Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

DAGENS SPILL 12.4.

MOTSPILLSPRØVE

 

Nord er blindemann og øst motspiller mot syds 4 hjerter.

Du sitter altså øst og skal spille mot syds 4 hjerter. Makker spiller ut spar knekt til liten fra nord, din konge og syds toer. Du fortsetter med spar ess, spillefører legger damen og din makker følger med spar 9.

Hva gjør du nå?

Det blir å velge mellom å fortsette med spar som er riktig om makker startet med J-9 dobbel så han kan få seg en stjeling, eller skifte til ruter. Har makker dobbel spar og spillefører tre, eller er det motsatt?

Hvis makker har tre spar er det langt i fra umulig han har ruter ess så vi skal ta et par ruterstikk før spillefører (med dobbel spar) trumfer seg inn og kanskje tar resten i hjerter og kløver. Alternativ kan det hende makker har kløver ess, og i så fall kan også ruterskift være riktig for å godspille ett stikk i den fargen før makkers (eventuelle) kløver ess blir revet bort. Det e rhelt klart at om makker har tre spar er fortsettelse med spar i tredje stikk feil.

Vi må altså bestemme oss for om makker har to eller tre spar.

Løsningen ligger i hva makker ville ha gjort i andre stikk med tre spar, som i dette tillfelle i så fall ville vært J-10-9 fra start.

Anbefalingen er å legge spar 10 andre gangen fra en sånn beholdning. Det avklarer i alle fall hvem av vest og syd som har spar 10!

I dette tilfellet, hvis makker er med på den avtalen betyr det at syd hadde Q-10-2 fra start idet makker altså la spar 9 i andre stikk. Vi bør derfor spille en tredje runde spar til stjeling.

Hvis makker legger spar 10 i andre stikk kan det jo hende at han startet med J-10 dobbel. Da har syd vært god, for å legge spar dame i andre stikk med Q-9-2 fra start (vest J-10 dobbel) er kreativt. Men det er en god falsecarding da han (om åpningen 1 spar er femkort) vet de kan ta en sparstjeling om han bare følger med nieren fra en sånn kombinasjon.

Som så ofte er det ingen 100% fasit her. Det hjelper imidlertid godt i dette spillet om vest følger prinsippet om å legge tieren andre gang hvis han startet med J-10-9, for da HAR syd fortsatt spar 10 etter to sparrunder!

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.