NOK EN IBPA PRIS TIL BOYE BROGELAND!

International Bridge Press Association (IBPA) har bestemt hvem som skal få de forskjellige IBPA Awards for 2022. Boye Brogeland har mottatt mange priser tidligere, også fra IBPA, og for 2022 vant han prisen for årets beste motspill (The Gidwani Family Trust Award Defence of the Year).

Journalistprisen for å skrive om spillet gikk til John Carruthers (Kanada) for artikkelen "Rescuing partner".

Enda en pris til Boye!

Her er spillet, sakset fra IBPA (teksten oversatt til norsk):

Brogeland spilte ut spar 10. Kranyak stakk med blindemanns dame og spilte en liten kløver. Hvis Bakke hadde hoppet på med kongen  som er nesten umulig idet han ser ned på det bordet (vest), kløver eller hjertefortsettelse ville gitt bet. Men det gikk kløver 3, kløver 9, kløver knekt og…syveren!

Spillefører prøvde nå liten ruter til syds ess. Brogeland fortsatte nå med kløver 5 (unna A-5 dobbel gjenværende)! Bakke vant med kongen og skiftet til hjerter – en bet.

(Ved det andre bordet ble utgangen vunnet etter hjerterutspill fra syd til liten, knekten og damen. Dermed ble det 10 IMP til det norske parets lag.) 

______ 

Tilleggskommentar

MERK:

For å forstå hvor glimrende dette motspillet er må man huske at ved bordet ser vi kun to hender, egne kort og blindemann. Derfor er det betende motspillet nord kunne funnet (hoppe på med kløver konge i andre stikk) uhyre vanskelig å finne. Alle som ser hele diagrammet kan se at 4 spar kan gå bet. Ved bordet er det mye verre! Spillefører så også at det fort kunne bli fire tapere. Hvis han tar ut trumfen og spiller for eksempel kløver fra øst blir det mye enklere å bete kontrakten. Nord får komme inn og skifter til hjerter og N/S har fire stikk. Derfor er det et godt forsøk av spillefører å spille kløver fra vest tidlig selv om det på en måte åpner for en kløverstjeling til forsvaret. Idet nord la kløver 9 og øst knekten står kontrakten om syd stikker med esset. Spillefører vil få godspilt kløveren i tide og hjertertaperen forsvinner. Uten å se øst og nords kort klarte altså Boye å finne dette flotte motspillet!

 

MP-TREFFEN - en suksess

Det ble fine turneringer og et stort antall deltakere i MP-treffene de fire første dagene i forrige uke. Spillingen var face-to-face, og jeg har fått opplyst at det deltok 220 flere par enn i fjor! Det er hyggelig å registrere at interessen for å spille er økende etter pandemien, og at ikke online bridge har tatt helt over.

Vi tar med et spill til fra torsdagens turnering. Det viser med all mulig tydelighet hvor latterlig de såkalte computeranalysene en får på spillstensiler og/eller under resultatene er noen ganger, selv om de analysene er for så vidt korrekte. Men det som sies om antall mulige stikk viser ofte lite om hva man skulle meldt, eller hvordan man skulle ha spilt. Det er analyser basert i at en vet hvordan det sitter. Så står det at man kan vinne 6 ruter betyr ikke det at det alltid er meldbart, og heller ikke at det bør meldes. I noen tilfeller er det kanskje rett og slett dårlig å melde det! Spilleføringen for å få tak i de stikkene kan være helt feil i forhold til prosentsjanser. Og selv om analysen på et spill sier at det står kun i 2 spar betyr ikke det nødvendigvis at man har gjort noe galt om man har meldt 4 spar og gått to-tre bet! Utgangen var kanskje god, men så satt det veldig skjevt så den ikke kunne vinnes.

Her er spillet fra forrige uke hvor jeg i forhåndskommentaren tippet litt om hva computeranalysen ville si (jeg bruker aldri slikt verktøy selv), og påpekte hvor lite det av og til har med virkeligheten å gjøre. 

Og her er hva jeg foreslo skulle kunne skje i meldinger og spill, og noe av det som ble forslått skjedde vel antagelig?

 

//

Syd har en veldig god hånd for sin 2 spar.

Det ender nok i 4 spar nesten over alt i dette spillet om da ikke noen Ø/V-par finner på å stampe i 5 kløver. Det blir i teorien feil i lik sone, for det er fem tapere, altså -500 mot N/S sin utgang utenfor sonen. Pussig nok kan faktisk -500 gi et bra spill til Ø/V i dette tilfellet!

Hvis syd åpner med 1 spar kan det skje at N/S havner i 6 spar.

En computeranalyse vil si at her står det ti stikk i sparkontrakt spilt av syd, men tolv stikk spilt av nord! Ingen av delene har noe med praktisk bridge å gjøre.

For at det skal bli ti stikk i syds 4 spar må vest spille ut hjerter dame! Spilles liten hjerter ut kan spillefører legge liten hjerter og taper i så fall maks to stikk. Vest er imidlertid et menneske og spiller ut kløver konge. Da blir det tretten stikk på sekunder, syds hjertere forsvinner på ruter. For at det skal bli tolv stikk i sparkontrakt spilt av nord som teoretisk sett er det maksimale på spillet, må øst spille ut hjerter ess! Hvis ikke øst gjør det får ikke Ø/V noen stikk.

Hvis det åpnes med 1 spar, kan det som nevnt hende N/S havner i 6 spar. Da er det litt mer sannsynlig å tenke på et annet utspill enn kløver, spesielt om nord kanskje i meldingene har vist kortfarge i kløver. Og treffes hjerter ut får Ø/V tak i en bet mot slem. Men hvis det i blir noen i det hele tatt som melder slem tipper jeg de får tretten stikk. Så den mulige stampen i 5 kløver som ser dårlig ut siden den gir -500 mot utgang utenfor sonen blir faktisk i praksis bedre for Ø/V enn å sitte mot 4 spar med tretten stikk (510). N/S: +510

//

Merk det som står om de der Double Dummy computeranalysene. Nord kan altså vinne 6 spar og 6NT, men syd kan ikke vinne mer enn ti stikk i sparkontrakt! Det er dog helt utenkelig å spille ut hjerter dame som må til for å holde 4 spar nede på ti stikk. Her er analysen som står under spill 14 på resultatsiden:

Det store flertallet var i utgang spilt av syd, nesten alle i 4 spar. Det var ganske standard med tretten stikk i 4 spar etter kløver konge i utspill. 

Det var noen få Ø/V-par som stampet i 5 kløver. De trodde nok de ville få et dårlig spill med -500 mot utgang utenfor sonen. Men så ble de reddet av alle Ø/V-parene som satt i mot 510 for 4 spar med tretten! Å sitte Ø/V med -500 i bet mot utgang som i teorien skal kunne gi kun 420 til N/S ga hele +93 av 127 oppnåelige poeng!

Å notere +510 var omtrent middels. Ingen gikk bet i 6 spar, og ingen spilte 4 spar av syd med de teoretisk "riktige" ti stikkene.

De som var i 6 spar fikk kjempespill da alle fikk den hjem med tretten stikk. De ble kun slått av noen som var i 6NT, og ett par som hadde flaksen på sin side da de noterte +1510 for 7 spar spilt av syd med tretten stikk!