Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Familien Brogeland på bridgeferie

I Kyrenia på Kypros ble denne uken Merit International Bridge Festival spilt. Familen Brogeland var på plass, og det ble suksess både i Open Pairs og Mix-pairs.

Boye spilte med Zia Mahmood i Open Pairs. Det kjempet hardt for seieren, men ble nr. 2 til slutt bak et italiensk par.

Det ble nesten seier for Boye og Zia på Kypros

Tonje spilte med husbonden Boye i mixen, og de gikk like godt helt til topps!

Seier i mixen! Datter Mie er med på premieutdelingen og er som foreldrene veldig fornøyd.

Her er et spill fra Open Pairs hvor Boye og Zia fant frem til toppkontrakten som dog ikke var 100% sikker.

Er dette en lille- eller storeslem?

Det bør spilles ruterkontrakt fordi det gir ekstra sjanse ved at hjerter kan trumfes hos nord. Prosentsjansen for å vinne alle tretten stikkene med ruter som trumf overlater jeg til matematikerne å regne ut. Men det er i alle fall en bra sjanse.

Det må spilles hjerter og trumfe hos nord for å godspille fargen før trumfen er tatt ut. Hvis hjerterfargen sitter 3-3 er det helenkelt. Også om hjerter dame sitter dobbel går det bra, da behøves kun en hjerterstjeling (med kongen) før syds hånd står. Problemet er om øst har bare to hjerter og kan trumfe over hvis det må trumfes to ganger for å få god hjerteren, dvs. om vest har hjerter dame fjerde. 

En variant som ser bra ut er å ta en stor ruter fra syd, så A-K i hjerter og mer hjerter. Hvis damen har falt er det bare å trumfe med ruter konge og ta ut trumfen, resten står. Hvis ikke damen har kommet på spilles hjerter mot nords trumf K-7 gjenværende. Nå går det veldig greit om vest har kun dobbel hjerter og kun to trumf. Det blir trøbbel om vest har 9-8-x og setter i åtteren idet den første stjelingen tas slik at kongen må brukes. Men det går bra om vest har dobbel hjerter og 8-x-x eller 9-x-x i trumf, og øst altså har åtteren eller nieren singel. Og det var sånn det satt:

Idet en stor trumf tas fra syd kommer åtteren på fra øst. Så A-K i hjerter og mer hjerter. Vest blir sittende i mellom med 9-6 i trumf, nord K-7 bak han. Spillefører får trumfet hjerter to ganger slik at den femte hjerteren blir godspilt - tretten stikk.

Meldt og vunnet storeslem i ruter ga nesten 90% score.

 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.