DAGENS SPILL 10.4.

Her er en spilleprøve som kanskje ikke er alt for komplisert, men vest ved det ene bordet rotet seg vekk da spillet forekom i eliteturneringen ALT INTERNATIONAL på BBO.

Spillet er hentet fra grunnspillets kamp mellom MILNER (USA) og De BOTTON (England/Norge). Det var sponseren for det amerikanske laget som førte kortene i 7 hjerter (vest) uten at motparten hadde meldt noe som helst.

Nord spilte ut kløver som ble vunnet med esset. SPILLEPLAN?

Den enkleste måten å vinne denne kontakten på er antagelig å spille god sparfargen. Det kan bli vanskelig hvis den sitter 5-1. Uten å ha fundert alt for lenge på det her har jeg kommet til at dette må være en bra plan:

Stikk med kløver ess. Spill hjerter 3 til tieren og ta A-K i spar fulgt av spar som trumfes med esset. Hvis sparfargen sitter 3-3 kan du nå ta ut trumfen, om nødvendig i fire runder - hånden (vests kort) står!

Hvis sparfargen ikke er godspilt etter dette må mer til. Da må du komme deg over til vest for å trumfe en spar til. Du kan stikke over den nest siste hjerteren med kongen, stjele en spar, så stjele en kløver til hånden for å ta ut trumfen. Sitter spar 4-2 må trumfen sitte 3-2 etter den spilleføringen. Det kan være det er andre interessante spilleplaner (for eksempel satse på ruteren?) som muligens kan gi bra sjanser her, men å spille som beskrevet gir veldig bra muligheter. Og det ville enkelt gitt tretten stikk slik det satt:

Merk at Sabine Auken hoppet inn med 3 kløver som nord, mens som allerede nevnt nord ikke meldte i det hele tatt ved det andre bordet.

Hoftaniska tok en tøff, men grei sats da han over vests 3 hjerter smalt til med 7 hjerter. Det kom trumf ut ved det bordet. Thomas stakk på hånden og simpelthen godspilte sparfargen med en stjeling. Like etterpå noterte han +2210.

Millner fikk altså kløver ut mot sin storeslem. Da vant han med esset og trumfet en kløver før han satte i gang med sparefargen. Idet han trumfet spar hos øst var han blitt farlig kort i trumf, for han hadde nå 3-3 tilpasning og syd satt med fire trumf. Etter en sparstjeling som godspilte fargen var han plutselig avhengig av 3-2 i trumf. Han tok to runder, og så kollapset det hele - to bet!

Plus 200 var sammen med 2210 verd uvanlige 20 IMP for de BOTTON. Amerikanerne vant likevel akkurat den kampen, men det er De Botton som skal spille finale på fredag mot lag STREET.  

 

 

ALT INTERNATIONAL - De norske til finalen!

Thomas Charlsen og Thor Erik Hoftaniska sitt lag de Botton skal fredag spille finale i ALT INTERNATIONAL, lagturneringen som spilles på BBO. Vi regner jo Artur Malinowski som litt norsk også, mens resten av laget er engelske Jason Hackett, Alexander Hydes og Janet de Botton. De slo vinnerlaget i grunnspillet (lag BLASS, Polen/Nederland) med 43 IMP i semifinalen og møter lag STREET i finalen.

Dette spillet er fra grunnspillet, de Bottons kamp mot Nederland.

Øst visste de hadde 5-3 tilpasning i hjerter, men likevel passet han på 3 grand. Thor Erik (nord) spilte ut ruter dame. Thomas fulgte på med knekten og spillefører stakk andre gang før han spilte hjerter ess og mer hjerter i et håp om singel honnør hos nord. Ikke akkurat veldig inspirert spill, og det førte også til to bet ganske raskt, +200 til de Botton. Ved det andre bordet spilte Hackett-Hydes 4 hjerter som ble vunnet, 13 IMP.

Ser du hvordan spillefører i 3 grand kunne gjort det bedre?

Det er en bra plan å spille på kløveren. Men det holder antagelig ikke om han legger ned en honnør. Vinnervarianten som selvsagt er vanskelig både å komme på og så velge er etter å ha vunnet med ruter ess i andre stikk spille liten kløver. Det kan unektelig være dumt om nord for eksempel har singel kløver dame. Men se hvilket fint spill han får om han gjør det. Hvis det går liten kløver til knekten og damen (syd gjør det bedre om han ligger unna) fulgt av hjerterskift. Vest vinner med esset og spiller kløver til tieren, kløver til finesse med åtteren og så to store kløver til. Dette blir situasjonen etter de stikkene:

Nord har blitt fullstendig skviset på alle kløverstikkene. For å kunne holde spar og hjerter har han måttet kvitte seg med flere ruterstikk. Dermed har ikke lenger nord nok stikk til å bete kontakten, og spillefører kansimpelthen gi bort ett hjerterstikk - utgang til notering!

Det andre spillet er fra semifinalen, og vi definerer det som et av disse KJEDELIGE UAVGJORTE SPILLENE .

Thor Erik og Thomas vurderte godt og meldte 7 kløver. Hvis de hadde fått spille den ville de notert +2140, spilleføringen ville vært en formalitet. Ø/V (Brink-Drijver) var imidlertid gode her og stampet i 7 ruter. Det kostet 1400, en kanonstamp mot 7 kløver som står. Hvis nord hadde visst at syd har hjerter dame kunne han meldt 7 hjerter, men det er umulig i praksis.

Ved det andre bordet fant imidlertid ikke lag BLASS sitt N/S-par storeslemmen, og Ø/V lot dem spille 6 kløver. Det ble +1390 til N/S - uavgjort spill!

Det er nesten sånn at Hoffa-Charlie hadde fortjent at det var BAM turnering, da ville differansen +10 gitt vunnet spill...

 

DAGENS SPILL 9.4. (to spill)

Lagturneringen ALT INTERNATIONAL pågår på BBO denne uken. Åtte inviterte, internasjonale lag deltar.

Etter to dagers spilling leder et polsk-nederlandsk lag (BLASS), mens laget med norsk innslag (Hoftaniska, Charlsen og Malinowski) ligger på 2.plass. Etter grunnspillet blir det semifinaler og finale.

Vi tar med et par spill fra gårsdagens spilling.

Vest ved det ene bordet var vest i 4 hjerter og fikk spar 8 i utspill fra nord. Nord hadde meldt ruter, og syd meldt spar.

Syd vant med spar ess og fortsatte fargen. Nord fulgte med syveren.

Med hvilken sparhonnør vinner du stikket, og hva blir fortsettelsen?

Spillefører stakk med spar konge i andre stikk og spilte hjerter til nieren fra nord, damen og esset. Derfra kom spar som nord trumfet med hjerter 10. Nord spilte deretter liten kløver. Jeg kan røpe at kontrakten nå står om hjertersitsen tippes.

Siden nord har fulgt med nieren og trumfet med tieren er det en mulig finesse hos vest med K-8, hvis syd har igjen J-x og nord er fri for trumf. Hvis det er riktig å ta den finessen satt syd med tre hjerter, A-J-x, og nord 10-9 dobbel fra start.

Alternativet er å spille hjerter konge som er riktig om nord startet med tre trumf, for siden han har trumfet en gang sitter i så fall de gjenværende trumfene 1-1.

Hva ville du gjort?

Spillefører stakk kløverskiftet med kongen og la ned hjerter konge. Slik satt det:

Dermed tapte spillefører tre (!) trumfstikk: ett til esset, en stjeling hos nord og til trumfknekten som sammen med spar ess ga en bet.

Var det feil spilt?

Slik han spilte ble det et ekkelt valg. Noen vil si spillefører burde tippet riktig, og de argumentere kanskje med såkalt «restricted choice»-teori. Idet nord trumfet sparen brukte han tieren. Hvis han hadde hatt J-10-9 fra start (hadde fulgt med nieren allerede), kunne han valgt å trumfe med knekten og beholdt tieren. Med 10-9 dobbel fra start hadde ikke nord noe valg i det han trumfet, han måtte trumfe med sin siste trumf, tieren - restricted choice.

Å tenke slik gir imidlertid ingen garanti, det er og blir et valg.

Det var imidlertid en annen måte å vinne kontrakten på, og den spilleføringen tror jeg er best. Hvis spillefører vinner i andre stikk hos øst og spiller liten trumf mot kongen kan det ikke gå galt med den aktuelle sitsen. Om syd hopper opp med trumfesset for å gi makkeren stjeling blir det kun to trumfstikk til N/S. Og legger syd liten trumf vinner kongen stikket, så nok en trumf. Dermed får ikke nord noen stjeling, og forsvaret vinner kun to trumfstikk og for spar ess.

Den spilleføringen går også bra om nord har trumfesset, hvis fargen sitter 3-2. Om nord har tre hjerter og syd esset, blir det esset dobbel hos syd. Liten til kongen fulgt av mer hjerter gjør med slik sits at de kun kan få for mer enn esset og en stjeling.

Ved det andre bordet spilte øst 4 hjerter. Kløver 10 kom ut. Spillefører hadde ingen store problemer og tapte kun to trumfstikk og til spar ess.

Som fortalt i går fikk polakken Kalita til et nydelig motspill mot 1 grand doblet. Her skal du få se samme mann få til en fin spilleføring i en av gårsdagens kamper.

Nord kunne i andre melderunde hoppe til 3 kløver over 1 grand fordi parets åpning med 1 i farge er begrenset til 16 poeng. Dette er derfor maksimum for dem. Nord har dog bare 13 HP, men fargene er så gode (stikk!) at hånden er klart mer verd. Syd hadde en bra hånd for 1NT-svaret og fine stoppere i rødfargene, og foreslo 3 grand.

Det er en knallhard utgang, dog med sjanser. Hjerter 8 kom ut til syds knekt. Kalita gikk på sparfargen, og vest stakk andre gang før han skiftet til ruter dame. Spillefører hadde nå åtte sikre (4-1-1-2=8). Kalita stakk med ruter ess og tok sine toppstikk. Etter det så det slik ut:

Nå ble det spilt kløver for nord, og fra syd forsvant ruter 9. Vest vant med kløver knekt og kunne ta ett stikk i ruter, men så måtte han spille hjerter som ga syd for hjerter konge, det niende stikket.

DAGENS SPILL 8.4.

Dette spillet er hentet fra  en internasjonal lagturnering som i disse dager spilles på BBO. Columbus Alt forleden var en turnering ment som et slags alternativ til det avlyste vårmesterskapet (Spring Nationals) i USA. Det ble en suksess, og når har de altså fått i gang nok en slik "ALT" turnering med åtte  inviterte internasjonale lag. Spillingen foregår på BBO og det er onlinesidene bid72, bridge24 og netbridge.online som står som arrangører.

Etter en Round Robin (alle mot alle) blir det semifinaler på torsdag og finale på fredag. Etter første dag leder Nederland foran De Botton med norske Thor Erik Hoftaniska, Thomas Charlsen og norsk/polsk/engelske Artur Malinowski på laget.

Jeg synes et motspill fra dag 1 var spesielt, og morsomt. Det var nederlandske De Wijs-Muller som ble utsatt for det brutale motspillet. Spillet er sakset fra bulletinen.

Mot 1NT doblet spilte Nowosadzki ut hjerter knekt. Nord lå unna med esset, og fortsettelsen ble hjerter 5 til damen og esset. De Wijs spilte ruter ess fulgt av ruter dame til østs konge. Øst spilte hjerter 9 som vant stikket, så hjerter til vests konge. På de to hjerterstikkene kastet nord en ruter og en spar. Det er tydelig at øst har signalisert kløver, for etter knektutspillet har han spilt sine hjertere nedenfra. Burde vest nå spille kløver dame slik at de kan ta de tre kløverstikkene samt spar ess for to bet?

Hvis han gjør det får Ø/V fire av de syv siste stikkene, og blir det to doblede bet og +500 som er et kanonspill siden Ø/V normalt ikke har mer enn en delkontrakt med disse kortene. Men Kalita gikk i tenkeboksen og ville muligens ha enda mer.

Kan Ø/V få fem av de syv siste stikkene?

Hva var det Kalita tenkte på?

Polakken fant ut av det, og hans motspill var vakkert. I stedet for å røre noen av de sorte fargene fridde han seg med ruter 10! Øst kastet en spar, og slik så resten av kortene ut da vest altså spilte ruter:

De Wijs vant med ruter knekt. Da kan han faktisk ikke få mer enn ett stikk til. Hvis han ikke tar for ruter 9 får han ikke for den godspilte ruteren. Da blir det kun ett sparstikk på han. Og idet han tok for den fjerde ruteren skviste han seg selv! Både øst og vest kastet spar. Hvis nord kaster spar på ruter 9 har han ikke lenger stopper i fargen. Hvis nord kaster kløver tar Ø/V fire kløverstikk og spar ess. Dermed fikk Ø/V de fem siste stikkene og noterte tre doblede bet, +800 til Ø/V!

Motspillet er sjeldent, og inneholder enda litt mer enn en skvis i motspill. Motspilleren setter faktisk opp en situasjon hvor spillefører blir nødt til å skvise seg selv!

Stig Vestveit vant sammenlagt i SIMULTAN 2019/20 (m/spill)

SIMULTANTURNERINGENE er avsluttet for sesongen 2019/20. Artikkel om det finner du på NBF sin side, her.

Sammenlagseieren gikk dermed til Stig Vestveit fra Hamar BK foran Jørgen Petter Nermo fra samme klubb. På 3.plass kom Birger Pedersen, Kopervik BK.

Hundrevis av par fra hele landet har deltatt. Det har også vært simultanlandskamper mot Sverige. 

Stig Vestveit gikk til topps! (Foto: Snorre Aalberg)

Vi tar med et av Vestveits mange gode spill i denne turneringsserien. Spillet forekom i en simultanturnering i februar, og da vant Vestveit sammen med toeren på sammenlagtlisten, Jørgen Petter Nermo. De hadde hele 73,8%, men det var bare 0,6% foran toerne den kvelden, Per Haltbrekken-Arnfinn Helgemo fra Lundamo BK. Siri Gro Drivdal-Erik Jørgensen (Mandals BK) hadde også over 70% i det 380 par store feltet.

Spillet har noen interessante poeng både i meldingene og motspillet.

Meldingene gikk på mange forskjellige måter, men la oss si vest åpner med 1 hjerter som du (nord) dobler. Øst hopper til 4 hjerter før det går pass rundt. Du spiller ut en ruterhonnør (Ess eller Konge, alt etter avtaler). Makker legger femmeren og vest damen. Hva gjør du i stikk 2?

Det er vel nokså opplagt å fortsette med den andre ruterhonnøren samme hva slags avtaler man har?  Slik så hele spillet ut:

Nord har flere sjanser til å bete denne 4 hjerteren. Han kommer jo inn på trumfesset også, og forsvaret bør få fatt i to ruterstikk, trumfesset og en stjeling. Motspillet bør vel finnes selv helt uten motspillsavtaler? Og det var da også en halvmeter med +50 til N/S for å ha tatt en bet i 4 hjerter. Det ga strø under middels til N/S.

Slike motspillsituasjoner løses enklest hvis man spiller med styrke-svakhet på ess-utspill (A fra AK). Hvis det spilles med lavt som styrke s nord at syds femmer må være hans minste ruter, følgelig har han lagt styrke. Det spiller ingen rolle hva vest legger. Han kan kanskje følge med damen i første stikk for å lure nord til å tro at han ikke har flere ruter. Men nord bør stole på makkeren som har lagt styrke. Ifølge denne motspillsmetoden betyr ikke styrkekast at man er sterk i fargen, men at man ønsker fortsettelse i fargen.

Hvis det spilles med fordeling på slike honnørutspill vil syds ruter 6 kunne mistolkes. Etter mer fordelinsorienterte motspillsmetoder kan det noen ganger være vanskelig å vite om makker har to eller fire kort i fargen.

I dette spillet kan det neppe koste noe å fortsette med ruter uansett.

Mot Vestveit-Nermo klikket motspillet mot 4 hjerer, og de var ett av fem par som noterte +420 Ø/V. Det ga 90% score, kun slått av et par som fikk doblet hjem delkontrakt i hjerter, og noen par som satt i mot spilleførere som mistet kontrollen i doblede sparkontrakter N/S og gikk fra 500 til 800 i bet.

N/S kan spille veldig bra i sparkontrakt, men det kan bli nokså ekkelt om motspillet er bra . Det kan ofte være vanskelig å beholde kontrollen når man spiller på 4-4 tilpasning og trumfen sitter 4-1.

Seks N/S-par vant 4 spar doblet og delte toppen den retningen for +790.

Ytterligere ti par fikke 4 spar udoblet, og de fikk pene 85% for det.

Det går muligens an å være med til 4 spar om meldingene går annerledes enn jeg foreslo her (øst spratt i 4 hjerter). Hvis øst melder 4 hjerter første gangen er det ikke så lett. Å si 4 spar med syd sine kort i den situasjonen er veldig sprekt. Slik de fleste spiller kan nord med en normal, bra åpningshpånd kanskje ha kun tre spar for doblingen. Selv om han har fire kan det bli et par doblede bet om nord hånd er odinær. Dessuten vet ikke syd med sikkerhet at Ø/V vil vinne 4 hjerter heller. N/S er i ugunstig sonen, og å melde 4 spar med relativt jevn hånd og kun 9 HP (hvorav 2 poeng er en verdiløs hjerter dame) er ikke lett.

Hvis øst ikke hopper rett i 4 hjerter kan syd få meldt spar frivillig på to- eller tre trinnet, og da er det ikke usaklig av nord å melde 4 spar. 

Andre N/S-par fikk sin sjanse til å finne 4 spar ødelagt fordi nord meldte inn 2 ruter. Det er et dårlig valg, opplysende dobling med femkorts minorfarge er å foretrekke når man har bra tilpasning til de andre fargene, og spesielt med fire kort i den umeldte majorfargen. Opplysende dobling er mye mer fleksibelt enn innmelding med denne type kort. Har man femkorts major er det imidlertid generelt bedre å melde den inn med vanlig åpning.  

Noen av dem som vant ti stikk i sparkontrakt fikk det ganske enkelt fordi vest spilte ut kløver ess. Siden ruteren satt 3-3, og kløveren kunne fiskes opp ble det kun to spartapere og en kløvertaper. Å spille ut en singelton når man ha så god trumf er ikke så ofte det riktige.

Hvis det kommer et annet utspill enn kløver ess blir det mye vanskeligere for spillefører. I så fall, for eksempel hjerterutspill, må han nok for å vinne 4 spar ta den dyp kløverfinesse (fiske opp både tieren og damen). Med hjerterutspill kan Ø/V få kortet nords trumf, og hvis ruterfargen godspilles med en stjeling blir spillefører kortere enn vest i trumf på begge hender.


 

 

 

DAGENS SPILL 7.4.

Her får du en spilleprøve som ikke har noen 100% sikker løsning, men det er ikke langt unna. Hvis du plasserer et viktig kort der det mest sannsynlig sitter kan du få til en vakker spilleføring.(Giver vest, Ø/V i sonen)

Syd er i 4 spar etter at vest har åpnet meldingene med 1 hjerter. Det er en normal utgang med 26 HP til sammen og 5-4 tilpasning, men den er faktisk ikke sikker. Det er fordi N/S har en haug med poeng i 2-2 fargen ruter som altså kun gir to stikk.

Vest starter med AKQ i hjerter, og øst følger tre ganger, siste gang med hjerter knekt. Spillefører trumfer i tredje runde hjerter og tar ut trumfen som viser seg å sitte fordelt 2-2

Spillet handler om å plassere kløveren, og da først og fremst hvor kongen sitter. Vest åpnet og har så langt vist 9 HP i hjerter. Han har jo ingen poeng verken i ruter eller spar, så mest sannsynlig sitter kløver konge hos vest. Enkelte åpner riktignok tynt, kanskje med 10 HP hvis de har bra fordeling, og det blir 10 HP på vest om han bare har kløver knekt og ikke kongen. Etter hans åpning i første hånd i ugunstig sone er imidlertid sjansen for at han har kløver konge veldig stor. Det er dog nødvendigvis ikke nok å plassere kongen i fargen. For hva om vest har K-J-x-x i kløver? Du kan selvsagt spille spesifikt på det med esset fulgt av liten til tieren, men det blir nokså dumt om øst har knekten andre. Men hvis du tar for kløver ess og spiller kløver til liten hos vest og damen fra nord går du bet hvis hele spillet ser slik ut fra start:

Merk at spiller du esset fulgt av liten mot nord må vest legge liten. Stikker han med kongen oppdager du sitsen og kan ta markert finesse med kløver 10.

Det er en lekker variant for å få med seg denne sitsen uten å gå bet om vest har kongen tredje og øst knekten dobbel. Etter to runder trumf tas to store ruter, den andre vunnet hos syd. Så spilles liten kløver, ikke esset først. Vest legger liten, for igjen er det slik at om han stikker opp med kongen vil du finne ut sitsen idet esset spilles senere. Da har i så fall øst har i så fall ikke flere kløver, og du kan ta en markert finesse med tieren. Men å stikke opp med kløver konge vil i den situsjonen være svakt motspill. Så la oss si vest legger liten og du forlanger damen. Om øst følger farge andre gang blir det kun en kløvertaper, fargen sitter 3-2. Her kaster øst en ruter, og da er dette situasjonen:

Å fortsette med kløver fra nord etter denne spilleføringen ville gått det bra om kløver satt 3-2, men her vil det blitt to kløvertapere. Det kan du gardere deg mot om du har kommet på denne mulige sitsen.

Spill deg over til syds hånd i trumf. Så spilles liten kløver mot tieren, du må fortsatt ikke røre esset! Vest må stikke med knekten, men så er han innspilt. Hjerter blir til dobbeltrenons som gir stjeling på den ene siden og avkast av en kløver fra den andre idet du jo har igjen bare Ax mot 10x i kløver. Resten står.

Om vest etter å ha vunnet med kløver knekt spiller kløver er det til kombinert saks. Spiller han kløver 9 får du for tieren hos nord, og spiller han kongen vinner du med esset og tieren står. Å spille slik i diagramsituasjonen koster ingenting. Idet liten kløver spilles mot tieren og vest legger liten kan det hende øst kan stikke tieren med knekten, men da sitter jo fargen 3-2 og esset tar ut forsvarets siste kløver.

DAGENS SPILL 6.4.20 - VANSKELIG?

Ja, her var det vanskelige kort og ingen fasit.

Det er ikke alle kortfordelinger som er beskrevet i læreboka. Hvordan best melde fordelingsuhyrer er noe som først og fremst kommer med erfaring.

SYD

Nord giver, ingen i sonen.

I dette spillet fra en klubbturnering fikk sannelig syd utlevert en uvanlig hånd, og det er ikke lett å si hva som vil være den endelige løsningen med slike kort. Nord åpnet med 1 spar, og øst doblet opplysende. Hva ville du meldt nå?

Syds hånd kan godt vise seg å være en monsterhånd for N/S, et stort spill er mulig. Med tilpasning til en av fargene kan det være veldig mange stikk N/S. Men slike tofargede hender (minst 5-5) er også farlige. Hvis det ikke finnes tilpasning er det kanskje helt umulig å spille noen kontrakt særlig høyt.

En ser ofte at spillere overvurderer 5-5 hender (etter å ha meldt Michaels Cuebid, eller 2NT for minor), og de melder alt for mye. I de situasjonene hvor du har fått vist begge fargene med en enkelt melding er det ofte best å la makker ta senere avgjørelser, hun vet om det er god tilpasning, eller ikke!

Her kan ikke syd få vist begge fargene i en melding etter vanlig metoder. Hun velge en melding og en strategi for de videre meldinger.

Syds første melding

Syd har en uvanlig 6-6 fordeling og to bra farger. Dessuten er kløverfargen såpass god at det bør kunne gå an å få en del stikk selv om nord ikke har noe særlig med tilpasning til minorfargene. Hva er best strategi slik meldingene startet?

Da spillet forekom passet enkelt med syds kort etter den nevnte starten. Det kan neppe være riktig og vil antagelig bli feil veldig ofte. Andre redobler, også feil tror jeg. Redobler i en sånn meldesituasjon er mest fordi man ønsker å spille motspill (doblet).Det kan en sjelden gang være riktig, hvis for eksempel makker har 5-5 i majorfargene. Men det blir for spekulativt å satse på det. 

Det beste er å komme i gang med å melde fargene sine så fort som mulig. Hvis man tenker sånn vil enkelte mene at det kanskje er tryggest å melde den beste fargen, kløver.

Også feil mener jeg, selv om det sikkert kan bli riktig i akkurat dette spillet å si 2 kløver.

Mest sannsynlig er det best å starte med 2 ruter. Det er deretter godt mulig du får meldt den andre fargen på et relativt komfortabelt nivå. Hvis kløver meldes først og ruter senere vil makker måtte gjøre en preferanse ett meldetrinn høyere med for eksempel singel ruter og dobbel kløver. Hvis du melder ruter først og kun får en preferanse til ruter over for eksempel 3 kløver i andre melderunde, har vi kanskje ikke så veldig mye i kortene likevel. Men om makker støtter frivillig i et mulig konkurransemeldingsforløp, for eksempel sier 4 kløver, er det god grunn til å være optimistisk!

En «bridgestudent» sendte meg spillet og fortalte hun ikke hadde peiling på hva hun skulle gjøre. Hun passet derfor etter 1 spar og dobler fra nestemann. Vest sa 2 ruter (!), og makkeren på nords plass sa 2 hjerter. Øst passet, og syd forsøkte nå 3 kløver. Da gikk det pass rundt. Slik meldingene gikk ville/burde nord passet på 3 kløver med nesten all slags kort, også singelton i kløver. Da kunne det godt vært slik at de hadde gått glipp av en fin-fin rutertilpasning.

Slik så hele spillet ut:

Nords siste melding

Burde nord løftet til 4 kløver slik meldingene hadde gått?

Kanskje, men hva har syd vist når hun passet først og så introduserte kløveren?

Nord tror og har lov til å tro at syd etter disse meldingene har en svak, men spillbar hånd med lang kløver. Det er ofte en honnør syvende eller noe slikt. Å høyne til 4 kløver med den utrolig fine tilpasningen er vle greit, pass litt pessimistisk. For 5 kløver kan selvsagt stå. Nord kan imidlertid ikke i sin villeste fantasi se for seg at syd sitter med det der! Om syd i stedet har Q-10 syvende i kløver elle noe i den retningen, vi det nokså ofte være minst tre tapere.

Det er nok syd som ikke meldte på best mulige måte her. Hun burde startet med 2 ruter. Nord vil da melde 2 hjerter, og syd kan si 3 kløver, ganske komfortabelt. Etter de meldingene bør nord høyne kløveren, og de kommer seg i utgangen 5 kløver.

Det er bra sjanser for å vinne tolv stikk med dette. Spillefører må ikke røre trumfen, nords trumf må utnyttes til å stjele mange av syds rutere. 

«Vår» syd fikk tolv stikk, +170 i 3 kløver. Det ga faktisk middels, men det var riktignok i en klubbturnering (på BBO) hvor nivået i beste fall var middelmådig. Mange hadde naturlig nok store problemer med disse kortene. Det fikk de først og fremst fordi hvordan melde slike hender som syd hadde ikke akkurat er på repertoaret hos de mange ganske uerfarne spillerne. Ingen bridgekurs lærer bort slikt! Det er foressten ikke lett selv for erfarne spillere å vite hva som er riktig med slike fordelingsuhyrer.

Resultatene varierte fra 6 kløver redoblet med hjemgang som toppen N/S via noen som fikk bra score for 5 kløver med hjemgang, og på den andre siden av skalaen noen triste resultater som for eksempel 3NT N/S med diverse bet, 4 spar (N/S!) med betelass og en 5 ruterkontrakt med fem bet.

Et generelt tips for brukbare fordelingshender med to lange farger er: Gå i gang med å vise fargene dine så fort (lavt) som mulig.

To lange farger kan være «power», men bare om makker har tilpasning til en av dem.

DAGENS SPILL 5.4.20

MELDEPRØVE

Dette spillet er først og fremst en meldeprøve du kan prøve deg på, men en bra konvensjon beskrives også. Dessuten kan du vurdere hvor god slem det eventuelt er i dette tilfellet, og ta stilling til utspillsprøven vest fikk ved det ene bordet. Det er lett å være kategorisk når det gjelder utspill hvis man er tilskuer og ser alle kortene. Ved bordet er det ikke så lett…

Forskjellige system fører til forskjellige meldesekvenser. Er man i slemsonen kan det gå på ulike måter, og den endelige avgjørelsen – slem eller stoppe i utgang – blir tatt med grunnlag i hva slags informasjon som er formidlet. Hvis ikke systemet, eller valg av meldinger gir så god informasjon blir det mer gjetting. Det kan selvsagt gå bra likevel, både om man er optimistisk og «gambler» slem og hvis det sikre tas, det stoppes i utgang.

Hvordan ville du og din favorittmakker meldt disse kortene som er hentet fra den tidligere nevnte kampen mellom Australia og New Zealand denne uken?

Ved vårt bord startet det australske paret med at syd sa 1 kløver – Presisjon – minst 16 poeng. Nord sa 2 ruter som var et spesialsvar og viste balansert, positiv hånd (8+HP). Slike varianter i systemet kan føre til at det blir annen spillefører enn ved det andre bordet, for eksempel her om det blir ruterkontrakt. Da får motsatt motspiller utspillet enn ved det andre bordet , og han kan tilfeldigvis ha kort som gjør at han treffer utspillet, eller bommer. Sånne tilfeldigheter kan gi svingspill og avgjøre både enkeltspill og kamper.

I dette tilfellet viste åpneren hjerterfargen, og de fant hjertertilpasningen. Da syd på et tidspunkt meldte 4 hjerter følte ikke nord at han hadde noe særlig ekstra og passet.

Er dette en bra slem?

Vel, det er i alle fall en brukbar 6 hjerter. Hvis hjerter konge er plassert hos øst er slem nedlegg, faktisk står ofte 7 hjerter da. Lilleslem har i teorien 50% sjanse (en finesse), men det er med spar ut. I praksis har sånne slemmer bedre sjanse enn femti-prosenteren finessen gir. Hvis ikke det kommer sparutspill har nemlig spillefører bedre tid. Selv om trumffinessen ryker vil det bli tolv stikk fordi en spar kan kastes på den fjerde ruteren senere.

Ved vårt bord noterte spillefører +680 i 4 hjerter etter kløverutspill. Vi visste det kunne bli uavgjort spill, eller 1 IMP til dem (+650 etter spar ut), eller vi kunne enten vinne eller tape spillet med 13 IMP hvis det ble meldt slem ved det andre bordet. Så her kunne det bli et stort svingspill!

Våre lagkamerater spiller «standard», dvs. syd måtte velge mellom 1 hjerter og 2 kløver i åpning. Hva synes du om det?

Det er litt lite for 2 kløver som utgangskrav. 1 hjerter føles dog som en undermelding. Det går imdilertid sjelden pass rundt, men det kan bli vanskelig å få vist verdiene sine senere.

Syd åpnet med 2 kløver, og meldingene startet slik:

Meldingene så langt krever en forklaring. Etter standard-starten 2 kløver-2 ruter (avventende) sa syd 2 hjerter som i deres system er tvetydig. Det er konvensjonen «Kokish» hvor 2 hjerter enten er vanlig hjertermelding, eller en 25+HP grandhånd. Over 2 hjerter er 2 spar fra svarhånden nok en avventende melding for at åpneren skal kunne få vist hva han har. Fordelen med «Kokish» er at åpneren får vist sin råsterke grandhånd (25+, balansert) lavere enn om han må hoppe til 3 grand i andre runde. Hvis han nå over hvilemeldingen 2 spar sier 2NT viser det at han har den balanserte stålhånden, og svarhånden kan komfortabelt bruke Stayman (evt. Puppet Stayman) og overføringer. Hvis det i systemet må hoppes til 3 grand i andre melderunde med slike grandhender er det ikke så enkelt for svarhånden, 3 grand kan være riktig kontrakt, og da kan det bli feil å gå videre for å undersøke om majortilpasning.

Over svarhåndens 2 spar er alle andre meldinger enn 2NT naturlige og sier at han har hjerterfarge, minst femkorts farge (for eks. 3 kløver over 2 spar viser minst 5-4 i hjerter og kløver). Her meldte syd 3 hjerter og viste at han satt med lang hjerterfarge, nå minst sekskorts. Nord hadde bra kort og meldte 4 kløver som var kontrollmelding (første eller andre rundes kontroll) og lovte hjerterstøtte. Syds 4 ruter var også kontrollmelding. Hva ville du meldt nå med nords kort?

Nord er for sterk til å bare si 4 hjerter. Jeg synes Ashley Bach fant en god og beskrivende melding da han sa 5 kløver. Det lover nå A-K i kløver, han har jo kontrollmeldt fargen en gang allerede. Det viser at han er litt for sterk for bare 4 hjerter, men også at han ikke har noe annet å si. Altså benekter han sparkontroll, og han sier også (normalt) at han ikke har nok verdier til å ta kommandoen med 4 grand – Key Card Blackwood. Altså har nord vist omtrent akkurat hva han har med 5 kløver.

Etter dette havnet N/S i 6 hjerter.

UTSPILLET

Vest som skulle spille ut mot 6 hjerter ble den avgjørende spilleren i dette spillet. Han valgte kløver. Det var imidlertid feil, sparutspill beter slemmen.

Spillefører tapte kun ett stikk i trumf og hadde tid til å bli kvitt spartaperen på ruter. Laget vårt heldig denne gangen, 13 IMP inn i stedet for 13 ut hvis sparutspillet hadde blitt funnet, 26 IMP i sving.

Det er når man ser alle kortene lett å si noe sånt som at det var fantasiløst av vest å ikke spille spar ut. Men det er ikke så lett ved bordet. Idet nord benektet sparkontroll og syd likevel gikk på til slem så har han sparen dekket, det spørs bare hvor godt den er dekket.

Med nords spar J10x kunne godt sparutspill vært fatalt om for eksempel syd hadde hatt AKx i spar.

Jeg tror veldig mange ville satset på spar ut?

Vest visste at blindemann ville komme opp med A-K i kløver, så hvorfor spilte han kløver ut?

Kanskje fordi han så for seg noe sånt som AKJx i kløver hos nord og ville tegne et bilde av at han ikke hadde kløver dame, for etter disse meldingene er det vel mer normalt å spille ut spar eller trumf enn unna en dame i en farge alle vet det kommer opp A-K i hos blindemann?

Jeg tror utspilleren tenkte omtrent slik: Han vet han trolig kommer inn på hjerter konge i andre stikk (finesse) og kan spille mer kløver. Det setter press på spillefører om han har noe sånt som AKx – AQJxxx – AK – xx på hånden mot J10x - 10xx - xxx - AKJx eller lignende.

Vel, som så ofte før, hva som er riktig utspill er og blir nokså tilfeldig i mange spill.

Ps. Konvensjonen «Kokish 2hjerter», eller «Kokish Relay» etter 2 kløveråpning er oppfunnet av kanadieren Eric Kokish som er en god spiller, men enda mer kjent som skribent, teoretiker og coach (bla. i en årrekke coach for det amerikanske landslaget). De som er nysgjerrige på den konvensjonen kan lese mer om den her. Merk at i den versjonen som der er beskrevet brukes direkte 2NT over svaret 2 ruter som 25+, 2NT via 2 hjerter viser 22-23 HP. Andre bruker 2NT etter først å ha meldt tvetydig 2 hjerter som den sterkeste NT-hånden. Det blir mest et avtalespørsmål.

DAGENS SPILL 4.4. (m/video)

I dag får du presentert to spill i en videohilsen fra lock down i Auckland, New Zealand.

Spillene som er fra en kamp mellom Australia og New Zealand på BBO denne uken, og begge spillene burde nok vært utført bedre. Men i det ene spillet fikk vi alle fall et gunstig og spektakulært resultat.

Jeg har derfor kalt videoen "DÅRLIG SPELL, MEN LIKEVEL" (19 min)

Her er link til bridgevideoen:

 

 

(Tittelen er hentet fra en fotballsang av Åge Alexandersen, og den kan du høre her)

DAGENS SPILL 3.4.

I den spilleprøven du får idag handler det som så ofte om å tenke seg om noen sekunder etter å ha oppdaget den opplagte sjansen. Kanskje er det en tilleggsmulighet du kan prøve?

Ø/V har meldt seg opp i 6 hjerter, og N/S har ikke meldt annet enn pass. Nord spiller ut ruter 10.

Planlegg spillet.

Her ser det ut som om kløverfinessen må gå, en ren 50% sjanse. Før du tar den kløverfinessen, er det andre muligheter?

Sparfargen kan kanskje gi to stikk? Om du får fatt i ett ekstra sparstikk hos øst vil det kunne gi avkast for en kløver fra hånden (vest) og du slipper å ta kløverfinessen. Kanskje du kan vinne 6 hjerter selv om kløver konge sitter hos syd?

Når det er to sjanser for å vinne sin kontrakt er det viktig å få forsøkt begge sjansene. Kløverfinesse er helt klart hoved-sjansen, men hvorfor ikke prøve om sparfargen kan gi det ekstra stikket som du kan kaste en kløver på?

Hvis en enkel finesse er nok, men du har en annen sjanse, så bør den andre sjansen forsøkes først hvis ikke det kan bli fatalt å gjøre det. Så har du finessen i behold som siste sjanse.

Spilleføringen: Du kan ta utr trumfen og spille spar konge for senere å ta for damen og trumfe en spar. Da får du godspilt spar 9 om J-10 sitter tredje eller dobbel. Men det en bedre spilleføring. Syd kan ha spar ess og ikke mer enn tre spar.

Vinn med ruter ess i første stikk, da har du fortsatt to ruterinntak til øst som kan være fint å ha senere, det er jo der det mulige ekstra sparstikket er. Så trumfes ut, og det viser seg at syd har tre trumf og nord kun en. Du vinner tredje runde trumf med østs dame. Så spilles liten spar derfra.

Hvis syd har spar ess og fyker opp med det har du allerede to sparstikk og kan kaste unna en kløver fra vest på spar dame.

Om nord vinner med spar ess over kongen og spiller kløver må du forsøke finessen. Det er dog en annen (liten) mulighet, å gå opp med kløver ess og spille spar dame fulgt av en stjeling. Det lykkes kun om spar J-10 sitter tredje slik at nieren blir godspilt som er en mindre sjanse enn at kløver konge sitter i saksen.

Idet du spiller spar mot kongen, følger syd med spar 8. Du legger kongen som vinner stikket, nord følger med fireren. Da fortsetter du med spar, nord legger toeren og du forlanger nieren. Syd vinner med knekten. Det er fint at syd er inne, for nå får du ikke kløver gjennom øst og må ta finessen, den sjansen har du til gode til senere.

Syd fortsetter med ruter og du er inne hos øst. Nå stjeles spar 7, og hvis du er heldig (og får som fortjent etter en god spilleføring) kommer esset på!

Spar dame er godspilt og gir avkast for en kløver så den finessen i den fargen må ikke lykkes for å vinne 6 hjerter.

Du vinner på denne måten om syd har spar ess tredje, eller spar ess dobbel (samt i noen tilfeller om spar J10 sitter tredje også).

Slik satt det fra start da dette spillet forekom:

Nord kunne beita 6 hjerter ved å spille ut kløver, men hvordan kunne han vite det?

I en lagturnering var nesten 80% av Ø/V-parene i slem. Omtrent halvparten av dem gikk bet etter ruterutspill! De simpelthen tok ut trumfen og tok kløverfinessen, en bet.

DAGENS SPILL, 2.4.

I dag får du en spilleprøve som kanskje er litt mer avansert enn de foregående. Selv for ganske erfarne spilleførere kan det være vanskelig å komme på hva må gjøres her, og å se for seg den litt merkelige konklusjonen. Spillet handler imidlertid som så ofte om å se for seg en litt ubehagelig sits, og tenke gjennom hvordan spillet vil utvikle seg hvis det sitter slik. Spillet vil forbigås i stillhet ganske ofte, "alle" vinner enkelt maksimalt med stikk, men om sitsen ikke er som du ønsker kan de hende det må mer til enn å spille rett frem. For de mer uerfarne kan dette spillet fungere som en studie-hånd, og det er nok nødvendig å ha tunga rett i munnen når du leser videre. Det er imidlertid også noen betraktninger om meldingene som gjelder for spillere på alle nivå.

Hva ville du åpnet med som syd etter pass fra øst?

Noen liker 1 hjerter med slike kort, andre syns det er 2 kløveråpning.

Hvis du åpner med 1 hjerter kan det jo gå pass rundt, og det skal lite til før du får fatt i utgang med disse kortene. Pass rundt skjer ikke nok ikke så ofte når du har slike kort (motparten har som regel også bra fordeling), men selv foretrekker jeg likevel 2 kløver med slikt. I neste melderunde meldes hjerteren.

2 KLØVER     -     2 RUTER

2 HJERER

Hvis det starter slik er det etablert utgangskrav idet 2 kløveråpner sier 2 hjerter i andre melderunde, og om svarhånden har tilpasning gjelder det såkalte «principle of fast arrival». Når vi støtter i en situasjon hvor vi uansett skal i utgang, utgangskrav er etablert, så er hoppstøtte til 4 i major svakt, og hvis du støtter til 3 viser det verdier. Akkurat grensen for hva som skal til for å vise støtte med verdier er et avtalespørsmål.

I dette tilfellet bør det antagelig gå 2kløver-2ruter, 2 hjerter-4 hjerter. I så fall har ikke syd noen grunn til å gå videre.

La oss si du spiller 4 hjerter og får kløver dame ut fra vest. Spilleplan?

Utgangen er ofte nedlegg, og ikke sjelden vil du få elleve stikk med disse N/S kortene etter å ha tapt kun to sparstikk. Men hvis du ser for deg en litt skjev sits, for eksempel 4-1 i spar, og 3-1 i trumf, er det ikke så lett. La oss si det sitter slik fra start:

Du trumfer altså kløverutspillet. Hvis du nå tar tre runder trumf blir det kun to trumf igjen på hånden. Så angripes sparfargen. Det kan se ut som å tape tre sparstikk fortsatt vil gi deg ti stikk?

Vel, det er kanskje litt vanskelig å se for seg at med slik trumf så blir du faktisk «kort og rar» etter denne starten.

Etter kløver ut til stjeling og tre runder trumf (syd har kun to trumf nå) spilles spar ess og mer spar. Vest vinner og spiller mer kløver som syd trumfer og har da kun en trumf igjen! Hvis sparfargen satt 3-2 ville det vært greit, ett sparstikk til ville blitt gitt bort og syds hånd ville vært godspilt, elleve stikk som alle andre.

Her satt altså ikke sparfargen så fordelaktig. En tredje runde spar vinnes av vest, men han har fortsatt en stor spar igjen. Han spiller kløver, og syds siste trumf blir presset ut. Idet vest kommer inn på sin siste sparstopper har ikke spillefører flere trumf til å stoppe kløverspillet med og det blir bet!

Løsningen er å angripe spar i andre stikk. Å gå på sidefargen tidlig er ofte løsningen i spill hvor det begynner å se litt ubehagelig ut med hensyn til trumfkontrollen, noe det som sagt kanskje ikke er så lett å se for seg her.

Hvis spar angripes med det samme er spillefører ett steg foran og får en slags kontroll, bare følg med her:

Kløverutspillet trumfes altså, så spar ess og mer spar. Vest vinner og spiller kløver som syd trumfer. Som sagt, hvis sparen sitter 3-2 tar du nå tre trumfrunder og gir bort ett sparstikk til vest siste spar, resten står.

Siden spar satt 4-1 må du vente med trumfen. En tredje spar spilles, vest stikker og spiller en tredje runde kløver idet han fortsatt har igjen en sparstopper. Dette er igjen:

Syd har blitt like lang (kort) som øst i trumf, men spillefører har kontroll nå. Det er nords stusselige trumfbeholdning som gir den kontrollen. Nå kan spillefører ta to runder trumf. Hvis den fargen sitter 2-2 trumfes simpelthen en spar i fargens fjerde runde for å godspille den femte sparen, og det blir elleve stikk. Idet det viser seg at øst har tre trumf må spillefører stoppe trumfspillet (har kun en trumf igjen på hånden), for sparen er fortsatt ikke godspilt. Hvis han tar også den tredje trumfen blir resten grandspill idet vest kommer inn på sin siste spar!

Etter kun to trumfrunder spilles med denne trumfsitsen spar til trumfsekseren hos nord. Joda, øst kan trumfe over, men det er det siste stikket forsvaret får – syds hånd står.

Utgangen vinnes altså med denne sitsen ved å gi bort to sparstikk og ett trumfstikk!

Et merkelig spill, dette. For å vinne ti stikk i hjerterkontrakt med denne sitsen i mot må altså spillefører med sin fete trumfbeholdning komme seg i en situasjon hvor han gir bort ett trumfstikk!

DAGENS SPILL, 1.4.20

I dag får du en spilleprøve, men det er noen interessante vurderinger i meldingene også (Øst og Vest passer hele tiden).

KORTVURDERING

Det er ikke unaturlig å havne i utgangen 4 spar med disse kortene. 

Vest åpnet med 1 spar (minst fem spar). Øst har for så vidt styrke til en utgangsinvitt og trumftilpasning. Det er imidlertid helt flat fordeling. Å kun høyne til 2 spar med dette har noe for seg, spesielt i parturnering. Østs kort har imidlertid noe positivt også, fine hønnører. Ess og konger er bedre enn en haug med «softe» honnører, knekter og damer. Spesielt når vi skal spille trumfkontrakt.

Om øst bare høyner til 2 spar er det ikke usaklig av vest å invitere til utgang. To dobbeltoner er verd noe, og vest har fine honnører som er i fargene hans. Honnører i langfargene er et pluss. Hånden er vel verd omtrent 16 poeng?

Kommer en utgangsinvitt fra vest etter den forsiktige starten 1 spar-2 spar vil selvsagt øst melde utgang, han kan ikke ha sterkere kort for sin første melding!

SPILLET

La oss si vest havner i 4 spar, og nord spiller ut ruter dame. Planlegg spillet.

Kløver ess må sitte foran kongen for å vinne denne utgangen. Hvis ikke blir det to kløvertapere og (minst) to tapere i de røde fargene.

Minst?

Ja, der ligger nøkkelen til suksess i dette spillet, å innse at det kan bli mer enn to tapere i de røde fargene.

Du har ved å telle tapere kun en i hjerter, en i ruter og en i kløver forutsatt at esset sitter riktig i den fargen. Tre tapere i en trumfkontrakt tilsier at det ofte er ti stikk. Men ikke alltid!

Det er ikke nødvendigvis nok å telle tapere for så å kjøre i gang med spilleføringen. For det er ofte slik at du har noen mulige tapere i tillegg til de opplagte taperne. Husk: du må i det spillet er over ha tatt 10 STIKK for å vinne 4 spar!

Her har du fem trumfstikk, to hjerterstikk, ruter ess og vi regner altså kløver konge for ett stikk (da det er en forutsetning for å kunne notere utgang her). Det blir ni stikk totalt.

Med xxx i en farge mot A-K-x-x på den andre siden teller vi i første omgang en taper i trumfkontrakt. Du har imidlertid to mulige tapere i fargen hvis hånden med AK-fjerde blir gjort til hovedhånd. Når det er slike mulige tapere, må vi finne dekning for dem. Enten må et kort i den fargen (her AKxx) kunne bli kastet på ett stikk på den andre siden, eller vi må få trumfet en slik mulig taper.

Nå har du kanskje sett løsningen?

Hvis du spiller rett etter nesten og vinner med ruter ess for så å ta ut trumfen går du bet når det sitter slik fra start:

Hvis hjerterfargen hadde vært fordelt 3-3 ville du vunnet ti stikk også etter denne nokså slurvete spilleføringen, men her får du to hjertertapere i tillegg til at du avgir ett stikk i hver minorfarge.

Løsningen er å spille hjerter før du trumfer ut! Da kan du om nødvendig trumfe en hjerter hos øst.

Vinn med ruter ess og spill hjerter med det samme. Her går det bra med hjerter A-K og en til. Hvis hjerter sitter 3-3 står den fjerde hjerteren, og du kan bare ta ut trumfen så snart du kommer inn igjen – ti stikk.

Her sitter hjerter 4-2 så du har en liten hjerter på hånden som ikke kan gi stikk. Så snart du kommer inn trumfes imidlertid den fjerde hjerteren høyt, så først trumfes ut. Da vinnes seks trumfstikk (fem hos vest pluss en stjeling på den korte trumfhånden), A-K i hjerter, ruter ess og kløver konge = 10.

Merk at om hjerter sitter 5-1 slik at andre hjerter blir trumfet ville det ikke hjulpet noe å ta ut trumfen først, da vil du endt opp med to hjertertapere.

Vi startet med å poengtere at øst har en flat hånd. Støttehender har jo ideelt en kort farge (stjeleverdi). Pussig nok er det i dette tilfellet en stjeleverdi hos øst som har 4-3-3-3 fordeling!