Er vi i ferd med å bli robbet?

Noen ganger går meldingene raskt fra motparten, og du sitter der med en følelse av å være robbet. Da kan det hende en litt modig inntreden i meldingene er det som må til, men det er ofte slik at det ikke er uten risiko. Legger du hodet på blokka og melder, og det viser seg du og makker på ingen måte var robbet kan du bli kostbart, men melder du ikke kan det hende motparten bare har herjet med deg og du og makker har et stort spill i kortene. Denne situasjonen fra en lagturnering i helgen var slik:

Giver nord, ingen i sonen

VEST

Nord åpnet med 1 spar, pass fra øst og 3 kløver fra syd. Det blir forklart som Berge Raise, dvs. ca. 6-9 poeng og firekorts sparstøtte. Melder du, og i så fall hva?

Noen melder automatisk her, men det er klart at med kun en femkorts farge kan det bli veldig galt å melde inn om makker ikke har noen ting og nord er sterk. Ved endel bord sa vest 3 ruter likevel.

Kanskje går det an å doble 3 kløver, men de fleste bruker dobling av en slik kunstig melding som utspillsdirigerende (her kløver). Selv liker jeg opplysende dobling mot den svake varianten av Bergen Raise (6-9), utspillsdirigerende dobling (ruter) mot invitt-Bergen (10-12), 3 ruter. Hvis dobling er avtalt som opplysende mot den svakeste støttemeldingen som er situasjonen hvor man kanskje selv har kortene, kan det være et alternativ å doble, men det er selvsagt ingen garanti for at det er riktig å være med.

Ved vårt bord passet vest over syds 3 kløver, og jeg sa 4 spar som nord med pass rundt. Det skulle vise seg at Ø/V var robbet, for det var de som hadde utgang i kortene! Det stod faktisk i slem deres vei slik det satt:

4 sper bør gå en bet, men Ø/V kan vinne 6 ruter!

Min lagkamerat på vests stol ved det andre bordet meldte inn 3 ruter etter samme start som hos oss. Da sa selvsagt øst 5 ruter over nords 4 spar, og 5 ruter fikk de spille. Spillefører spilte på et tidspunkt kløver til knekten som dro esset, og senere falt kløver dame under kongen. Tolv stikk, Ø/V + 420.

Mot 4 spar ved vårt bord kom ruter ut til honnør hos vest. Han skiftet til trumf. To store trumf ble fulgt av ruter til stjeling og hjerter fra syd. Nå fulgte vest opp med enda en feil i en rekke av feil i dette spillet da han la liten hjerter. Knekten dro kongen og nå stod kontrakten! Øst kunne ikke fortsette med ruter, det gir stjeling hos syd og avkast av en kløver (eller hjerter) fra nord. Hvis øst spiller hjerter vil senere en hjerter til stjeiing ta ut vests siste og forsvarets siste hjerterhonnør, og syds hjerter 10 blir godspilt og gir avkast for en kløver. Aktuelt skiftet øst til kløver da han var inne på hjerter konge - det var altså for sent for forsvaret uansett på det tidspunktet. Kløveren gikk til damen, og det ble bare tre røde tapere, N/S +420.

Med 420 ved begge bord i forskjellig retning ga spillet 13 IMP. Dette var et slikt spill som når man leser opp sier begge par 420 og så tror man det er uavgjort spill, men så oppdages litt senere at det faktisk var dobbelscore 840!

Vest hadde tre sjanser i dette spillet. Først kunne han meldt, og de ville funnet 5 ruter. Så fikk han to sjanser i motspillet. Selvsagt bør 4 spar betes. Vest kan skifte til kløver i andre stikk, da har de fire enkle motspillsstikk. Det er kanskje ikke så fristende med kløverskift fra tieren med A-9 hos syd. Men han fikk en sjanse til. Idet hjerter ble spilt fra bordet kunne han gått opp med esset og spilt kløver med bet som resultat. 

Scorene rundt omkring salen var noen få +420 til N/S, noen som gikk bet i 4 spar, og en ganske lang rekke med 5 ruter-kontrakter med 11 og 12 stikk samt en enslig +920 til Ø/V for en sprek og heldig 6 ruter. 

Med hjerter ut mot 4 spar bør det bli bet på denne måten: 

Vest vinner med hjerter ess og legger ned en stor ruter. Med singelton hos blindemann bør det nå være Lavinthal som gjelder, øg øst legger ruter 2, verdens minste ruter...og da bør vest skifte til kløver. Da har de beten idet de kommer inn andre gang i hjerter.

Ved et bord hvor det kom hjerter ut mot nords 4 spar tok vest for esset, så tok han en ruterhonnor og tenkte kanskje ikke på Lavinthal, for han fortsatte med hjerter dame og nok en hjerter. Nå blir det verken innspill av øst, eller godspilling av hjerter 10, men 4 spar fyker hjem også etter denne starten.

Spillefører stjeler i tredje runde hjerter, og øst følger med liten så han har igjen kongen, bordet har singel tier. Forsvaret har tre stikk og ser ut til å måtte få ett stikk i kløver også. Det får de ikke.

Etter å ha stjålet i tredje runde hjerter spilles ruter til stjeling fulgt av alle trumfene. Før den siste ser det slik ut:

På spar 7 er øst ferdig. Kaster han hjerter konge forsvinner kløver 9, og bordet står. Hvis øst kaster kløver knekt forsvinner hjerter 10 fra syd og liten kløver fra nord tar med seg singel konge og kløver dame gir det tiende stikket. 

 

 

 

 

Mer enn ett overstikk...

I forrige innlegg her i bloggen kunne du lese om hvordan et vanlig spill ga 1 IMP pga. ett enkelt overstikk i en standard utgang. Slik kampen hadde utviklet seg var 1 IMP akkurat vinnermarginen da lag ZIMMERMANN vant SPINGOLD-finalen mot lag STREET!

Artig kanskje, men det er egentlig tull å se slik på det fordi det ble spilt hele 60 spill i finalen, og en rekke andre spill ga små-IMP begge veier.

Her får du et spill som må sies å ha vært mer avgjørende, for her stod veldig mange IMP på spill.

Hva er beste kontrakt med disse kortene?

Hvis jeg forteller at kløver knekt faller er det lett å telle nok stikk til at storeslem står. De står i så fall 7NT, det er faktisk med syv kløverstikk 16 stikk!

Men lilleslem i ruter eller kløver ser bedre ut, normalt, og har sjanser selv om kløveren ikke ir full uttelling.

I praksis blir det sjelden rolige meldingsforløp når man har slike kort. Og her hoppet syd til 4 spar så snart han fikk sjansen.

Lag STREET endte som Ø/V i 5 ruter. Det kunne se litt skummelt ut, for slem står ofte, men å være i utgang kunne godt slik det var ha gitt dem et kanonspill hvis ikke lagkameratene hadde tråkket feil ved det andre bordet.

ZIMMERMANNs Gawrys-Klukowski som Ø/V hadde først hadde meldt seg opp i feil kontrakt slik kortene satt fordelt:

Som du ser i meldediagrammet, meldte Ø/V 7 ruter som ikke på noen måte er tullette, men…

Den storeslemmen går galt om det kommer spar ut, inntaket til kløverstikkene blir tatt bort siden øst er renons i kløver. Storeslem i ruter kan ikke vinnes med mindre det spilles ut noe annet enn spar.

Etter spar ut mot 7 ruter vil vel spillefører ta A-K-Q i kløver og kaste tre hjertere fra hånden, så forsøke hjerterfinessen. Den går for så vidt, men syd kan trumfe – en bet.

Kontrakten 7NT ville enkelt blitt vunnet siden kløveren går. Det står ikke i 7 kløver spilt av vest hvis nord finner hjerter i utspil, for syd kan stjele utspillet. Og det blir altså bet i 7 ruter om det kommer spar ut.

Men nord ville det annerledes da han stampet i 7 spar over 7 ruter!

Der fikk N/S kun syv trumfstikk, og seks doblede bet ga +1400 til Ø/V!

Da STREET sitt Ø/V-par altså spilte 5 ruter og vant den akkurat og noterte +600 som Ø/V ga spillet (+600, og -1400) 13 IMP til lag ZIMMERMANN.

Om nord hadde besinnet seg og syd spilt ut spar mot 7 ruter ville det blitt +100 til N/S i stedet, og dermed 12 IMP til lag STREET (+100 og +600). Med andre ord, den siste avgjørelsen kostet 13 IMP ut i stedet for 12 IMP inn om nord sier pass, og det er en megasving i kampen, 25 IMP!

Det må tas mange ekstra overstikk for å ta igjen slikt…

Overstikkene teller ikke i lagkamp. Eller?

Det er korrekt at man ikke skal fokusere for mye på overstikk og slikt i lagkamp. Et lite, ekstra stikk teller relativt sett lite i den turneringsformen. Det er i parturnering at forskjellen på for eksempel +660 og +690 kan være dramtisk stor. I lagkamp utgjør det kun 1 IMP. 

At overstikkene aldri betyr noe er imidlertid feil. Ekstra overstikk gir IMP det og, og å ta med seg den andre beten når motparten allerede har gått bet og du er ganske fornøyd gir som regel også ekstra IMP. Men å bruke for mye energi på sånt når det spilles IMP er ikke så lurt, det er bedre å fokusere mest på de store spillene, utganger og slemmer. 

Hvis en lagkamp er jevnspilt kan det imidlertid være slik at en rekke spill hvor ett ekstra stikk var mulig kunne avgjort kampen. I SPINGOLD-finalen forleden vant lag ZIMMERMANN mot lag STREET, og seiersmarginen var kun 1 IMP etter at kampen ble avsluttet med syv uavgjorte spill!

De som taper sånne kamper klarer ikke la være å se på spillene hvor det ene IMP'et eller kanskje to-tre IMP forsvant i spill som da de forekom virket uinteressante.

Det spillet vi tar med i dag er et spill som ville vært uhyre viktig i parturnering, og akkurat i den nevnte lagfinalen fikk det også betydning.

Begge lag var i 3NT. For lag ZIMMERMANN spilte øst utgangen, mens lag STREET fikk kontrakten på vests hånd.

Der øst spilte kontrakten valgte syd å spille ut spar. Da la spillefører liten fra vest og kongen vant stikket. Tilbake kom hjerter konge som ble stukket med det samme. Siden kløverfargen satt så snilt stod resten, 12 stikk og +690 til lag ZIMMERMANN.

Der vest spilte kontrakten kom hjerter konge i utspill. Det er egentlig ikke noe poeng å lasjere, for å bryte forbindelsen som jo er poenget med å lasjere hvis du må slippe dem inn vil fungere kun om hjerteren sitter 7-2. Dessuten ser det for spillefører ut som om en vellykket sparfinesse må til for å få ni stikk - spillefører vet jo enda ikke at kløveren er så medgjørlig - og om sparfinessen tas vil jo nord komme inn om han har kongen. Og han har neppe dobbel hjerter.

Så spillefører stakk med det samme. Det var 1+1+4+2= 8 sikre stikk. Sparfinessen kan det imidlertid ventes litt med, for kløveren kan jo gi uttelling. Og det gjorde den.

Spillefører stakk altså med hjertere ess og spilte kløver til honnør fra syd og kongen hos vest. Så ruter til bordet og mer kløver. Da den andre honnøren kom fra syd hadde spillefører elleve enkle stikk, og en farlig sparfinesse behøvdes ikke. Han tok stikkene sine, elleve enkle, men han kunne fått tolv stikk. Idet alle kløverstikkene og ruterstikkene er tatt ser det slik ut:

Nord er moden for innspill i hjerter, men det er ikke helt sikkert spill å gjøre det. På det siste stikket, idet de skulle ned på tre kort kastet nord hjerter 10. Han hadde underveis også kastet en spar. Det er klart at en lur spiller på nords plass kan ha blanket spar konge, og så sitter han igjen med Q-7 i hjerter i stedet for singel dame. I så fall må spar konge toppes ut for å få tolv stikk. 

Men hvis sitsen i sluttposisjonen leses korrekt spilles hjerter til nords dame som blir det eneste stikket forsvaret får. Nord må avslutte med spar unna kongen til vests A-Q, tolv stikk og uavgjort spill.

Siden spillefører tok "kun" de elleve sikre og noterte +660 tapte lag STREET 1 IMP på spillet. Akkurat det ene IMP'et tapte de kampen med og...

I neste innlegg her i bloggen skal du får se et mer typisk lagkampspill fra SPINGOLD-finalen, med vanskelige avgjørelser på høyt meldetrinn hvor haugevis med IMP stod på spill.  

  

Når det går helt galt...

Av og til når man spiller lagkamp og et spill har gått helt galt ved begge bord sier man slikt som: «Ja-ja, like greit at når det gikk galt så gikk det galt for begge parene». Det er sant nok, men går det riktig galt ved begge bordene kan det bli så mange IMP at det blir like dyrt som to store tapsspill.

Det norske laget i U-21 spilte godt i Ungdoms EM. Som nevnt i forrige innlegg her i bloggen kvallet de til VM med 7.plass i mesterskapet som ble avsluttet tirsdag. Derfor føles det ikke helt riktig å dra frem et av de største svingspillene i EM, fra en av U-21 lagets kamper, og det spillet gikk ikke i norsk favør.

Unnskyld, men det må frem det og selv om vi liker helst å skrive om norske gladspill. Men for å utvikle seg videre bør spillerne også ta seg tid til å se på spill som gikk galt.

Noen ganger er det tilfeldigheter som avgjør store svingspill, og det kan kanskje ha mest flaks og uflaks å gjøre. Det blir store marginer i poeng, men små marginer i det man gjør, og det føles ikke alltid som om man gjorde noe veldig galt. Samtidig som man skal glede seg over suksesser er det å skyve fiaskoer under teppet galt, for man lærer kanskje mer av å se på ting som kanskje kunne vært gjort bedre en det som ble gladspill. Litt tvilsomme aksjoner av flere av lagets spillere kan føre til grusomme resultat. Man må etter stygge tapsspill tørre å spørre: Kanskje kunne noen annet kunne vært gjort?

I kampen mot Danmark ble det skikkelig tut og kjør. Det har nok litt med kortene å gjøre, men ville kort forteller kanskje ikke alt. Ved det ene bordet ble det i fire av tolv spill spilt doblede kontrakter som føk hjem, to av dem med overstikk! Dessverre gikk tre av disse «postnummer-scorene» i dansk favør. Her er det mest kostbare, og du får først kun syd sine kort. Ikke se på det fullstendige diagrammet før du har tatt stilling til de ekle problemene syd måtte løse.

Giver nord, N/S i sonen

Den norske syd så makkeren åpne med 1 kløver før øst spratt innpå med 4 spar. Syd føler seg litt robbet, for med denne fine fordelingshånden er det mulig det er N/S som har kortene. Men det er kun 6 HP. Kan eller bør han melde noe nå?

Noen vil sikkert hevde at pass er korrekt, men det behøver det selvsagt ikke være. Og det var på en måte best å melde hvis en ser på hva som er maks score på spillet (se nedenunder, om litt).

Noen meldte kun 3 spar som øst og da kunne syd strekke seg til enn negativ dobling, men noen passet med syds kort over 3 spar også. Der syd fikk 4 spar i fjeset, passet de fleste med syds kort.

Den norske syd sa 4NT – to steder å spille. Da gikk det 5 spar fra vest og pass, pass tilbake til syd. Hva nå?

Syd var fortsatt ikke utmeldt og doblet. Nord sa 5NT - velg en kontrakt på seks-trinnet - og syd sa 6 ruter før vest meldte 6 spar! Fart og spenning må man ha lov å si. Da det kom tilbake til syd doblet han før det endelig gikk pass rundt.

Hva bør syd spille ut?

Ruter ess, eller singel kløver er vel alternativene. Det er en slags leveregel som sier «ikke spill ut singelton mot slem hvis du har ett ess selv». Det er dog mot «vanlige» slemmer hvor motparten helt sikkert har gode kort, for da har veldig sjelden makker esset i din singelfarge siden du har ett ess selv. Men dette er ikke en sånn vanlig slem, makker har jo åpnet! I dette spillet er det nesten litt usikkert hvem som egentlig stamper, men det ser vel ut som det er motparten som har gjort det.

Det ble til at syd spilte ut sin single kløver, men da fikk han et sjokk i det blindemann kom ned:

Spillet i 6 spar var etter kløver 2 i utspill over på sekunder, spillefører kunne tatt fjorten (!) stikk totalt etter å ha tatt ut trumfen. Ett doblet overstikk ga den uvanlige scoren +1310 til Danmark. Nitrist siden N/S har fire stikk i rødfargene å hente og kunne tatt tre doblede bet.

Hva som er rett og galt i meldingene avhenger ikke bare av det teoretiske, men hva som skjer videre i spillet.

Det var på et vis rett å være med over den direkte sperremeldingen 4 spar, for i teorien er det en bet i 4 spar, mens 5 ruter og 5 hjerter står N/S. Den mest vanlige scoren var imidlertid +510 til Ø/V, tretten stikk i 4 spar etter kløver ut, i et spill hvor N/S altså kan ta fire motspillsstikk.

Og det var rett å melde over 5 spar og, forutsatt at man ikke finner utspillet mot den kontrakten. Men å melde slem N/S er feil i teorien siden 5 spar er to bet og 6 ruter/hjerter en bet. Så ble det noen sekunder plutselig rett å melde 6 ruter, for N/S fikk på en måte motparten dit de ville da Ø/V gikk i 6 spar. Men det utviklet det seg til et skikkelig katastrofespill når utspillet ikke ble funnet mot 6 spar.

Var kløverutspillet feil?

Det er sjelden riktig å kritisere singeltonutspill, spesielt i den "fargen" makker åpnet med. Men med fasit i hånd er det lett å si at syd burde spilt ut ruter ess. Det er vel noe fornuft i å påstå det også? For ofte står jo det esset, og da har syd mulighet for å finne beste fortsettelse. Det er imidlertid ikke sikkert ruter ess gir stikk, og det må være lov å si at det var litt uflaks at spillet så akkurat sånn ut?

I dette tilfellet ville N/S etter ruter ess i utspill raskt tatt de fire stikkene i rødfargene, +800 til Norge. Utspillet svingte 2110 poeng!

Så over til det andre bordet.

Den norske øst innpå med 3 spar. Det kan neppe kritiseres å hoppe kun til 3 spar i stedet for 4. Det har litt med stil å gjøre. Men hvis man i gunstig sone sperrer veldig aggressivt og ganske ofte smeller til med 3 spar selv med kun sekskorts farge, har det noe for seg å si 4 spar med dette så det ikke blir for stort sprang mellom de hendene man kan ha for en sperremelding på tre-trinnet i gunstig.

Der øst for Norge hoppet til 3 spar doblet den danske syd negativt (take out). Vest høynet til 4 spar, og etter pass-pass doblet Danmarks syd nok en gang. Nord tok ut i 5 hjerter. Etter pass, og pass valgte vest å doble.

Det kan godt være bet i 5 hjerter av og til, men dobling er nok ikke korrekt her. Vest kan ikke regne med noe særlig fra makkeren i rødfargene, og det er høyst usikkert om det er noe å hente i spar. Da er motspillverdiene deres primært i kløver, og der har vest syv-korts farge, så hvor mange kløverstikk han kan få, eller om han får kløverstikk i det hele tatt er usikkert. Hvis det er bet her vil det neppe bli mer enn en bet.

Etter østs sperremelding og vests høyning som presset N/S til fem-trinnet har normalt Ø/V gjort nok. Heller enn å doble kunne de vurdert å stampe i 5 spar, men det blir det vest som bør ta stilling til. Øst skal normalt ha gjort seg ferdig med sin jobb idet han sperremeldte på det trinnet han syntes var riktig. Slik det var får det norske paret et dårlig spill også om de passer ut 5 hjerter.

Danskenes 5 hjerter doblet stod i røyk og damp. For sikkerhet skyld ble det ett doblet overstikk etter at øst spilte ut spar ess og skiftet til ruter. Idet knekten kom på fra vest i første stikk tok øst det som høyt kort, Lavitnhal for høyeste rangerte farge - ruter. Spar knekt så unektelig ut som et "høyt" kort, men det var altså den laveste sparen vest hadde. Akkurat dette er et eksempel på litt feil bruk av, eller litt rigid tenking om Lavtinthal. Slike signaler er ikke alltid enkle å lese, et tilsynelatende lite kort kan være makkerens høyeste, og et kort som ser stort kort kan være det laveste han har! Tipset mitt er å se på hele motspillet først på en logisk måte, så hvis man fortsatt ikke er sikker på hva som bør gjøres vurdere om makkerens signal er tydelig. Signaler kan være viktige, men ikke la dem styre motspillet helt og overstyre sunn logikk. Og i dette motspillet bør øst tenke at ruterstikk kan ikke forsvinne noen steder, hvis Ø/V har ruterstikk. Så kløverskift er logisk. Vel, det var altså "kun" om overstikk, eller ikke... 

Danmarks 5 hjerter doblet med tolv stikk ga +850 og med dobbelscoren +2160 for doblet utgang en vei med overstikk og doblet slem den andre veien med overstikk innkasserte de hele 20 IMP for dette spillet.

Klare for VM (U-21)!

Norges lag I U-21 sikret VM plass med 7.plass i sin klasse etter tre store seiere og ett stortap (mot Danmark) den siste spilledagen i Ungdom EM i Veldhoven, Nederland.

Laget i U-21 bestod av Arne Osnes Devik (20), Are Borgar Landsvik (18), Anders Brogeland (17), Magnus Sætre (18), Thomas Tøsse (18) og Christian Fredrik Johnsen (18).

Deres innsats må absolutt sies å være godkjent og det blir spennende å følge dette laget i VM.

KLARE FOR VM! Bak fra venstre, Arne Osnes Devik, Anders Brogeland, Magnus Sætre og Thomas Tøsse. Foran: Christian Fredrik Johnsen (i midten) og Are Borgar Landsvik. (for ordens skyld, laglederne Lars Eide og Sten Bjertnes som flankerer bakerste rekke, og Kristian Barstad Ellingsen foran til venstre er ikke under 21...)

Også U-26 klassen avsluttet sitt mesterskap tirsdag. I den klassen ble det for Norge 14.plass blant 18 nasjoner. Det må nok sies å være skuffende, forventningen var nok mye høyere.

Uten å vite noe sikkert kunne det se ut som om de etter hvert mistet troen på det hele, og de avsluttet med fem strake tap. Det får gå, spilt er spilt. Nå er det bare å gå videre å dra nytte av erfaringen de har fått. I enkeltkamper viste spillerne på U-26 at de har nivået inne, for eksempel i kampene som ble vunnet mot Polen og Nederland som begge luktet på medalje.

Klassene U-26 Women og U-16 avsluttet sine turneringer i helgen. Yngstelaget slet lenge med å vinne kamper, men de avsluttet glimrende med tre strake seiere.

For laget i kvinneklassen var det motsatt, og det er grunn til å tro at spillerne satt igjen med en litt ekkel følelse rett etter spillingen siden de ledet store deler av turneringen. Tre tap til slutt ødela. Også de viste med all mulig tydelighet at de har nivået inne, men avslutningen stod ikke i stil med innsatsen i mer enn to tredeler av mesterskapet. En bør huske at flere av spillerne på det norske laget i kvinneklassen var debutanter.

Når en skriver om mesterskap og har fokus på norske spilleres innsats vil man helst skrive om gladspill. Men for å utvikle seg videre bør spillerne også ta seg tid til å se på spill som gikk galt. Unnskyld, men vi tar i det neste innlegget her i bloggen med et spill hvor det gikk veldig galt for de VM-klare U-21 spillerne.

Erik Berg ordner tryllebet

Her er et spill fra Roth Swiss Teams under det amerikanske mesterskapet hvor Erik Berg kombinerte logikk og "table feeling" i motspill og fikk satt en verdensklassespiller på prøve. Kanskje burde spillefører løst oppgaven, men det tar ikke bort noe fra den fine prestasjonen dette motspillet er. 

Meldingene gikk slik:

Soillefører la liten ruter på den utspilte damen.

Hva tenker du om dette motspillet?

Du skal få en tilleggsopplysning. Idet øst sleminviterte med 5 hjerter tenkte vest litt før han slo av med 5 spar. Har det noen betydning?

Ja, det har det.

Dette er en sånn liten nyanse som ikke går an å dra noen slutninger av hvis det spilles online. Online kan det hende vest ikke tenkte i det hele tatt før han sa 5 spar, han kanskje var en tur på kjøkkenet for å hente seg en kopp kaffe, eller noe i den retningen...

Det er aldri 100% i slike tilfeller ved bordet heller, men der er det dog mindre tvil hvis man har litt "poker/tabel feeling i kroppen; vest hadde lyst til å si 6 spar!

Berg tenkte slik: Jeg vet pga. meldingene at vest har minst fem spar og minst seks kløver. Og han er renons i hjerter, nord må jo ha sekskorts farge. Så enten har vest 5-0-2-6, eller 5-0-1-7 og nord har følgelig 2-6-4-1, eller 2-6-5-0 fordeling. Siden vest hadde litt lyst til å melde slem, uten ruter ess og uten trumf dame må han nesten ha singel ruter. Og da er makker renons i kløver!

Berg stakk over med ruter ess selv om det altså fører til at kongen gir stikk, og så skiftet han til kløver. Slik så hele spillet ut:

Ruter ess tok altså første stikk selv om spillefører ikke dekket med kongen, og kløver tilbake ga nord en stjeling. 

Nå måtte spillefører tippe sparen. Han spilte spar konge og så tieren komme på, men hvem har flest spar av nord og syd, han med renons i kløver (nord), eller han med tre kløver? 

Spillefører dro spar knekt til liten og Esset i håpe om at de gjenværende sparene satt 2-2, en bet.

En tryllebet, vil jeg si. 

Bra norsk dag i Ungdoms EM (søndag)

Søndag ble det spilt to kamper i U-26. Det norske laget vant begge og klatret til 12.plass. Det er imidlertid nesten 25 VP opp til 8.plassen som gir sikker plass i VM. Uansett om det ikke går er det viktig å komme så høyt som mulig med hensyn til VM, for det er ofte slik at Europa i tillegg til de sikre åtte plassene får med flere lag fordi nasjoner fra andre soner velger å ikke delta.

Det gjenstår fem kamper i denne klassen. Programmet for Norge ser på papiret relativt overkommelig ut bortsett fra at de møter lederlaget Frankrike i morgen tidlig. 

I U-21 som spiller kortere kamper ble det spilt fire kamper søndag. Det ble tre fine seiere, men et sikkelig stortap mot Sverige. Etter det ligger Norge på 7.plass idet det gjenstår syv kamper. 

Her er et spill fra U-26 lagets kamp mot Latvia (seier 18,16-1,84 VP) hvor de norske vurderte godt:

(Giver vest, Ø/V i sonen)

Det startet med 1 spar fra vest, 2 kløver innpå fra Sofie Græsholt Sjødal, og 4 spar fra øst. Hva nå?

Agnethe Hansen Kjensli var i den situasjonen som syd. Det er klart at det kanskje kan stå storeslem her, men på den annen side er det ikke helt bombesikkert det står i slem i det hele tatt. At det kan vinnes lilleslem er dog veldig sannsynlig, og hvordan kan man på en sikker måte finne ut nok om at makker har de riktige kortene for storeslem når meldingene allerede har kommet så høyt?

Agnethes melding er en praktisk melding, hun meldte det hun trodde på: 6 kløver.

Det var akkurat passelig:

 

Jeg synes innmeldingen 2 kløver er helt grei utenfor sonen (gunstig), men nord for Latvia passet over Nicolai Heiberg-Evenstads 1 spar. Markus Lund (øst) meldte 4 spar, og syd doblet. Da gikk det pass rundt. Der ble det to bet, Norge -500. 

Lilleslem i kløver var perfekt. Hjerteren gir avkast for ruter, så det blir kun en hjertertaper. Norge +920, 9 IMP til Norge.

På det norske U-26 laget spiller også Ida Marie Øberg og Marius Dalemark Austad.

Vi tar med et lignende spill fra U-21 lagets kamp mot Ungarn som de norske vant med 15,15-4,85 VP. Anders Brogeland satt med disse kortene:

Meldingene startet slik:

Etter innmeldingen var Magnus Sætres 2 spar naturlig og krav, og så foreslo han 3NT som sin neste melding. Hva nå?

Anders likte kortene sine. Det er kun 10 HP, men det blir ofte feil å vurdere sånn, altså være en "point counter" når man har et stort stikkpotensiale (lange farger). Anders inviterte til slem med 4NT, og Magnus Sætre (øst) var med på det og sa 6 kløver.

Da var de havnet i en glimrende lilleslem:

N/S kunne ikke få mer enn ett ruterstikk. En hjerter kan kastes på spar konge, den siste hjerteren trumfes hos øst. Norge +1370.

Mot Are Borgar Landsvik og Arne Osnes Devik stoppet Ungarns Ø/V i 3NT og noterte +660, 12 IMP til Norge. 

På U-21 laget spiller også Thomas Tøsse og Christian Fredrik Johnsen.

 

SPINGOLD: I mangel av nordmenn...

De norske spillerene som er tilstede i US Nationals i Providence, USA er som tidligere rapportert ute av den mest prestisjetunge turneringen, SPINGOLD. De siste dagene spilles en Swiss Teams hvor det har vært kvalifisering, og norske spillere er videre til finaledagen. I SPINGOLD spilles i skrivende stund (lørdag kveld norsk tid) semifinaler. I angel av nordmenn å følge med på blir det i alle fall for meg å følge med på to som jeg nokså unøyaktig velger å kalle reserve-nordmenn siden jeg bor "Down Under", det australske paret Liam Milne - Andy Hung (Liam er egentlig fra New Zealand, men bor i Australia). De er kompiser av meg, og har flere ganger vært lagkamerater. Liam og Andy er relativt unge, og deres alder sammenlagt er nok lavere enn hver enkelt av de fire andre på lag BRAMLEY, superveteranene Weichsel, Hammen, Woolsey og Bramley. Artig lag!

I semifinalen møter BRAMLEY lag ZIMMERMANN som vant VM tidligere i år. Idet kampen er halvspilt er det jevnt. Her er et spill fra det første settet:

Merk Brink sin dobling av 3NT. Tøffe tak...

Liker du den doblingen?

Vel, jeg er skeptisk til sånne doblinger av 3NT, en ser alt for ofte 750, 950 og noen ganger postnummerscore hvis de som blir doblet redobler og kontrakten fyker hjem. Men noen ganger blir det selvsagt noen fete plussspill også ved å doble, og det skjer som oftest om den som dobler ser at det sitter skjevt. 

Her var det på en måte korrekt å doble. Ved det andre bordet spilte nord 3NT udoblet, og øst spilte ut spar. Selv om spillefører tok kløverfinesse og fikk tre stikk i den fargen kom han ikke til mer enn åtte stikk siden ruteren satt så uheldig. ZIMMERMANN +100.

Betyr Brinks dobling noe spesielt med hensyn til utspillet? Ber han om sparutspill, eller ber han om et annet utspill enn den fargen de har meldt og støttet? Eller sier ikke doblingen noe om hva som bør spilles ut?

Dette kan diskuteres - avtalespørsmål - og kanskje bør det særdeles etablerte topp-paret Brink-Drijver også ta en ekstra runde med diskusjon både med hensyn til utspillet og motspillet som fulgte.

For øst spilte ut liten hjerter. Det var forsåvidt gull om vest hadde fortsatt med hjerter da han var inne på esset, men han skiftet til spar. 

Nå, med ett hjerterstikk i boks har Milne ni stikk om han spiller på at kløveren må gi full uttelling. Og det gjorde han: opp med sparhonnør og kløver 10. Øst stakk med esset og spilte nokså uforståelig hjerter! Milne forlangte knekten, og nå var det ti stikk, +950 og 14 IMP til BRAMLEY. 

  

Medaljen glapp for Norge i U26W (oppdatert artikkel med bilder)

UNGDOMS EM:

Det norske laget i U26 Women ledet sin klasse etter hele 11 av 14 runder. Da skjedde det som ikke skulle skje, en ganske klar kollaps. I runde 12 ble det et stort tap og de falt til 3.plass. Så ble det en så trist avslutning som mulig med ytterligere to store tap så det ble 5.plass til slutt, en skuffelse slik det lenge hadde sett ut.

En må føle med de norske jentene, ikke bare glapp ledelsen, men også medaljeplass. Flere av dem er ganske ferske på dette nivået. De viste i denne turneringen at de har toppnivået inne, men det holdt altså ikke helt inn. Mesterskapet i Nederland er likevel en stor opplevelse for spillerne vil jeg tro, og her er det bare å ta lærdom av det de har opplevd og dra nytte av det ved neste korsvei. 

Klassen for U-16 har også avsluttet sin turnering. Det norske laget i den klassen har slitt med nivået og hadde kun et par seiere før siste dag. Da ble det en stor opptur for de svært unge og tildels uerfarne spillerne!

                                   IMP                                                        VP

Tre fine seiere på rad! Laget klatret en del og ble til slutt nr. 12 av 15 lag.

Sterk avslutning for det norske U-16 laget!

Både U26 og U21 har mange kamper igjen, de har spilt noe over halvveis i sine turneringer. Norge U21 ligger fortsatt inne på topp 8 (7.plass) litt under 20VP bak Danmark på 3.plass.

U26 laget har fortsatt ikke helt fått opp dampen. Det ble ett tap og en seier lørdag, og de ligger på 14.plass litt under 20VP bak 8.plassen som gir automatisk plass i VM.

Rapportene sier at det blir mye lærdom, både skuffelser og oppturer, men også mye moro for den fyldige norske troppen i Veldhoven, Nederland (foto: Kristian B. Ellingsen)

Et symptomatisk spill for det norske U26W laget på deres siste spilledag er dette fra morgenkampen mot Frankrike:

Hvilken kontrakt bør det spilles med disse kortene?

Spartilpasningen finnes, og de har verdier nok til slem. Hvis man undersøker med Key Card Blackwood finnes ut at det mangler ett nøkkelkort og trumf dame. Da skal man i teorien stoppe i utgang fordi det kan være to topptapere, og det er uansett stor fare for to tapere. Men her har N/S tette mellomkort i spar, og derfor står 6 spar i praksis hvis sparfargen løses uten taper. 

Norges N/S meldte 6 spar. Det var ikke tingen da hele spillet så slik ut:

I 6 spar måtte det bli en trumftaper slik det satt, og i tillegg hadde øst krav på stikk for hjerter ess. 

Slike resultat er ofte tapsspill, men noen ganger er det buttspill. Denne gangen ble det imidlertid et fryktelig tapsspill da Frankrikes N/S meldte og vant 6NT! Jeg vet ikke helt hvordan det skjedde etter sparuspill fra øst, men her er min analyse av spillet:

Det er naturlig å komme i sparkontrakt, og pga. de tette mellomkortene er ikke slem dårlig. Men pga. det med et manglende nøkkelkort og de heller ikke har trumf dame er det tryggest å stoppe i utgang.

Faktisk kan 6 grand vinnes selv om 6 spar er uten noen sjanse slik det sitter, men for å få tolv stikk i grand må sitsen leses godt. 

Hvis spillefører får tak i tre hjerterstikk (la oss si hjerter i utspill) er det 2+3+3+3= 11 toppstikk. Da vinnes om sitsen leses (må avstå fra sparfinesse), Det er klart at det er naturlig å tenke at først prøves kløveren, så tas sparfinesse (etter først å ha tatt en honnør for å gardere mot singel dame bak), alt i alt gode sjanser. Men om spillefører plasserer kortene riktig kan tolv stikk vinnes fordi vest har for mye å passe på og blir skviset i spar og kløver idet tredje ruterrunde blir spilt.

Selv uten tre hjerterstikk kan de bli tolv stikk i grand. La oss si det kommer ruter ut til esset. Så hjerter til damen, og hjerter til kongen og esset. Nå er det kun to hjerterstikk. Men idet tredje runde ruter spilles må vest kaste ett kort. Samme hva hun kaster blir det ekstra stikk i den fargen, og idet de stikkene tas blir vest skviset igjen.  

Med vunnet 6NT og bet i 6 spar ga spillet hele 17 IMP til Frankrike. 

 

Spennende kvartfinale i SPINGOLD

Erik Berg var som eneste nordmann i kvartfinalen i årets SPINGOLD i det amerikanske mesterskapet som pågår i Providence, Rhode Island. 

Kvartfinalen startet ikke så bra for lag WOLFSON mot det delvis svenske lag DONNER, og etter tre 15-spills sett lå de under med 46 IMP. Det kan på en god dag være mulig å hente inn over 15 spill.

Erik Berg spilte i det siste settet og han og makkeren Crouch fikk en grei start:

Uten at jeg kjenner til Ø/V sine avtaler tipper jeg at Crouch etter denne starten mente han ikke kunne ha mer enn tre-korts minorfarge, og 6 kløver var et forslag som Berg fornøyd aksepterte. Lilleslem i kløver er glimrende og bød ikke på problemer å spille.

Det kom ruter ut. Det er jo en mulighet å trumfe en ruter på den korte trumfhånden – normalt ett ekstra stikk – men her er det en illusjon at det er tingen da spillefører har nok stikk uten ruterstjeling.

Crouch tok simpelthen ut trumfen og spilte hjerter 10 som fikk seile. Det stikket ble tapt til damen, men det var nok stikk med fire hjerterstikk (tre hjerterstikk ville vært nok), +1370.

Dette føltes nok som en god start, men DONNER kunne liksom ikke tape slike spill i denne kampen.

Michelsen-Cullin bruker sterk 1 kløveråpning, og etter 1 kløver fra vest meldte nord inn 1 spar for å forstyrre. Det endte med at vest ble spillefører i 6 hjerter. Det er en bra kontrakt det også selv om kløver- eller grandkontrakt er å foretrekke. Her tapte spillefører kun ett trumfstikk i 6 hjerter, +1430. Så spillet som kanskje kunne gi litt håp for Crouch-Berg ble tapt med 2 IMP.

Det ble noe senere 12 inn for Bergs lag da svenske Cullin, som vi skrøt litt av her i bloggen i går gikk seg bet på en spektakulær i en utgang som i realiteten var nedlegg. Det var vel mulig å vinne elleve stikk, men ti var om man skal være ærlig ingen problemer med, og Berg vant sin utgang greit. Da var WOLFSON kun 29 IMP bak, 7 spill igjen! En langt fra umulig oppgave, og da det kom 5 IMP til inn for WOLFSON i neste spill var de kun 24 IMP bak!

Men lag DONNER så av og til litt ut til å nærmest kunne gå litt på vannet i den kampen, synes jeg. Her er spill 27 idet WOLFSON lå 22 IMP under. Brad Moss satt syd med dette (giver syd, ingen i sonen):

Berg-Crouch meldte 6 ruter etter pass fra syd, sterk grand fra vest, Stayman 2 kløver (som syd doblet) fra øst, deretter hjertermelding fra vest og rutermelding fra øst. Brad Moss skulle spille ut. Forslag?

Makkeren hadde sjansen til å doble både spar og ruter underveis (kunstige meldinger), men syd vet jo nord ikke kan ha noe som helst så den informasjonen hjelper ikke særlig mye. En utgangs- eller slemsving hadde smakt godt for WOLFSON på dette tidspunktet, men det skulle ikke bli slik. Moss fant et spektakulært utspill der å treffe riktig farge ville vært nok, men han plantet kløver konge i bordet!

Slik så hele spillet ut:

 

Uten kløver ut står 6 ruter helenkelt. Men kløverutspillet ga en bet, og det var nok nådestøtet i denne kampen.

Meldingene startet på samme måte ved det andre bordet før øst spurte med en gjentatt søkemelding, 3 kløver. Da fikk vest vist femkorts hjerter og kløverutspill ville være attraktivt for syd mot slem, og opplagt fra nord (syd hadde doblet 2 kløver).

Cullin satte bremsene på i 3NT hvor det er ni enkle stikk selv med kløver ut. DONNER +400 og 10 IMP, og da var det mer eller mindre Game Over.

DONNER vant den spennende kvarfinalen med 137-105. De møter lag STREET i semifinalen, selvsagt et sterkt lag, men jeg holder DONNER som favoritt i den kampen.

Dermed er det over og ut for alle norske spillerne i den prestisjetunge SPINGOLD. Å komme seg til en kvartfinale i denne toppturneringen, selv om det der ble tap i en jevn kamp er uansett en meget sterk prestasjon va meldalingen Erik Berg og hans lagkamerater. Det er bare å logge seg inn på bridgewinners.com hvor det er god informasjon om Spingold så ser man fort hvilke store navn som har røket ut tidligere i årets mesterskap.

I en annen kvartfinale gikk lag BRAMLEY videre. Det består av de fire superveteranene Bart Bramley, Kit Woolsey, Bob Hamman og Peter Weichsel samt to relativt unge spillere fra Australia, Liam Milne (egentlig fra New Zealand) og Andy Hung - en gigantisk opptur for det unge paret! I semifinalen møter de (mest sannsynlig ) lag ZIMMERMANN.

 

UNGDOMS EM, fredag: Fortsatt norsk ledelse i U26 Women

To seiere og to tap i dagens fire kamper, litt over middels holdt til fortsatt ledelse for det norske laget i U26 Women. Tre kamper gjenstår i den klassen.

I U21 spiller Norge fortsatt jevnt og bra og er i øyeblikket på 7.plass. U-21 lagene har fortsatt ikke kommet halvveis i turneringen som for dem avsluttes samtidig med U-26 på tirsdag.

Yngstelaget har det tøft i klassen for de som er maks 16 år, en klasse som i år virker å være veldig sterk. I den klassen gjenstår det kun tre kamper som spilles i morgen, og vi får håpe på en avslutning med et par norske seiere.

I dag ble alle tre kampene vunnet for U-26 laget. De klatrer på tabellen, og etter åtte kamper spilt og ni kamper som fortsatt skal spilles er det ikke en uoverkommelig margin - vel 20 VP - opp til topp-8 som gir plass i VM. Det får være hovedmålet nå, i første omgang, men kommer laget inn i flytsonen tror jeg de kan score veldig bra de neste dagene.

Alle resultatene og masse informasjon om Ungdoms VM kan du vinne i NBF sin mesterskapsblogg, her, eller på den offisielle mesterskapssiden, her. 

I den første kampen i dag ble det spektakulære sifre i Norges U-26 kamp mot Scotland. Det endte 90-2 i norsk favør – et sjeldent resultat over 18 spill.

Den kampen startet med norske gevinstspill og fortsatte selvsagt med det hele veien. Etter 7 IMP inn i første spill satt Markus Lund som nord med disse kortene:

Øst passet, og Nicolai Heiberg Evenstad (syd) åpnet med 1 kløver. Vest passet, og Markus sa 1 ruter som viste minst fire-korts hjerterfarge (kløverføring). Øst gikk innpå med 1 spar, og Nicolai doblet som støttedobling, tre-korts hjerter. Styrken hans er fortsatt uklar. Vest høynet makkeren sin til 2 spar. Hva nå?

Styrken er sånn omtrent til en utgangsinvitt, spesielt hvis det er et makkerpar som ofte åpner med 11 poeng. Det er kun snakk om en 5-3 tilpasning, og har makker kun 11-12 poeng kan det godt være tøft i utgang. Men kortene er veldig gode med AK + A som i trumfkontrakt er glimrende kort. Og 5-4-2-2 fordeling gir også endel ekstra. Dessuten kan mellomkortene i ruter godt gjøre det enklere å få fatt i stikk.

Jeg liker Markus sin kortvurdering da han direkte meldte 4 hjerter. Det kan godt være bra spill for utgang selv med mange minimumshender hos åpneren hvor han ikke tar imot en invitt.

Og Nicolai hadde minimum, men utgangen var bra:

Det må ikke sitte alt for skjevt her før 4 hjerter er i fare. Men selv med trumf ut ordner det seg antagelig. Da kan for eksempel spillefører spille på kløveren og trolig komme til ti stikk etter hvert.

Det kom imidlertid spar i utspill. Nå ble syd spar godspilt til ett ruteravkast, og det var tid nok til å gi vekk ett ruterstikk og stjele en ruter hos syd. Kløver ess satt foran, og det ble kun en taper i hver av fargene spar, ruter og kløver og en ganske fet +620 til notering.

Scotlands N/S endte etter en utgangsinvitt i 2NT hvor de fikk ni stikk, +150 og 10 IMP til Norge.

Det er selvsagt et stykke fra 10 IMP, eller 17 etter to spill til 90 IMP! Men bortsatt fra en litt obskur 18-imper var alle de andre norske gevinstspillene ensifrede, så i denne kampen hvor Norge U-26 var på toppnivået sitt var det snakk om ren klasseforskjell.

Vi håper og tror U-26 laget kan være på, eller svært nært sitt toppnivå i siste halvdel av denne turneringen, og da kan de klatre høyt på listen!

SPINGOLD i USA: Erik Berg til kvartfinalen!

Det ble kun Erik Berg av de norske spillerne som kom seg videre til fredagens kvartfinalene (Round of 8) i SPINGOLD under det amerikanske sommermesterskapet. Hans lag WOLFSON slo torsdag kveld amerikansk tid ut lag FELDMAN i Round of 16. 

For Bergs lag ble det en litt famlende start i Round of 16 (3-43 i de første 15 spillene). De kom imidlertid godt tilbake i de neste tre settene. Da det gjenstod 15 (av 60) spill var stillingen 84-90, 6 IMP under for nordmannens lag, helt åpent!

I det siste settet gikk det veien for Berg sitt lag, 47-14 og kampen ble vunnet med 27 IMPs margin.

I kvarftinalen (Round of 8) møter WOLFSON lag DONNER, laget som viste seg for sterke for Brogeland-Bakke sitt lag ROSENTHAL.

Erik Berg er "Last man standing" i Spingold (av de norske)!

Det kunne altså blitt en litt sånn «norsk» kvartfinale, men det skjedde dessverre ikke.

Brogeland – Bakke sitt lag møtte altså lag DONNER med svenskene Per-Ola Cullin, Cecilia Rimstedt, svensk-nederlandske Marion Michielsen samt amerikanerne Gary Donner, Brad Moss og Joe Grue. Svenskene er veldig gode, og de to sistnevnte amerikanerne (Moss og Grue) er klassespillere, men jeg tror likevel det er grunn til å satse pengene på Berg sitt lag i kvart'n.

Lag ROSENTHAL kom litt skjevt ut i starten av denne kampen. Brogeland-BAkke spilte ikke de første femten spillene. I det settet kom to vanlige 3NT-kontrakter som gikk galt for lag Rosenthal. I begge disse spillene er det små marginer, og jeg overlater til leserne å avgjøre hvem som gjorde feil, eller om de gjorde feil.

MOTSPILLER

                                                                                   BLINDEMANN

Meldingene gikk 1NT fra nord og 3NT fra syd. Fra øst kom en liten hjerter ut til vests ess. Hva bør vest gjøre nå?

Jansma skiftet til spar 2. Det skal lite til for at det er greit, men det kan fort bli galt også. Det kan også andre skift, selvsagt.

Om makker har spar 10 eller kongen blir det selvsagt helt gull med sparskift. Og det kan være litt bedre å spille den lille sparen enn en stor en, for om nord har noe sånt som K-10-8 er det langt i fra opplagt for han å hoppe på med tieren. Men det hadde ikke spillefører (svensken Cullin):

Etter hjerter ut til esset og spar 2 i skift prøvde Cullin tieren som vant stikket. Med ett hjerterstikk etablert for kongen og stikk for spar 110 var det nå bare å godspille ett ruterstikk, det niende stikket, DONNER +600.

Ved det andre bordet kom også vest inn i første stikk på hjerter ess. Men Donner skiftet til liten ruter som fungerte mye bedre selv om det like gjerne kunne være det skiftet som forærte spillefører stikk. Men slik var det ikke, DONNER noterte +100 for en bet, og det ble 12 IMP ut for det «norske» laget.

I det første settets siste spill var det igjen svenske Cullin som «brought home the bacon» for lag Donner.

Her gikk det 1NT-3S som viste kortfarge, så 3NT fra nord. Øst spilte ut spar knekt (som lovte damen). Hvordan ville du lagt opp spilleføringen her?

Silverstein var spillefører for ROSENTHAL, Cullin for DONNER.

Med kun fire kløverstikk er det åtte stikk. Det kan selvsagt være fem kløverstikk her hvis vest har kongen dobbel, og i så fall er det ikke noe problem med å vinne ni stikk.

Rett eller galt, Cullin stakk sparutspillet med det samme og spilte ruter 5! Da øst la liten forlangte han kongen, og da den sto var det greit å vinne ni stikk selv med kun fire kløverstikk. For sikkerhets skyld spilte Cullin liten kløver fra syd, ikke damen, og da kongen kom på hadde han fem kløverstikk og ti stikk i alt, DONNER +630.

Ved det andre bordet lasjerte Rosenthals spillefører Silverstein sparutspillet og stakk neste spar. Så spilte han seg over til syd på hjerter ess og dro kløver dame. Men da det førte til at det ble en kløvertaper til østs 10-9-5 var det for sent å godspille det niende stikket. En bet og +100 til DONNER ga dem ytterligere 12 IMP. Det norske parets lag, uten nordmennene "på banen" altså, tapte de første femten spillene med 8-27. Hengende litt bakpå ble det noen flere IMP i de neste settene, og til slutt tapte de kampen med 66 IMP (167-101).

UNGDOMS EM: Norge U-26 Women leder!

Etter to dager av Ungdoms EM leder de norske jentene i U26W-klassen. De har tapt to kamper, men fem solide seiere har gitt 97VP (snitt nesten 14VP per kamp) og omtrent 10VP ledelse foran Polen. Nederst i dette innlegget tar vi med et gladspill fra en av det norske lederlagets kamper.

I U-26 og U-16 har det gått trått for Norge så langt. U-16 noterte et par seiere, men så har det kommet en rekke soleklare tap, riktignok mot flere av de beste lagene. Det er mange VP å kjempe om fortsatt, og de er kun halvveis i turneringen. Så der er det bare å brette opp ermene og kjempe seg oppover på listen. 

U-26 lagets start har vært noe skuffende resultatmessig. I den klassen har de dog spilt kun fem av i alt 17 kamper så dette kan snu så de kommer seg med der de hører hjemme, på øvre del av tabellen. Så langt har det blitt kun en seier, og 15.plass blant 18 nasjoner er langt under forventningene. Jeg vet at disse spillerne er gode, så finner de rytmen vil de garantert klatre på listen. 

U-21 har gjort det godt de to første dagene. De har spilt åtte kamper. Det har blitt et stygt tap, men hele seks seiere gjør at Norge ligger på 6.plass etter 8 av 13 runder.  

Jentelagets innsats (U-26W) er altså det store, norske lyspunktet etter to dager av mesterskapet. Mot Polen fikk de noen gigantiske scorer i enkeltspill, en av dem etter bedre vurderinger av de norske enn de polske. 

Slike spill er alltid farlige, og tråkkes det feil kan det bli riktig det kostbart. Det gjorde ikke de norske jentene! 

Der Norge satt N/S med Thea Lucia Indrebø nord og Katarina Ekren syd fikk førstnevnte spille 4 spar. Der er det tre tapere, men en liten motspillsglipp ga Thea overstikket, Norge +650.

Ved det andre bordet spilte Maren Idland Sægrov vest og Erleta Plana øst for Norge. De var med til 5 hjerter! Slik det sitter er det kun en kløvertaper i tillegg til trumfen som må løses i den kontrakten. Da Erleta spilte hjerteren for en taper fikk hun elleve stikk, Norge +450. 

Utgang til Norge ved begge bord ga 15 IMP! 

På det norske jentelaget spiller også Kaja Brekke og Mia Eline Statle som begge har spilt flere kamper og bidratt godt. De seks norske spillerne ser ut til å spille litt rundt og bytte om på makkerparene.

USA: Nordmenn til Round of 16

Det ble noen knappe tap for flere norske spillere i Round of 32 i Spingold, hovedturneringen for lag i det amerikanske sommermesterskapet. 

Videre til Round of 16 gikk Boye Brogeland og Christian Bakke på lag Rosenthal  som er 3. rangert i turneringen. De skal møte lag DONNER som var rangert som nr. 14 fra start.

Også Erik Berg er videre med sitt lag Wolfson. De skal møte FELDMAN som opprinnelig var 27.rangert. De slo ut Geir Helgemo sitt lag LEVINE med fattige 4 IMP etter 60 spill. 

Det ble et surt tap for helnorske lag ANDRESEN da de tapte sin kamp med kun 11 IMP.

Kvangraven og Brekka sitt lag (Levinson) tapte også etter en relativt jevnspilt. De møtte BRAMLEY som har med to av de unge spillerne fra AUSTRALIA, Liam Milne (opprinnelig fra New Zealand) og Andy Hung. Et artig poeng er at det laget skal møte lag HANS som består av tre australiere og Michael Whibley fra New Zealand. Så selv om det også er noen amerikanske proffer på BRAMLEY blir det oppgjøret et "Down Under" oppgjør. 

Lag HANS sto for en enorm prestasjon i Round of 32 da de slo ut storlaget NICKELL (rangert som nr. 1) i en jevn og tett kamp. Seiermarginen var på kun 7 IMP. Her er 10 IMP som gikk riktig vei for laget fra Down Under:

Er dette en god slem?

Nei, det er vel egentlig i hardeste laget? Sartaj Hans og Peter Gill mente dog det måtte være nære på i alle fall og endte i 6 ruter spilt av Gill (nord). Så var det "bare" å vinne den da...

Ø/V hadde ikke meldt noe, og øst spilte ut spar konge.   

Hvordan bør kontrakten 6 ruter spilles?

Det må finnes avkast for minst to sorte tapere, så det ser ut til at fire hjerterstikk er nødvendig. En dobbelfinesse er en mulighet, men lykkes kun om øst har dame-knekt i hjerter. Fargen kan jo sitte 3-3 med honnørene fordelt (eller 3-3 med begge hos vest), og da blir det automatisk bet om det spilles hjerter til nieren eller tieren...

Men en annen mulighet er...?

Peter Gill er en spillertype som har en egen evne til å (nesten) alltid vinne slike kontrakter. 

Han stakk sparutspillet, tok fire runder trumf selv om den fargen satt 3-2 (øst hadde tre) og gikk på hjerteren med liten til esset fulgt av kongen. I første hjerterrunde fulgte øst med åtteren, så med knekten. Nå spilte Gill hjerter 10, og da det kom liten fra vest kastet han en spar. Det var riktig siden hele spillet så slik ut:

Merk kommentaren på BBO, og det er jo en sannhet at: gode slemmer er til syvende og sist slemmer som vinnes...

Slik Gill spilte hjerteren måtte det bli fire stikk i fargen slik det satt. Om vest dekker hjerter 10 med damen er det to godspilte hjertere hos syd.

Hjerter 10 ga avkast for en spar, og den femte hjerteren kunne så godspilles og gi avkast for en spar til. Dermed var det tolv stikk, +920 til lag HANS. Det ga 10 IMP inn siden Nickells N/S-par spilte 3NT med ett overstikk. 

 

Ungdoms EM: Norge leder U-26 Women

Ungdoms EM har startet i Veldhoven, Nederland. Norge stiller i alle de fire "vanlige" klassene, men ikke i klassen for spillere opp til 31 år. 

Ja, dette er det offisielle navnet på mesterskapet selv om jeg av gammel vane kalte det Junior-EM i et tidligere innlegg. 

Det ble en litt moderat start for noen av de norske lagene, men jentelaget tok ledelsen i U-26 Women! De har spilt tre kamper, U-21 og U-16 har allerede spilt fire kamper, og U-26 kun to kamper. Lagene i U-26 spiller flere spill i sine kamper. 

Du finner mye informasjon om mesterskapet, kampoppsett og resultater i NBF sin mesterskapsblogg hvor de forskjellige innleggene finnes nederst til venstre på NBF sin hovedside. Dessuten er alt av offisielle resultater og link til live updates på mesterskapssiden, her. 

Norge U-21 har fått en grei start og ligger etter første dag på 5.plass (av 14) med endel over middelsg. U-16 har litt under middels og er nr. 9 av 15 nasjoner. Norge U-26 startet med å få bank av Italia, men slo tilbake med klar seier over Irland i neste kamp. Og laget i U-26 Women leder altså etter dag 1. 

Da er starten unnajort, eventuelle startnerver bør være historie, og så får vi ser fremover hvordan det går. U-26 Women og U-16 avslutter lørdag, mens U-21 og U-26 fortsetter helt til tirsdag i neste uke.   

20 IMP i sving

I U-26 lagets tap mot Italia kom dette kostbare spillet:

Hvilken kontrakt ville du ønsket å spille som Ø/V?

Ja, det er enten slem eller ikke slem.

I slem er det med en spartaper til esset hødvendig å tippe kløveren. Med sånn farge og uten noen spesiell informasjon er beste sjanse å toppe fargen, selv om å ta finesse i andre kløverrunde ikke gir så veldig mye mindre sjanse.

Det er feil å si at lilleslem avhenger av 2-2 i kløver i dette tilfellet. Den har større sjanse, for med så tette mellomkort vinnes tolv stikk både om kløver sitter 2-2 og om damen sitter singel. Dessuten vinnes om esset spilles først og syd har alle fire kløverne da det kan tas to finesser. Så de 40% for 2-2 er langt i fra alt, og det er vel en slem man ikke er så misfornøyd med å være i.

Norges Ø/V meldte 6 kløver. Kløveren ble spilt normalt, esset fulgt av liten til kongen, men da ble det en 20 IMP sving i kampen.

Siden Italia stoppet i utgang og vant den, og Norge gikk en bet i 6 kløver kostet spillet 10 IMP i stedet for 10 IMP inn om kløvertaper hadde blitt unngått. 

Noen ganger tapes sånne spill, andre ganger vinnes de og det jevner seg vel ut i det lange løp. Vi får håpe på litt flaks fremover i mesterskapet i sånne spill hvor de er nokså tilfeldig hvor IMP'ene havner 

 

 

SPINGOLD: Alle de norske gikk videre

I lagturneringen SPINGOLD under det amerikanske sommermesterskapet i Providence, USA har de kommet frem til Round of 32. Alle de norske spillerne som er på forskjellige lag er med videre til Round of 32 som spilles i skrivende stund, onsdag kveld norsk tid. 

Det var ikke mange sensasjoner i Round of 64. Litt overraskende for enkelte var det kanskje at Nils Kåre Kvangraven og Geir Brekka sitt lag LEVINSON som var 48. rangert slo ut et mye høyere rangert lag med bla. nederlenderne De Wijs og Muller. 

Merk dessuten at noen lagnavn er endret siden den første oppstillingen som ble brukt til det som ble nevnt her i bloggen. For eksempel står Geir Helgemo sitt lag nå oppført som LEVINE og Erik Berg sitt lag som Wolfson.  

Vi kommer til å følge med både på utviklingen i SPINGOLD (kamper overføres på BBO)  og på UNGDOMS EM som nå er i gang. Spill fra begge de mesterskapene kommer fra og med neste artikkel her i bloggen,

I dag får du ett spill fra parturneringen VON LEDWITZ LM pairs i USA hvor det var om å gjøre og ikke sovne i det kritiske øyeblikket. Det er et typisk parturneringsspill hvor ekstrastikket er så verdifullt hvis man får tak i det. Historien er sakset fra en av bulletinene, og en Richard Ohslag forfattet innlegget. 

Syd spilte ut en ruter til nords knekt, og spillefører lasjerte. Fra nord kom kløver konge til esset. Så trumf dame til kongen og esset fulgt av en spar fra bordet. Nord la liten spar som normalt er riktig med damen dobbel -  lavt i andre hånd -  men her ble det kostbart. Esset vant stikket og ruter ess og ruter til stjeling fulgte, så en trumf fra bordet. Nå begynte nord å se hvor det bar. Hvis han ikke kaster spar dame vil spillefører trumfe to kløver, så er alt eliminert unntatt spar og trumf hos Ø/V, og nord blir innspilt på spar dame. Posisjonen blir omtrent slik:

Hvis nord beholder spar dame trumfer simpelthen spilleføreren sin siste kløver og spiller inn nord på spar dame. Han må så spille minorfarge til dobbeltrenons, og spilleførers andre spartaper forsvinner da minorfargen som nord spiller kan trumfes på den ene hånden med sparavkast fra den andre - elleve stikk. Et slikt overstikk er gull verd i parturnering!

Hjelper det om nord kaster spar dame idet trumf spilles fra vest og øst har to kløvere igjen? 

Nei. Det skjedde ved bordet, nord kastet nå spar dame. Spillefører trumfet en av kløverne. Så spilte han seg over til øst igjen og spilte kløver 9. På den kastet han en spar fra vest. Nord kom inn i kløver og hadde ikke spar igjen. Så da fulgte også minorfarge til dobbeltrenons og en spartaper forsvant på en av sidene - elleve stikk.

Motspillet som holder spillefører på ti stikk er å legge på spar dame idet det spilles liten spar fra vest tidlig i spillet. Så kan nord mot slutten holde igjen den lille sparen, og spillefører kan ikke få innspilt nord slik at han må spille til dobbeltrenons fordi han har en liten spar å spille og syd kan få fatt i to sparstikk.  

 

 


USA: Norske spillere i SPINGOLD

Den prestisjetunge lagturneringen SPINGOLD starter mandag med en god del norske spillere på startstreken. Her er hva jeg så langt har funnet av norske navn på startlisten, som spillere på lagnavn som det kan være verd å følge med litt ekstra på:

ROSENTHAL (nr, 3 på seedingen): Boye Brogeland og Christian Bakke, med amerikanere og nederlenderen Jan Jansma.

WOLD: (nr. 6) På dette profflaget skal Geir Helgemo spille med svenske Fredrik Nystrøm som makker.

GARNER: (nr. 11): Her finner vi Erik Berg som skal spille med engelske Peter Crouch. På dette laget finner vi bl.a. Zia og engelske David Gold 

ANDRESEN: (nr. 13): Helnorsk lag som er ganske høyt seedet. På dette laget står Martin Andresen, Thor Erik Hoftaniska, Thomas Charlsen og Tor Helness oppført.

LEVINSON (nr. 48). Dette er laget som bl.a. i mange onlinesammenhenger har spilt som Scorway (Scotland/Norway) og det forbauser meg litt at de er seedet så lavt som nr. 48 blant 68 lag. På Levinson skal Geir Brekka og Nils Kåre Kvangraven spille. 

Hvis det er andre norske spillere som jeg så langt har oversett i den informasjonen jeg har fått tak i så er det fint om noen tipser meg.

Såvidt jeg har funnet ut har Helgemo og Helness begge gått helt til topps i Spingold tre ganger samt en rekke andreplasser som makkere. Helness har forøvrig spilte syv av de siste ni Spingold-finalene og Helgemo var med på seks av de!

Boye Brogeland som i årets Spingold er med på et av favorittlangene sammen med Christian Bakke har vunnet Spingold to ganger, i de mesterskapene spilte han med Espen Lindqvist.

Dette er atlså et mesterskap som er høyt oppe på listen av de mesterskapene de beste spillerne i verden ønsker å vinne, og alt om Spingold-historien kan du lese om på wikipedia, her. 

I Spingold spilles lange utslagskamper som varer en hel dag, og det er vinn-eller-forsvinn fra aller første runde. Hvis man ryker ut tidlig er det selvsagt flere fine og gode turneringer å spille senere. 

USA: Erik Berg nr. 5 i Von Zedwitz LM Pairs

Erik Berg er også i Providence, USA for å spille sommermesterskapet (Summer Nationals) og greide en bra plassering i Life Master Pairs (Von Zedwitz) hvor det ble 5.plass sammen med engelskmannen Peter Crouch.

For Brogeland-Bakke var det en feilscoring så de ble egentlig nr. 10, ikke 13.plass som først meldt.

Lagturneringen SPINGOLD starter mandag morgen amerikansk tid. 

 

INTERNASJONALT

Det amerikanske sommermesterskapet, US SUMMER NATIONALS har startet i Providence, Rhode Island. Hovedmesterskapet er lagturneringen SPINGOLD som starter mandag. Det er nordmenn der bortem for å delta, bl.a. Brogeland-Bakke som allerede har startet sin spilling og kom seg til finalen i Von Zedwitz Life Master Pairs. Der endte de på 13.plass. Vi kommer mer tilbake til det som skjer i Providence i neste uke. 

Informasjon om det amerikanske sommermesterskapet, inkludert resultater, bulletiner osv. kan du finne her. 

JUNIOR EM FOR LAG starter med åpningssermoni i Veldhoven, Nederland tirsdag denne uken. Spillingen starter på onsdag. Norge stiller i alle de fire vanlige klassene U-26, U-26W, U-21 og U-16, men ikke i U-31. En fyldig presentasjon av de norske spillerne finner du i mesterskapsbloggen, her. 

Forhåndsomtale av mesterskapet finner du på NBF sin side, her.

Det er alltid vanskelig å spå i bridge, og kanskje spesielt hvordan det går i juniormesterskapene. De unge spillerne på lagene fra Norge, på samme måte som de andre nasjonenes lag har forskjellig utvikling. Dessuten er det på forhånd et usikkerhetsmoment hvem som er med fra de forskjellige landene, og om nye spillere på andre nasjoners lag ettersom de mer erfarne etterhvert kan ha blitt for gamle. Jeg har imidlertid bra tro på de norske lagene i EM 2022, og kanskje spesielt U-26 laget. På det spiller Agnethe Hansen Kjensli, Sofie Græsholt Sjødal, Ida Marie Øberg, Marius Dalemark Austad, Markus Lund og Nicolai Heiberg-Evenstad. 

Dette bør være et lag som kan gjøre det godt i EM. Alle spillerne er erfarne og har allerede oppnådd mange sterke resultater i juniorklassen, men de har også begynt å oppnå gode resultater i åpne turneringer.

Et svært morsomt poeng er at det er tre damespillere på dt norske laget. Jentene har jo tidligere normalt deltatt i jenteklassen i juniorklassen, og det har de gjort med stor suksess. Det har såvidt jeg vet aldri skjedd før at Norge har tre damepspillere på et seksmannslag i åpen klasse. Kanskje har det aldri skjedd at noen nasjon har så stor kvinneandel på laget sitt? Og i vårt tilfelle er det ingen tilfeldighet hvem som er tatt ut her, alle seks spillerene er dyktige og har hatt stor fremgang de siste årene. Som sagt er det uhyre vanskelig å spå, men selv tror jeg laget i U-26 kan være med i medaljekampen. 

Når det gjelder de andre norske lagene er det enda vanskeligere å tippe, synes jeg. Men av navnene på de lagene også - riktignok svært unge spillere - som allerede har gjort seg gjeldende både i juniorbridge og andre turneringer.

Det blir svært spennende å følge med på våre lag og vi skal selvsagt gi rapporter og fortelle spill her i bloggen i tillegg til at det blir stoff i NBF sin mesterskapsblogg. 

 

 

Klassisk sluttposisjon

I helgen var det en mini-kongress med både par- og lagturnering her i Auckland, New Zealand. Selv hadde jeg gleden av å spille med det 19-årige talentet. Leon Meier. Han har ikke spilt bridge mer enn tre år, men var forbausende moden både når det gjelder meldestil og i spill/motspill. Så dette ble en fin opplevelse på alle måter for meg (og forhånetligvis for han), ogs resultatmessig. Leon er nok en vi vil høre mye fra etter hvert i hvert fall her i New Zealand, kanskje også internasjonalt. Han har tross alt syv år igjen som juniorspiller!

Det spillet jeg tar med fra helgens spilling er fra lagturneringen.

Plasseringen av honnørene ble ganske klar pga. meldingene og starten på motspillet. Hvis en så ser det klassiske sluttspillet som må til vinnes kontrakten på en lekker måte med den mest sannsynlige fordelingen, men det går an å sovne av og gå seg bort slik det faktisk satt i mot.

  

Øst åpnet med 1 hjerter (femkorts farge), pass fra syd og 3 hjerter fra vest. Det ble forklart som gammeldags limit-raise, invitt til utgang, 10-11 poeng og tre eller fire hjerter. Nord sa 4 spar - litt tvilsomt, kanskje - og det gikk pass rundt.  

Øst spilte ut hjerter ess og skiftet til kløver 5 til syveren, nieren og stjeling hos nord. Spar dame vant neste stikk, så spar til østs ess og vest fulgte farge (så sparen satt 2-2). Nå tok øst for hjerter konge og spilte hjerter til vests dame og stjeling hos nord. 

Nords 4 spar-melding kan nok diskuteres, og syd hadde sannelig perferkte kort. Så 4 spar står om det ikke blir rutertaper. Sånn i utgangspunktet står altså denne utgangen om ruter dame er plassert hos åpneren (øst) - normalt en god sjanse. Men kan øst ha ruter dame etter dette?

Neppe hvis en skal tro vest og hans limit raise. Han har trolig A-Q-J i kløver og har allerede vist hjerter dame. Det er 9 HP, litt for lite for et limit raise. Derfor er det overveiende sannsynlig at det er han som har ruter dame. Ser du da noen sjanse til å vinne 4 spar?

Han kan ha ruter dame dobbel slik at den kan toppes ut, men er det noen sjanse om han har noe sånt som dette fra start, absolutt en mulig hånd:

Det er her spillefører må kjenne igjen en av klassikerene. For å få det til om vest har de kortene må det spilles på en såkalt criss-cross trumfskvis mot vest. 

Ø/V hadde altså tatt tre stikk og nord var inne. Da spilles alle trumfene bortsett fra en. Det blir kun fire kort igjen, og det må kastes litt uvanlig fra syd hvor det for at denne criss-crossen skal virke må være igjen to kløver, og dermed kun plass til A-K dobbel i ruter. Men å ta ruterfinessen har vi altså slått fra oss, vi tror vest har ruter dame. 

Her er sluttposisjonen hvor det er kun spill mellom N/S og vest, men merk, det er en liten feil i diagrammet...

Ja, du har rett. Vest har fem kort, men nord og syd har kun fire kort. Det er fordi vest fortsatt ikke har kastet på den nest siste trumfen!

Hvis vest på den nest siste trumfen fra nord kaster en ruter kan spillefører ta for A-K og droppe damen, så bruke sin siste trumf som inntak til godspilt ruterstikk. Hvis vest på den nest siste trumfen fra nord i stedet kaster en kløver kan spillefører bruke A-K i ruter som to inntak til syd, ett for å spille seg dit for å stjele ut vests da single kløver ess, og ett ruterinntak til å hente det godspilt kløverstikket.

Vakkert?

Ja, men det var en liten hake ved det her. Idet vest skulle kaste seg ned på fire kort på den nest siste trumfen kastet han en liten kløver, ikke damen. Da forandret bildet seg en god del, for det er nesten sikkert at vest etter det har igjen A-Q i kløver, og følgelig kun to ruter. Han har ikke kastet noen ruter underveis, men nå har vi fått et ganske klart bilde på at vest må ha startet med kun to ruter, altså fordelingen 2-3-2-6. Så nå må vi ikke forsøke å stjele ut kløveren, men spille på at ruteren faller.

A-K i ruter...og der kommer damen deisende. Nords siste trumf er inntaket til det tidende stikket du får i ruter. 

Slik så hele spillet ut:

For den som klarer å se for seg en slik trumfskvis som altså ville fungert om vest hadde hatt tre ruter er det slik det faktisk satt om å gjøre å ikke sovne på slutten og tro at vest har igjen tre ruter og følgelig singel kløver.