Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

DAGENS (mot)SPILL, 11.4.

Dette spillet er hentet fra lagturneringen på BBO denne uken.

MOTSPILLER (NORD)

                                                                           BLINDEMANN (ØST)

Hoftaniska skulle spille motspill mot 4 spar etter at vest hadde vist en sterk 2NT (20-22), og på østs 3 kløver (Puppet Stayman) viste han femkorts spar.

Hjerter ess ble utspillet, og syd fulgte med åtteren, vest med femmeren.

Hva tror du om dette?

Det er klart at slike situasjoner handler endel om avtaler. De fleste i Norge spiller med lavt kort som styrke. Det er dessuten ganske vanlig å bruke det slik at mot fargekontrakt kan man legge styrke på ess-utspill fra dobbelton for å få fortsettelse med kongen og en til, dette selvsagt for å få en stjeling. Styrkekast i den metoden betyr i slike situasjoner ikke at man er sterk i fargen, men at man ønsker fortsettelse!

Åtteren er ikke et lite kort, sider du?

Bør du derfor skifte til en annen farge, og i så fall til hvilken farge?

Å skifte til sin single kløver er vel en mulighet, kanskje?

Du kan regne deg frem til at makker har kun 4-5 poeng. Det kan kanskje være kløver ess, eller trumfesset? I så fall er kløverskift bra!

Tilbake til hvordan hjerteren trolig ser ut her. Makker la altså åtteren, ikke akkurat et lite kort. Vel, det er ikke slik at det er størrelsen på kortet som spiller rolle, men rekkefølgen man legger kortene i er avgjørende. Lav-høy betyr «fortsett», uavhengig av hvor store kort det er!

Husk av vi kan av og til ha fått utlevert kort som ikke passer helt til signalsystemet vårt. Det du bør gjøre når makker legger et sånt mellomstort kort er å se på hva som mangler. Her mangler Q-10-7. Det betyr at om makker har tre hjerter kan han ha Q87. Han ville i så fall normalt ikke lagt åtteren, men styrkekast med sin laveste, syveren. Han kan også ha Q108, i så fall har han lagt styrke! En annen mulig sits er at syd har 1087, men da burde han lagt tieren som et tydelig svakhetskast, for nord kan sett fra syds synsvinkel godt ha AKJx for eksempel. Da har vi (om syd har 10xx og nord AKJx) tre hjerterstikk med hjerter gjennom spilleførers dame-x-x senere.

Med tre eller flere små legger vi så tydelig svakhet som mulig.

Hvis nord tenker gjennom dette er det (med kun ett skjult kort mindre enn åtteren) en bra sjanse for at makkers hjerter 8 faktisk er styrkekast!

Du kan jo ta for hjerter konge og fortsatt skifte farge, for vest har ikke singel hjerter.

Dette var ikke noe vanskelig motspill for et par av Hoftaniska-Charlsen sitt kaliber. Førstnevnte spilte hjerter konge i andre stikk. Slik så hele spillet ut:

Idet Charlsen fulgte med hjerter 10 i andre stikk hadde han lagt styrke, lav-høy! Hoftaniska spilte en tredje runde hjerter stjålet av syd fulgt av ruter ess som var beten.

Om nord skifter farge går det bra om han spiller ruter i andre stikk. Syd vinner med esset og skifter tilbake til hjerter og de får fire stikk i rødfargene. Men ruterskift kan bli fatalt om syd ikke har ruter ess, og spesielt om han faktisk har kløver ess.

Husk at et mellomstort kort ikke behøver å være svakhetskast! Tenk alltid gjennom hva som mangler i fargen. Det kan godt hende du oppdager at det var annerledes enn du først tenkte. Det er viktig å være klar over dette, for ikke sjelden har vi fått utlevert kort som ikke er perfekte kort for signalsystemet vårt. Det kan være om bruker lavt som styrke og ønsker å legge styrke, men bare har mellomstore kort. Men det kan like gjerne være når vi har bare småkort, men likevel ønsker å legge styrke, men så bruker vi høyt som styrkekast (for eksempel på et ess i utspill mot fargekontrakt hvor vi har 3-2 dobbel og ønsker kongen og en til så vi kan stjele).

Siden syd har en kløverstopper går det kanskje bra i dette spillet å skifte til kløver i andre stikk, men spillefører har i så fall en sjanse. Han må vinne med kløver ess, ta kun to runder trumf og gjemme en honnør hos øst til senere. Så tas vests andre kløverhonnør. Hvis kløver sitter 3-2 tas forsvarets siste trumf ut, så alle kløverstikkene. Her sitter kløver 4-1, men en liten ekstra sjanse slår inn. Nord med singel kløver har nemlig ikke den siste trumfen! Spillefører kan da spille kløver til damen, trumfe en kløver og spille trumf til damen hos øst. Der ligger ett godspilt kløverstikk som gir avkast for en hjerter. Forsvaret får etter den utviklingen kun ett stikk i hjerter og ett i ruter i tillegg til hjerterstikket i starten. Hvis den andre kløveren blir trumfet etter to runder trumf vil du gå bet selv om du tar tre runder trumf, for kløveren kan ikke godspilles og hentes uten inntak til øst. Du vil i så fall tape ett stikk i ruter og tre i hjerter.

Ved det andre bordet spilte vest 3NT. Nord spilte ut stor hjerter. Nå er det to bet om nord skifter til ruter. Syd vinner med esset, og hjerter gjennom gjør at forsvaret får fem hjerterstikk pluss ruter ess. Nord fant imidlertid ikke det motspillet. Han dengte ned den andre store hjerteren i håp om damen dobbel hos vest, men da stod 3NT!

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.