Er vi i ferd med å bli robbet?

Noen ganger går meldingene raskt fra motparten, og du sitter der med en følelse av å være robbet. Da kan det hende en litt modig inntreden i meldingene er det som må til, men det er ofte slik at det ikke er uten risiko. Legger du hodet på blokka og melder, og det viser seg du og makker på ingen måte var robbet kan du bli kostbart, men melder du ikke kan det hende motparten bare har herjet med deg og du og makker har et stort spill i kortene. Denne situasjonen fra en lagturnering i helgen var slik:

Giver nord, ingen i sonen

VEST

Nord åpnet med 1 spar, pass fra øst og 3 kløver fra syd. Det blir forklart som Berge Raise, dvs. ca. 6-9 poeng og firekorts sparstøtte. Melder du, og i så fall hva?

Noen melder automatisk her, men det er klart at med kun en femkorts farge kan det bli veldig galt å melde inn om makker ikke har noen ting og nord er sterk. Ved endel bord sa vest 3 ruter likevel.

Kanskje går det an å doble 3 kløver, men de fleste bruker dobling av en slik kunstig melding som utspillsdirigerende (her kløver). Selv liker jeg opplysende dobling mot den svake varianten av Bergen Raise (6-9), utspillsdirigerende dobling (ruter) mot invitt-Bergen (10-12), 3 ruter. Hvis dobling er avtalt som opplysende mot den svakeste støttemeldingen som er situasjonen hvor man kanskje selv har kortene, kan det være et alternativ å doble, men det er selvsagt ingen garanti for at det er riktig å være med.

Ved vårt bord passet vest over syds 3 kløver, og jeg sa 4 spar som nord med pass rundt. Det skulle vise seg at Ø/V var robbet, for det var de som hadde utgang i kortene! Det stod faktisk i slem deres vei slik det satt:

4 sper bør gå en bet, men Ø/V kan vinne 6 ruter!

Min lagkamerat på vests stol ved det andre bordet meldte inn 3 ruter etter samme start som hos oss. Da sa selvsagt øst 5 ruter over nords 4 spar, og 5 ruter fikk de spille. Spillefører spilte på et tidspunkt kløver til knekten som dro esset, og senere falt kløver dame under kongen. Tolv stikk, Ø/V + 420.

Mot 4 spar ved vårt bord kom ruter ut til honnør hos vest. Han skiftet til trumf. To store trumf ble fulgt av ruter til stjeling og hjerter fra syd. Nå fulgte vest opp med enda en feil i en rekke av feil i dette spillet da han la liten hjerter. Knekten dro kongen og nå stod kontrakten! Øst kunne ikke fortsette med ruter, det gir stjeling hos syd og avkast av en kløver (eller hjerter) fra nord. Hvis øst spiller hjerter vil senere en hjerter til stjeiing ta ut vests siste og forsvarets siste hjerterhonnør, og syds hjerter 10 blir godspilt og gir avkast for en kløver. Aktuelt skiftet øst til kløver da han var inne på hjerter konge - det var altså for sent for forsvaret uansett på det tidspunktet. Kløveren gikk til damen, og det ble bare tre røde tapere, N/S +420.

Med 420 ved begge bord i forskjellig retning ga spillet 13 IMP. Dette var et slikt spill som når man leser opp sier begge par 420 og så tror man det er uavgjort spill, men så oppdages litt senere at det faktisk var dobbelscore 840!

Vest hadde tre sjanser i dette spillet. Først kunne han meldt, og de ville funnet 5 ruter. Så fikk han to sjanser i motspillet. Selvsagt bør 4 spar betes. Vest kan skifte til kløver i andre stikk, da har de fire enkle motspillsstikk. Det er kanskje ikke så fristende med kløverskift fra tieren med A-9 hos syd. Men han fikk en sjanse til. Idet hjerter ble spilt fra bordet kunne han gått opp med esset og spilt kløver med bet som resultat. 

Scorene rundt omkring salen var noen få +420 til N/S, noen som gikk bet i 4 spar, og en ganske lang rekke med 5 ruter-kontrakter med 11 og 12 stikk samt en enslig +920 til Ø/V for en sprek og heldig 6 ruter. 

Med hjerter ut mot 4 spar bør det bli bet på denne måten: 

Vest vinner med hjerter ess og legger ned en stor ruter. Med singelton hos blindemann bør det nå være Lavinthal som gjelder, øg øst legger ruter 2, verdens minste ruter...og da bør vest skifte til kløver. Da har de beten idet de kommer inn andre gang i hjerter.

Ved et bord hvor det kom hjerter ut mot nords 4 spar tok vest for esset, så tok han en ruterhonnor og tenkte kanskje ikke på Lavinthal, for han fortsatte med hjerter dame og nok en hjerter. Nå blir det verken innspill av øst, eller godspilling av hjerter 10, men 4 spar fyker hjem også etter denne starten.

Spillefører stjeler i tredje runde hjerter, og øst følger med liten så han har igjen kongen, bordet har singel tier. Forsvaret har tre stikk og ser ut til å måtte få ett stikk i kløver også. Det får de ikke.

Etter å ha stjålet i tredje runde hjerter spilles ruter til stjeling fulgt av alle trumfene. Før den siste ser det slik ut:

På spar 7 er øst ferdig. Kaster han hjerter konge forsvinner kløver 9, og bordet står. Hvis øst kaster kløver knekt forsvinner hjerter 10 fra syd og liten kløver fra nord tar med seg singel konge og kløver dame gir det tiende stikket.