Teknikk gjør (av og til) blind

I bridge er det viktig å kjenne til forskjellige teknikker, for eksempel hvordan diverse fargekombinasjoner best bør spilles. Det er imidlertid en fare for å låse seg på det og med for mye fokus på en åpenbar ting overses kanskje noe annet som er mye bedre.

Her er et eksempel fra en lagkamp på BBO. Fargekombinasjonen i det spillet så slik ut:

Hvis du må ha fire stikk for denne ruteren er esset fulgt av finesse med knekten beste variant. Hvis du derimot trenger kun tre ruterstikk for å vinne din kontrakt er det en bedre måte å spille fargen for å maksimere sjansen for tre stikk i fargen uten å måtte gjette. Det kan jo på en uheldig da bli kun to stikk for denne fargen.

Hvis du tar esset og spiller liten til knekten og den ryker til damen hos vest er det fare for å ende opp med kun to ruterstikk. Du har igjen singelton mot A-9 og motparten har fortsatt to rutere. Du kan spille esset og håpe tieren faller (gjenværende 1-1 sits), eller ta finessen med nieren som lykkes om han til høyre har igjen 10-x. Det blir et valg.

For å unngå det valget – hvis du altså trenger kun tre stikk fra fargen – bør du spille slik:

Først kongen, så liten til esset. Om damen eller tieren sitter dobbel (eller singel) oppdages det og du får enkelt minst tre ruterstikk. Hvis de følger med bare småkort i de to første ruterrundene har du igjen singelton mot J-9 og spiller liten opp mot knekten. Ved å spille slik får du alltid og uten noe valg (minst) tre ruterstikk med mindre han bak har Q-10 fjerde (eller flere), men sitter det så uheldig går det galt uansett fargebehandling. Teknikken lykkes hver gang han til høyre har minst tre kort i ruter og du får minst tre ruterstikk uten å gå deg på et valg etter å ha tatt en mislykket finesse først.

Vel og bra å kunne slikt, men det er altså om å gjøre å se hele spillet i kontekst og ikke låse seg på slike teknikker. Her er spillet fra BBO:

Lagkamp, syd giver, alle i sonen.

Syd var i 6 spar og fikk hjerter dame i utspill.

Dette er et spill av typen «Hva i all verden kan gå galt her?», for det ser nokså trygt ut i 6 spar. Men sees litt nøyere etter så er det et faremoment, det kan bli to rutertapere. Og her er altså den fargekombinasjonen vi nettopp gikk gjennom. Hvis dette hadde vært grandkontrakt ville kongen fulgt av liten til esset, så liten mot knekten dobbel vært riktig spill for å maksimere sjansen for tre ruterstikk. Det kan dog koste et overstikk da det kan være tretten stikk å hente med snill sits, men i lagkamp ofrer vi gjerne det for å ha størst mulig sjanse til å vinne vår kontrakt.

Men dette var sparkontrakt. Hvordan bør 6 spar spilles?

Samme teknikk kan brukes etter å ha tatt ut motpartens trumf. Og det ville gått bra slik det satt. Vest hadde nemlig Q-10-x i ruter så tieren ville kommet på andre gang idet det spilles liten til esset - ingen problemer. Spillefører overså den teknikken og tok ut trumfen fulgt av ruter ess og ruter til knekten som ble stukket med damen. Senere måtte A-9 mot singelton tippes, og da hun tok finessen ble det en nitrist bet i 6 spar.

Riktig ruterbehandling ville altså ført frem slik det satt. Men det er en mye bedre spilleplan som fører til at 6 spar vinnes selv om det sitter slik:

Det er et litt merkelig spill det her, for det er ikke så lett å tenke på at her har nord faktisk en stjeleverdi! Ruter bør spilles før trumfen tas ut.

Det er ikke veldig sannsynlig at vest har singel ruter da mange ville spilt ut ruter med det. Øst kan ha selvsagt godt a singelton ruter. Derfor spilles ikke ruter slik vi har beskrevet er beste teknikk for minst tre stikk i fargen, for da kan ruter ess bli trumfet i andre ruterrunde hvis altså ruter spilles før trumfen tas ut.

Riktig spill er: Hjerterutspillet stikkes, så simpelthen ruter til esset og ruter mot hånden. Hvis tieren eller damen kommer på i første eller andre ruterrunde skiftes fot, og trumfen tas ut. Etterpå får Ø/V maks ett stikk i ruter.

Hva om øst kan trumfe i andre ruterrunde, sier du?

Hvis øst startet med singel ruter har vest Q-10 femte fra start, og den andre «farge-tekniske» planen etter å ha trumfet ut ville ikke fungert. Det ville gitt to rutertapere. Men om det sitter slik og øst trumfer idet ruter spilles mot hånden i andre ruterrunde er ikke alt håp ute. For stjelingen er «på luft», og du kan følge med nieren idet han trumfer. Hvis øst startet med maks tre trumf kan du senere ta ut to runder trumf og ha igjen en trumf hos nord som du kan trumfe den siste ruteren med.

Hva om øst følger farge i andre ruterrunde?

Da kan du ikke risikere noen finesse, den kan ryke og du risikerer at  det kommer ruter til stjeling hos øst. Nei, du spiller kongen og så simpelthen en tredje runde ruter. Den fjerde ruteren kan om nødvendig (slik det her sitter) trumfes hos nord.

Det pussige er at denne kontrakten ville vært litt enklere å spille om syd hadde hatt litt dårligere kort, eller litt dårligere ruter:

Det er bare ruterfargen som er forskjellig i dette diagrammet.

Her er det ikke mye fargebehandling å snakke om i ruterfargen. Hvis trumfen tas ut blir spillefører helt avhengig av 3-3 i ruter og det vil de fleste spilleførere se. Og her blir de ikke blendet av å tenke på teknikk i ruterfargen isolert sett. Så her bør det i alle fall gå an å se at det kan spilles ruter før trumfen tas ut. Spill A-K og en ruter til, og så kan den fjerde ruteren trumfes (om fargen ikke sitter 3-3). Du har den samme ekstrasjansen i dette tilfellet om vest har fem ruter og øst kan stjele andre i andre ruterrunde - han stjeler på luft (syd følger med den ene rutertaperen) og du kan trygt få trumfet den fjerde ruteren senere om øst startet med maks tre trumf.

STIKKPOTENSIALE

Mange bra spillere overser litt skjulte muligheter for ekstra stikk. Her er et eksempel fra en turnering forleden.

Giver nord, alle i sonen.

N/S meldte seg opp i den ganske hardmeldte, men gode lilleslemmen 6 spar med nord som spillefører etter grandåpning og overføring.

Hvis du kun ser på N/S sine kort, uavhengig av utspill, hvilke utsikter er det for tolv stikk?

Det er kun en kløvertaper. Det betyr ikke at det nødvendigvis er tolv stikk. Toppstikkene er fem i spar, ett i hjerter, fire i ruter og kløver ess = 11. Dobbelton kløver (mot esset) som gjør at dette regnes som kun en kløvertaper er på den siden hvor det er kun tre trumf. Så hvis spillefører suser i gang og tar ut trumfen kan det fort bli kun de elleve toppstikkene. Det er klart at kløver knekt og tieren gjør at det er mulig å få ett ekstra stikk i kløver noen ganger, men uten nieren er ikke dette noen ekste dobbelfinesse. Hvis knekten spilles og blir dekket blir det sårbart.

Ekstra stikk i trumfkontrakt kan ofte komme ved å få trumfet småkort på den korte trumfhånden. Her behøves kun en kløverstjeling hos nord så blir det totalt seks trumfstikk, og da er det tolv stikk i alt. Så dette er ikke noe vanskelig spill for en erfaren spillefører. Å få tak i den ene nødavendige kløverstjelingen går greit selv om det kommer trumfutspill.

Overskriften «stikkpotensiale» har imidlertid med det som skjedde da spillet forekom. Spillefører (nord) var en litt uerfaren, men ganske bra spiller. Desverre så han ikke stikkpotensialet som oppstod pga. av utspillet.

For øst spilte ut hjerter konge. Hvordan bør det tenkes nå?

Med det utspillet er det unødvendig å analysere særlig mye, for det har blitt et enormt stikkpotensiale i hjerterfargen pga. utspillet!

Nords 10-9-8 i hjerter har vokst og på en måte blitt de nye K-Q-J hvor simpelthen esset kan presses ut. Og i dette tilfellet mot trumf siden syd hadde singel hjerter.

Etter hjerter konge ut til esset er jo kun damen høyere enn nords hjerterbeholdning. Med det utspillet tas simpelthen trumfen ut i de nødvendige antall runder, så spilles hjerter 10 som presser ut damen mot trumf. Da blir det to ekstra stikk i hjerter for 9-8, tre hjerterstikk totalt, og 5+3+4+1 = 13 stikk.

Hva om vest har hjerter dame?

Vel, det er helt usannsynlig etter utspillet. Men det spiller ingen rolle, kontrakten vinnes enkelt uansett.

Etter å ha stukket utspillet og tatt ut trumfen spilles altså hjerter 10. Hvis øst ikke dekker (og mot formodning ikke har damen) kastes kløver fra syd. Hvis vest kan stikke med damen er det likevel to godspilte hjerter hos nord som gir avkast for to kløver hos syd - tolv stikk. Eller for å si det en annen måte, det blir fortsatt tre hjerterstikk til spillefører og totalt tolv stikk selv om det må avgis ett hjerterstikk.

Det er altså hjerterutspillet som gir denne muligheten for flere ekstrastikk i fargen. Det kunne skjedd også med liten hjerter ut. Ø/V sin hjerterfarge kunne for eksempel sett slik ut:

Med liten hjerter ut til kongen og esset skjer det samme som med kongen ut slik det satt, spillefører tar ut trumfen og spiller hjerter 10 som presser ut østs dame mot trumf. Da blir det tretten stikk.

Også med liten hjerter ut fra bare småkort er dette spillet greit og bør være over i løpet av sekunder hvis spillefører ser stikkpotensialet som utspillet gir.

La oss si øst spiller ut hjerter. Det går knekt, honnør fra vest og esset. Ut med trumfen, så hjerter 10 og bort med en kløver. Vest får ett stikk i hjerter, men to godspilte hjerter hos nord tar seg av de to siste kløverne hos syd - tolv stikk.

Å utvikle hungeren etter ekstra stikk, for eksempel det å kunne se at mellomkort har vokst fordi motparten har vært litt uheldige, kanskje med utspillet, eller et skift gikk galt, er et stort forbedringspotensial for svært mange spillere. Dette er mye viktigere og mer poenggivende enn å kunne analysere helt spesielle, kompliserte spilleproblem som oppstår svært sjelden.

Det nærmer seg bridgefestival!

Det er mindre enn en måned før det braker løs med bridgefestival uten de begrensningene vi ble påtvunget og vant med pga. pandemien. Det har vært noen vanskelige år for alle, også for bridgen. Men nå blir det altså ordentlig bridgefestival! 

NBF skriver dette som innledning på festivalsidene:

"Etter 2 år med pandemi satser vi i 2022 på en fullverdig festival igjen. Vi håper alle bridgespillere derfor vil ta turen til Lillehammer 5. - 13. august. Det blir muligheter både i NM og Bridge for Alle!"

All informasjon om festivalen, for eksempel link for påmelding til de forskjellige turneringene osv. finner du her.

Påmelding til turneringene har så langt vært ganske bra, men det forventes at mange flere kommer til. Etter perioden med pandemi og alt som det medførte er det kanskje noen som ikke tør å dra på et sånt arrangement, og enkelte som fortsatt sitter på gjerdet og er usikre på om de skal dra på festivalen. Min anbefaling er: Ikke nøl!

Å dra på Norsk Bridgefestival 2022 blir garantert en flott opplevelse. Kampen ved bridgebordet face-to face er en ting. I tillegg kommer den gode festivalfølelsen, det sosiale, og totalopplevelsen med å spille bridge og treffer venner og kjente fra hele landet. For de bridgespillerne som ikke har bestemt seg: her er det bare å planlegge tur til Lillehammer i august!

NBF 90 år!

Norsk bridgeforbund fyller i år 90 år. Det må feires!

NBF legger opp til fest i forbindelse med festivalen på Lillehammer. Det vil skje søndag 7.august på festivalhotellet, Scandic Hotel Lillehammer. Det blir grilling, god mat og drikke og hyggelig samvær med levende musikk, dans og moro.

Mer om 90-årsfeiringen finner du her. 

 

Slem (2)

Vi tar med en slem til fra en lagturnering i helgen. Eller er det egentlig en slem dette?

Giver vest, ingen i sonen

Det er nesten en bra slem i 6 spar, og den har såklart vinnersjanser. Å havne i 6 spar kan fort skje hvis vest eller øst, eller begge er optimistiske. Det er klart at vest kan godt blir veldig forelsket i sin hånd etter starten 1 spar – 2 hjerter og øst senere støtter sparfargen, for K-J i hjerter mot makkerens farge er ofte glimrende.

Hvordan ville du og din favorittmakker meldt?

De fleste var i utgang, noen få i slem som var en stor utfordring for spillefører.

Ved ett bord spilte nord ut hjerter ess mot den knallhardt meldte kontrakten 6 spar, og syd la åtteren, svakhet. Nord skiftet til en liten ruter.

Spilleplan?

Dette er et komplisert spill så her er det om å gjøre å ha tunga rett i munnen hvis du ønsker å følge med på alt. Det er såpass komplisert at det ikke er heller ikke sikkert jeg har fått med alt i den følgende analysen.

Med den vennlige sitsen i begge rødfargene kan det vinnes tolv stikk. Noen gjorde det, men de spilte kun utgang. I 4 spar er det komfortabelt, en kan prøve ruterfinessen, og/eller forsøke å ta en tredje hjerterrunde før det trumfes ut (for å beholde trumf hos øst til stjelinger) uten særlig fare, for i utgang kan det ikke gå så galt at det blir bet. Og "alt" går bra i rødfargene i dette tilfellet.

I slem er det verre. Da spilles med høyere stressfaktor. Husk spillefører har gitt bort ett stikk i starten. Tas rutefinessen i andre stikk og den ryker er det bet allerede. Forsøkes en tredje hjerterrunde før uttrumfing kan kanskje motparten trumfe.

Kan ikke spillefører bare ta ut trumfen?

Nei, det blir for lite stikk. Dette er et sånt tilfelle hvor det er kun en taper, men på ingen måte tolv stikk sånn rett frem. La oss si spillefører vinner med ruter ess, tar for den andre hjerteren på hånden og spiller to store trumf og trumf til esset. Da kan hjerteren utnyttes siden den sitter komfortabelt 3-3, men det blir bare fem sparstikk, fire hjerterstikk og to ess i minorfargene = 11.

Hvis det kunne vært mulig å ta en kløverstjeling hos øst (altså få seks trumfstikk) og så etterpå utnytte all hjerteren ville det blitt tolv, men skiftet til ruter tok bort inntaket. Uttrumfingen kan ikke ende hos øst etter først å ha stjålet en gang hos øst.

Er det mulig å godspille kløveren hvis den sitter 4-4?

Da må tre kløver trumfes , og dette går neppe. For spillefører må hjem på hånden for mange ganger ved å stjele at han blir for kort i trumf så det går nok galt selv om kløver sitter 4-4. Og her satt den fargen 5-3, og den planen vil gå helt galt uansett.

Kryss-stjeling?

Det ser ut som om spillefører etter denne starten kan kryss-stjele alle trumfene på begge sider og få åtte trumfstikk. I så fall behøves kun tre stikk i rødfargene i tillegg til kløver ess. Og det kan gå bra på to måter, enten ved å ta ruterfinessen, eller forsøke en tredje runde hjerter som her går bra fordi fargen sitter 3-3. Så for eksempel: Opp med ruter ess, hjerter til hånden, kløver ess og kløver til stjeling. Nå prøves hjerter dame som går bra. Så krysses med ruter til stjeling hos vest og kløver til stjeling hos øst hele tiden, og det ser ut som det blir tre trumfstikk hos øst, fem trumfstikk hos vest som ialt er åtte trumfstikk + to hjerterstikk samt ett stikk for hvert av minoressene. Det blir tolv stikk totalt. 

Det er imidlertid en hake ved dette kyrss-stjelingsprosjektet. Idet ruter trumfes hos vest kan syd i tredje ruterrunde sette i spar 6 og vest må bruke honnør. Og neste gang ruter spilles fra øst mot trumf kan syd sette i spar 10 som også krever en honnør fra den opprinnelige fargen K-Q-J-5-2. Husk for å få åtte trumfstikk på denne måten må det trumfes tre kløver hos øst, altså må alle øst sine trumfer brukes til stjelinger. Til slutt blir vest sittende med K-5 i trumf, og nord har fortsatt spar 9-3 som forfremmes til trumfstikk – nokså spesielt med denne trumfkombinasjonen hos Ø/V!

For å vinne slik det sitter, og etter den gitte starten må vel spillefører ta ruterfinessen. I tillegg må han ta det tredje hjerterstikket fra øst, og så gå for stjelinger. Med fire stikk fra rødfargene behøves kun syv trumfstikk, altså er to kløverstjelinger hos øst er nok. Da kan trumfesset innkasseres og detdra ut trumf fra N/S, så det blir akkurat nok store trumf til å få det til.

Lilleslem i spar kan med åpne kort vinnes uansett utspill og motspill, men det er selvsagt et svært vanskelig spill.

Da spillet forekom var som sagt kun noen få i slem og ingen av dem vant den. Så hvis man ikke får hjem sånne knallharde slemmer er det kanskje best å nøye seg med utgang neste gang…

Slem (1)

I helgen var det en lagturnering her i New Zealand, og utover søndagen kom det en del interessante slemspill. 

Her er ett av dem hvor øst som giver hadde fått utlevert en veldig fin hånd:

Spørsmål 1: Hva åpner du med, og hva er planen for de videre meldingene?

Jeg tror åpning med 2NT er best, en liten løgn, men det blir det vel samme hva du velger å si? Magne vil nok argumentere for 1 ruter, men hvordan har du da tenkt å få makker til å forstå at du er så sterk? Uansett hva øst velger bør vel Ø/V finne frem til slem:

 

Slik som kortene så ut mot hverandre var det så prefekt at både 7 ruter og 7 spar er glimrende storeslemmer.

Spørsmål 2: Hva er den beste/riktige kontrakten, og er dette en store- eller lilleslem?

La oss innrømme det, her er kortene så perfekte mot hverandre at det med de fleste vanlige system er vanskelig å diagnostisere i meldingene at det er så perfekt. Både K-J i hjerter mot østs farge er helt perfekt, og Q-J i ruter nydelige kort, og i ruterkontrakt også helt supre kort, for eksempel knekten siden øst også har tieren.

I storeslem er det 7 ruter som er best, og sikrest. Den kan vinnes selv om sparfargen sitter skjevt. Det er bare å få tatt en kløverstjeling hos øst så blir det fem trumfstikk i ruterkontrakt som sammen med tre sparstikk (hvis den fargen sitter 4-1), fire hjerterstikk og kløver ess = 13 stikk.

Hvis man spiller storeslem i spar er det også bra, men kan bli bet om man er så uheldig at det sitter skjevt og det blir spartaper.

Det står i 7 grand også slik det sitter, men den er litt mer usikker enn ruterkontrakt. Også i grandkontrakt må sparen gi full uttelling.

Hvis vi er enige om at det i meldingene ikke er lett å finne ut at det er så perfekt at det bør spilles storeslem havner man i lilleslem. Da mener jeg det er best å spille 6 spar (eller ideelt 6NT) for litt flere poeng enn i ruterslem, for det blir +980 i sparkontrakt selv om det er en spartaper.

Da spillet forekom i lagturneringen i helgen fant faktisk ingen storeslem. De aller fleste spilte 6 spar, noen var i 6 ruter, og noen få par stoppet i utgang. De som ikke kom seg i slem hadde startet med åpningen 1 ruter. Det går nok bra ofte etter ruteråpning også, men i dette tilfellet hoppet syd flere steder innpå med 3 kløver, og da ble det litt vanskeligere for Ø/V å finne ut om den samlede styrken.

Mine lagkamerater satt mot en øst-spiller som åpnet med 1 ruter. Syd hoppet innpå med 3 kløver – sperr. Vest doblet for «take-out». Nå var nord i det humoristiske hjørnet og kunne ikke stoppe seg selv; han meldte hva jeg vil kalle en «joke melding» på dårlig norsk, eller tullemelding på god norsk: nord sa 3NT! Idet den blir doblet vil han selvsagt plukke ut i 4 kløver, men han var nok vel vitende om at det kunne bli veldig kostbart i 4 kløver doblet også.

Ja da, dett er bare vas. Men å bløffe 3NT etter makkers sperremelding i minor for å strø sand i maskineriet for motparten er en ikke uvanlig strategi med tilpasning til sperremeldingen. Men jeg tror det er første gangen jeg har sett det gjort med fordelingen 3-4-3-3 og ikke ett eneste honnørpoeng. Spesielt siden det var lik sone er det selvsagt galamatias.

Men dette surret gjorde at Ø/V ble forvirret. Øst visste ikke at vest hadde så bra kort, og vest visste i hvert fall ikke at åpneren satt med 20 poeng. Dermed rotet de det til og endte i 5 ruter!

Å notere +440 var nitrist, og 11 IMP ut mot en normal slem ved vårt bord der vi meldte 6 spar. Etter spillet var vi litt bekymret vi skulle tape det mot en mulig storeslem ved det andre bordet. Det gjorde vi ikke, men det kunne blitt tapsspill om Ø/V hadde doblet N/S i tullemeldingen 3NT, så doblet 4 kløver idet nord tar ut. Der blir det maks fem stikk (får kun stikk for syds trumffarge) som er -1100, men det kan godt bli bare fire stikk også om Ø/V finner motspillet – trumfhøyning for vests kløverbeholdning. I så fall ville den såkalte moroa kostet -1400.