Deltakere

 1  2 N-S  Sigurd Evjen - Vidar Smith           12989 8981 Vikersund BK          
 2  1 Ø-V  Tom Johansen - Lasse Aaseng           7324 12502 NBF Vestfold          
 3  2 Ø-V  Torkild Hagen - Aron Thorfinnsson        18398 42160 NBF Buskerud          
 4  3 Ø-V  Christian Scheie - Peder Andreas Scheie     12935 12936 NBF Romerike og Glåmdal     
 5  4 Ø-V  Marius Leikvold - Roger Olafsen         12763 12767 NBF Buskerud          

 6  5 Ø-V  Jo-Arne Ovesen - Siv Thoresen          9970 23387 NBF Oslo            
 7  6 N-S  Daniel Cohen - Vegard Gjelstad         31515 34921 NBF Telemark          
 8  7 N-S  Geir Larsen - Thorleif Skimmeland        26992 10373 NBF Rogaland          
 9  8 Ø-V  Odd A. Frydenberg - Kai Jørstad         6311 2775 NBF Telemark          
 10  9 N-S  Martin Helle - Jan Olaf Henriksen        14640 19651 NBF Hedmark og Oppland     

 11 10 Ø-V  Torgeir Daling - Astrid Margrethe Grønnesby   9908 17255 NBF Nord-Trøndelag       
 12 11 Ø-V  Are Borgar Landsvik - Bjørn Landsvik      43151 17266 NBF Rogaland          
 13 12 N-S  Kristoffer Hegge Berg - Per Arne Flått     32815 8504 NBF Nord-Trøndelag       
 14 13 N-S  Liv Bugge - Eivind Thorvaldsen         13722 35733 NBF Hordaland          
 15 14 N-S  Hilde Aas Nøst - Sverre Johan Aal        36773 26700 NBF Midt-Trøndelag       

 16 15 Ø-V  Erik Eliassen - Bjørn Børre Leinan       32142 7795 NBF Rogaland          
 17 16 Ø-V  Rune Ditlefsen - Anders Kristensen       22936 16654 NBF Lofoten og Vesterålen    
 18 17 N-S  Jonny Hansen - Atle Sæterdal          31556 21603 NBF Oslo            
 19 18 Ø-V  Tove Stoen - John Kristen Våge         32119 14884 NBF Midt-Trøndelag       
 20 19 Ø-V  Christian Bakke - Boye Brogeland        36314 13053 NBF Rogaland          

 21 20 Ø-V  Kåre Bogø - Geir Helgemo            29525 9502 Studentenes BK - Heimdal BK   
 22 21 Ø-V  Sigmund Ivar Bakke - Svein Harald Riisnæs    9675 5185 NBF Vestfold          
 23 22 Ø-V  Kristian Barstad Ellingsen - Peter Marstrander 33583 3199 NBF Troms og Ofoten       
 24 23 N-S  Runar Lillevik - Øyvind Ludvigsen        7827 7351 NBF Oslo            
 25 24 N-S  Stian André Evenstad - Espen Larsen       17992 11157 NBF Troms og Ofoten       

 26 25 Ø-V  Maja Rom Anjer - Ida Wennevold         23382 24256 NBF Oslo            
 27 26 N-S  Truls Ingebrigtsen - Jon Are Jensaas      14007 10826 NBF Troms og Ofoten       
 28 27 Ø-V  Terje Lie - Erik Syvertsen            112 11856 NBF Vestfold          
 29 27 N-S  Leif Karlsen - Per Atle Strand Skalmerås    28647 28768 NBF Salten           
 30 26 Ø-V  Geir Egil Bergheim - Andre Øberg        12124 11677 Skien BK            

 31 25 N-S  Ole Fuglestad - Jon Solli Hansen        27057 14832 NBF Vest-Agder         
 32 24 Ø-V  Knut Kjærnsrød - Per Bryde Sundseth       1961 1249 NBF Vestfold          
 33 23 Ø-V  Asbjørn Kindsbekken - Jan Roger Strømsvåg    5013 5341 NBF Møre og Romsdal       
 34 22 N-S  Sam Inge Høyland - Sven-Olai Høyland       7000 5767 Bergen Akademiske BK      
 35 21 N-S  Geir Hjelmeland - Geir Hoff           12886 11841 NBF Sogn og Fjordane      

 36 20 N-S  Arve Farstad - Terje Jørgensen          2024 18849 NBF Romerike og Glåmdal     
 37 19 N-S  Roger Fagerdal - Tommy Kristiansen       13230 13051 NBF Helgeland          
 38 18 N-S  Erik Eide - Harald Eide             25589 31580 NBF Hedmark og Oppland     
 39 17 Ø-V  Jøran Aunan - Torbjørn Helgemo         10446 10397 NBF Sør-Trøndelag        
 40 16 N-S  Nicolai Heiberg-Evenstad - Markus Lund     43344 41417 Sørreisa BK - Heimdal BK    

 41 15 N-S  Kjetil Astrup - Vidar Engenes          9964 10848 NBF Aust-Agder         
 42 14 Ø-V  Frode Holen - Odd Egil Nygård          8522 14482 NBF Sogn og Fjordane      
 43 13 Ø-V  Rikhardur Jonasson - Tor Inge Karlstad     38045 12557 NBF Vest-Finnmark        
 44 12 Ø-V  Svein Jarle Bjerkevoll - Jon Terje Storsten   19595 8438 NBF Møre og Romsdal       
 45 11 N-S  Øyvind Haga - Roger Træet            4217 14797 NBF Haugaland          

 46 10 N-S  Svein Gunnar Karlberg - Viggo Schytte      10657 11961 NBF Helgeland          
 47  9 Ø-V  Egil Hansen - Jørn Johansen           1439 9659 NBF Østfold og Follo      
 48  8 N-S  Egil Homme - Marianne Homme           7213 12758 NBF Vest-Agder         
 49  7 Ø-V  Bjørn Olav Ekren - Kjell Gaute Fyrun       7618 28129 Sunndalsøra BK - Gudbrandsdal BK
 50  6 Ø-V  Tormod Daling - Arnstein Nymoen         19679 11033 NBF Nord-Trøndelag       

 51  5 N-S  Jan Ove Bernhardsen - Idar Hansen        31928 8394 NBF Øst-Finnmark        
 52  4 N-S  Sverre Pallesen - Arild Årmot          25578 13210 NBF Telemark          
 53  3 N-S  Steffen Brynhildsvoll - Stig Vestveit      17104 14502 NBF Østerdal          
 54  1 N-S  Hans Melby - Jarle Melby            14778 13696 NBF Buskerud