Den andre sjansen (endret)

Her er et spill fra en lagturnering denne uken, og det er et spill av den sorten som kan slå ganske kraftig ut. Det gjorde det og i mange kamper. Er denne spilleføringen bare gjettverk, eller finnes det en plan B?

Nord er giver og Ø/V i sonen. Nord åpner med 1 spar. Du vurderer å melde inn 2 hjerter, og det gjorde nok mange. Det er imidlertid litt stramt med kun femkorts farge og helt minimum i ugunstig sone, så la oss si du passer før syd høyner til 2 spar. Da dobler makker opplysende, og etter pass fra nord sier du 4 hjerter før det går pass rundt. Syd spiller ut spar 4, tredje-femte som tilsvarer norske fordelingsutspill. Esset vinner første stikk. Hvordan spiller du?

Det ser unektelig ut som et valg i hjerterfargen, ta finesse eller toppe, og tippes det riktig er det enkelt på vinne utgangen. Men er det så sannsynlig trumfen sitter 3-1 her?

N/S var passive. De poengene N/S har antagelig er fordelt noe sånt som 12-13 (N/S) og 7-8 (S) som gjør det litt mer sannsynlig at nord har hjerter dame. Ũden annen side har nord fem eller seks spar, syd kun tre eller fire, og det gjør det ikke mest sannsynlig at nord har hjerterlengde. Hvis syd har singel hjerter ville han kanskje meldt mer hvis han har fire spar? Og hvis nord har sekskorts spar kunne vel han godt ha konkurrert mer, til tre-trinnet (paret bruker ikke 3 spar som invitt i den situasjonen, etter 1S-2S)?

Det ser ut som om trumfen sitter 2-2.

Du drar hjerter knekt, men liten kommer på fra nord. Selv valgte jeg å toppe. Men det viser seg at nord startet med damen tredje i trumf fra start, og da lyser det fire tapere mot deg. Er det en annen sjanse? En plan B? Jo, kløverfinessen kan gå slik at spartaperen kan kastes på kløver før de kommer inn, men...

Hvis du nå automatisk spiller kløver knekt og syd har damen kan han dekke, og de tre kløverstikkene er blokkert! Kløver 10 må i så fall ta andre stikk i fargen for å få tre stikk, og da er det ikke inntak til vest lenger så det blir de fire taperne, en i spar en i trumf og to i ruter.

Det er her et godt tips kommer inn i bildet. Hvis du vil de skal dekke, spill den største av likeverdige kort. Hvis du ikke vil de skal dekke, dvs. du vil snike rundt et kort, spill den minste av likeverdige kort. Her vil du definitivt ikke at syd skal dekke kløveren! Spill defor tieren, og om syd legger liten lar du den seile. Du gjør det med en fare for at det kan bli to bet hvis nord har kløver dame, men oppsiden er at du kanskje får notert soneutgang hvis syd ikke dekker med kløver dame.

 

Etter å ha bommet trumfen ble kløver 10 spilt, og det fungerte da syd la liten. Husk syd ser ikke øst sine kort og blokkeringen. Med stikk for kløver 10 var det bare å spille A-K i kløver. Om nord velger å trumfe den siste med trumfstikket sitt spiller ikke noen rolle, spartaperen forsvinner. Etterpå får N/S kun for A-K i ruter, +620.

Noen lesere ser kanskje at N/S med åpne kan kort starte med liten ruter til kongen, ruter tilbake til esset og ruter til trumf. Så sparskift. Det ser unektelig ut som et godt motspill, men da vinnes utgangen uten hjelp fra motspillerne, for mer enn de tre stikkene får de ikke. En spar kastes fra vest på den fjerde ruteren etter å ha tatt ut trumfen, og østs andre spar kan trumfes.  

Merk at N/S sine passive meldinger i gunstig sone gjorde at det ikke ble så lett å gjette trumfen. Men passiviteten førte også til at de ikke fant en fin stamp i 4 spar doblet. Der er det minst åtte stikk (-300) og muligheter for ni stikk også - en billig stamp. Jeg mener nord burde sagt 3 spar over vest sin dobling for å indikere denne håndtypen, og da kan kanskje syd velge å stampe over 4 hjerter i disse soneforholdene.

 

SPILLEPRØVE

I lagturneringen NZ TEAMS som undertegnede deltar i denne uken er det et par kamper igjen før det blir utslagskamper for de 16 beste lagene helt frem til lørdag. I den siste kampen tirsdag kom en haug med vanvittige fordelinger med slemspill, slem og utgang begge retninger, og en enorm omsetning i nesten alle kamper. Her er et spill, en marginal, men ganske bra slem:

Omtrent 30% av N/S-parene fant frem til 6 hjerter. Den kontrakten ser nokså solid ut, men er ikke helt sikker hvis det blir en trumftaper og sparfargen ikke gir full uttelling. Slik det sitter er det mange måter å vinne tolv stikk, og i teorien mulig å vinne alle stikkene. Men hvordan spiller du 6 hjerter som syd med kløver dame ut fra vest? Motparten har ikke meldt. Legg en spilleplan før du leser videre.

Hvis det tippes riktig hvor trumf dame befinner seg er det nokså greit, men er det beste spilleplan å forsøke finessen den ene eller andre veien? Det går an å forsøke å trumfe to ruter hos syd også, men kan bli litt kronglete med overganger. Sparfargen kan jo være fem stikk fra taket, og i så fall er det nokså greit skulle en tro. 

De fleste forsøkte trumffinessen den ene eller andre veien. Å ta en hjerterhonnør og så slå finesse i neste runde er jo beste fargebehandling, hjerterfargen isolert sett. Og for eksempel Konge så tieren gjør at du kan få med Q-9 fjerde hos vest. Pga. at du rår over syveren og åtteren kan du klare trumfen uten taper med 4-1 på begge sider. Du kan også spille esset fulgt av knekten og løser i så fall trumfen uten taper med Q-9 fjerde hos øst.

Hvilken plan som gir best prosentsjanse her skal jeg ikke si for sikkert. Men selv har jeg en følelse - uten å ha gjort noen finregning på det - at det er best å stikke med kløver ess, kankskje ta for ruter ess og spille to store trumf. Hvis hjerteren sitter 3-2 er du nesten hjemme. Og trumfdamen kan jo falle og, det er, sannsynligheten for suksess er bare 40-60 hvis du topper fremfor å ta finesse med denne fargen.

I går satt trumfen 3-2, men damen falt ikke for dem som spilte ess-konge. Men etter to store trumf er det bare å spille spar fra topp og det er helt sikkert spill om fargen ikke sitter 5-1. Den tredje store sparen gir avkast for en kløver, men øst viser seg å ha knekten fjerde i spar fra start. Etter tre store spar trumfes simpelthen en spar og den femte er god. Så ruter til stjeling og den godspilte sparen gir avkast for en kløver til. Nå er et den kryss-stjelingsposisjon, kløver kan trumfes hos nord, ruter hos syd. Ø/V får kun for trumfdamen.

Det er klart at spillestensilens computeranalyse sier det går an å vinne tretten stikk, men da må trumfen gjettes, så må det tas finesse over østs spar knekt. I lagkamp handler det dog først og fremst om å få hjem kontrakten og derfor finne den planen som gir best sjanse for tolv stikk.

Av de som var i 6 hjerter vant 70% slemmen, og resten gikk bet etter å ha bommet trumfvalget, så tatt ut den siste trumfen idet de kom inn igjen og etterpå oppdaget at det ikke var fem sparstikk fra topp. Da ble det kun fire sparstikk (den femte godspilles), fire trumfstikk (tre stikk pluss en stjeling på ene siden), to kløverstikk og ett stikk i ruter. 

Som du ser er vest alene om kløverholdet og har også ruter konge. Dermed kan det i noen varianter oppstå en skvis også hvis det blir en trumftaper, men antagelig er den enkle planen med å legge ned to store trumf en grei måte å spille denne slemmen. Det kan dog gi noen problemer om trumfen sitter 4-1. 

Hvis du la en skikkelig plan etter å ha lest innledningen, ville du fått hjem 6 hjerter?

  

Ekkelt meldeproblem

Dette er fra finalerundene i parturneringen under bridgefestivalen i New Zealand som pågår denne uken. 

   NORD

N/S er i sonen. Øst er giver og passer. Din makker på syds plass åpner med 1 spar. Hva melder du?

Dette er en hånd som kan være meget sterk, mye sterkere enn de 9 poengene du teller. Men da må det finnes tilpasning i en av rødfargene. Hvis makker har kløver og spar som det ofte er er ikke nords kort verd mer enn de honnørpoengene du kan telle. 

Hva som er riktig melding avhenger av hvilken strategi du velger, optimistisk (tenker: min hånd er sterk...vi har tilpasning), eller pessimistisk...(tenker: det er vel misfit her). Dessuten spiller systemet du spiller en rolle.

Hvis 2-over-1 svar kun viser 10+ poeng må det vel være riktig å svare på to-trinnet. I så fall, bør du si 2 ruter eller 2 hjerter?

Hvis det spilles med 2-over-1 som utgangskrav er svar er å kreve til utgang temmelig stramt. Men alternativet er jo 1NT som er helt ufyselig med disse kortene. Hvis du sier 1NT kan du veldig sannsynlig få en sjanse til, makker sier ofte 2 kløver her. 

Hvis du går 2 over 1 som 10+ har du to muligheter, 2 hjerter og satse på at det finnes tilpasning, eller 2 ruter og kanskje si 3 ruter som ikke krav neste gang, men da kan man miste hjertertilpasningen hvis den er der. Makker sier ofte 2 spar over svaret ditt, og da må du vel passe?

De som svarte 1NT fikk 2 kløver fra makkeren. Siden syd har vist minst ni sorte kort er det sannsynligvis ikke god tilpasning til en av dine farger, men det kan jo være trekorts hjerter eller ruter fortsatt hos syd. Nå kan du melde ruter eller hjerter. Men makker vil tro din melding er sekskorts farge så hvis du satser på 2 hjerter og han har singelton blir det fæl kontrakt, for han kommer til å passe. Å si 2 ruter over gjenmeldingen 2 kløver har dog mye for seg, spesielt siden det dreier seg om parturnering. Makker kommer til å passe, og da må det vel være en sunn delkontrakt? Sånn tenkte flere av de beste spillerne i lokalet, men det var helt på trynet. Det var optimistene som lyktes i dette spillet:

Joda, 2 ruter var for såvidt en grei og trygg kontrakt det, og det ble hele elleve stikk siden det satt så snilt. Men det er litt trist å spille delkontrakt i ruter når det er mulig å vinne 6 hjerter sånn som det sitter!

Mange av dem som fant hjerterkontrakt fikk tolv stikk, noen fikk elleve, og alle de som fant hjerter som trumf var i utgang. Det står også i 3 NT med fem hjerterstikk siden fargen viser seg å være gående, og fire toppstikk ved siden av. 

Det var en god del spillere som syntes de tenkte ok idet de meldte her, og landet i 2 ruter. Men det før de fikk se bordet i den kontrakten. Så den nesten patetiske scoren - slik hele spillet ser ut -  +150 til N/S ga faktisk litt over 20%. 

 

Terje Aa nr. 2 i MUTTON CUP

Engelskmannen Jason Hackett arrangerte Mutton Cup for fjerde gang nå før helgen. Det foregikk i Madrid hvor 32 spillere spilte singelturnering. Terje Aa ble nr. 2.

Terje tok andreplassen. Her sammen med arrangøren, Jason Hackett.

Jeg håper å få fatt i et spill fra Terje. Enn så lenge, alt om Mutton Cup finner du her..  

Uvanlig skviskort

I New Zealand pågår denne uken NZ Bridge Congress, en festival etter lignende mønster som den norske bridgefestivalen. I parturneringen som avsluttes mandag deltok bortimot 200 par som er noe mindre enn det brukte å være før pandemien, men likevel et bra antall som viser at folk vil gjerne spille face-to-face igjen. Utover uken spilles så den store lagturneringen, og det blir flere andre turneringer for de som etter hvert ryker ut av lagmesterskapet.

Vi tar med et spill fra par-kvalifiseringen hvor det oppsto en vanlig skvis, men det kortet som skviste motspilleren var et uvanlig skviskort. Selv kan jeg i alle fall ikke huske å ha sett at skvisen i to andre farger inntrer idet en farge med kongen dobbel mot to små spilles!

Ø/V var med å meldte spar, og på et tidspunkt foreslo syd 3NT som ikke blir noen suksess med spar ut. Men nord trodde mer på ruterkontrakt og sa 5 ruter. Den trodde ikke øst på, dobler.

Spar ess ble utspillet. Nå klarte øst å¨unngå å prøve kløver ess som hvis han hadde spilt det ville gitt spillefører kontrakten om han gjetter ruteren. Om øst ikke tar for kløver ess er det ikke så enkelt, for spillefører har en mulig hjertertaper i tillegg til spar ess og ruter ess.

Øst skiftet til hjerter knekt som gikk til kongen. Ruter dame stakk øst, tieren ble spilt fra syd. Nok en hjerter gikk til esset og nieren fra vest. Det så ut som øst hadde fire hjerter, og følgelig økte sjansen for at han satt med singel ruter ess fra start. Derfor ruterfinesse med nieren som lyktes, så resten av ruterboka. Vest måtte kaste all sparen sin. Etter alle trumfstikkene så det slik ut: 

Idet spar spilles til kongen er øst ferdig. Kaster han hjerter står sekseren til slutt og det er jo i orden med overgang tilbake til nord i hjerter. Og kaster øst kløver ess står jo kongen, og spillefører er inne hos syd med to kort igjen å spille. Elleve stikk, +550.