Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Fra VM - utgang eller slem?

Fra Round Robin i VM forleden tar vi med dette morsomme spillet.

Nord har sperremeldt i kløver, i alle fall noen steder skjedde det. Det ble utgang av dette de fleste stedene, normalt 4 spar. Er det en bra slem om en antar det kommer kløver ut?

Neida, dette er nok normalt kun en utgang, men det står noen ganger tolv stikk, eller kanskje tretten stikk hvis hjerteren går. Men det er forutsatt at det kommer kløver ut, og ruter ut gjør det mye verre for ikke å si umulig. Og spillet får faktisk slik kortene sitter hos motparten en helt annen og merkelig konklusjon: i teorien står det ikke utgang engang!

Med ruter 10 i utspill blir ruteresset revet bort, et viktig kort! Østs hånd blir forvandlet til en øde ørken, i alle fall nesten. Det blir ikke flere stikk fra den hånden bortsett fra spar knekt som for så vidt er et inntak. Men hvis det spilles hjerter ess, spar til knekten og så forsøkes stor hjerter trumfer nord. Spillefører får kun for de to røde essene, kløver ess og seks sparstikk – ni stikk ialt og en bet i 4 spar!

Det hjelper ikke samme hva spillefører gjør om det kommer ruter ut. Hvis han stikker med ruter ess er som sagt bordet dødt. Hvis han prøver knekten stikker syd og må ikke spille sin single kløver tilbake, men presse ut ruter ess med sin honnør-9 gjenværende. Og endelig, om spillefører legger liten ruter i stikk en fortsetter simpelthen nord med ruter.

Dette – ruterutspill – skjedde neppe noen steder mot sparkontrakt. Nord spilte naturlig ut kløver konge. Da kunne spillefører ta ut trumfen og senere hente to hjerterstikk hos øst med inntak på ruter ess. Det ga elleve stikk, normalresultatet.

Det var noen få par i slem, alle feilet.

Med åpne kort kan faktisk 6 spar vinnes etter kløver konge i utspill i dette spillet som altså med åpne kort for utspilleren ikke står i utgang! Men for å få tolv stikk etter kløver ut må sannelig spillefører lese sitsen godt.

Inne på kløver ess i første stikk spilles spar til knekten (spar kan sitte 5-1) og hjerter til esset. Så alle trumfene. Da har det gått åtte kort, og sluttposisjonen blir:

Syd kan ikke holde annerledes. Han må jo holde tre hjertere, og da blir det plass til kun K-Q i ruter. Et merkelig spill, syd blir skviset og deretter innspilt selv om han sitter bak begge truslene i rødfargene.

I diagramsituasjonen spilles ruter til esset, og kongen eller damen kommer på fra syd. Så tas en hjerterhonnør som avslører sitsen i den fargen siden nord ikke følger farge. Da vet spillefører at syd har hjerterstopper, og eneste sjanse er at syd også har den andre ruterhonnøren, i så fall singel, akkurat sånn som det sitter. Den ruterhonnøren får han for idet det er tre kort igjen bare for å være nødt til å avslutte fra J-9 i hjerter rett inn i Q-10 – tolv stikk!

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.