Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Julecuper

Tradisjonen tro spilles det jule- og nyttårsturneringer mange steder både i romjula og rett over nyttår, selv i disse travle tider med mange familieaktiviteter. 

Os Bridgeklubb arrangerte sin tradisjonelle juleturnering i går, dagen før nyttårsaften. Deltakelsen var ikke stor, men det var mange sterke navn på resultatlisten som du finner her.

Ved hjelp av en god avslutning ble det brødrene Sven-Olai og Jim Høyland som toppet listen - ikke akkurat uvanlig.

Det var partunering, så som nevnt mange ganger før er det da like mange poeng å hente i småspillene som der det er utganger og slemmer. Likevel tar vi med et spill hvor det var store kort:

Hva er riktig/beste kontrakt her?

Det kan diskuteres, men storeslem i hjerter har bra sjanser. Det må selvsagt unngås hjertertaper. Hjerteren 3-2 er en 68% sjanse, men i tillegg til det kan hjerter knekt sitte singel. Det er imidlertid ikke helt nok at hjerteren går. Men gjør den det er det meget gode sjanser. Enten kan spar spilles god med en eller to stjelinger (3-3 eller 4-2 sits). Og om spar sitter 5-1 er det fortsatt en mulighet, kløverfinessen kan gå. Og det er dessuten en liten tilleggssjanse ved at om syd har fem spar blir det en showup skvis mot han om han har kløver dame tredje (eller flere) sammen med sparlengden, slik at mot slutten hvor syd er skviset ut av kløveren sin (om han har damen eller ikke) for å holde spar, kan kløver dame toppes ut om nord har dobbelton kløver (syd har i så fall ikke flere kløver idet kløver spilles mot K-J til slutt, og syd kan følgelig ikke ha damen). Vel, de mer opplagte sjansene (godspilling av spar, eller kløverfinesse) er veldig gode sjanser, men det er kanskje likevel totalt sett marginalt for liten prosentsjanse til at storeslem bør meldes (?). Ved bordet idet man sitter og melder vet man dog normalt ikke den eksakte prosentsjansen for å vinne alle stikkene.

Slik så hele spillet ut:

 

Slik det satt var det ingen problemer med å vinne tretten stikk i hjerterkontrakt. Etter å ha tatt ut trumfen godspilles simpelthen sparfargen med en stjeling. 

Både vinnerparet og de som ble nr. 2 til slutt (Lutro-Nitter) spilte 6NT. Der er det egentlig kun tolv stikk, men N/S må være nøyaktige i motspillet. Nord må gi opp sparholdet og holde kløveren, og syd må holde sparen med J-10-x. Men det ble tretten stikk i 6NT til begge de to parene på toppen av listen, og de delte nest-topp på spillet. Ellers var det noen lilleslemmer i hjerter med tretten stikk, og noen få par var kun i utgang. De mest uheldige her var imidlertid paret som ble nr. 3 (C.Bakke-Pettersen) som satt i mot 7 hjerter meldt og vunnet av Anne Marie Torgersen og Birger Solvang Torgersen som tok toppen i dette spillet. 

 

 

 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.