess og skifter til hjerter går det også bra for spillefører som stikker med esset og spiller trumf. Øst stikker og kan ta ett stikk i hjerter. Men nå har ikke vest noe inntak. Så går det slik får ikke vest spilt ruter til stjeling.)  

Noen få hadde fått hjem 6 ruter etter kløver ess i utspill. Det var mange utganger i ruter som gikk hjem, noen doblet, og noen fikk overstikk.

Så kom en lang rekke med 4 spar-kontakter med fra 10 til 12 stikk. 4 spar med 10 stikk ga noe over 60%.

Under der kom en rekke med +400 for 5 ruter med elleve stikk (middelscore) og endel par spilte delkontrakt N/S.

Det var også noen som gikk bet i 5 ruter. Og de Ø/V-parene som fikk tak i den beten delte med enkelte som fikk betet 4 spar, kanskje etter det vakre motspillet som er nevnt her etter hjerterutspill. Pluss 50 til Ø/V ga over 75%. Noen hadde høyere score Ø/V, men det var mot kontrakter på fem- og sekstrinnet.

 .  

MP-TREFF MANDAG (Korrigert)

Den landsomfattende mestertreffen pågår denne uken med en turnering hver dag til og med torsdag. Det spilles i puljer rundt omkring, og den endelige resultatlisten utgjør spillere fra hele landet

Mandag deltok totalt 225 par. Til topps gikk Magne Svendsen-Harald Bredesen fra BK 1933 Hammerfest med hele 71,70 %. 

Hele resultatlisten finner du på NBF sin MP-TREFFside, her. Der er det i tillegg til alle resultatene, spilldiagram og enkeltresultater en link til kommentarer til spillene. De kommentarene er utarbeidet av undertegnede. Det er ikke ment å være basert i det teoretisk maksimale, sånne analyser som baseres i åpne kort (double dummy). Mine kommentarer er mer "synsing", litt om hva som kan skje selv om det ikke blir riktig, forslag til hvordan tenke for å gjøre det best mulig, og noen ganger forslag til hvordan løse meldeproblem. Det er alltid litt spennende senere å se på de endelige resutlatene og sammenligne med hva jeg tippet skulle/kunne skje. 

I noen få spill gis det forslag til konvensjoner og avtaler som kan være nyttige i spill som ble spilt. Det var ett slikt forslag i et spill fra mandag, og det var om hvordan sleminvitere med minst sekskorts majorfarge idet makkeren åpner med 2NT. Noen overfører og melder for eksempel 4 kløver som kontrollmelding neste gang.

2NT - 3H

3S   -  4K

Men den meldingen kan være nyttig som naturlig melding også om svarhånden har for eksempel 5-5 i spar og kløver. En løsning er å bruke direkte 4 kløver og 4 ruter som overføring, men at det samtidig er sleminvitt. 

Her kommentaren til spill 17 fra mandagens turnering: 

Noen sprekinger kan finne på å åpne med 2 spar med nords kort hvis de spiller med Tartan 2 i major (femkorts + minorfarge, under åpning). I så fall blir meldingsforløpet helt annerledes. I vårt forslag er 4 kløver overføring til hjerter og sleminvitt. En bør som svar på 2NT ha en mulighet for sleminvitt med minst sekskorts majorfarge.

Idet vest inviterer til slem har øst fine kort til å akseptere sleminvitten, og det gjør hun med 4 ruter, eller man kan si 4NT Key Card direkte med helt perfekte kort for hjerterslem. Ø/V får undersøkt slemmulighetene.

Det mangler to nøkkelkort (trumf konge og kløver ess), så de stopper i 5 hjerter. Men denne gangen står slem fordi hjerterfargen er uten taper, men det er likefult teoretisk korrekt bridge å stoppe i utgang. Trumfkongen må sitte hos nord, og den må dessuten være singel eller dobbel (kongen tredje gir stikk), så det gir under 50% sjanse for slem. I praksis er dog sjansen for å vinne slem være litt større sjanse, for om forsvaret ikke får med seg sitt ess kan slem fyke hjem selv om det egentlig er to tapere. Her vil det være vanskelig for syd å ta for kløver ess mot 5 hjerter. Mot slem er essutspill mer vanlig, og han ville nok helt sikkert tatt det om han hadde hatt hjerter konge også og motparten var i slem.

Etter ruter ut blir det tretten stikk, forsvarets kløverstikk forsvinner på ruteren. N/S: -510

____________________ 

Hva skjedde i virkeligheten?

I en så stor pulje skjer alltid en del merkelige ting. Men +510 til Ø/V for utgang i hjerter med tretten stikk var det klart vanligste resultatet og ga omtrent middels, faktisk litt over til Ø/V. Det var også noen Ø/V-par som hadde +520 i 3NT, og de fikk over 70%, kun litt lavere score enn de som meldte slem og noterte +980 som ble resultatet da syd tok for kløver ess. Det var også noen par som fikk alle stikkene i 6 hjerter, og et par friskuser som delte toppen med +1020 for 6NT med tretten stikk. 

En kan lure på hvorfor +510 ga såpass bra betalt. Det er fordi ganske mange ikke fikk tolv stikk! Hvordan skjedde det? 

Ja, nå gjetter jeg litt igjen. Det må innrømmes at jeg ikke tenkte på det som følger her da jeg gikk gjennom spilte og skrev kommentarene i forrige uke. Men det er ikke usannsynlig at det som her foreslås var hva som skjedde?

Noen steder spilte vest hjerterkontrakten, og nord spilte ut sin single ruter. Hvis spillefører ikke ser for seg at det kan være singelton tenker han kanskje at det må være fint å ta ruterstikkene og kaste kløveren, så kan hjerterfinessen forsøkes for enda ett overstikk senere. Spillefører vet jo ikke at hjerteren sitter så fint og løses enkelt uten taper. Men spilles mer ruter ramler taket i hodet på spillefører, for nord stjeler andre ruter og spille kløver til syds ess - kun elleve stikk i stedet for det som var mulig, tretten stikk.

Det var noen som fikk kun ti stikk også, både to bet i 6 hjerter og det ble notert både ti og elleve stikk i 4 hjerter. At åtte par fikk ti stikk i utgang skjedde antagelig etter singelton spar ut fra syd. Fra nord er det naturlig med ruter ut, og fra syd spar ut både mot 4 og 5 hjerter. Mot slem er ikke singeltonutspill lurt når man har ett ess selv, for makkeren har neppe spar ess siden syd har kløver ess! Men om Ø/V stopper i 5 hjerter har normalt N/S to nøkkelkort, og nord kan godt ha spar ess i stedet for hjerter konge, eller trumfesset i stedet for kongen. I så fall betes 5 hjerter med spar ut som er et bra forsøk selv om det normalt fører til tretten stikk i dette tilfellet. 

Syds sparutspill bør vel stikkes med kongen for å spille trumf. Alle kan gå seg bort i enkeltspill, sånn er det bare. Og ofte skjer feilen i første stikk fordi det legges på fra blindemann før man har bestemt seg for fortsettelsen. Muligens var de uheldige spilleførerne litt ivrige og ganske fornøyde da det kom spar ut, for motparten hadde jo ikke tatt for kløver ess. Så her var det en sjanse for et godt spill. Like etter var en delt bunn innkassert. Spilleførerne (øst) som ramlet ned på ti stikk sa antagelig "legg liten spar" litt for automatisk og kom dermed inn på østs hånd? Og de visste jo ikke at trumfkongen var singel slik at det bare var å ta tretten stikk. De ønsket å forsøke trumffinessen. De visste heller ikke at ruter satt 6-1. Da ruteren ble forsøkt for å bli kvitt kløver konge kunne nord stjele i fargens andre runde og spille spar til stjeling hos syd fulgt av kløver ess. Ti stikk, tre stikk mindre enn det var mulig å få tre sekunder tidligere.

 

Skvis i motspill!

Da Nicolai Heiberg Evenstad og Nils Kåre Kvangraven vant en stor parturnering i USA forleden oppstod en nydelig sluttposisjon i en delkontrakt. Spillet forekom mot de som ble nr. 2 i turneringen, amerikanerne Daniel og Sam Lev. 

Meldingene gikk 1 hjerter (syd) og svaret 1NT fra nord (som selvsagt kan diskuteres), så pass rundt. Sam Lev ble spillefører. 

Motspillet gikk på skinner etter at Nils Kåre (øst) spilte ut spar som gikk til liten og damen. Nicolai skiftet til liten kløver som gikk til åtteren, nieren og esset. Spillefører tok sparstikkene sine, og vest kastet en liten ruter, øst en liten hjerter. Så kom hjerter fra syd som vest la liten på, og øst vant med kongen før han spilte liten hjerter tilbake til vests dame. Derfra kom kløver knekt dekket med damen og kongen. Nå har nord en kløverstopper med 7-4 bak vests 10-3. Men øst spilte nå kongen og esset i hjerter. Dette var posisjonen før den siste:

Nicolai hadde god oversikt. Men han visste ikke om nord satt med ruter konge, eller om øst hadde det kortet. Hvis nord har kongen er det et skvisinnspill som skal til for to bet. Nord må i så fall ned på kongen dobbel i ruter for å holde kløveren. Da kommer kløver til tieren og inn med nord på kløver 7 fulgt av at nord må spille unna ruter konge. Forsvaret får i så fall to bet med to ruterstikk til slutt. 

Siden øst har ruter konge kan Ø/V ta alle de siste stikkene med tre ruterstikk. Men Nicolai så at de kunne få resten selv om han tok høyde for at nord kunne ha ruter konge, så han kastet ruter 10. For nå ble nord skviset sønder og sammen! På hjerter ess måtte han enten gi opp kløveren, eller gå ned på ruter dame dobbel. Han kastet en ruter og igjen satt med Q-9 dobbel. Men da to Ø/V resten med ett kløverstikk og tre ruterstikk, det siste til østs ruter 6. Tre bet ga en score oppunder mønet for det norske paret, og forskjellen på +100 og +150 til Ø/V var stor - et typisk parturneringsspill.

Sam Lev kunne bare imponert sitte å se på denne ungutten som åpenbart hadde full oversikt, og mange poeng ble det ikke på amerikaneren...

Det er etter hvert ikke bare vi norske som har fått øynene opp for dette unge stortalentet.

 

 

 

USA: Nicolai og Nils Kåre til topps!

Under det amerikanske Fall Nationals i Phoenix, Arizona vant Nicolai Heiberg-Evenstad og Nils Kåre Kvangraven en stor parturnering foran en rekke kjente spillere.

Like bra gikk det ikke for Boye Brogeland og Christian Bakke sitt lag Rosenthal i kvartfinalen i Soloway KO Teams. Det ble en jevn kamp mot lag Feldman, laget som i den forrige runden slo ut kanonlaget Nickell.

Kvartfinalens siste sett startet glimrende for det norske parets lag med gevinst i alle de fem første spillene. Det var riktignok ensifrede IMP inn, men det blir likevel endel etter hvert. I settet ledet de 22-0 på det tidspunktet, og de hadde også føringen med 18 IMP i kampen før de ti siste spillene. De så lyst ut, men så kontret Feldmann og vant til slutt kampen med fattige 4 IMP. 

Her et interessant meldeproblem fra gladperioden i det siste settet:

Syd åpner med 1 kløver. Din makker på vests plass melder inn 1 spar og nord dobler negativt. Hva sier du nå? 

Nord viser hjerterfarge med doblingen, normalt fire korts. Men det er vel en variant å vise hjerterfargen likevel?

Mot Brogeland-Bakke redoblet øst. Syd sa 2 kløver og vest doblet opplysende. Hva nå? Øst gjorde om doblingen til straff og passet. Slik så hele spillet ut:

Ø/V fant et bra motspill mot 2 kløver doblet. Det kom ruter ess i utspill, ruter til kongen og ruter til stjeling med vests single trumf. Øst fikk også en stjeling da vest spilte spar ess og mer spar, og øst måtte få to trumfstikk til. Så det ble to doblede bet, Ø/V +300. Men det var ikke nok.

Ved det andre viste Jansma (øst) hjerterfargen selv om nord doblet som normalt lover hjerter, samme start som der nordmennene satt N/S. Og da øst fortalte om hjerter blåste vest ut i 4 hjerter. I den kontrakten ble det elleve stikk. Med +650 ved det bordet ga spillet 8 IMP til Rosenthal. Men like etter dette tok Feldman over føringen i kampen.  

Det blir imidlertid nye sjanser for det norske paret denne uken, og spesielt interessant blir det å følge dem den prestisjetunge REISINGER BOARD A MATCH som starter fredag.