Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Aktiv eller passiv meldestil (spill fra OL-kvaliken, innlegget korrigert litt)

Hva som er beste meldestil kan diskuteres. Aggressiv? Passiv? Eller kanskje noe midt i mellom...

Det er imidlertid mange situasjoner et makkerpar må diskutere om de skal kunne ha en samtstemt stil for dette. Å være for passiv i meldingene er ikke vinnende. Å være veldig aggressiv kan fungere, men det er nok slik at å være helt vill ikke vil fungere heller. Det beste er etter min mening noe midt i mellom, dvs. aktiv i visse posisjoner, men ikke melde og melde "just for the sake of it". En kan kanskje bruke et uttrykk fra poker for å beskrive stilen som jeg tror er best, en "tight-aggressive style".

Dette handler både om åpningsstil på ett-trinnet, innmeldinger og sperremeldinger. Sperres veldig aktivt og for ofte kan paradosalt nok makkerparet bli passivt senere i mledingsforløpet fordi det da nødvendigvis vil bli et stort sprang mellom det dårligste og beste sperremelderen kan ha, og makkeren som kjenner den aggressive stilen tør ikke trå til. Et poeng når det gjelder åpningsmeldinger på ett-trinnet er om man avtaler å åpne med 11 poeng (noen går lavere), eller om man må ha de foreskrevne 12 honnorpoengene for åpning som liksom er "regelen".

Når jeg blir spurt om jeg åpner med 11 så svarer jeg "vet ikke". Det spørs på håndtypen. Med fordelingshender (5-5, 6-4 osv) bør det åpnes ofte selv om man ikke har de foreskrevne poengene, kanskje med færre poeng enn 11 også. Men husk at selv om slike hender har voldsomt stikkpotensiale i trumfkontrakt så behøver de ikke være så bra om det ikke finnes tilpasning. Derfor er en god tommelfinger-regel at hvis man mangler noen poeng for åpning kan det åpnes likevel med lange farger hvis fargen(e) er bra, dvs. sannsynligvis stikkgivende.

Det er også en evigvarende diskusjon om det bør åpnes med 11 balanserte. Det og blir "kanskje" for meg som liker å åpne hvis hånden inneholder mulige stikk, noen slikt som 4-4-3-2 hender og brukbare farger, kanskje noen tiere her og der. De hendene er ofte bedre enn mange 12-poengere som alle åpner med. 

Dramatisk start på finalen i OL-kvaliken

Det er vanskelig å komme til noen god konklusjon på dette, de lærde strides. Og enkeltspill beviser lite. Det virker som det er mest populært nå for tiden å åpne hyppig, selv med 4333 hender og 11 poeng. "Først inn" er mottoet, og det er mange som mener det er best. Her kommer det første spillet i OL-kvaliken forleden. Det var altså spill 1, så nord var giver og ingen i sonen. Giveren satt med:

      NORD

Ville du vurdert åpning?

Jeg gjentar at hva som vil fungere best er vanskelig å si, det kan være nokså tilfeldig. Men for meg er det pass med 3334 fordeling og 11, og som regel også om det er 4-4 i minor. Dessuten har ikke nord noen majorfarge som kan være en strategisk fordel å ha (særlig spar) hvis man åpner og finner tilpasning, for motparten må i så fall opp på neste meldetrinn om de ønsker om å kjempe om kontrakten. Det gir oss større sjanse for å gå i pluss ved å bete dem. 

I de to finalekampene (Åpen og Damer) ble det åpnet ved tre av fire bord. Kun nord for vinnerlaget i åpen klasse (World Bridge Tour), Chrstian Bakke passet. I damekampen ble det kun et uskyldig spill da begge N/S-parene spilte delkontrakt med bet, henholdsvis -100 og -150, så spillet ga kun 2 IMP utslag. 

I åpen klasse gikk det pass rundt der Bakke passet i første hånd. Meldingene gikk slik ved det andre bordet:

Igjen var det den meldesituasjonen vi tidligere har nevnt hvor åpneren ikke har noen god andre melding etter motpartens innmelding 1 spar og negativ dobling fra makkeren på syds plass. Det ville vært bedre for nord om han hadde åpnet med 1 ruter som noen gjør med 4-4 i minor, da kunne han meldt 2 kløver etter makkerens dobling av østs 1 spar. Men i Norge er det mest vanlig å åpne med 1 kløver.

Som i spillet her i bloggen forleden (fra samme kamp) er det mange som i den situasjonen har avtale om at 1NT fra åpneren ikke lover stopper i spar, for noe må jo åpneren melde. Da 1NT ble doblet fikk nok nord litt kalde føtter og redoblet som han mente som SOS. Men syd hadde så bra kort at han trodde dette kunne stå:

Syd passet ut nords redobling med sine 10 poeng mot makkerens åpning. pg 1NT redoblet ble kontrakten. Ø/V, vinnerlagets Hoftaniska-Charlsen hadde ingen problemer med å hente fem sparstsikk og tre hjerterstikk, to redoblede bet, Ø/V +600. Dermed var et tilsynelatende "kjedelig" småspill forvandlet til et stort svingspill, +12 IMPs ledelse til WBT etter det første spillet. Som tidligere rapportert vant de kampen med 14 IMP. 

 

 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.