MP-TREFF ONSDAG

Onsdag deltok 129 par. Alle dagene er det premie til de beste 10% av parene. Onsdag gikk Per Helge Hansen - Irene Haugland, Leikfjord BK til topps med 65,55%.

Hele resultatlisten og alle spillene for alle spilledagene (mandag-torsdag) finner du på MP-TREFFSIDEN, her.  

Det er laget kommentarer til alle spillene, og det finner du også link til på MP-treffsiden.

Alle spill teller likt i parturnering, det er like mange poeng til utdeling i små delkontrakter som i slemmer. Likevel snakker vi selv om det er parturnering gjerne mer om slemspillene som relativt sett utgjør flere poeng i sving i lagkamp. I onsdagens siste spill avgjorde antall stikk en bråte med poeng for de som spilte normalkontrakten 3NT, eller 4 hjerter. Det var ikke så mange som meldte slem, I mine forhåndskommentarer foreslo noen meldinger som kanskje kunne føre til lilleslem i kløver. Men som også ble påpekt, i denne typen spiller er alltid 3NT en populær kontrakt. Det er sånne kort hvor det ikke er så fristende å sleminvitere med minorfarge som trumf fordi om en finner ut at slem kanskje ikke er så bra og stopper i 5 i minor blir man som regel slått av alle som er i 3NT. Det blir ofte enten 3NT, eller lilleslem i minorfargen.

    

Dette er en fin lilleslem i kløver, som som regel er enkel å vinnem men her sitter trumfen skjevt. Det er likevel mulig å få tretten stikk selv sånn som det sitter her. Det er ingen tapere i kløverkontrakt, men det må gjøres en jobb for å få tretten stikk. Først må trumfen testes med en honnnør, og da det viser seg at øst har knekten fjerde må det spilles nøyaktig videre.

Det som fungerer best her er å gjøre syd til hovedhånd og spille godt hjerteren med stjelinger. Det startes med kløver konge. Om kløver satt surt så satt i alle fall hjerteren veldig snilt, 3-3. Det tas to hjerterstjelinger hos nord, og etter det har nord fortsatt A-x i kløver. Da spilles esset fulgt av liten til markert finesse med tieren og syds siste honnør tar ut østs siste trumf. Syds hånd står nå, ruter knekt kan kastes på sparhonnør fra nord.

Jeg trodde på forhånd det kunne bli noen som gikk seg bort i 6 kløver ved å forsøke å trumf to spar hos syd, men det må også trumfes en ruter om nord gjøres til hovedhånd. Det ksn bli nokså kronglete, og det blir neppe mer enn tolv stikk i om det spilles slik. Kun noen få gikk bet i slem, de fleste av dem i 6 hjerter som er håpløst med to hjertertapere hvis øst dekker hjerter dame. 

I 3NT, den mest vanlige kontrakten med slike kort bør det bli minst ti stikk. Ondag varierte det med fra +400 for ni stikk som ga -37 til N/S (maks var 60) til +460 for elleve stikk, og det ga +36. Innimellom der var det en del 4 hjerterkontrakter. Der ser det ut til å være to hjertertapere. Men om øst får komme inn kan vest få en kløvrestjeling, og øst får fortsatt ett stikk i trumf. I så fall blir det kun ti stikk. De som fikk ti stikk i 4 hjerter måtte tåle -22, mens de som fikk tak i det ellevte stikket fikk +22. Ett N/S-par fikk tolv stikk i hjerterkontrakt, og det må ha skjedd ved at øst glemte å dekke hjerter dame så det ble kun en hjertertaper. Akkurat den motspillsfeilen må antagelig også ha skjedd der N/S fikk gigantiske +990 for 6NT med tolv stikk. Det ga nest topp. Det er vanskelig å se for seg at det blir tolv stikk i grand uten at man slipper unna med en hjertertaper med damen som får seile idet øst ikke dekker, så sette opp hjerteren senere med esset og en til. Da er det stikk i bøtter og spann. 

Kun to par spilte 5 kløver som altså er den kontrakten man ikke liker så godt å spille med denne typen kort i parturnering. Der det ble tolv stikk i 5 kløver (+420) måtte N/S tåle -22. Men hadde spillefører tatt alle tretten stikkene ville +440 slått alle med ni og ti stikk i grand og de ville fått +9 på spillet.

Helt oppe på listen var det noen flere slemmer, +940 og +920 for 6 kløver med tretten eller tolv stikk, men de gode scorene ble altså slått av den heldige 6NT'en som ble vunnet. Men +940 for 6 kløver med tretten ga likevel meget pen score, +53 av 60 oppnåelige. 

Toppen N/S gikk til paret som ble nr. 2 på onsdag, Dagfinn Myhre-Lars Tuseth (Verdal). De gikk på helt til 7 kløver. Meldes det hardt må det spilles godt! Og de fikk altså hjem storeslemmen, +1440. Toppen i siste spill var likevel ikke nok til å vinne, det manglet 21 poeng på å slå Hansen-Haugland.  

 

MP-TREFF TIRSDAG

I tirsdagens landsomfattende arrangement deltok hele 324 par. Til topps med 69,29 % gikk John Helge Herland og Thea Hove Hauge, Klepp BK.

Alle resultatene for MP-treffene denne uken samt link til kommentarer til spillene finner du på NBF sin MP-TREFFSIDE, her.

Resultater tirsdag med spilldiagram og slikt finner du her.

Siden jeg selv har ansvaret for de nevnte kommentarene til spillene i disse turneringene, er det naturlig og spennende for meg å se på resultatene og finne ut om mine forslag var i nærheten av virkeligheten. Det er imidlertid veldig mange forskjellige ting som skjer når det spilles ved så mange bord. Det meste som jeg har foreslått skjedde sikkert flere steder, men noen overraskende resultater er det lett å finne og.

I tirsdagens første spill var mitt forslag til resultat kopiert en rekke steder, men når jeg ser på spillet nå er det opplagt at jeg overså noe. Det som kunne ha skjedd, og muligens skjedde ved noen bord er fint motspill, men temmelig brutalt for spillefører. Her er spillet:

At 5 ruter er en mulig sluttkontrakt ble nevnt, og det er kanskje en mer naturlig kontrakt å komme i enn 4 spar. Det er ikke så lett for syd å passe på 4 spar selv om nord får foreslått det i meldingsforløpet som kan gå på forskjellige måter, alt etter om øst sperrer eller bare melder inn, og hvor høyt han sperrer hvis han velger det.

"Vårt" tenkte N/S par som jeg kalte det ble spillende 4 spar. Det som ble sagt i siste avsnitt stemte nok med virkeligheten ved veldig mange bord. Men for å komme den berømte klagenemda i forkjøpet tas dette med det interessante motspillet med.

Mot "vårt" par skrev jeg at øst spilte ut hjerter konge mot 4 spar. Videre ble dette sagt i den siste delen av kommentaren:

//I 4 spar går det fint. Trumfesset presses ut. Nord har akkurat nok trumf til å ta ut alle vests trumf selv om han blir kortet med mer hjerter fra forsvaret. Det blir faktisk feil motspill å korte nord i trumf, for da står resten pga. alle de ruterstikkene. Beste motspill i sparkontrakt er å ta hjerterstikket og skifte til kløver til esset for å holde kontrakten på ti stikk. Det motspillet bør antagelig finnes, for øst ser jo syds ruterfarge på bordet//

Joda, idet øst er inne på trumfesset og tar hjerterstikket sitt. Og det er riktig at nå blir det helt fiasko for motspillerne om øst fortsetter med hjerter. Da trumfer nord og har akkurat nok trumf til å ta ut alle vest sine trumf. Resten står - fem trekk. Det ble resultatet ved ganske mange bord og N/S fikk 75% på spillet. Etter å ha tatt hjerterstikket vil kløver til esset holde 4 spar nede på fire trekk. Men det er ikke "beste motspill", kun det nest beste.

Slik bør spillet gå om øst er helt på høyden:

Hjerter konge spilles ut mot 4 spar. Øst stikker med trumfesset i første trumfrunde og tar hjerterstikket. Så skiftes til ruter! Nå blir spillefører låst på bordet (syd) og får ikke tatt ut trumfen. Om han prøver seg med liten kløver mot damen fyker vest opp med esset - forsvarets tredje stikk - og øst får seg en stjeling idet vest spiller ruter. En bet etter glimrende motspill!

(For spesielt interesserte: Merk at med singel ruter 9 i utspill kan 4 spar vinnes. Inne på syds hånd på ruter ess etter første stikk må det spilles kløver. Hvis vest legger liten kløver må spillefører bruke damen og spille trumf. Øst kan stikke og spille kløver til liten fra syd og esset, så ruterstjeling. Men nå får ikke forsvaret mer selv om øst spiller en tredje runde kløver for å bryte forbindelsen til syd. Spillefører kan stikke med kongen og ta en tredje runde ruter med avkast av den lille hjerteren, og øst som ikke har ruter har heller ikke flere trumf.

Alternativt kan vest fyke opp med kløver ess i andre stikk. Så kan han spille ruter til stjeling fulgt av at øst skifter til hjerter konge til esset mens han har trumfesset i behold. Men nå kan spillefører gå over på kløver konge og ta en tredje runde ruter med avkast av hjerter 3. Øst kan trumfe, men han har kun trumfesset igjen! Og om vest fyker opp med kløver ess og skifter til hjerter går det også bra for spillefører som stikker med esset og spiller trumf. Øst stikker og kan ta ett stikk i hjerter. Men nå har ikke vest noe inntak. Så går det slik får ikke vest spilt ruter til stjeling.)  

Noen få hadde fått hjem 6 ruter etter kløver ess i utspill. Det var mange utganger i ruter som gikk hjem, noen doblet, og noen fikk overstikk.

Så kom en lang rekke med 4 spar-kontakter med fra 10 til 12 stikk. 4 spar med 10 stikk ga noe over 60%.

Under der kom en rekke med +400 for 5 ruter med elleve stikk (middelscore) og endel par spilte delkontrakt N/S.

Det var også noen som gikk bet i 5 ruter. Og de Ø/V-parene som fikk tak i den beten delte med enkelte som fikk betet 4 spar, kanskje etter det vakre motspillet som er nevnt her etter hjerterutspill. Pluss 50 til Ø/V ga over 75%. Noen hadde høyere score Ø/V, men det var mot kontrakter på fem- og sekstrinnet.

 .