Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Bridge i skolen

Selv om bridgen ikke har fått helt grepet på skoleverket med hensyn til å undervise bridge er det noen hyggelige initiativ fra tid til annen. På Steinerskolen i Trondheim ble det i februar holdt bridgekurs for syvendeklassingene med Ole Jonny Tøsse og Inger Hjellemarken som kursledere. Kristin Osen har sendt meg dette leserbrevet:

Fire mandager i februar har 7. klasse ved Steinerskolen i Trondheim hatt tilbud om å lære bridge. Inger Hjellemarken og Ole Jonny Tøsse har arrangert lynbridgekurs en times tid i klasserommet etter skoletid. Sånn ca. likt med gutter og jenter som deltok. Medlemmer fra bridgeklubbene i kretsen assisterte under kurset. Elevene har lært å ta stikk, rangere farger, telle honnørpoeng, enkle åpnings- og svarmeldinger og føre enkelt regnskap.

 Elivya Mariell, Ingeborg, Elli Marisol og Tale Sofie i aksjon 

Onsdag 1. mars hadde elevene som har gjennomført kortspilløktene en liten turnering. Vi spilte 3 bords singel hvor Terje Aa og jeg steppet inn for å få fulle bord. Inger hadde en like stor gruppe med lynbridge for foreldre, klassevenner som ikke som ikke hadde vært med tidligere og søsken som hadde lyst til å spille kort.

Ole Jonny var TL på singelturneringen. Selv om vi ikke rakk over så mange spill, var det virkelig engasjement blant deltakerne. Vi opplevde at de hygget seg med å spille bridge; Det var latter, spillglede og mye god kommunikasjon rundt bordene.

"Ganske fantastisk å se hvor stor glede barna hadde av å spille kort og selv om det naturligvis skortet en del på det bridgefaglige, er jeg sikker på at de har fått en positiv holdning til bridgen", sier Ole Jonny. Ole Jonny forteller at han også fikk noen spørsmål som han ble svar skyldig på, bl.a. hvor mange poeng de måtte ha for å bete motparten når motparten hadde 26 poeng.. :) På et annet bord spurte syd hva hun skulle melde etter det hadde blitt åpnet til venstre for henne med 1ru, makker hadde gått inn med 1sp, 2ru til høyre og hun hadde ganske gode kort med 5-korts spar. Det var da jeg så at meldingsforløpet egentlig hadde gått 1sp med henne, 1ru inn, 2sp med makker, 2ru til høyre for henne... Uansett fant de kontrakten 4sp til slutt :)

Alle vant en pose Bridgeblanding. Tale Sofie Øvrelid Selvig vant turneringen og fikk en liten skål i tillegg.

Gøy med bridge: Thomas Tøsse, Tale Sofie, Vivian og Ingeborg spilte turnering.                                                                                      

Så drakk vi brus, spiste pizza og kake og viste juniorfilmen som ble laget på Jessheim før vi dro hjem. Rektor på skolen var innom ved oppstarten av kurset og kom også innom under avslutningsturneringen. Han sier at han var sikker på at elevene har fått med seg verdifull kunnskap og erfaringer de kan bygge videre på senere. Skolen oppfordrer Inger og Ole Jonny til å gi alle elevene ved skolen en innføring i bridge.

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.