Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

NBF kurs online (BBO) - instruktivt spill

NBF avholder for tiden bridgekurs på BBO. Det er Spill Bridge 2, en forlengelse av nybegynnerkurset Spill Bridge 1. Det deltar mange entusiastiske elever som får onsdagskveldene en forlesning på en skoletime eller så, samt at de spiller en (kort) turnering etterpå.

Onsdag i forrige uke forekom dette instruktive spillet:


Vest åpnet med 1 ruter, og øst sa 2 kløver. I systemet elevene spiller/lærer seg er det svaret krav for en runde, og vest kom tilbake med 2 grand som viser 12-14 (de spiller med 15-17 grand i åpning). Nå skiltes veiene ved de forskjellige bordene.

Der jeg så på passet øst. Han tenkte på et vis korrekt, med bare 11 hp og maks 14 hos makkeren var det sannsynligvis for lite poeng til utgang. En kan innvende at å spille delkontrakt i kløver trolig er tryggere enn 2 grand med slike kort hvis man ikke tror man skal i utgang. Hvis det satses på utgang er det veldig ofte bedre å forsøke 3 grand enn 5 i minor. 

Mange mer erfarne spillere ville imidlertid lagt på til 3 grand med øst sine kort. Hans hånd inneholder mange potensielle stikk. Det er greit å være ganske disiplinert med hensyn til poengrenser og slikt i meldingene, særlig når det er balanserte hender. Men som vi var inne på i et annet eksempel denne kurskvelden er det jo til syvende og sist STIKK som gjelder, og avgjør det endelige resultatet på spillet, ikke honnørpoeng! Her har øst kort som ganske greit vil gi mange stikk.

Og 3 grand er en bra utgang.

Den riktige spilleplanen i grandkontrakt med disse kortene er instruktiv. Nord spiller ut spar 10 (høyeste fra sekvens og mellomsekvens, her 10-9). Først vurderer spillefører hvor mange stikk han har, og her er det med spar ut to i den fargen, ruter ess og hjerter ess. Men det er et stort potensiale i kløverfargen. Etter å ha presset ut kløver ess har spillefører fem godspilte kløverstikk. To stikk i spar, to røde ess og fem i kløver blir ni stikk til sammen.

Men spillefører må være våken, faktisk allerede i første stikk. Sånn er det faktisk ofte, feil skjer i første stikk. Derfor må det planlegges allerede før det stikket spilles.

Ofte når man har en slik langfarge som må spilles god på den ene siden i grandkontrakt er det et stort poeng i å sikre seg at det er inntak til fargen etter at den har blitt godspilt.

Hvor er inntaket til øst i dette spillet? Hjerter dame kunne vært et inntak om nord hadde hatt kongen. Men det er enklere enn som så, faktisk.

På sparutspillet fra nord virker det naturlig å forlange damen (eller knekten) i første stikk. Den vinner i så fall stikket. Senere har da Ø/V A-3 mot J-6 i spar, og med sparspill fra syd idet han er inne på esset får nord godspilt sparfargen sin. Merk at riktig motspill er å ikke ta for kløver ess med det samme, for gjøres det vil spillefører ha en kløver han kan spille seg over til øst med.

Om motspillet er riktig (syd tar for kløver ess andre eller tredje gang) blir det vanskelig for spillefører idet syd så spiller spar. Da hjelper det ikke spillefører om nord har hjerter konge heller. Før spillefører i så fall hadde kommet seg over til øst på hjerter dame (hvis nord hadde hatt hjerter konge) til kløverstikkene ville nord kommet inn på hjerter konge til sparstikkene sine.

Løsningen ligger i sparfargen.

På utspillet skal spillefører følge med sekseren fra øst og ta esset fra hånden. Så godspilles kløverfargen. Nå sitter spillefører igjen med 3-2 i spar mot Q-J, og det er et sikkert inntak til øst etter at kløverfargen er godspilt!

Merk at i sparfargen isolert sett får spillefører alltid to stikk, aldri mer, aldri mindre, uavhengig av om han spiller damen eller liten fra øst i stikk en. Men det viktige her var å innse at østs spar er inntaket som behøves for å komme seg over til de deilige kløverstikkene, men bare om spar ess spilles i første stikk!

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.