Overstikkene teller ikke i lagkamp. Eller?

Det er korrekt at man ikke skal fokusere for mye på overstikk og slikt i lagkamp. Et lite, ekstra stikk teller relativt sett lite i den turneringsformen. Det er i parturnering at forskjellen på for eksempel +660 og +690 kan være dramtisk stor. I lagkamp utgjør det kun 1 IMP. 

At overstikkene aldri betyr noe er imidlertid feil. Ekstra overstikk gir IMP det og, og å ta med seg den andre beten når motparten allerede har gått bet og du er ganske fornøyd gir som regel også ekstra IMP. Men å bruke for mye energi på sånt når det spilles IMP er ikke så lurt, det er bedre å fokusere mest på de store spillene, utganger og slemmer. 

Hvis en lagkamp er jevnspilt kan det imidlertid være slik at en rekke spill hvor ett ekstra stikk var mulig kunne avgjort kampen. I SPINGOLD-finalen forleden vant lag ZIMMERMANN mot lag STREET, og seiersmarginen var kun 1 IMP etter at kampen ble avsluttet med syv uavgjorte spill!

De som taper sånne kamper klarer ikke la være å se på spillene hvor det ene IMP'et eller kanskje to-tre IMP forsvant i spill som da de forekom virket uinteressante.

Det spillet vi tar med i dag er et spill som ville vært uhyre viktig i parturnering, og akkurat i den nevnte lagfinalen fikk det også betydning.

Begge lag var i 3NT. For lag ZIMMERMANN spilte øst utgangen, mens lag STREET fikk kontrakten på vests hånd.

Der øst spilte kontrakten valgte syd å spille ut spar. Da la spillefører liten fra vest og kongen vant stikket. Tilbake kom hjerter konge som ble stukket med det samme. Siden kløverfargen satt så snilt stod resten, 12 stikk og +690 til lag ZIMMERMANN.

Der vest spilte kontrakten kom hjerter konge i utspill. Det er egentlig ikke noe poeng å lasjere, for å bryte forbindelsen som jo er poenget med å lasjere hvis du må slippe dem inn vil fungere kun om hjerteren sitter 7-2. Dessuten ser det for spillefører ut som om en vellykket sparfinesse må til for å få ni stikk - spillefører vet jo enda ikke at kløveren er så medgjørlig - og om sparfinessen tas vil jo nord komme inn om han har kongen. Og han har neppe dobbel hjerter.

Så spillefører stakk med det samme. Det var 1+1+4+2= 8 sikre stikk. Sparfinessen kan det imidlertid ventes litt med, for kløveren kan jo gi uttelling. Og det gjorde den.

Spillefører stakk altså med hjertere ess og spilte kløver til honnør fra syd og kongen hos vest. Så ruter til bordet og mer kløver. Da den andre honnøren kom fra syd hadde spillefører elleve enkle stikk, og en farlig sparfinesse behøvdes ikke. Han tok stikkene sine, elleve enkle, men han kunne fått tolv stikk. Idet alle kløverstikkene og ruterstikkene er tatt ser det slik ut:

Nord er moden for innspill i hjerter, men det er ikke helt sikkert spill å gjøre det. På det siste stikket, idet de skulle ned på tre kort kastet nord hjerter 10. Han hadde underveis også kastet en spar. Det er klart at en lur spiller på nords plass kan ha blanket spar konge, og så sitter han igjen med Q-7 i hjerter i stedet for singel dame. I så fall må spar konge toppes ut for å få tolv stikk. 

Men hvis sitsen i sluttposisjonen leses korrekt spilles hjerter til nords dame som blir det eneste stikket forsvaret får. Nord må avslutte med spar unna kongen til vests A-Q, tolv stikk og uavgjort spill.

Siden spillefører tok "kun" de elleve sikre og noterte +660 tapte lag STREET 1 IMP på spillet. Akkurat det ene IMP'et tapte de kampen med og...

I neste innlegg her i bloggen skal du får se et mer typisk lagkampspill fra SPINGOLD-finalen, med vanskelige avgjørelser på høyt meldetrinn hvor haugevis med IMP stod på spill.