Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

DAGENS SPILL 17.4 - Vakkert motspill

Forleden var DAGENS SPILL om fine coups med stilige navn. Som sagt er det ikke så viktig å kunne de navnene, men viktigere å vite hva som må gjøres!

Jeg tror kanskje jeg har fortalt den følgende historien før, men den passer så godt til temaet for dagens spill at den tas med her.

For mange år siden spilte jeg en turnering med Christer Kristoffersen, populært kalt ”Stoffers». En lang stund gikk det veldig bra, og Stoffers gjorde alt riktig. Plutselig kom det et vakkert coup i motspill fra hans hånd. Jeg ga han et kompliment: «Imponerende, Merrimac coup og greier nå, Stoffers!» Han så litt spørrende ut og svarte på stødig trøndersk: «Blainnt ainna» (blant annet).

Stoffers var veldig ung den gangen, men talentfull. Jeg er ikke helt sikker på om han visste det coup-navnet, men han visste hva han måtte gjøre!

Stoffers så hva som måtte til!

Slike motspill ser spektakulære ut. I forbindelse med den pågående debatten omkring juks under spilling på internett er det fristende å antyde at om det Stoffers gjorde i det nevnte spillet hadde skjedd på BBO så ville kanskje noen sagt: «Juks, han må ha sett kortene» selv om det egentlig var (ganske) logisk.

Vi skal selvsagt kjempe mot juks i bridgen, og akkurat nå spesielt i online bridge. Det er likevel mulig å tenke flere ting samtidig. Samtidig som det er bra at usannsynlige, og kanskje repeterte usannsynlige spill og meldinger rapporteres må vi også være klar over at det kan være en grunn hvis et merkelige spill eller motspill lykkes. Heldigvis er de som skal vurdere innrapporterte, mistenkelige ting kompetente folk som er klar over denne problemstillingen.

Vi tar med et spill hvor et nydelig coup KAN være løsningen. (Spillet er sakset fra den gode bridgesiden bridgebum  (www.bridgebum.com).

Syd åpnet med en 14-16 grand, nord inviterte med 2 grand før det gikk pass rundt. Du sitter altså øst og er motspiller.

Vest spiller ut ruter dame. Du må stikke over den for ikke å blokkere fargen, og kongen din vinner første stikk. Du spiller en ruter til som vinnes av syds ess, vest legger åtteren. Det følger kløver til knekten som du stikker. Hva spiller du nå?

Hjerter knekt ser normalt ut, men er du sikker på at det er riktig? Makker har trolig et par HP utenom ruteren. Syd som ikke aksepterte nords invitt har typisk 14, kanskje 15 poeng. Spørsmålet er hvilke HP makker har. Hjerterskift er riktig motspill om hele spillet ser slik ut:

Du skifter altså til hjerter knekt. Syd vinner med esset og tar nok en kløverfinesse som ryker, og øst fortsetter med hjerter til syds andre honnør. Spillefører har kun syv stikk og må forsøke sparfinessen om han ønsker å vinne kontrakten. Gjør han det tidlig blir det flere bet, men han kan ta sine syv stikk og gå "bare" en bet. Med andre skift enn hjerter idet øst er inne første gang i kløver står kontrakten. Men hjerterskift var vel opplagt, sier du? Og hva har dette med fine coups å gjøre da?

Vel, det skal ikke mye endring til i det diagrammet før et helt annet og vakkert motspill, et coup med et fint navn ville vært betende. La oss si hele spillet så slik ut:

Her har vest spar dame i stedet for hjerter dame, resten er likt. Om øst skifter til hjerter første gangen han er inne på kløverhonnør blir det åtte stikk. Hjerterskiftet stikkes av syd som tar nok en kløverfinesse. Øst kan stikke, men spillefører har 1+3+1+3= 8 stikk.

Det er et eneste kortet som beter kontrakten idet øst er inne i første kløverrunde er spar konge!

Hvis spillefører stikker spar konge med esset må han for å ha sjanse til å vinne kontrakten spille seg over til syd og forsøke en andre kløverfinesse. Idet den ryker spiller øst spar til vests dame som har blitt til et inntak pga. det spektakulære skiftet til spar konge. Vest tar ruterstikkene, to bet.

Hvis spillefører lar spar konge få beholde stikket spilles nok en spar, vest legger liten bordets single ess må på. Vest har også da fått inntak på spar dame.

Det går ikke bra for Ø/V om øst skifter til liten spar. Da legger syd spar 10, og vest må sette i damen for at ikke tieren skal vinne stikket. Spillefører stikker over damen med esset. Syd har stopper med spar knekt, og det er øst som har den største sparen - ingen trussel. Forsvaret får ikke fatt i nok stikk til å bete kontrakten som vinnes med 1+3+1+3= 8 stikk.

Hvordan kan øst vite om han skal skifte til hjerter eller spar konge?

I andre stikk er ruteren ganske tegnet. Under syds ess kan vest legge en liten ruter, eller en stor. Det er Lavinthal hvor han antyder hvor han kan ha noe verdifullt, altså om det er i en lavt eller høyt rangert farge. Har han spar dame kan han følge med ruter knekt under esset i andre stikk (høyt kort= høyt rangert farge), og hvis han har hjerter dame legger han en liten ruter.

Et uvanlig og vakkert motspill hvis det sitter som i det siste diagrammet, synes du ikke?

Blainnt ainna!

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.