Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

PLAN B

Det kan være ganske greit å se hvor de nødvendige stikkene bør kunne komme fra. Men noen ganger treffer motparten med utspillet sitt og forkludrer muligheten til å få til det som ser så opplagt ut. Da må man helst ha en Plan B.

Her er et spill fra en turnering forleden hvor det handlet om å se tidlig nok hvilken sjanse som må prøves hvis motspillet er perfekt og den "opplagte" måten å vinne kontakten på kanskje ikke vil fungere.

Vest var i 4 hjerter nesten over alt, dog etter litt forskjellige meldingsforløp. 

Fra vest kommer trumffireren i utspill og syd følger med en hjerter 5. Planlegg spillet.

Normalt gjøres vests hånd til hovedhånd i et slikt spill. Hvis en teller tapere i dette spillet er det kun to spartapere og en taper i kløver. Tre tapere tilsier ofte at det bør kunne bli ti stikk, men det er ingen garanti for det. Her er det for eksempel potensielt mer enn to spartapere. For å få kun to tapere i den fargen må to spar trumfes hos øst. Men nord var ikke samarbeidsvillig da hun traff trumfutspillet. For før spar kan trumfes må forsvaret settes inn to ganger i spar. Hvis det da kommer trumf hver gang får forsvaret tatt bort tre trumf hos øst før spar kan trumfes. Spillefører får trumfet kun en spar og blir hengende med en tredje spartaper. 

Det kan se ut som et såkalt Dummy Reverse spill det her. Dvs. at den korteste trumfhånden blir gjort til hovedhånd. Hvis tre ruter kan trumfes hos vest står blindemanns kort bortsett fra de to spartaperne og en taper i kløver. Men det er ikke overganger nok til å få trumfet tre ruter uten at N/S må slippes inn, og hvis det da kommer trumf hver gang får de spilt tre runder trumf og det blir ikke mer enn to trumf igjen hos vest til å få det til via Dummy Reverse. Men å komme på den tanken (å stjele ruter) gjør at du også bør komme på hva som er ekstrasjansen i tillegg til at trumfen sitter 2-2 (da blir det alltid to trumf igjen hos øst til å stjele to spar), eller at forsvaret tråkker feil og ikke fortsetter med trumf hver gang de er inne. Ruteren kan gi ekstra stikk! Og det satt slik at de som spilte riktig vant utgangen selv etter det ubehagelige trumfutspillet:

Trumfutspillet stikkes hos vest. Hvis det nå spilles spar kommer mer trumf, og det er en utvikling som fort fører til en tredje spartaper som sammen med en taper i kløver gir en bet. 

Hvis spillefører tenker seg godt om før det settes i gang ser han at ruter ess bør spilles i andre stikk. Så spilles spar. Nord stikker seg inn på spar knekt og spiller mer trumf. Hvis trumfen sitter 2-2 er det som nevnt ingen fare, det blir uansett to trumf igjen hos øst til å stjele spar med og det ville i så fall vært visse muligheter for elleve stikk. Den andre trumfrunden stikkes hos øst, og en ruter trumfes. Så spilles en andre runde spar. Nord stikker seg inn igjen og spiller en tredje runde trumf. Nå kan fortsatt en spar trumfes, så ruter til stjeling for andre gang, og kongen kommer på. Dermed blir ruter dame godspilt, og det kortet gir det tiende stikket. Spillefører vinner seks trumfstikk (fem hos vest og en sparstjeling hos øst), to (!) ruterstikk og to kløverstikk. 


  

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.