Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Skvis i motspill!

Da Nicolai Heiberg Evenstad og Nils Kåre Kvangraven vant en stor parturnering i USA forleden oppstod en nydelig sluttposisjon i en delkontrakt. Spillet forekom mot de som ble nr. 2 i turneringen, amerikanerne Daniel og Sam Lev. 

Meldingene gikk 1 hjerter (syd) og svaret 1NT fra nord (som selvsagt kan diskuteres), så pass rundt. Sam Lev ble spillefører. 

Motspillet gikk på skinner etter at Nils Kåre (øst) spilte ut spar som gikk til liten og damen. Nicolai skiftet til liten kløver som gikk til åtteren, nieren og esset. Spillefører tok sparstikkene sine, og vest kastet en liten ruter, øst en liten hjerter. Så kom hjerter fra syd som vest la liten på, og øst vant med kongen før han spilte liten hjerter tilbake til vests dame. Derfra kom kløver knekt dekket med damen og kongen. Nå har nord en kløverstopper med 7-4 bak vests 10-3. Men øst spilte nå kongen og esset i hjerter. Dette var posisjonen før den siste:

Nicolai hadde god oversikt. Men han visste ikke om nord satt med ruter konge, eller om øst hadde det kortet. Hvis nord har kongen er det et skvisinnspill som skal til for to bet. Nord må i så fall ned på kongen dobbel i ruter for å holde kløveren. Da kommer kløver til tieren og inn med nord på kløver 7 fulgt av at nord må spille unna ruter konge. Forsvaret får i så fall to bet med to ruterstikk til slutt. 

Siden øst har ruter konge kan Ø/V ta alle de siste stikkene med tre ruterstikk. Men Nicolai så at de kunne få resten selv om han tok høyde for at nord kunne ha ruter konge, så han kastet ruter 10. For nå ble nord skviset sønder og sammen! På hjerter ess måtte han enten gi opp kløveren, eller gå ned på ruter dame dobbel. Han kastet en ruter og igjen satt med Q-9 dobbel. Men da to Ø/V resten med ett kløverstikk og tre ruterstikk, det siste til østs ruter 6. Tre bet ga en score oppunder mønet for det norske paret, og forskjellen på +100 og +150 til Ø/V var stor - et typisk parturneringsspill.

Sam Lev kunne bare imponert sitte å se på denne ungutten som åpenbart hadde full oversikt, og mange poeng ble det ikke på amerikaneren...

Det er etter hvert ikke bare vi norske som har fått øynene opp for dette unge stortalentet.

 

 

 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.