Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

MP-TREFF ONSDAG

Onsdag deltok 129 par. Alle dagene er det premie til de beste 10% av parene. Onsdag gikk Per Helge Hansen - Irene Haugland, Leikfjord BK til topps med 65,55%.

Hele resultatlisten og alle spillene for alle spilledagene (mandag-torsdag) finner du på MP-TREFFSIDEN, her.  

Det er laget kommentarer til alle spillene, og det finner du også link til på MP-treffsiden.

Alle spill teller likt i parturnering, det er like mange poeng til utdeling i små delkontrakter som i slemmer. Likevel snakker vi selv om det er parturnering gjerne mer om slemspillene som relativt sett utgjør flere poeng i sving i lagkamp. I onsdagens siste spill avgjorde antall stikk en bråte med poeng for de som spilte normalkontrakten 3NT, eller 4 hjerter. Det var ikke så mange som meldte slem, I mine forhåndskommentarer foreslo noen meldinger som kanskje kunne føre til lilleslem i kløver. Men som også ble påpekt, i denne typen spiller er alltid 3NT en populær kontrakt. Det er sånne kort hvor det ikke er så fristende å sleminvitere med minorfarge som trumf fordi om en finner ut at slem kanskje ikke er så bra og stopper i 5 i minor blir man som regel slått av alle som er i 3NT. Det blir ofte enten 3NT, eller lilleslem i minorfargen.

    

Dette er en fin lilleslem i kløver, som som regel er enkel å vinnem men her sitter trumfen skjevt. Det er likevel mulig å få tretten stikk selv sånn som det sitter her. Det er ingen tapere i kløverkontrakt, men det må gjøres en jobb for å få tretten stikk. Først må trumfen testes med en honnnør, og da det viser seg at øst har knekten fjerde må det spilles nøyaktig videre.

Det som fungerer best her er å gjøre syd til hovedhånd og spille godt hjerteren med stjelinger. Det startes med kløver konge. Om kløver satt surt så satt i alle fall hjerteren veldig snilt, 3-3. Det tas to hjerterstjelinger hos nord, og etter det har nord fortsatt A-x i kløver. Da spilles esset fulgt av liten til markert finesse med tieren og syds siste honnør tar ut østs siste trumf. Syds hånd står nå, ruter knekt kan kastes på sparhonnør fra nord.

Jeg trodde på forhånd det kunne bli noen som gikk seg bort i 6 kløver ved å forsøke å trumf to spar hos syd, men det må også trumfes en ruter om nord gjøres til hovedhånd. Det ksn bli nokså kronglete, og det blir neppe mer enn tolv stikk i om det spilles slik. Kun noen få gikk bet i slem, de fleste av dem i 6 hjerter som er håpløst med to hjertertapere hvis øst dekker hjerter dame. 

I 3NT, den mest vanlige kontrakten med slike kort bør det bli minst ti stikk. Ondag varierte det med fra +400 for ni stikk som ga -37 til N/S (maks var 60) til +460 for elleve stikk, og det ga +36. Innimellom der var det en del 4 hjerterkontrakter. Der ser det ut til å være to hjertertapere. Men om øst får komme inn kan vest få en kløvrestjeling, og øst får fortsatt ett stikk i trumf. I så fall blir det kun ti stikk. De som fikk ti stikk i 4 hjerter måtte tåle -22, mens de som fikk tak i det ellevte stikket fikk +22. Ett N/S-par fikk tolv stikk i hjerterkontrakt, og det må ha skjedd ved at øst glemte å dekke hjerter dame så det ble kun en hjertertaper. Akkurat den motspillsfeilen må antagelig også ha skjedd der N/S fikk gigantiske +990 for 6NT med tolv stikk. Det ga nest topp. Det er vanskelig å se for seg at det blir tolv stikk i grand uten at man slipper unna med en hjertertaper med damen som får seile idet øst ikke dekker, så sette opp hjerteren senere med esset og en til. Da er det stikk i bøtter og spann. 

Kun to par spilte 5 kløver som altså er den kontrakten man ikke liker så godt å spille med denne typen kort i parturnering. Der det ble tolv stikk i 5 kløver (+420) måtte N/S tåle -22. Men hadde spillefører tatt alle tretten stikkene ville +440 slått alle med ni og ti stikk i grand og de ville fått +9 på spillet.

Helt oppe på listen var det noen flere slemmer, +940 og +920 for 6 kløver med tretten eller tolv stikk, men de gode scorene ble altså slått av den heldige 6NT'en som ble vunnet. Men +940 for 6 kløver med tretten ga likevel meget pen score, +53 av 60 oppnåelige. 

Toppen N/S gikk til paret som ble nr. 2 på onsdag, Dagfinn Myhre-Lars Tuseth (Verdal). De gikk på helt til 7 kløver. Meldes det hardt må det spilles godt! Og de fikk altså hjem storeslemmen, +1440. Toppen i siste spill var likevel ikke nok til å vinne, det manglet 21 poeng på å slå Hansen-Haugland.  

 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.