Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Enkelt?

Bridge er ikke et enkelt spill. Men å gjøre ting enkelt og ryddig der det er mulig har mye for seg. En situasjon hvor det er mulig er i meldingene etter åpning 2 kløver. Mange prøver seg med spesielle svar, kontroller osv., men min oppfatning er i alle fall at her er det "Rema-1000" bridge som gjelder, "det enkle er ofte det beste". 

Det er en gjengs oppfatning at det er god grunn til å svare 2 ruter med svært mange hender for at den kruttsterke 2 kløveråpneren skal ha rom til å få vist sin hånd. Det er viktig å komme i gang med å få vist fargene sine. Det gjelder for svareren også selvsagt, men det er sjelden viktig å svare positivt selv med en god del poeng hvis fargen ikke er god, og/eller hvis svareren har relativt jevn fordeling (5-3-3-2). Det blir som regel enkelt å melde de håndtypene senere, etter å ha svart 2 ruter først.

Hvis det stilles krav til fargekvalitet for positivt svar kan det noen gang bli uhyre enkelt for åpneren å melde og å vite hva som er riktig kontrakt, spesielt viktig hvis det dreier seg om slemmer.

Så svaret 2 ruter kan inneholde mange forskjellige ganske gode (positive) hender. 

Her er et eksempel fra en stor turnering i helgen. Syd satt med disse kortene med vest som giver og ingen i sonen:

SYD

Vest passet og nord åpnet med 2 kløver, utgangskrav eller 22+ balansert. Nå er det for de fleste temmelig opplagt å svare 3 kløver. De som bruker fancy kontrollsvar må vise tre kontroller (ess=2, K=1) og har bortsett fra det (antall kontroller) ikke kommet i gang med å få vist kortene sine. Andre som har gått litt for langt i det med å sørge for at åpneren skal få rom til å melde, og derfor bruker obligatorisk 2 rutersvar må svare 2 ruter. Heldigvis sier vel de fleste 3 kløver. Det er vel og bra, men det er spesielt bra om det i makkerparet er stilt krav til fargekvaliteten for positivt fargesvar. Jeg liker en regel om at hvis det ikke er minst to honnører i fargen (A,K.Q) må positivt fargesvar inneholde honnør minst sjette i fargen. Det kan være grunn til å ha ikke så strenge krav til fargekvaliteten for å svare 2 i major (som tross alt er lavere) da det også kan være viktig at svareren kommer i gang med å få vist fargene sine hvis han har to-farget hånd, spesielt med 5-5 hender. Men generelt bør det ikke svares positivt i farge med damen tynt femte og slikt. Vel, dette er i alle fall min stil, og det er en stil som av og til gjør "livet" veldig enkelt.

I dette spillet ble det uhyre enkelt for nord. Over svaret 3 kløver støttet han til 4 kløver, og trumfen var fastsatt. Syd meldte 4 ruter som kontrollmelding (første- eller andre rundes kontroll), og nord gikk på med 4 spar som med kløver, ruter eller hjerter som trumf kan brukes som Key-Card Blackwood. Det er for å holde svarene så lavt som mulig i de tilfellene det også må spørres om trumfdamen. I dette tilfellet ville det blitt akkuarat det samme om nords spørsmål om antall nøkkelkort hadde vært 4NT. Syd viser uansett to nøkkelkort (hjerter ess og trumfkongen, kløver konge). Da visste faktisk nord absolutt ALT og kunne melde sluttkontrakten og egentlig forlange de nødvendige stikkene allerede før blindemann ble lagt ned!

Sluttkontrakten er 7NT, en kontrakt som er 100% sikker. Slik meldingene og avtalene er beskrevet her visste nord at syd måtte ha kongen minst sjette i kløver og hjerter ess. Da teller nord opp fire sparstikk, to hjerterstikk, ett stikk i ruter og seks i kløver, totalt tretten bombesikre stikk - altså før utspillet og blindemann er lagt opp på bordet.

Nå sier du kanskje "men det er jo opplagt å melde storeslem med dette". Ja, det burde være det, men i praksis viser det seg å ikke være så enkelt for ganske mange.

Dette var en IMP-par online turnering primært for australasia med rundt 100 par på startstreken. Det var dog langt i fra skyhøyt nivå, men foruten spillere fra New Zealand - hvorav noen bra par - deltok mange bra par fra Australia og fra noen andre land. Kun fire av parene var i 7NT!

Å notere +1520 ga nesten +10 IMP til N/S i et spill som bør ta mindre enn 10 sekunder å melde og null sekunder å spille. Fint for N/S om de melder syveren selv om det ikke krever noen briljans for å få de poengene, og brutalt for de som sitter Ø/V mot storeslem i dette spillet i en sånn IMP-par turnering. Det var 10 par som meldte 7 kløver. De aller fleste spilte lilleslem, og tro det eller ei, det var flere par i utgang enn i 7NT! 

Har du og din makker skikkelige avtaler for svarene på åpningen 2 kløver?

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.