Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Slem (2)

Vi tar med en slem til fra en lagturnering i helgen. Eller er det egentlig en slem dette?

Giver vest, ingen i sonen

Det er nesten en bra slem i 6 spar, og den har såklart vinnersjanser. Å havne i 6 spar kan fort skje hvis vest eller øst, eller begge er optimistiske. Det er klart at vest kan godt blir veldig forelsket i sin hånd etter starten 1 spar – 2 hjerter og øst senere støtter sparfargen, for K-J i hjerter mot makkerens farge er ofte glimrende.

Hvordan ville du og din favorittmakker meldt?

De fleste var i utgang, noen få i slem som var en stor utfordring for spillefører.

Ved ett bord spilte nord ut hjerter ess mot den knallhardt meldte kontrakten 6 spar, og syd la åtteren, svakhet. Nord skiftet til en liten ruter.

Spilleplan?

Dette er et komplisert spill så her er det om å gjøre å ha tunga rett i munnen hvis du ønsker å følge med på alt. Det er såpass komplisert at det ikke er heller ikke sikkert jeg har fått med alt i den følgende analysen.

Med den vennlige sitsen i begge rødfargene kan det vinnes tolv stikk. Noen gjorde det, men de spilte kun utgang. I 4 spar er det komfortabelt, en kan prøve ruterfinessen, og/eller forsøke å ta en tredje hjerterrunde før det trumfes ut (for å beholde trumf hos øst til stjelinger) uten særlig fare, for i utgang kan det ikke gå så galt at det blir bet. Og "alt" går bra i rødfargene i dette tilfellet.

I slem er det verre. Da spilles med høyere stressfaktor. Husk spillefører har gitt bort ett stikk i starten. Tas rutefinessen i andre stikk og den ryker er det bet allerede. Forsøkes en tredje hjerterrunde før uttrumfing kan kanskje motparten trumfe.

Kan ikke spillefører bare ta ut trumfen?

Nei, det blir for lite stikk. Dette er et sånt tilfelle hvor det er kun en taper, men på ingen måte tolv stikk sånn rett frem. La oss si spillefører vinner med ruter ess, tar for den andre hjerteren på hånden og spiller to store trumf og trumf til esset. Da kan hjerteren utnyttes siden den sitter komfortabelt 3-3, men det blir bare fem sparstikk, fire hjerterstikk og to ess i minorfargene = 11.

Hvis det kunne vært mulig å ta en kløverstjeling hos øst (altså få seks trumfstikk) og så etterpå utnytte all hjerteren ville det blitt tolv, men skiftet til ruter tok bort inntaket. Uttrumfingen kan ikke ende hos øst etter først å ha stjålet en gang hos øst.

Er det mulig å godspille kløveren hvis den sitter 4-4?

Da må tre kløver trumfes , og dette går neppe. For spillefører må hjem på hånden for mange ganger ved å stjele at han blir for kort i trumf så det går nok galt selv om kløver sitter 4-4. Og her satt den fargen 5-3, og den planen vil gå helt galt uansett.

Kryss-stjeling?

Det ser ut som om spillefører etter denne starten kan kryss-stjele alle trumfene på begge sider og få åtte trumfstikk. I så fall behøves kun tre stikk i rødfargene i tillegg til kløver ess. Og det kan gå bra på to måter, enten ved å ta ruterfinessen, eller forsøke en tredje runde hjerter som her går bra fordi fargen sitter 3-3. Så for eksempel: Opp med ruter ess, hjerter til hånden, kløver ess og kløver til stjeling. Nå prøves hjerter dame som går bra. Så krysses med ruter til stjeling hos vest og kløver til stjeling hos øst hele tiden, og det ser ut som det blir tre trumfstikk hos øst, fem trumfstikk hos vest som ialt er åtte trumfstikk + to hjerterstikk samt ett stikk for hvert av minoressene. Det blir tolv stikk totalt. 

Det er imidlertid en hake ved dette kyrss-stjelingsprosjektet. Idet ruter trumfes hos vest kan syd i tredje ruterrunde sette i spar 6 og vest må bruke honnør. Og neste gang ruter spilles fra øst mot trumf kan syd sette i spar 10 som også krever en honnør fra den opprinnelige fargen K-Q-J-5-2. Husk for å få åtte trumfstikk på denne måten må det trumfes tre kløver hos øst, altså må alle øst sine trumfer brukes til stjelinger. Til slutt blir vest sittende med K-5 i trumf, og nord har fortsatt spar 9-3 som forfremmes til trumfstikk – nokså spesielt med denne trumfkombinasjonen hos Ø/V!

For å vinne slik det sitter, og etter den gitte starten må vel spillefører ta ruterfinessen. I tillegg må han ta det tredje hjerterstikket fra øst, og så gå for stjelinger. Med fire stikk fra rødfargene behøves kun syv trumfstikk, altså er to kløverstjelinger hos øst er nok. Da kan trumfesset innkasseres og detdra ut trumf fra N/S, så det blir akkurat nok store trumf til å få det til.

Lilleslem i spar kan med åpne kort vinnes uansett utspill og motspill, men det er selvsagt et svært vanskelig spill.

Da spillet forekom var som sagt kun noen få i slem og ingen av dem vant den. Så hvis man ikke får hjem sånne knallharde slemmer er det kanskje best å nøye seg med utgang neste gang…

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.