Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Slitne bridgespillere

Akkurat som det er når den norske bridgefestivalen spilles og går mot slutten var det mange slitne hoder den siste dagen da New Zealand Bridge Congress ble avsluttet lørdag etter åtte dagers spilling. Da skjer det mye rart. Her er et av de siste spillene i den avsluttende lagturneringen (sideturnering) hvor det som skjedde kanskje ikke var så preget av slitne hoder, for det var et vanskelig spill. Og det ble sving spill galore i mange kamper. Ta nords plass først:

NORD

Vest er giver og alle i sonen. Vest passer. Åpner du med dette?

Hvis du åpner, sier du da 1 kløver, eller 1 ruter? Å åpne med 1 ruter er i så fall av praktiske hensyn, det blir mer komfortabelt å vise frem kløverfargen senere uten å presse meldingene for høyt med så få honnørpoeng. Men det betyr at du ikke vil få frem den riktige fordelingen din (5-6 hånd).

Mange passet, ikke urimelig. Planen var nok å få meldt inn 2NT som begge minor senere. Men slik gikk det ikke. 

Etter pass fra nord åpnet jeg selv som øst med 2 spar og viste 8-10 med sekskorts farge. Syd meldte inn 3 hjerter, og vest spratt i 4 spar. Hva gjør du nå?

Jeg synes 4NT er ganske opplagt etter denne starten, begge minor. Det går an å si 5 kløver også, kanskje. Men å passe blir for tamt. Det gjorde imidlertid nord, og det gikk pass rundt. Slik så hele spillet ut:

 

Det ble fryktelig feil å være så passiv med nord sine kort. 

Ved det andre bordet var nord mye mer aktiv, dog etter å ha passet først. Da Ø/V var i 5 spar tok N/S sjansen på 6 kløver. Mot den kontrakten var det ingen medisin, en strålende +1370 til bokføring for 6 kløver med tolv stikk.

Hvordan går det i 4 spar?

Computeranalysen sier det er en bet. Men er det så lett å få fatt i den beten?

Motspillernes problem her er å få fatt i de to ruterstikkene. Nord eier ikke inntak! Derfor kan K-Q i hjerter bli godspilt og gi to ruteravkast hos øst. Men det står altså at det er kun tre trekk i spar (ni stikk).

Ser du motspillet?

Enten med det samme, eller inne på hjerter ess (eller trumf konge) må syd spille ruter konge som nord stikker over! Så ruter til stjeling. N/S kan ikke få fatt i to ruterstikk så betestikket er en rutersjeling. Det motspillet er ikke så enkelt for nord selv om syd skifter til ruter konge, for husk nord ser ikke øst og syd sine kort.  

Ved bodet spilte syd ut hjerter ess og skiftet til en trumf som nok må være feil motspill da han kan se hjerterne som vil gi ruteravkast hos øst. Etter trumfkift var det ingen problemer, to rutere forsvant på hjerter, og østs to små kløver ble stjålet. N/S fikk kun ett stikk i hver rødfarge og for trumfkongen, elleve stikk og +620 til N/S. 

Med +620 til Ø/V ved det ene bordet og +1370 til N/S ved det andre ble det den hyggelige dobbelscoren +1990 som er verd uvanlige 18 IMP.

Hvis en ser på resultatene i hele feltet (40 lag) var det fem N/S par som meldte og vant 6 kløver. Det kom en rekke +620 til N/S for 5 kløver med tolv, og noen +200 og +500 i sparkontrakter, normalt 5 spar.

Ø/V bør i teorien stampe i 6 spar over 6 kløver, og med beste motspill koster det -800. På Ø/V var det to ganger +620 for 4 spar. Men toppen Ø/V gikk til et par som fikk inn +1100 etter å ha doblet 5 hjerter spilt av syd! Litt av sving for den doblingen! Udoblet er det et kanonspill med fire bet i sonen (+300 eller +400), men om N/S flytter fra deres doblede katastrofeutgang til slem i en annen farge blir det 1370 ut for Ø/V i stedet...   

 

 

 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.