Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

"Finale" i MIX REALBRIDGE LAG

I Realbridge mixlag ble siste runde spilt onsdag kveld. Lagene som lå nr. 1 og 2 møttes. Laget som lå på 2.plass måtte slå lederlaget med 4 IMP for å gå forbi på tabellen, så det ble en slags finale selv om dette var en serieturnering. Det lå an til en frisk og underholdende fight over 16 spill.

De har noen voldsomme lagnavn disse lagene. Det mangler i alle fall ikke kreativitet når det gjelder det. I denne artikkelen kaller jeg for enkelthets skyld det laget som ledet før siste runde for "Dronninga", et lag som underveis i denne turneringen har hatt med mange spillere (alle detaljer og resultater finner du herI skrivende stund kun oppdatert før siste kamp). I denne siste kampen spilte Gunn Tove Vist, Nicolai Heiberg-Evenstad, Astrid Steen-Lybek – Kristian Barstad Ellingsen. Utfordrerne var et lag som jeg kaller "Rett og Vrang" som i siste kamp stilte opp med Gunn og Fredrik Helness og Øyvind Saur-Liv Marit Grude.

Det startet friskt. Allerede i spill 2 var det mulig slem på gang med disse kortene, og begge lag meldte godt:

6 kløver er en bra slem som ble meldt ved begge bord. Slik det sitter går det ikke an å få færre stikk en tolv, selv om det kommer ruterutspill. Med ruter ut vil det dog bli litt press på spillefører som ikke vet hvordan det sitter. To rutere kan kastes på hjerterstikkene og det bør gjøres før en tar kløverfinessen i tilfelle den ryker. Kontrakten avhenger i så fall etter den starten av å unngå kløver eller spartaper. Om trumfen gir en taper gjenstår å tippe sparen. I dette tilfellet kommer jo kløver konge på med det samme, og det handler om sparvalget for overstikket.

Ved begge bord kom hjerter ut fra syd mot 6 kløver, litt mer komfortabelt for spillefører som kunne vente med å ta avkastene. Det var ingen problemer, etter å ha tatt ut trumfen tippet begge spilleførerne sparen og fok alle tretten stikkene – uavgjort spill med Ø/V +940.

Så var det enda freskere takter i neste spill hvor det kom noen optimistiske slemforsøk ved begge bord. "Rett og Vrang" stoppet i 5 ruter selv om de hadde nikorts tilpasning i spar. "Dronninga" sitt N/S-par var i 6 spar. Det manglet ett ess, og slem var avhengig av at to farger med ni kort til sammen måtte løses, damen manglet i begge fargene. 6 spar kunne ikke vinnes, men 5 ruter ble vunnet, 10 IMP til "Rett og Vrang" som med det tok over ledelsen sammenlagt.

Det gikk ikke veien videre heller for lederlaget som altså hadde kun en knapp ledelse før denne «finalen». I spill 9 gikk det riktig galt:

VEST

Du hører 3 ruter fra nord og opplysende dobling fra makker på østs plass. Syd passer og det er din tur. Hva ville du meldt?

Pass?

3NT?

Det er fristende å passe. Det eneste som taler imot det er soneforholdene. Hvis det ikke blir mer enn en eller to doblede bet utenfor sonen kan det hende det er alt for lite, for egen side kan jo ha soneutgang.

Øyvind Saur passet på 3 ruter doblet, og slik så hele spillet ut:

Ø/V kan vinne 5 kløver, og det er heller ikke en dårlig slem. Men slik det sitter står det kun i utgang.

Ø/V fikk tak i tre doblede etter kløver ess i utspill fra Grude. Hun skiftet til spar til Saur sitt ess, og derfra kom ruter ess og mer ruter. Spillefører tapte to trumfstikk, tre kløverstikk og to sparstikk, "Rett og Vrang" +500.

Ved det andre bordet startet også meldingene med 3 ruter og dobler fra øst, men der satt Gunn Helness syd. Hun er som kjent ikke redd for å melde, og hun løftet til 4 ruter! Vest doblet, men for øst så det ikke ut som de skulle spille motspill i disse soneforholdene. Det er vel for mange ikke helt klart hva en sånn dobling når de melder og støtter hverandre betyr?

Øst gikk for slem og meldte 5 ruter. Vest sa 6 kløver, og de var for høyt allerede – spillet var tapt. Øst som antagelig trodde vests dobling viste «verdier» og ikke var straffedobling så for seg de riktige kortene hos vest og løftet til 7 kløver som syd doblet. Det kom hjerter ut til esset og hjerter til stjeling, to doblede bet i sonen og +500 til "Rett og Vrang". Spillet ga dem hele 14 IMP, og de gikk opp i ledelsen med 38-6.

Kampen ebbet ut uten at «Dronninga» kunne gjøre noe særlig fra eller til selv om de fikk inn 14 IMP i det siste spillet. Sluttresultatet ble 46-20. Turneringens vinnerlag ble dermed «To rette og en vrang» med Øyvind Saur, Liv Marit Grude, Fredrik Helness, Gunn Helness, Lisbeth Glærum og Svein Aril Naas Olsen.

________________ 

Spill 9 hvor det ble åpnet med 3 ruter er interessant fra et meldeteknisk synspunkt. Hvordan bruker du og din makker de forskjellige meldingene på firetrinnet etter motpartens åpning med 3 i minor?

Å si 4 ruter  overmelding i sperremelderens farge - betyr vel for de fleste begge major.

Hva med 4 kløver over 3 ruter?

Er det veldig viktig å ha til rådighet en naturlig 4 kløver-melding over motpartens åpning 3 ruter?

Det kan det vel kanskje være, men ofte melder man heller inn 3NT, eller hopper til 5 kløver. Det er neppe så ofte det passer akkurat med innmeldingen 4 kløver som naturlig melding? Så det går an å bruke den meldingen til noe annet.

Mange bruker såkalt Leaping Michaels, og Non-Leaping Michaels mot motpartens åpning 3 i major. Det er 4 kløver og 4 ruter som viser den fargen pluss femkorts i den umeldte majorfargen, og selvsagt meget gode kort. Det meldes tross alt på fire-trinnet! Men idet motparten åpner med 3 i minor er det to umeldte majorfarger. Å bruke det slik at 4 i umeldt minor (for eks. 4 kløver i vårt tilfelle) viser den fargen pluss en (ukjent) major (og minst 5-5) kan gå an, men det er ikke bra slik jeg ser det. Det blir for klønete, for makkerens meldinger må være såkalt pass-korriger. Og i så fall er makkeren som hører en slik melding, for eksempel 4 kløver i dette tilfellet, av og til helt uten noen løsning hvis han har en veldig lang majorfarge selv som han vil spille med som trumf - majormelding fra han må jo være pass-korriger. Så hvis man skal bruke noen form for Non-Leaping Michaels i dette tilfellet bør det bety kløver + en bestemt major. De fleste som bruker det slik avtaler at det betyr minst 5-5 kløver + hjerter (det er en lignende tankegang om man skal avtale hvordan gjøre det med Leaping Michaels mot åoningen 2 ruter Multi).

Kommentarer

Kommentar til spill 9. Jeg satt vest. Etter 3 ru (x) 4 ru skal jeg melde pass. Dobler er opplysende, og om makker ikke kan doble igjen, får de heller spille 4 ru.
Når jeg først hadde doblet, makker meldt 5 ru og Gunn doblet, skal jeg redoble og vise ruter ess. Da kommer vi i 6 kl, ikke 7. Men det var opplagt best å passe 4 ru, for deretter passe makkers dobling.

Totalt 1 kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.