Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

MP-TREFF TIRSDAG

I tirsdagens landsomfattende arrangement deltok hele 324 par. Til topps med 69,29 % gikk John Helge Herland og Thea Hove Hauge, Klepp BK.

Alle resultatene for MP-treffene denne uken samt link til kommentarer til spillene finner du på NBF sin MP-TREFFSIDE, her.

Resultater tirsdag med spilldiagram og slikt finner du her.

Siden jeg selv har ansvaret for de nevnte kommentarene til spillene i disse turneringene, er det naturlig og spennende for meg å se på resultatene og finne ut om mine forslag var i nærheten av virkeligheten. Det er imidlertid veldig mange forskjellige ting som skjer når det spilles ved så mange bord. Det meste som jeg har foreslått skjedde sikkert flere steder, men noen overraskende resultater er det lett å finne og.

I tirsdagens første spill var mitt forslag til resultat kopiert en rekke steder, men når jeg ser på spillet nå er det opplagt at jeg overså noe. Det som kunne ha skjedd, og muligens skjedde ved noen bord er fint motspill, men temmelig brutalt for spillefører. Her er spillet:

At 5 ruter er en mulig sluttkontrakt ble nevnt, og det er kanskje en mer naturlig kontrakt å komme i enn 4 spar. Det er ikke så lett for syd å passe på 4 spar selv om nord får foreslått det i meldingsforløpet som kan gå på forskjellige måter, alt etter om øst sperrer eller bare melder inn, og hvor høyt han sperrer hvis han velger det.

"Vårt" tenkte N/S par som jeg kalte det ble spillende 4 spar. Det som ble sagt i siste avsnitt stemte nok med virkeligheten ved veldig mange bord. Men for å komme den berømte klagenemda i forkjøpet tas dette med det interessante motspillet med.

Mot "vårt" par skrev jeg at øst spilte ut hjerter konge mot 4 spar. Videre ble dette sagt i den siste delen av kommentaren:

//I 4 spar går det fint. Trumfesset presses ut. Nord har akkurat nok trumf til å ta ut alle vests trumf selv om han blir kortet med mer hjerter fra forsvaret. Det blir faktisk feil motspill å korte nord i trumf, for da står resten pga. alle de ruterstikkene. Beste motspill i sparkontrakt er å ta hjerterstikket og skifte til kløver til esset for å holde kontrakten på ti stikk. Det motspillet bør antagelig finnes, for øst ser jo syds ruterfarge på bordet//

Joda, idet øst er inne på trumfesset og tar hjerterstikket sitt. Og det er riktig at nå blir det helt fiasko for motspillerne om øst fortsetter med hjerter. Da trumfer nord og har akkurat nok trumf til å ta ut alle vest sine trumf. Resten står - fem trekk. Det ble resultatet ved ganske mange bord og N/S fikk 75% på spillet. Etter å ha tatt hjerterstikket vil kløver til esset holde 4 spar nede på fire trekk. Men det er ikke "beste motspill", kun det nest beste.

Slik bør spillet gå om øst er helt på høyden:

Hjerter konge spilles ut mot 4 spar. Øst stikker med trumfesset i første trumfrunde og tar hjerterstikket. Så skiftes til ruter! Nå blir spillefører låst på bordet (syd) og får ikke tatt ut trumfen. Om han prøver seg med liten kløver mot damen fyker vest opp med esset - forsvarets tredje stikk - og øst får seg en stjeling idet vest spiller ruter. En bet etter glimrende motspill!

(For spesielt interesserte: Merk at med singel ruter 9 i utspill kan 4 spar vinnes. Inne på syds hånd på ruter ess etter første stikk må det spilles kløver. Hvis vest legger liten kløver må spillefører bruke damen og spille trumf. Øst kan stikke og spille kløver til liten fra syd og esset, så ruterstjeling. Men nå får ikke forsvaret mer selv om øst spiller en tredje runde kløver for å bryte forbindelsen til syd. Spillefører kan stikke med kongen og ta en tredje runde ruter med avkast av den lille hjerteren, og øst som ikke har ruter har heller ikke flere trumf.

Alternativt kan vest fyke opp med kløver ess i andre stikk. Så kan han spille ruter til stjeling fulgt av at øst skifter til hjerter konge til esset mens han har trumfesset i behold. Men nå kan spillefører gå over på kløver konge og ta en tredje runde ruter med avkast av hjerter 3. Øst kan trumfe, men han har kun trumfesset igjen! Og om vest fyker opp med kløver ess og skifter til hjerter går det også bra for spillefører som stikker med esset og spiller trumf. Øst stikker og kan ta ett stikk i hjerter. Men nå har ikke vest noe inntak. Så går det slik får ikke vest spilt ruter til stjeling.)  

Noen få hadde fått hjem 6 ruter etter kløver ess i utspill. Det var mange utganger i ruter som gikk hjem, noen doblet, og noen fikk overstikk.

Så kom en lang rekke med 4 spar-kontakter med fra 10 til 12 stikk. 4 spar med 10 stikk ga noe over 60%.

Under der kom en rekke med +400 for 5 ruter med elleve stikk (middelscore) og endel par spilte delkontrakt N/S.

Det var også noen som gikk bet i 5 ruter. Og de Ø/V-parene som fikk tak i den beten delte med enkelte som fikk betet 4 spar, kanskje etter det vakre motspillet som er nevnt her etter hjerterutspill. Pluss 50 til Ø/V ga over 75%. Noen hadde høyere score Ø/V, men det var mot kontrakter på fem- og sekstrinnet.

 .  

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.