Konvensjoner med flertydige meldinger

Da er New Zealand Bridge Congress over etter åtte dager med spilling. Den siste dagen kom et spill som minnet oss om et faremoment med en bestemt type konvensjon.

Å ha konvensjoner hvor en melding betyr en av to, eller en av flere ting kan ha noe for seg. En får dekket inn og meldt en melding med mer enn en håndtype, og det kan gjøre det vanskelig for motpartene. En slik er jo Multi 2 ruteråpning, men det er andre posisjoner også hvor man kan si at en melding betyr det eller det, og makkeren har som regel en mulighet for å finne det ut. Men tidlig i meldingsforløpet hvor en ikke vet om motspilleren bak deg kanskje kommer til å melde, eller enda verre sperrre er det en åpenbar svakhet med slikt. Makker til den som avgir en tvedytig/flertydig melding vet ikke hva du har, og vet dermed ikke om han har tilpasning eller ikke. Da kan man bli utmeldt.

Her er et eksempel fra bridgekongressen denne uken.

Syd åpnet med 1NT (15-17), og vest vurderte å melde. Det er vel litt i minste laget til å melde inn på to-trinnet i sonen for mange, men noen vil vel slenge seg med pga. sekskortsfargen. Da er helt klart det beste hvis du melder er å rett og slett få sagt 2 spar, men mange bruker 2 i major innmelding mot NT som majorfargen pluss en minor. De bruker 2 ruter som enten hjerter eller spar. Det vil gå bra her. Men enkelte bruker 2 kløver som en langfarge, foreløpig ukjent hvilken. Det er ikke alltid noen god ide, og her ble det fryktelig feil. Over vests 2 kløver (enten spar, hjerter, ruter eller kløver!) sa nord 2 hjerter, naturlig og ikke krav. Da er det ikke så lett for øst å melde, men han bør nok gjøre det selv om han er ganske sikker på at vest har ruterfarge. Hvis 2 kløver eller 2 ruter hadde vist en major (kun en av to farger) ville øst ganske sikkert visst at nå måtte det være spar, for nord har fem hjerter og syd to så vest kan ikke ha hjerterfarge. Men siden meldingen viste en av fire farger ble det ekkelt.

Øst passet, og syd løftet til 3 hjerter. Nå var Ø/V litt utmeldt, ingen av dem turde å melde mer, øst fordi han altså ikke visste hvilken fargen makkeren satt med. Dermed fikk N/S spille 3 hjerter, og Ø/V ante ikke at det hadde en supertilpasning og enkelt kunne vinne elleve stikk i sparkontrakt! For å gjøre det enda verre bommet de motspillet mot 3 hjerter.

Det kom ruter ut til esset. Ø/V kan i tillegg til det stikket ta to kløverstikk og to ruterstjelinger, en bet i 3 hjerter. Pluss 100 er likevel småtteri mot +650 de kan få i egen kontrakt. Men det ble altså enda verre.

Vest fikk altså for ruter ess, tok ett stikk i kløver og skfitet til spar. Spillefører vant med esset, tok for hjerter ess som flte tieren, gikk over til nord ved å stjele en spar, og lot hjerter knekt seile rundt. Så ut med trumen fulgt av ruterstikkene, og den femte ruteren ga avkast for den siste kløveren hos syd. Elleve stikk til N/S!

Det var noen flere som fikk spille delkontrakt i hjerter der vest passet over 1NT, nord overførte til hjerter med 2 ruter, og syd hoppet til 3 hjerter - superaksept - hvoretter ingen hadde noe å tilføye. I tillegg til en +200 til N/S for 3 hjerter med 11 fikk ett par ti stikk i hjerterkontrakt, noen få fikk ni stikk og noen gikk udoblet bet(er) i 3 eller 4 hjerter. Men det var også en bråte med +650 til Ø/V og noen stamper i 5 hjerter med +500 til Ø/V.

NM Par: Bakke-Brogeland vant overlegent

Idet siste spilledag i parfinalen startet ledet Chrstian Bakke og Boye Brogeland klart. Det ikke bare holdt unna for forfølgerne, men økte til en helt knusende seier over 600 poeng foran nr. 2. Vinnerparet scoret hele 61,7 %.

Andreplassen gikk til Asbjørn Kinsbekken - Jan Roger Strømsvåg med 54,2%. Seks par (minst) kjempet om bronsen mot slutten, og det ble til slutt Terje Lie-Erik Syvertsen som kapret den. De var bare 3 poeng foran Tom Johansen-Lasse Aaseng, og rett bak dem var det også en rekke par til som var litt skuffet da de manglet bare ett bra spill på pallplass.  

Resultater og spill finner du her.

Vi tar med et spill hvor Brogeland-Bakke viste at de har orden i sysakene, systemet sitter tydeligvis godt.

Meldingene gikk slik:

Forklaring:

1. Multi som kan inneholde 24+ balanserte

2. Såkalt "Muppet" Stayman, en variant av Puppet

3. Minst en firekorts major

4. Firekorts spar, eller sleminvitt i en minor

5. Balansert sleminvitt i spar

6. Key Card spørsmål med spar som trumf

7. 0 eller 3 Key Cards

8. Har du trumfdamen?

9. Ja den har jeg, og hjerter konge

Godt meldt til en storeslem som ikke er helt 100%, men den står nesten alltid. Og det stod tretten stikk veldig greit i Stavanger i dette spillet. 

Vinnerparet var det eneste paret i salen som noterte +2210. To par til var i storeslem, men de prøvde seg på 7NT hvor det var kun tolv stikk. Det trettende stikket i sparkontrakten er ett ekstra trumfstikk ved å ta en kløverstjeling på vests hånd. 

 

 

 

Er parfinalen avgjort?

Vel, det er den ikke, det skal tross alt spilles 39 spill til.

Men kampen om 1.plassen ser unektelig ut til å være ganske avgjort. Bakke-Brogeland har tatt en stor ledelse, 359 poeng foran nr. 2. De har så langt scoret 60,9% mens forfølgerne ligger mitdt på 50-tallet. Det er vanskelig å forestille seg at det knallsterke paret skal kollapse så mye at de ikke vinner årets partfinale, 

Det blir imidlertid en voldsom kamp om sølv og bronse. Minst 10, kanskje 12-15 par vil ha et ord med i laget om pallplassene idet mesterskapet skal avgjøres i Stavanger på søndag. 

Her er et spill som viser hvor mye ekstrastikkene koster.

Vanlig kontrakt var 3NT. Det bør bli tolv stikk siden ruteren sitter så snilt, men fargen gir ikke fem stikk siden syd har en stopper. Det er 0+3+4+5 stikk, dvs. tolv ganske sikre.

Noen få fikk kun elleve stikk. De må nesten ha oversett at ruteren ordnet seg så fint? Pluss 660 for 3NT med elleve ga -20. Det verste du kan få på et spill i parfinalen er -26. 

Tolv stikk var vanlig, bl.a. fikk lederparet det og fikk +3 på spillet. Det skjedde flere steder hvor øst var spillefører og det kom et naturlig sparutspill til esset. Resten står slik det sitter.

To par fikk alle tretten stikkene og delte toppen, Hvordan det skjedde er ikke helt klart for meg, men det kom hjerter ut, Enten må nord ha ligget unna med spar ess idet spillefører prøvde spar mot kongen - da blir det tretten - eller syd har kastet en ruter idet kløverstikkene ble tatt. Forskjellen på +660 og +720 var altså 45 poeng.

 

 

NM PAR: Brogeland-Bakke i tet

I parfinalen har de 54 deltakende parene gjennomført første spilledag, 60 spill. Det skal i alt spilles 159 spill, tre spill mot hvert av de andre parene.

Etter fredagens spilling leder Boye Brogeland-Christian Bakke. De scoret hele 62,7%. Det er langt igjen, finalen avsluttes søndag, men de har fått en bra ledelse foran Ole Fuglestad-Jon Solli Hansen (57,7%), og på 3.plass så langt Erik Eliassen-Bjørn Børre Leinan (57,0%). 

Alle resultatene og spill finner du her. 

Her er et spill hvor system og avtaler spilte mest rolle:

Giver øst, alle i sonen.

Øst åpner med 1 hjerter. Hvordan ville du og din makker meldt videre?

Jeg tror det er greit at vest svarer 2NT som Stenberg, minst firekorts støtte og utgangskrav. Den konvensjonen kan spilles på uttalige måter, men det bør kunne være en mulighet for svarhånden å kunne få vite om åpnerens kortfarge. Får vest vite om singel spar, og senere (Key Card) at øst har både ruter ess, A-K i trumf samt trumfdamen, ser vest at storeslem i hjerter har bra sjanser. Sparfargen bør kunne godspilles.

Det er klart at storeslem ikke er nedlegg. Det må satses på godspilling av sparen med stjelinger, og går det bra vil vests hånd bli godspilt. Om trumfen sitter 2-2 er det veldig store sjanser. Selv med 3-1 i trumf er det bra sjanser, og visse sjanser for å få tak i alle tretten stikkene ved å godspille vests hånd selv om sparfargen ikke sitter helt fløte.

I Stavanger satt imidlertid spar 3-3, og det var ingen problemer, alle fikk tretten stikk i hjerterkontraktene. Men fire par var kun i utgang! Resten fordelte seg ganske likt på +1460 for 6 hjerter med tretten og +2210 for 7 hjerter med tretten. Vel, det var noen flere i lilleslem, bl.a spilte de 6 hjerter mot lederparet som fikk +5 av 25 oppnåelige for å sitte imot -1460. Å melde 7 hjerter og vinne den (alle som meldte den vant den) ga +18 til Ø/V. 

 

 

Klart for PARFINALEN

Finalen i NM Par starter fredag og avsluttes søndag. Mesterskapet spilles i Stavanger. Det deltar 54 par som skal møte hverandre, tre spill mot hvert av de andre parene, totalt 159 spill. Deltakerlisten finner du her. 

I fjor ble parfinalen vunnet av Kåre Bogø-Geir Helgemo. Det paret deltar også i årets finale og må tåle favorittstempelet. Det er dog flere andre som nok vil ha et ord med i laget, bl.a. Boye Brogeland - Christian Bakke som forleden var på sølv-laget i VM.

Samtidig med parfinalen spilles starter New Zealand Bridge Congress på den andre siden av jordkloden, en åtte dagers festival som kan sammenlignes med den norske bridgefestivalen. Der skal undertegnede delta, men det bør likevel bli muligheter for å rapportere fra den norske parfinalen her i bloggen. 

Uansett om det er parturnering eller lagkamp snakkes og skrives mest om de store spillene, slemmer og slikt. Men i parbridge deles det ut like mange poeng (matchpoints) i småspillene, noe som gjør parbridge veldig intenst. Hvis du slapper litt av fordi du fikk hjem en fin slem kan det godt hende du i neste spill roter bort plusspoengene du fikk for slemmen, kanskje i motspill mot delkontrakt fordi du gir motparten ett overstikk!

Her er det siste spillet i parfinalen 2022, et typisk parturneringsspill:

Et typisk "kamp om kontrakten spill", hvor N/S har hjertertilpasning, Ø/V spartilpasning.

N/S har i eventuell hjerterkontrakt hvor det er litt uheldig hjertersits to trumftapere, to spartapere og en kløvertaper. Det står altså kun i 2 hjerter, +110 er maks. Det betyr at Ø/V tåler å melde 2 spar, og bør slik disse kortene ser ut melde 2 spar, for i sparkontrakten deres vei er det kun seks tapere. Selv om 2 spar dobles (hvem kan doble den?) blir det kun +100 til N/S.

Ideelt bør derfor Ø/V få spille 2 spar. Om N/S går på til 3 hjerter bør det bli en bet. 

I meldingen åpner svært mange med 1NT som syd. Nord overfører til 2 hjerter. Det er ikke sikkert det er riktig å melde 2 spar nå, men om øst sier pass og syd 2 hjerter fulgt av to passer er det mer aktuelt å melde 2 spar. Gjøres det andre gangen vet makkeren at øst ikke er så veldig sterk og øst vet (siden nord passer på 2 hjerter) at makkeren har noen verdier. 

Der N/S gjorde det riktige og lot Ø/V spille 2 spar ble det stort sett en bet, N/S +50. Det ga +6 til N/S (av 26 oppnåelige).

Ingen (!) fikk spille 2 hjerter med +110 til N/S. Det var imidlertid mange N/S-par i 3 hjerter. De fleste av dem gikk en sonebet, Ø/V +100, og N/S måtte tåle -10 for det. Vinnerparet Bogø-Helgemo tok en bet i 3 hjerter og fikk altså +10.

Det var imdlertid hele fem N/S-par som vant 3 hjerter! Da må motspillet ha klikket, og spillefører må ha blitt kvitt tapere (sannsynligvis alle nord sine tre kløvere) på ruterfargen. Men spillefører må innom Ø/V, og at det ble ni stikk ved de fem bordene skjedde stort sett der syd var spillefører så motspillerne ikke så den truende ruterfargen. Å notere +140 ga +22 til N/S. Så det svingte altså hele 32 poeng om motspillet klaffet eller ikke mot 3 hjerter. 

 

 

 

 

Norsk ledelse i svensk eliteserie

Den svenske elitserien (Swedish Premier League) for lag kan sammenlignes med norsk 1.divisjon, tolv lag spiller serie. Etter helgens spilling har de spilt fem av elleve kamper (en kamp mot hver av de andre lagene), og mesterskapet avsluttes i oktober.

I årets mesterskap deltar endel norske spillere, og lederlaget Överums BK har med disse fire norske: Ole Marius Myrvold, Lasse Aaseng, Sam Inge Høyland og Arve Farstad. Laget tok ledelsen etter den femte kampen hvor de knuste Ludvikabygens BK som har med to nordmenn, Kjell Gaute Fyrun og Sven Gunnar Karlberg. 

Resultater fra dette mesterskapet finner du her.

I den nevnte kampen med norske spillere på begge lagene kom dette spennende spillet i den første halvrunden:

Slike spill får ofte stor innvirkning på kamperresutatene. Noen ganger blir det sving på 25-30 imp hvis det tråkkes feil og blir stort tapsspill i stedet for stort gevinstspill. Og det er ofte umulig å vite sikkert hva som er riktig i denne type spill.

Her finner Ø/V spartilpasningen, og normalt finner også N/S sin flotte hjertertilpasning. Det går ofte fort opp til de store høyder, og så spørs det hvem som skal gi seg.  

Høyeste kontrakt har N/S, de kan vinne tolv stikk i hjerterkontrakt. Det er bare en spartaper, men det er klart at øst med A-K i to farger ikke har så stor tro på at det er riktig å stampe over 6 hjerter. Det tror nok vest, men han vil også være usikker i slike spill hvis makkeren har vist bra kort og kanskje kan ha to stikk mot hjerterkontrakt. Det har han ikke her hvor N/S har så fantastisk fordeling og kortene passer perfekt mot hverandre.

Så Ø/V bør stampe, men som sagt, det er ikke så lett.

Farstad-Høyland stampet imidlertid i 6 spar. Det ser til å være kun to bet der, i så fall kun -500 mot mulig -980 i 6 hjerter fra lagkameratenes bord. Det var imidlertid -800 i 6 spar doblet da motspillerne fant motspillet; to kløverstikk, ett hjerterstikk og ruter til stjeling hos nord - tre doblede bet. Minus 800 er likevel ok, N/S har jo 980 i kortene.

Ved det andre bordet var N/S i 6 hjerter med syd som spillefører. Øst trodde ikke på den og doblet. Dobling av slem er imidlertid såkalt Lightnerdobling, og det ber om annet utspill enn det normale som her sikkert var spar som Ø/V nok hadde meldt og støtte. Men vest visste ikke om han skulle spille ut ruter eller kløver. Det var trolig klart for vest at nord hadde lang kløverfarge ved siden av hjerteren, og ikke av den grunn ikke unaturlig, kanskje, å forsøkt kløver ut mot den doblede slemmen. Men da ble det tretten stikk, +1310 til Överums BK sitt N/S-par, og 11 IMP.

Skummelt spill, men det kunne blitt enda skumlere. Hva om Ø/V stamper i 6 spar og N/S tar sjansen på 7 hjerter. Det er mest sannsynlig nord som tar den sjansen. Med renons i ruter og den gode kløverfargen ser han at det er fort et sånt spill hvor de får tretten stikk om motparten ikke finner utspillet. 

Akkurat det skjedde i en annen kamp hvor N/S ikke hadde klaff ved det ene bordet, de spilte 5 kløver doblet med elleve stikk, +550 som nok er i minste laget i dette tilfellet. Ved det andre bordet gikk altså N/S på til 7 hjerter, også der med syd som spillefører. Øst doblet. Og vest spilte ut....?

Kløver!

Da var det claim ganske raskt, tretten stikk og +1770. Det ga 15 IMP. Om vest hadde funnet sparutspillet og tatt beten ville det blitt 12 IMP andre veien, 27 IMP i sving på utspillet.

 

NASJONALE TURNERINGER

Nå etter at VM er ferdig fortsettes selvsagt med bridgeturneringer på nasjonalt plan. Det neste store er NM for par i Stavanger i helgen. Så starter Seriemesterskapet 2023-2024 med den første av to spillehelger i 1. og 2.divisjon i slutten av oktober.

Den siste tiden har det vært noen parturneringer.

FOSS (Fredrikstad og Sarpsborg Storturnering) ble vunnet av Jan Petter Svendsen - Sven Aril Naas Olsen. Der deltok 24 par. Resultatene i den turneringen finner du her.

Lørdag og søndag gikk BK 33 Hammerfest sin 90 årsjubileumsturnering av stabelen. Det deltok 39 par. Det lå det an til favorittseier da Geir Helgemo - Kåre Bogø (Heimdal/Gubrandsdal) ledet ganske klart etter lørdagen. Søndag stod de imidlertid omtrent stille og og lot utfordrerne slippe til. Det benyttet Paul I. Thomassen-Svein Andersen fra Alta seg av og vant til slutt foran Helgemo-Bogø. Like bak dem på 3.plass kom Åse Langeland-Harald Eide (Stavanger/Hamar).

Hele resultatlisten (39 par) finner du her.

Her er et spill fra turneringen i Hammerfest hvor utspillet ble avgjørende.

Nesten halvparten av Ø/V-parene spilte delkontrakt, resten var i 3NT, stort sett med øst som spillefører.

Ingen majorfarge var meldt, det gikk 1 ruter-2 ruter, 3NT eller lignende, så hjerter ut fra syd var et alternativ. Major ut mot grand heter det jo. Men ingen regel uten unntak...

Et annet mulig utspill var kløver. Uansett hvilken av fargene utspilleren velger får forsvaret satt i gang å bygge motspillstikk, men utspill i den ene fargen får større effekt.

Med hjerter ut til knekten og honnør, og hjerter tilbake idet nord er inne på ruteresset har spillefører kun 1+2+4+1 = 8 stikk. Men siden hjerteren sitter 4-4 får forsvaret kun to motspillstikk i den fargen. Idet spillefører tar sparfinessen som han nesten må prøve - det er jo ti enkle stikk om nord har spar konge - ryker den finessen, men forsvaret har ikke nok stikk til å få tak i beten med ett i spar, to i hjerter og ruter ess. Om spillefører prøver hjerter 10 i andre hjerterrunde har forsvaret en bitte liten sjanse, men da må syd skifte til kløver idet han vinner stikk for hjerter dame - ikke lett.

De fem Ø/V-parene som fikk hjerter ut vant 3NT, og +600 ga +14 av 18 oppnåelige poeng.

Vinnerne satt Ø/V og spilte 2NT med ni stikk etter hjerterutspill, og +150 ga +8. Det skjedde mot toerne så det ble 16 poeng i sving i favør vinnerparet her, men seiersmarginen til slutt var 32 poeng.

Hvordan blir det med kløver ut?

Forskjellen er at med kløver i utspill får forsvaret satt opp tre motspillstikk i utspillsfargen. Sammen med ruter ess og spar konge blir det i så fall bet. Det var fem Ø/V par som ble utsatt for den fargen i utspill, enten liten kløver eller damen. De gikk en bet og måtte tåle -14 på dette spillet.

Spilleprøve

Her er en spilleprøve fra en lagkamp. Ikke av de vanskeligste spillene kanskje, men en spilleføring hvor handler om å utnytte den informasjonen man har, og å kunne se hva som er spillets problem. 

Giver nord, alle i sonen.

Nord åpnet med 1 i minorfarge, øst meldte inn 1 spar, og syd viste hjerteren. Da han fikk hjerterstøtte avsluttet han med 4 hjerter. 

Fra vest kom spar 8 i utspill. Hvordan ville du spilt?

Det første en bør gjøre er å forsøke å finne ut hva som kan gå galt her hvor det spilles en helt normal utgang. Det er ikke så vanskelig å se for seg at det kan bli tre kløvertapere i tillegg til trumfesset, i så fall en bet. Er det noe en kan gjøre med det? 

Ja det er det, og østs sparmelding kombinert med utspillet gjør at det er en ganske safe spilleplan om ikke vest får komme inn å spille kløver gjennom, og kløver ess sitter bak. 

På utspillet legger spar 9, øst dekker med knekten og syd vinner med kongen. Så trumf. Øst kommer inn og frir seg med trumf eller ruter. Trumfen viser seg å sitte 2-2. Nå har spillefører, forutsatt at øst som forventet har spar dame, et safe innspill mot øst. Ruterstikkene tas først for eventuelt å ta bort frikort fra østs hånd, og innspillet bør være greit å se for seg idet en tror det sitter omtrent slik fra start:

Om vest viser seg å ha kløver ess tapes ingenting på innspillet som gir kontrakt selv om det sitter slik som dette, altså øst har kløver ess. Etter at Ø/V sine trumfer er tatt ut og ruterstikkene innkassert ser det slik ut:

Nå spilles simpelthen spar til esset og spar 10. Øst legger damen, og den får han for idet en kløver forsvinner fra syd. Det er bytting av stikk, Ø/V får ett sparstikk i stedet for ett stikk i kløver de ellers måtte ha fått. Forskjellen nå er at øst er inne og må gi kløver tilbake, eller spille til dobbeltrenons som stjeles hos nord med avkast av en kløver til fra syd. Dermed blir det kun en kløvertaper og en spartaper (!) i dette spillet i tillegg til at Ø/V får for trumfesset, dvs. tre motspillstikk totalt og utgang til notering. 

(Ps. kløver knekt i utspill beter 4 hjerter spilt av syd, men vest kan neppe klandres for å spille ut makkerens farge)

 

Tilbakeblikk fra VM - ingen katastrofer ved bordet

Enkelte ting er er mer alvorlig enn bridge. Vi ble vel idet VM var ferdigspilt minnet om at å snakke om katatrofer i selve bridgespillet er veldig feil.

Om det var dramatisk bridgemessig under VM i Marrakech ble det enda mer dramatisk, og mye mer alvorlig enn bridge noen gang kan bli like etter at de fleste VM-deltakerne hadde forlatt den Marokkanske byen. Det tragiske jordskjelvet skjedde idet mange bridgespillere akkurat hadde rukket å dra derfra, mens noen var i ferd med å finne veien hjem, og andre spillere og ledere fortsatt var i landet. Vi føler alle med marokkanenerne, men håper selvsagt samtidig ingen av våre bridgespillende venner kom i virkelig trøbbel. Det vi i New Zealand Bridge vet er at alle kiwier som var i Marrakech er i god behold, men i alle fall noen av dem var der fortsatt da jordskjelvet slo til. De måtte bo på gaten et par netter før de kom seg ut av landet. 

Merkelig sammentreff, egentlig, katastrofer har skjedd noen ganger nå de siste årene akkurat idet bridge-VM var i ferd med å avsluttes. I 2019 var undertegnede sammen med bridgespillere fra hele verden i Wuhan, Kina. Avreisen etter mesterskapene var i begynnelsen av oktober, og de fleste vet nå hva som da var i ferd med å skje, at Wuhan ble ettertrykkelig plassert på kartet fordi covid startet der omtrent da med noen etterfølgende år med pandemi. 

VM i bridge er over med sterke norske resultater. Ingenting blir så fort historie som en fotballkamp", sa salig Nils Arne Eggen. Det kan nok overføres på bridge, snart er det nye turneringer og mesterskap. Men det som skjedde under mesterskapene huskes godt av både spillere og tilskuere. Vi tar med et spennede spill fra siste spilledag.

De norske damene hadde kjempet tappert for å komme til finalen. Det gikk ikke, men de samlet seg og kjempet tappert to dager til for å komme på pallen da de møtte Kina i bronsekamp. Det gikk dessverre heller ikke, det ble en meget hederlig fjerdeplass til slutt. 

I bronsekampens fjerde og siste sett måtte Norge opp på stolen, det måtte skje noe om Kinas ledelse skulle kunne innhentes. Scorene ved de to bordene i dette spillet kunne tyde på at det nå var det crazy satsing. Men egenlig var det som skjedde ganske normalt selv om tallene på listene så "stygge" ut.

Hva som er riktig å gjøre med vest sin hånd er ikke så godt å si. Noen passer, andre åpner med 1 hjerter, mens andre igjen prøver seg med et forsøk på en strategisk 1 spar i håp om senere å kunne få vist minst 5-5 i alle fall. Jeg synes 1 hjerter i åpning er greit, men hva som blir riktig i enkeltspill med slike kort er nokså tilfeldig. 

Marianne Harding hadde 2 ruter - Ekrens - på repertoaret, begge major og under åpnings styrke. Hun valgte den åpningen. Hun hadde det forskrevne, men spillestyrken er nok mye bedre enn de fleste slike 2 ruteråpninger. Nord doblet, og Ann Karin Fuglestad (øst) redoblet som sa, "meld din lengste major". Syd passet, og nå ville Marianne vise at det var en litt spesiell hånd hun hadde og hoppet til 3 hjerter. Deretter var N/S innom 3NT som øst doblet, så heiste de seg opp i 5 kløver med syd som spillefører. Ann Karin tenkte nok er nok, og doblet. For en frekkhet, mente nord og redoblet!

Det ble en veldig marginal redoblet bet. Vest måtte spille ut sin single ruter og få seg en stjeling med sin single trumf! Det fant det norske paret, NORGE +400 som unektelig så ut som en glimrende score. 

Men så skjedde noe veldig uheldig ved det andre bordet etter pass fra vest, 1 kløver fra nord, pass fra øst og 1 hjerter som viste 4+ spar fra syd. Vest gikk innpå med 2 hjerter, og det gikk pass-pass tilbake til syd. Er det noe rart hun har lyst til å melde en gang til?

Nei, det er ikke så rart. Det kan godt være N/S har kontrakt, men på den annen side vet syd at Ø/V har (minst) ni hjertere til sammen. Likevel, om N/S har en kontrakt og kanskje kan presse dem opp et hakk kan muligens delkontrakten deres gå bet?

Hva bør syd melde?

Opplysende dobling ser ikke så dumt ut. Faremomentet er at makkeren straffepasser, for syd har ikke så mye i motspill selv om et par konger er bra. 

Syd doblet opplysende. Må det ikke være fristende å passe ut den med nords kort, spesielt i en kampsituasjon hvor noen gladspill kunne passe godt akkurat da?

Nord passet, og 2 hjerter doblet ble kontrakten. 

Det ble fryktelig for Norge. Nord prøvde sin singel spar i utspill, og idet røyken hadde lagt seg hadde spillefører tapt kun to hjerterstikk og ett stikk i kløver, to redoblede overstikk. 

Det som de norske ved det andre bordet (+400) trodde var et bra spill var en alt for liten score, for Kina noterte +1070, og spillet ga dem 10 IMP på veien til pall-plassen de norske spillerne så gjerne skulle hatt.  

 

 

Fra VM - utgang eller slem?

Fra Round Robin i VM forleden tar vi med dette morsomme spillet.

Nord har sperremeldt i kløver, i alle fall noen steder skjedde det. Det ble utgang av dette de fleste stedene, normalt 4 spar. Er det en bra slem om en antar det kommer kløver ut?

Neida, dette er nok normalt kun en utgang, men det står noen ganger tolv stikk, eller kanskje tretten stikk hvis hjerteren går. Men det er forutsatt at det kommer kløver ut, og ruter ut gjør det mye verre for ikke å si umulig. Og spillet får faktisk slik kortene sitter hos motparten en helt annen og merkelig konklusjon: i teorien står det ikke utgang engang!

Med ruter 10 i utspill blir ruteresset revet bort, et viktig kort! Østs hånd blir forvandlet til en øde ørken, i alle fall nesten. Det blir ikke flere stikk fra den hånden bortsett fra spar knekt som for så vidt er et inntak. Men hvis det spilles hjerter ess, spar til knekten og så forsøkes stor hjerter trumfer nord. Spillefører får kun for de to røde essene, kløver ess og seks sparstikk – ni stikk ialt og en bet i 4 spar!

Det hjelper ikke samme hva spillefører gjør om det kommer ruter ut. Hvis han stikker med ruter ess er som sagt bordet dødt. Hvis han prøver knekten stikker syd og må ikke spille sin single kløver tilbake, men presse ut ruter ess med sin honnør-9 gjenværende. Og endelig, om spillefører legger liten ruter i stikk en fortsetter simpelthen nord med ruter.

Dette – ruterutspill – skjedde neppe noen steder mot sparkontrakt. Nord spilte naturlig ut kløver konge. Da kunne spillefører ta ut trumfen og senere hente to hjerterstikk hos øst med inntak på ruter ess. Det ga elleve stikk, normalresultatet.

Det var noen få par i slem, alle feilet.

Med åpne kort kan faktisk 6 spar vinnes etter kløver konge i utspill i dette spillet som altså med åpne kort for utspilleren ikke står i utgang! Men for å få tolv stikk etter kløver ut må sannelig spillefører lese sitsen godt.

Inne på kløver ess i første stikk spilles spar til knekten (spar kan sitte 5-1) og hjerter til esset. Så alle trumfene. Da har det gått åtte kort, og sluttposisjonen blir:

Syd kan ikke holde annerledes. Han må jo holde tre hjertere, og da blir det plass til kun K-Q i ruter. Et merkelig spill, syd blir skviset og deretter innspilt selv om han sitter bak begge truslene i rødfargene.

I diagramsituasjonen spilles ruter til esset, og kongen eller damen kommer på fra syd. Så tas en hjerterhonnør som avslører sitsen i den fargen siden nord ikke følger farge. Da vet spillefører at syd har hjerterstopper, og eneste sjanse er at syd også har den andre ruterhonnøren, i så fall singel, akkurat sånn som det sitter. Den ruterhonnøren får han for idet det er tre kort igjen bare for å være nødt til å avslutte fra J-9 i hjerter rett inn i Q-10 – tolv stikk!

Steinkjer Open 2023

Det har blitt spilt bridge andre steder enn i VM i Marrakech den siste tiden. I helgen ble populære Steinkjer Open arrangert med par- og lagturnering. Det meldes om at godt arrangement med Tormod Daling som dyktig turneringsleder.

Lagturneringen ble vunnet av Frøya som bestod av Jan Emil Græsli, Jørn Haavik, Rune Hoff og Martin Rian. To lag kom like bak da det var uhyre jevnt.

Resultatene i lagturneringen hvor det deltok 16 lag finner du her.

I parturneringen deltok 36 par og det ble seier etter en jevn innspurt til Jørn Arild Ringseth og Ranja Sivertsvik. De vant med veldig liten margin foran E.Berg-Ovesen og Hakkebo-Høyem.

Jørn og Ranja vant parturneringen!

Resultatene fra parturneringe finner du her.

Merk at neste år har Steinkjer Open tiårs jubileum. Arrangementet vil foregå 7. og 8. september 2024. Her er et spill årets lagturnering hvor ikke alle klarte spilleføringen. Det er dessuten et skjult poeng i motspillet som kanskje er enda verre å finne.

Etter åpning av øst gikk mange innppå med 1 spar som syd. Vest ble raskt spillefører i 3NT, og fra nord kom spar knekt i utspill. Syd legger liten. Det må han gjøre for å beholde forbindelse mellom nord og syd i sparfargen. Hvis ikke syd legger liten (la oss si han tar for A-K i spar i andre og tredje stikk) bør kontrakten vinnes.

Om vest vinner med spar dame i første stikk behøver han ett stikk i hjerter for å komme til ni stikk. Da blir det bet om nord fyker opp med hjerter ess med det samme og spiller sin andre spar, N/S vinner i alt fire sparstikk og for hjerter ess. Men vest kan forpurre den planen for forsvaret ved å ligge unna med spar dame i første stikk. Nord spiller nok mer spar i andre stikk, men nå kan også kontrakten vinnes hvis syd på det tidspunktet tar for begge sparhonnørene og fortsetter fargen. Da har spillefører 1+0+3+4 = 8 sikre stikk og vinner det niende om han får tak ett stikk i hjerter. Men spillefører må ikke ta hjerterfinessen. Og å spille hjerter til kongen i stedet for å ta finessen er logisk siden syd ikke kan få komme inn til sparstikkene. Om syd har hjerter ess er det ikke mulig å vinne 3NT etter den utviklingen.

Å bete kontrakten er vanskelig, men starten er at spar knekt kommer i utspill og vinner stikket. Da kan (double dummy, dvs. med åpne kort), nord skifte til hjerter ess og mer hjerter. I så fall får spillefører hjerterstikket, men han har ikke fått sparstikk, og ett stikk i hjerter gir bare åtte totalt. Hvis han slipper den andre hjerteren for om mulig å få to hjerterstikk stikker syd med damen og tar to sparstikk, og med tre sparstikk ialt (knekten ga jo stikk i stikk en) og to hjerterstikk får forsvaret fem stikk totalt. Det kan også bli bet om syd i andre stikk (sparfortsettelse i stikk to etter at nord har fått for spar knekt) stikker og ikke godspiller vests dame.

Bridgefamiliene

Da er VM over, og alle har forhåpentligvis trygt funnet veien hjem til forskjelige verdeshjørner. Noen lengre reiser enn andre. Undertegnede har etter et langt opphold i Norge, Europa og Afrika kommet meg hjem til New Zealand i natt, og etter en dag eller to er vel ting tilbake til normalen. Da skal det bli noen refleksjoner og flere spill fra VM.

Men allerede på turen hjem slo det meg at det var noen spesielle prestasjoner i VM når det gjelder innsats av familer. 

I Norge har vi flere sterke bridgefamilier, noen blant de sterkeste i verdensmålestokk. Vi har bi a. Helnessene;Tor som har et "tonn" med internasjonale medaljer, Gunn som også har pallplasseringer i internasjonale mesterskap og gull i EM, og sønnen Fredrik som er en etablert toppspiller. Dessuten har vi Eide-familen, med Lars som var i kvartfinalen i senior VM i Marralech, og sønnene Erik, Petter og Harald som alle fire har internasjonale topp-plasseringer bak seg. Andre kunne vært nevnt, men etter VM nylig må Grudefamilen fra Sømna på Helgelandskysten nevnes.

Liv Marit og Tor Eivind gjorde det veldig skarpt i VM på forskjellige lag. Gunnleiv og Marian er begge stormestre, og mamma Marian var i Marrakech, men der mer som barnepasser for barnebarn. Og det er søster og bror Liv Marit og Tor Eivind Grude som har etablert seg i verdenseliten.

Liv Marit er på damelandslaget som var spilte for VM-finale i semifinalen etter at de norske slo regjerende verdensmestre Sverige i kvart'en. Norge Ladies gikk før det greit videre fra Round Robin hvor topp-8 plassering er nødvendig for ikke bli slått ut. Hun og lagvenninnene på Norge Ladies tapte imidlertid semifinalen, og ble senere slått i bronsefinalen, men 4. plass i et VM er ikke å kimse av. 

Medaljen glapp for Liv Marit og lagvenninnene, men 4. plass i VM er stort!

Broren Tor Eivind kjempet om VM-tittelen i en tøff finale mot Sveits i Bermuda Bowl (Open). Det ble tap i finalen, men VM-sølv etter at Norge først hadde vunnet Round Robin og gått videre fra kvart- og semifinale er glimrende. 

Sølv til Tor Eivind er knallbra! Men neste gang blir det kanskje opp det siste steget?

Det er sannelig ikke ofte at en søster og bror samtidig spiller semifinale på hvert sitt lag i et VM!

En annen sterk faimileprestasjon i Marrakech kan nevnes: Debbie Rosenberg spilte VM sammen med sin ektemann Michael, og de var vel topp-paret på USA sitt lag som vant mix-klassen. Det er en knallsterk bridgefamile, sønnen Kevin er allerede etablert toppspiller med gode resultater internasjonalt og i de amerikanske mesterskapene som i realiteten er internasjonale turneringer.   

Sånn kunne jeg fortsatt å nevne bridgefamiler, men i denne omgang handlet det mest om å "rope" litt ekstra hurra for Liv Marit Grude og broren Tor Eivind!

Norge - en stormakt i bridgen

Hvis noen skulle være i tvil; Norge er en av de sterkeste nasjonene i bridge. Det bekreftet de norske spillerne med sin innsats i VM i Marrakech med sølv i Bermuda Bowl, 4.plass i Venice Cup og kvartfinale i seniorklassen.

Vi hadde håp og tro på at det skulle bli gull i finalekampen mot Sveits. Flere ganger underveis så det også ut som om Norge skulle kunne ta over, men Sveits hold unna og vant kampen.

På Norge sitt sølvlag spilte: Geir Helgemo, Tor Eivind Grude, Boye Brogeland, Christian Bakke, Allan Livgård og Terje Aa. De har sannelig gitt oss mye god underholdning de to ukene VM pågikk.

Damelandslaget gjorde også en fremragende innsats selv om medaljen røyk. En 4.plass i VM er uansett råsterkt, og seniorene våre har også all grunn til å være stolte av innsatsen.

Danmark spilte finale mot USA 1 i seniorklassen. Amerikanerne ledet hele veien, men mot slutten tok danskene over. Det endte med gull til Danmark!

Slik ble medaljene fordelt i de forskjellige klassene:

 

 

 

VM: Avslutningsdag

Det gjenstår kun en dag av et langt og spennende verdensmesterskap i Marrakech.

I finalene gjenstår tre sett, 48 spill. I bronsefinalene skal det spilles kun 16 spill før det er avgjort om det blir medalje eller 4.plass.

Hva tror vi nå? Vel, en ting er hva man tror, en annen hva man håper på.

I Bermuda Bowl ligger Norge under med 20 IMP mot Sveits. Det er en liten margin idet 48 spill skal spilles, og den kan kampen kan godt vippe frem og tilbake mange ganger utover lørdagen. Når det gjelder dette laget både tror og håper undertegnede på seier til slutt.

I dameklassen ser det unektelig verre ut når det gjelder å komme på pallen, men det er ikke helt umulig. Kina leder med 61 IMP mot Norge. Det blir veldig tøft, men det er lov å håpe. Jeg har selv vært med på å tape utslagskamper etter å ha ledet stort, og i ett tilfelle tapt en finale etter å ha ledet med nesten 50 IMP med fire spill igjen. Fire spill! I dag skal vårt damelag spille 16 spill.

Noen tenkte kanskje Norge Damer ville «kaste seg» med 61 IMP under, men det ville etter min mening vært feil. Jeg fikk i går kveld bekreftet at de ønsker å spille det siste settet.

Det som må til er veldig gode lister ved begge bord – to til fire gode spill til hvert av parene, veldig lite ut, og kanskje en god porsjon flaks. Da kan det kanskje bli medalje!

Det er nok ikke sannsynlig at det går, men de norske damene bør prøve. Og kanskje ikke prøve alt for hardt (gamble) heller helt i starten av settet, men spille tett og tøft fra start. Plutselig kan det komme en rad med store svingspil i norsk favør. Det kan for eksempel komme noen sånne spill som dette som er fra det andre settet i bronsekampen som Norge vant.

Marianne Harding (syd) åpnet med 2 spar, femkorts farge pluss en minorfarge og 3-10 poeng. Vest passet og Ann Karin Fuglestad klinket til med 4 spar direkte med nrods kort. Øst sa 4NT, to steder å spille. Vest valgte da å si 5 ruter som øst korrigerte til 5 hjerter og viste dermed ruter og hjerter. Nå løftet vest til 6 hjerter, en tvilsom avgjørelse etter min mening. En bør i slike situasjoner ta litt høyde for at makkeren har strukket seg for at de ikke skal bli utmeldt. Men poenget er at de ikke vet sikkert, N/S har tatt bort alle muligheter for å undersøke.

Denne gangen hadde øst bra kort, og slemmen var ikke håpløs om en ser på Ø/V sine kort. Men etter spar ess i utspill fra Harding kunne ikke slemmen vinnes slik det satt.

Kontakten 6 hjerter gikk en bet, Norge +100.

Ved det andre bordet startet det med pass-pass før nord åpnet med 3 ruter. Gunn Tove Vist (øst) meldte inn 3 hjerter som Torild Heskje løftet til utgang, Norge +650 og 13 IMP inn.

Noen sånne spill i starten av dagens spilling, og kineserne kan kanskje begynne å føle et visst press?

Vær forberedt på en spennende lørdag

VM finalen i Bermuda Bowl er halvspilt. Det skal spilles 48 spill i morgen før det avgjøres om Norge eller Sveits blir verdensmestre. 

Norge kom litt skjevt ut i første sett og lå under med 36 IMP. De tok noe innpå sveitsernes ledelse i det andre. Etter et jevnt tredje sett leder Sveits med 20 IMP. 

Det ligger an til en skikkelig knokkelkamp i morgen. Spillingen starter klokken 11 norsk tid. 

Mot slutten av dagens spilling kom dette spillet hvor Norge fikk inn 11 deilige IMP:

Det var to-åpninger som viser major + minor ved begge bord, i begge retninger, og begge ble brukt av de sveitsiske parene. Ingen av de åpningene ble noen suksess i dette spillet. 

Der Helgemo satt syd og Grude nord åpnet øst med 2 spar. Etter pass fra syd hoppet vest til 4 spar. Ofte er det en god start for dem som melder sånn, for det gjør at motparten må gjette. I dette tilfellet sa Grude 5 hjerter, og da det va Helgemo sin tur løftet han til slem. Det var en perfekt 6 hjerterkontrakt, ingen problemer i spilleføringen og +980 til Norge. Ø/V har en veldig god stamp i 6 spar, men når man har satt et veldig press på motparten slik Ø/V gjorde er det ikke så ofte det er riktig å stampe.

Ved det andre bordet passet Bakke med østs kort. Syd åpnet der med 2 hjerter, hjerter og en minor. Jeg kjenner ikke N/S sitt system i detalj, men nord meldte i alle fall kun 4 hjerter, og der spilte de med tolv stikk, Sveits +480. 

Ved begge bord i bronsefinalen mellom USA 1 og Italia ble lilleslemmen meldt. Italia leder den kampen med 25 IMP. Det er lagt opp til kun fire sett i bronsefinalene.

Norges damelag slet tungt i dag mot Kina i bronsefinalen i Venice Cup. Vårt lag ligger under med 61 IMP etter tre av fire sett i den kampen. I det nevnte spillet ble det uavgjort med +480 til N/S.

Danmark ligger under med 21 IMP i seniorfinalen hvor de spiller mot USA 1.

 

Sveits tok ledelsen i Bermuda Bowl-finalen

Semifinalen i Bermuda Bowl var en nervepåkjenning for alle som fulgte med. Det er god grunn til å tro at VM-finalen som spilles i dag og i morgen blir like spennende.

Det er altså Sveits, regjerende verdensmestre som er motstanderlaget. Det er Zimmermanns lag. Foruten han spiller tre absolutt toppspillere fra Polen og det nederlandske stjerneparet Brink-Drijver på Sveits sitt lag.

En liten rundspørring i morgens tydet på at Sveits er hårfin favoritt, men selv tror jeg denne kampen er helt 50-50, og med litt patriotisk tenking holder jeg Norge som favoritt til å vinne gull. Vi nordmenn håper selvsagt på historiens andre triumf i Bermuda Bowl som ble vunnet i 2007. Fra gull-laget den gangen er fortsatt Geir Helgemo og Boye Brogeland med. (de andre som tok gull den gangen var Tor Helness, Erik Sælensminde, Glenn Grøtheim og Ulf Tundal).

VM-finalen spilles over seks 16-spills sett, totalt 96 spill, og avsluttes lørdag ettermiddag.

I de første 16 spillene satt Brogeland-Bakke N/S og Aa-Livgård Ø/V.

Det startet ikke bra sett med norske øyne. Sveits vant de fire første spillene og ledet 20-0 i IMP etter Norge blant annet hadde vært i en slem hvor de manglet to ess. Så kontret Norge kjapt.

Her spilte Brogeland absolutt på merket, og det i en doblet delkontrakt:

Bakke (nord) åpnet med 2 hjerter som for dem er en konstruktiv melding, maksimum er en liten åpningshånd. Brogeland hoppet til 3 spar som jeg tror er invitt. Jeg antar Bakke ville løftet til 4 spar, men da vest følte seg robbet og doblet sa nord pass. Og det gjorde øst også!

Det kom en liten kløver i utspill, og Brogeland ba om knekten som holdt. Så hjerter til stjeling, kløver til esset, hjerter til stjeling og kløver til stjeling med spar 8, og kløver konge kom som du ser på fra venstre i tredje kløverrunde. Spar konge ble innkassert, så nok en hjerter til stjeling som tok med seg esset. Nå hadde Brogeland ni sikre ved å ta A-Q i spar, og da trumfen satt 3-2 kunne han også innkassere kløver dame, ett doblet overstikk. For sikkerhets skyld ble det enda ett doblet overstikk, for spillefører hadde igjen K-J-6 i ruter og vest hadde kun ruter igjen. Ruter konge gikk til esset, så måtte vest gi syd for ruter knekt til slutt – elleve stikk! Dette ga den uvanlige scoren +1130. Ved det andre bordet spilte Sveits 4 spar med ti stikk, 11 IMP til Norge.

Da Sveits ble utmeldt av Aa-Livgård som brukte gode, gamle svake 2 ruter i neste spill og brant en utgang ble det 9 Imp til, og dermed stod det plutselig 20-20.

Sveits tok imidlertid ledelsen litt senere i de første settet. Det var sannelig ikke mye fred og ro, og det smalt i flere spill. Noen sperresituasjoner og en straffedoblet delkontrakt på lavt trinn kostet -1100 hvor Norge fikk inn +800 ved det andre bordet. Det bare fortsatte med voldsomme svingspill, slem med bet ene veien, utgang ved det andre bordet i to spill på rad – ett i favør av hvert av lagene.

På de 16 spillene ble det butt-spill kun i ett av dem. Det ble i meste laget ut for Norge i de spillene, og etter det første settet leder Sveits med 68-38.

Jeg tipper det fortsetter sånn, med mange svingspill i begge retninger. Det blir neppe mindre fart og spenning idet Brink-Drijver som ikke spilte det første settet kommer på banen.

Samtidig med VM-finalen pågår spiller Norge Ladies bronsefinale mot Kina. Der ble dessverre Norge nokså utspilt i det første settet. Kina har tatt ledelsen med 67-14.

Danmark spiller VM-finale i seniorklassen mot USA 1. Etter det første settet leder USA 1 med 35-27. Det går også mot slutten i Transnationals hvor det ikke henger med noen norske spillere lenger. Dessuten er det finalespill iBAM-turneringen. Der er Norge Senior i A-finalen (26 lag) og ligger foreløpig på 15.plass.