Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Parturnering

Her er et spill fra en lokal parturnering i helgen som illustrerer hvor viktig det lille ekstra er i den turneringsformen. Det viser også hvor viktig mellomkortene er for om mulig ordne ekstra stikk.

Giver vest. N/S i sonen

Vest og nord passet. Som øst åpner du i tredje hånd med 1NT og makker plasserer deg i 3NT via Stayman. Syd spiller ut kløver dame.

Spilleplan?

Jeg tror det er riktig å lasjere i første kløverrund. Hvis ruterfinessen som du kommer til å ta ryker og det kommer mer kløver, går det ganske bra likevel om nord har hjerter ess. 

Syd får for kløver dame i første stikk og fortsetter med knekten. Den stikkes hos vest. Det står vel nå mellom å spille hjerter mot hånden, eller ta ruterfinessen. La oss si du drar ruter 10. Det kan jo være et fint spill om nord har lengden i ruter, K-9 fjerde eller femte. Ruter 8 kan komme i spill, spesielt om det viser seg at syd har fem kløver da i så fall nord med kun to kløver blir favoritt til å ha ruterlengde. 

Ruter 10 vinner stikket. Du fortsetter med ruter til knekten som også holder. Påkastene i de to ruterrundene tyder på at ruteren satt 3-3 fra start, men du kan selvsagt ikke stole helt på det. Nå er det vel tid for å jobbe med hjerteren. A-Q i ruter kan det ventes litt med. Spar til bordet og hjerter 8 for å se om det dekkes, det er interessante mellomkort i hjerter også. Og på hjerter 8 fra vest smeller nord i hjerter knekt. Du bruker kongen og syd stikker med esset. Derfra kommer nok en kløver til kongen. Det viste seg i det stikket at syd hadde startet med kun fire kløver, nord tre kløver.

Du har ni sikre stikk hvis det telles fire ruterstikk, 2+1+4+2 = 9.

Herfra blir denne historien litt kornglete med mange småkort som etter hvert blir store. Så her er det bare å holde tunga rett i munnen.

Det koster ikke noe å gi bort ett stikk i hjerter nå, det blir det tredje stikket de får og ett kløverstikk (om syd kommer inn) blir det fjerde. Kontrakten er ikke i fare. En bra sjanse er å spille liten hjerter fra hånden med gjenværende hjerer 7-5 hos vest mot Q-6-4 på hånden. Så hjerter 4 spilles (sekseren er ikke liten, noe du snart skal få se. I det stikket går det hjerter 4, hjerter 3 fra syd (fint!), hjerter 7 og nord stikker med hjerer 9. Nord spiller spar som tar med seg den nå single knekten, syds dame og den siste sparhonnøren fra vest. Bør du spille ruter nå for å sikre kontrakten ved hjelp av en finesse til i tilfelle nord startet med fire ruter?

I lagkamp er nok det riktig i sikre seg de ni stikkene. Nord kan vel ha hatt ruter konge fjerde fra start og følgelig K-x på dette tidspunktet. Det er imidlertid en annen finesse som har oppstått, og som også gir det niende hvis den lykkes. Vests hjerter 5 mot østs K-6 er blitt omtrent som et lite kort mot A-Q! Du kan spille liten hjerter til sekseren.

Du kan kun få tatt en finesse nå siden det er siste gang vest er inne, enten ruterfinesse, eller den litt spesielle hjerterfinessen.

Husk nord har brukt knekten i første hjerterrunde, så stakk han vests åtter med nieren. Kun tieren er ute. Det er overveiende sannsynlig nord har den tieren. Men hvis du tar finessen med hjerter 6 kan den på en helsvart dag ryke. Fargen satt i så fall 3-3, og sitter det slik gikk ikke syd opp med tieren for å ta kløverstikket sitt da du spilte liten mot syveren. Tro du at de er så lure?

Nei, det tror du ikke på. Noen ganger er "verden" sånn som den ser ut. Og lykkes den hjerterfinessen blir det et gyldent overstikk om også ruteren gir to stikk til slutt uten en tredje ruterfinesse (3-3). Med en minimal fare for å gå bet spiller du hjerter 5, hjerter 2 kommer fra nord, og med stø hånd legges hjerter 6. Joda, denne gangen var det akkurat slik som det så ut til å være:

Å få fatt i overstikket var godt jobbet, for det blir altså 2-2-4-2= 10 med ett velfjortjent, ekstra jobbestikk i hjerter.

Pluss 430 for 10 stikk ga 96% da kun to par fikk fatt i overstikket. En etter kløver dame ut fra syd, den andre fikk det etter at nord spilte ut hjerter knekt mot vests 3NT.

Ved samtlige bord var kontrakten 3NT. Ni stikk ga hårfint over middels til Ø/V, for tre par gikk bet i 3NT.

Ps. Nord burde nok dekket ruter 10 i tredje stikk. Da oppstår et valg i ruter fordi øst har åtteren. For nord kan jo muligens ha startet med K-9-x-x. Men å dekkke med det kan bli fryktelig feil, kanskje går det ruter 10, konge, ess og damen kommer deisende fra syd (øst har i så fall ruter A-J-8-x-x). I så fall blir det null ruterstikk til forsvaret med konge-9 fjerde mot damen singel!

Å dekke med kongen tynt tredje har mer for seg. Men det er vel ikke helt utelukket at øst har A-J sjette heller, og da blir første ruterrunde trist for han som dekker: ruter 10, konge, ess og damen kommer på fra syd!

  

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.