Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Teknikk gjør (av og til) blind

I bridge er det viktig å kjenne til forskjellige teknikker, for eksempel hvordan diverse fargekombinasjoner best bør spilles. Det er imidlertid en fare for å låse seg på det og med for mye fokus på en åpenbar ting overses kanskje noe annet som er mye bedre.

Her er et eksempel fra en lagkamp på BBO. Fargekombinasjonen i det spillet så slik ut:

Hvis du må ha fire stikk for denne ruteren er esset fulgt av finesse med knekten beste variant. Hvis du derimot trenger kun tre ruterstikk for å vinne din kontrakt er det en bedre måte å spille fargen for å maksimere sjansen for tre stikk i fargen uten å måtte gjette. Det kan jo på en uheldig da bli kun to stikk for denne fargen.

Hvis du tar esset og spiller liten til knekten og den ryker til damen hos vest er det fare for å ende opp med kun to ruterstikk. Du har igjen singelton mot A-9 og motparten har fortsatt to rutere. Du kan spille esset og håpe tieren faller (gjenværende 1-1 sits), eller ta finessen med nieren som lykkes om han til høyre har igjen 10-x. Det blir et valg.

For å unngå det valget – hvis du altså trenger kun tre stikk fra fargen – bør du spille slik:

Først kongen, så liten til esset. Om damen eller tieren sitter dobbel (eller singel) oppdages det og du får enkelt minst tre ruterstikk. Hvis de følger med bare småkort i de to første ruterrundene har du igjen singelton mot J-9 og spiller liten opp mot knekten. Ved å spille slik får du alltid og uten noe valg (minst) tre ruterstikk med mindre han bak har Q-10 fjerde (eller flere), men sitter det så uheldig går det galt uansett fargebehandling. Teknikken lykkes hver gang han til høyre har minst tre kort i ruter og du får minst tre ruterstikk uten å gå deg på et valg etter å ha tatt en mislykket finesse først.

Vel og bra å kunne slikt, men det er altså om å gjøre å se hele spillet i kontekst og ikke låse seg på slike teknikker. Her er spillet fra BBO:

Lagkamp, syd giver, alle i sonen.

Syd var i 6 spar og fikk hjerter dame i utspill.

Dette er et spill av typen «Hva i all verden kan gå galt her?», for det ser nokså trygt ut i 6 spar. Men sees litt nøyere etter så er det et faremoment, det kan bli to rutertapere. Og her er altså den fargekombinasjonen vi nettopp gikk gjennom. Hvis dette hadde vært grandkontrakt ville kongen fulgt av liten til esset, så liten mot knekten dobbel vært riktig spill for å maksimere sjansen for tre ruterstikk. Det kan dog koste et overstikk da det kan være tretten stikk å hente med snill sits, men i lagkamp ofrer vi gjerne det for å ha størst mulig sjanse til å vinne vår kontrakt.

Men dette var sparkontrakt. Hvordan bør 6 spar spilles?

Samme teknikk kan brukes etter å ha tatt ut motpartens trumf. Og det ville gått bra slik det satt. Vest hadde nemlig Q-10-x i ruter så tieren ville kommet på andre gang idet det spilles liten til esset - ingen problemer. Spillefører overså den teknikken og tok ut trumfen fulgt av ruter ess og ruter til knekten som ble stukket med damen. Senere måtte A-9 mot singelton tippes, og da hun tok finessen ble det en nitrist bet i 6 spar.

Riktig ruterbehandling ville altså ført frem slik det satt. Men det er en mye bedre spilleplan som fører til at 6 spar vinnes selv om det sitter slik:

Det er et litt merkelig spill det her, for det er ikke så lett å tenke på at her har nord faktisk en stjeleverdi! Ruter bør spilles før trumfen tas ut.

Det er ikke veldig sannsynlig at vest har singel ruter da mange ville spilt ut ruter med det. Øst kan ha selvsagt godt a singelton ruter. Derfor spilles ikke ruter slik vi har beskrevet er beste teknikk for minst tre stikk i fargen, for da kan ruter ess bli trumfet i andre ruterrunde hvis altså ruter spilles før trumfen tas ut.

Riktig spill er: Hjerterutspillet stikkes, så simpelthen ruter til esset og ruter mot hånden. Hvis tieren eller damen kommer på i første eller andre ruterrunde skiftes fot, og trumfen tas ut. Etterpå får Ø/V maks ett stikk i ruter.

Hva om øst kan trumfe i andre ruterrunde, sier du?

Hvis øst startet med singel ruter har vest Q-10 femte fra start, og den andre «farge-tekniske» planen etter å ha trumfet ut ville ikke fungert. Det ville gitt to rutertapere. Men om det sitter slik og øst trumfer idet ruter spilles mot hånden i andre ruterrunde er ikke alt håp ute. For stjelingen er «på luft», og du kan følge med nieren idet han trumfer. Hvis øst startet med maks tre trumf kan du senere ta ut to runder trumf og ha igjen en trumf hos nord som du kan trumfe den siste ruteren med.

Hva om øst følger farge i andre ruterrunde?

Da kan du ikke risikere noen finesse, den kan ryke og du risikerer at  det kommer ruter til stjeling hos øst. Nei, du spiller kongen og så simpelthen en tredje runde ruter. Den fjerde ruteren kan om nødvendig (slik det her sitter) trumfes hos nord.

Det pussige er at denne kontrakten ville vært litt enklere å spille om syd hadde hatt litt dårligere kort, eller litt dårligere ruter:

Det er bare ruterfargen som er forskjellig i dette diagrammet.

Her er det ikke mye fargebehandling å snakke om i ruterfargen. Hvis trumfen tas ut blir spillefører helt avhengig av 3-3 i ruter og det vil de fleste spilleførere se. Og her blir de ikke blendet av å tenke på teknikk i ruterfargen isolert sett. Så her bør det i alle fall gå an å se at det kan spilles ruter før trumfen tas ut. Spill A-K og en ruter til, og så kan den fjerde ruteren trumfes (om fargen ikke sitter 3-3). Du har den samme ekstrasjansen i dette tilfellet om vest har fem ruter og øst kan stjele andre i andre ruterrunde - han stjeler på luft (syd følger med den ene rutertaperen) og du kan trygt få trumfet den fjerde ruteren senere om øst startet med maks tre trumf.

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.