Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

MP-TREFF MANDAG (Korrigert)

Den landsomfattende mestertreffen pågår denne uken med en turnering hver dag til og med torsdag. Det spilles i puljer rundt omkring, og den endelige resultatlisten utgjør spillere fra hele landet

Mandag deltok totalt 225 par. Til topps gikk Magne Svendsen-Harald Bredesen fra BK 1933 Hammerfest med hele 71,70 %. 

Hele resultatlisten finner du på NBF sin MP-TREFFside, her. Der er det i tillegg til alle resultatene, spilldiagram og enkeltresultater en link til kommentarer til spillene. De kommentarene er utarbeidet av undertegnede. Det er ikke ment å være basert i det teoretisk maksimale, sånne analyser som baseres i åpne kort (double dummy). Mine kommentarer er mer "synsing", litt om hva som kan skje selv om det ikke blir riktig, forslag til hvordan tenke for å gjøre det best mulig, og noen ganger forslag til hvordan løse meldeproblem. Det er alltid litt spennende senere å se på de endelige resutlatene og sammenligne med hva jeg tippet skulle/kunne skje. 

I noen få spill gis det forslag til konvensjoner og avtaler som kan være nyttige i spill som ble spilt. Det var ett slikt forslag i et spill fra mandag, og det var om hvordan sleminvitere med minst sekskorts majorfarge idet makkeren åpner med 2NT. Noen overfører og melder for eksempel 4 kløver som kontrollmelding neste gang.

2NT - 3H

3S   -  4K

Men den meldingen kan være nyttig som naturlig melding også om svarhånden har for eksempel 5-5 i spar og kløver. En løsning er å bruke direkte 4 kløver og 4 ruter som overføring, men at det samtidig er sleminvitt. 

Her kommentaren til spill 17 fra mandagens turnering: 

Noen sprekinger kan finne på å åpne med 2 spar med nords kort hvis de spiller med Tartan 2 i major (femkorts + minorfarge, under åpning). I så fall blir meldingsforløpet helt annerledes. I vårt forslag er 4 kløver overføring til hjerter og sleminvitt. En bør som svar på 2NT ha en mulighet for sleminvitt med minst sekskorts majorfarge.

Idet vest inviterer til slem har øst fine kort til å akseptere sleminvitten, og det gjør hun med 4 ruter, eller man kan si 4NT Key Card direkte med helt perfekte kort for hjerterslem. Ø/V får undersøkt slemmulighetene.

Det mangler to nøkkelkort (trumf konge og kløver ess), så de stopper i 5 hjerter. Men denne gangen står slem fordi hjerterfargen er uten taper, men det er likefult teoretisk korrekt bridge å stoppe i utgang. Trumfkongen må sitte hos nord, og den må dessuten være singel eller dobbel (kongen tredje gir stikk), så det gir under 50% sjanse for slem. I praksis er dog sjansen for å vinne slem være litt større sjanse, for om forsvaret ikke får med seg sitt ess kan slem fyke hjem selv om det egentlig er to tapere. Her vil det være vanskelig for syd å ta for kløver ess mot 5 hjerter. Mot slem er essutspill mer vanlig, og han ville nok helt sikkert tatt det om han hadde hatt hjerter konge også og motparten var i slem.

Etter ruter ut blir det tretten stikk, forsvarets kløverstikk forsvinner på ruteren. N/S: -510

____________________ 

Hva skjedde i virkeligheten?

I en så stor pulje skjer alltid en del merkelige ting. Men +510 til Ø/V for utgang i hjerter med tretten stikk var det klart vanligste resultatet og ga omtrent middels, faktisk litt over til Ø/V. Det var også noen Ø/V-par som hadde +520 i 3NT, og de fikk over 70%, kun litt lavere score enn de som meldte slem og noterte +980 som ble resultatet da syd tok for kløver ess. Det var også noen par som fikk alle stikkene i 6 hjerter, og et par friskuser som delte toppen med +1020 for 6NT med tretten stikk. 

En kan lure på hvorfor +510 ga såpass bra betalt. Det er fordi ganske mange ikke fikk tolv stikk! Hvordan skjedde det? 

Ja, nå gjetter jeg litt igjen. Det må innrømmes at jeg ikke tenkte på det som følger her da jeg gikk gjennom spilte og skrev kommentarene i forrige uke. Men det er ikke usannsynlig at det som her foreslås var hva som skjedde?

Noen steder spilte vest hjerterkontrakten, og nord spilte ut sin single ruter. Hvis spillefører ikke ser for seg at det kan være singelton tenker han kanskje at det må være fint å ta ruterstikkene og kaste kløveren, så kan hjerterfinessen forsøkes for enda ett overstikk senere. Spillefører vet jo ikke at hjerteren sitter så fint og løses enkelt uten taper. Men spilles mer ruter ramler taket i hodet på spillefører, for nord stjeler andre ruter og spille kløver til syds ess - kun elleve stikk i stedet for det som var mulig, tretten stikk.

Det var noen som fikk kun ti stikk også, både to bet i 6 hjerter og det ble notert både ti og elleve stikk i 4 hjerter. At åtte par fikk ti stikk i utgang skjedde antagelig etter singelton spar ut fra syd. Fra nord er det naturlig med ruter ut, og fra syd spar ut både mot 4 og 5 hjerter. Mot slem er ikke singeltonutspill lurt når man har ett ess selv, for makkeren har neppe spar ess siden syd har kløver ess! Men om Ø/V stopper i 5 hjerter har normalt N/S to nøkkelkort, og nord kan godt ha spar ess i stedet for hjerter konge, eller trumfesset i stedet for kongen. I så fall betes 5 hjerter med spar ut som er et bra forsøk selv om det normalt fører til tretten stikk i dette tilfellet. 

Syds sparutspill bør vel stikkes med kongen for å spille trumf. Alle kan gå seg bort i enkeltspill, sånn er det bare. Og ofte skjer feilen i første stikk fordi det legges på fra blindemann før man har bestemt seg for fortsettelsen. Muligens var de uheldige spilleførerne litt ivrige og ganske fornøyde da det kom spar ut, for motparten hadde jo ikke tatt for kløver ess. Så her var det en sjanse for et godt spill. Like etter var en delt bunn innkassert. Spilleførerne (øst) som ramlet ned på ti stikk sa antagelig "legg liten spar" litt for automatisk og kom dermed inn på østs hånd? Og de visste jo ikke at trumfkongen var singel slik at det bare var å ta tretten stikk. De ønsket å forsøke trumffinessen. De visste heller ikke at ruter satt 6-1. Da ruteren ble forsøkt for å bli kvitt kløver konge kunne nord stjele i fargens andre runde og spille spar til stjeling hos syd fulgt av kløver ess. Ti stikk, tre stikk mindre enn det var mulig å få tre sekunder tidligere.

 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.