Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Konvensjoner med flertydige meldinger

Da er New Zealand Bridge Congress over etter åtte dager med spilling. Den siste dagen kom et spill som minnet oss om et faremoment med en bestemt type konvensjon.

Å ha konvensjoner hvor en melding betyr en av to, eller en av flere ting kan ha noe for seg. En får dekket inn og meldt en melding med mer enn en håndtype, og det kan gjøre det vanskelig for motpartene. En slik er jo Multi 2 ruteråpning, men det er andre posisjoner også hvor man kan si at en melding betyr det eller det, og makkeren har som regel en mulighet for å finne det ut. Men tidlig i meldingsforløpet hvor en ikke vet om motspilleren bak deg kanskje kommer til å melde, eller enda verre sperrre er det en åpenbar svakhet med slikt. Makker til den som avgir en tvedytig/flertydig melding vet ikke hva du har, og vet dermed ikke om han har tilpasning eller ikke. Da kan man bli utmeldt.

Her er et eksempel fra bridgekongressen denne uken.

Syd åpnet med 1NT (15-17), og vest vurderte å melde. Det er vel litt i minste laget til å melde inn på to-trinnet i sonen for mange, men noen vil vel slenge seg med pga. sekskortsfargen. Da er helt klart det beste hvis du melder er å rett og slett få sagt 2 spar, men mange bruker 2 i major innmelding mot NT som majorfargen pluss en minor. De bruker 2 ruter som enten hjerter eller spar. Det vil gå bra her. Men enkelte bruker 2 kløver som en langfarge, foreløpig ukjent hvilken. Det er ikke alltid noen god ide, og her ble det fryktelig feil. Over vests 2 kløver (enten spar, hjerter, ruter eller kløver!) sa nord 2 hjerter, naturlig og ikke krav. Da er det ikke så lett for øst å melde, men han bør nok gjøre det selv om han er ganske sikker på at vest har ruterfarge. Hvis 2 kløver eller 2 ruter hadde vist en major (kun en av to farger) ville øst ganske sikkert visst at nå måtte det være spar, for nord har fem hjerter og syd to så vest kan ikke ha hjerterfarge. Men siden meldingen viste en av fire farger ble det ekkelt.

Øst passet, og syd løftet til 3 hjerter. Nå var Ø/V litt utmeldt, ingen av dem turde å melde mer, øst fordi han altså ikke visste hvilken fargen makkeren satt med. Dermed fikk N/S spille 3 hjerter, og Ø/V ante ikke at det hadde en supertilpasning og enkelt kunne vinne elleve stikk i sparkontrakt! For å gjøre det enda verre bommet de motspillet mot 3 hjerter.

Det kom ruter ut til esset. Ø/V kan i tillegg til det stikket ta to kløverstikk og to ruterstjelinger, en bet i 3 hjerter. Pluss 100 er likevel småtteri mot +650 de kan få i egen kontrakt. Men det ble altså enda verre.

Vest fikk altså for ruter ess, tok ett stikk i kløver og skfitet til spar. Spillefører vant med esset, tok for hjerter ess som flte tieren, gikk over til nord ved å stjele en spar, og lot hjerter knekt seile rundt. Så ut med trumen fulgt av ruterstikkene, og den femte ruteren ga avkast for den siste kløveren hos syd. Elleve stikk til N/S!

Det var noen flere som fikk spille delkontrakt i hjerter der vest passet over 1NT, nord overførte til hjerter med 2 ruter, og syd hoppet til 3 hjerter - superaksept - hvoretter ingen hadde noe å tilføye. I tillegg til en +200 til N/S for 3 hjerter med 11 fikk ett par ti stikk i hjerterkontrakt, noen få fikk ni stikk og noen gikk udoblet bet(er) i 3 eller 4 hjerter. Men det var også en bråte med +650 til Ø/V og noen stamper i 5 hjerter med +500 til Ø/V.

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.