BEST PLAYED HAND 2022

IBPA-prisen for årets beste spilleføring gikk til Terry Brown fra Sydney, Australia. Her er spillet:


Som du ser endte et livlig meldingsforløp i 5 kløver doblet med syd som spillefører.

Vest spilte ut ruter konge til femmeren, toeren og esset. Syd (Terry Brown) spilte liten spar til knekten og østs dame. Øst skiftet til hjerter 7. Syd stakk og tok for spar fulgt av spar til stjeling. Så kløver 9. Merk at øst hadde meldt 3NT, så spillefører hadde bra peiling på sitsen. Øst stakk opp med kløver ess og spilte hjerter 2. Syd stakk med kongen, stjal en hjerter hos nord og stjal en ruter på hånden. Dette var igjen:

 

Spillefører må bli kvitt ruter 9. Men det går ikke å få stjålet det kortet, for i så fall må han over til nord. Og spilles spar eller hjerter vokser østs trumf knekt til stikk. Så Brown ga opp akkurat det, men fikk likevel resten av stikkene.

På kløver 10 til kongen kunne vest kaste ruter knekt. Men i neste stikk, kløver 5 til damen var vest skviset i tre farger. Å kaste ruter dame vil føre til at blindemanns kort står. Vest kastet spar 10, og spillefører kunne ta for den nå godspilte spar 7 som ga avkast for blindemanns siste ruter.

Noen interessante poeng (påpekt av Browns makker Buchen):

- Ruter 9 er trusselen mot en motspillers K-Q-J-10!

- Å doble Ø/V sin 4 ruter ville ført til N/S +800, altså bedre enn +550 for 5 kløver doblet med elleve stikk. I så fall ville de gått glipp av den interessante spilleføringen, og spillet ville blitt fort glemt som bare en liten «katastrofe» for Ø/V.

- Idet øst stakk opp med kløver ess ville ruter tilbake gitt spillefører lett spill og elleve stikk via fem kløverstikk hos nord, to ruterstjelinger hos syd, spar ess, A-K i hjerter og ruter ess.

- Spillet er en variant av den såkalte Schroeder Squeeze som spesielt interesserte kan lese om her.