Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Med nærmere ettertanke

Etter å ha postet den forrige artikkelen (Teori og praksis – GIB analyser) satt jeg og småfunderte litt på balkongen. Da kom det til meg (heldigvis før «klagenemda» har reagert) at det kanskje ikke er helt umulig i praksis å vinne den 6 kløverkontrakten som ble omtalt likevel.


Med kløverutspill vinnes på bordet. Nå bør det kanskje spilles A-K i ruter med hjerteravkast. Det kan være galt om ruter sitter 6-1 og hjerter ess viser seg å sitte foran, og i noen tilfeller også om ruteren sittter 5-2 og hjerter ess foran da det i så fall ville vært lett å vinne med tre sparavkast på ruterhonnørene i stedet (etter uttrumfing), og hjerter mot kongen.

6-1 sits i ruter er et ganske lite faremoment. Etter at de to ruterstikkene står med hjerteravkast fra syd bør det nok i stedet for å trumfe en hjerter som jeg skrev spilles en ruter til trumf. Det er ingen fare med 5-2 sits i ruter, for syds trumf er store nok. Hvis ruterfargen sitter 4-3 trumfes ut, den tredje trumfrunden tas hos nord, og det er bare å forlange tretten stikk (1+0+5+7). )Det kan dog oppstå et lite problem hvis vest får kastet spar i tredje ruterrunde fra trekorts spar)

Så med 4-3 sits i ruter er det ingen problemer, men her sitter imidlertid ruteren 5-2, og det må mer til.

Da kan det spilles på sparen. Det er selvsagt en stor sjanse for at de kan få spilt en trumf til (vest har en sparhonnør), men om øst har K-Q i spar går det bra siden han ikke kan få spilt trumf, og det går å få tatt to sparstjelinger. Og som det satt i helgen kan i så fall spillefører mot slutten få til den litt spektakulære sparfinessen med 9-7 mot trumf, åtteren singel igjen hos øst som beskrevet i forrige artikkel, for vest må stikke med spar dame for å spille en andre runde trumf. Og da stikkes hos nord før det spilles spar knekt fra nord som øst må dekke (se for øvrig forrige artikkel).

Kommentarer

Jeg tror ikke man kan lese mye av østs avkast i stikk en. Han må holde spar og ruter, hjerteravkast er automatisk. Og å informere noe om hvordan det ligger an i hjerter når øst ser den blindemannen er vel neppe nyttig for forsvaret. Det som er saken er vel at for spillefører er å begynne å kaste hjerter på AK i ruter en spekulativ plan? Sjansen for å vinne 6K ved å satse på ruter 4-3 eller hjerter ess foran er kjempestor. Å kaste hjerterne og derved bli avhengig av et kryptisk spill i spar må vel være mye mindre sjanse. Så det viser poenget i den første artikkelen, GIB er ikke fasit. Men det kan være morsomt og lærerikt å analysere slike ting likevel, mer som et puslespill.

Mere teori og mere praksis

I teorien ser du 23 ukjente kort etter trumfutspillet og øst holder 13 av dem, så oddsen for hjerteress foran stiger til 0.565 og din totalodds øker til 0.83-0.84.

Så kommer praksis og ødelegger, øst skal finne et avkast. Ruter er uaktuelt, spar frister ikke ergo en hjerter. Legger du styrke eller svakhet? Skal spillefører stole på at det er et ærlig avkast?

Totalt 2 kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.