Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Spill fra MIX REALBRIDGE LAG

Vi tar med et par spill til fra Mix Realbridge Lag som ble avsluttet forleden.

Kjedelig?

Spill som ender uavgjort i lagkamp kan godt gå i glemmeboken ganske kjapt, det var kjedelig. Ingenting kunne liksom skje, samme kontrakt og samme antall stikk. Men uavgjort spill behøver på ingen måte bety at det var kjedelig. Her er et spill hvor begge lag noterte utgang.

Ved begge bord var øst i 4 spar. Det ser ut som det fort kan bli to trumftapere i dette spillet. Sammen med en hjertertaper og en rutertaper blir det vel da en bet i utgangen.

Ved det ene bordet vant øst 4 spar selv om jeg mener han kanskje ikke spilte veldig godt. Kløver dame kom ut til esset fulgt av liten spar fra vest til knekten. Det er neppe beste spilleplan og kan for eksempel bli ganske fælt om syd vinner stikket med singel spar dame. For øst har et par kløvere som må ordnes plassering for, og en slik trumfbehandling kan godt føre til to trumftapere selv om han med andre trumfsitser enn denne i mot kunne fått ingen, eller en spartaper. Etter den starten er det vanskelig å se hvordan 4 spar skal kunne vinnes. Men syd så kun sine egne kort og blindemann (vest) sine, og med det bordet er det vel ikke så unaturlig at det ble skiftet til liten hjerter. Det ble veldig feil når den skjulte hånden øst hadde K-10-9: liten fra vest, knekten fra nord og kongen. Så kunne finesse over syds hjerter dame tas. Spillefører fikk rullet opp hjerteren uten taper og ialt fire stikk i fargen. Øst vant ti stikk med en rutertaper og to trumftapere.

Øyvind Saur fant en vakker spilleføring, og han behøvde ikke noen hjertefavør. Han innså med det samme at det måtte gjøres noe med kløvertaperne. Etter kløver ess i første stikk spilte han kløver til kongen og stjal en kløver lavt. Kløver knekt kom på fra syd, så kløver 10 som var godspilt. Det blir fortsatt bet om det nå spilles trumfkongen og mer trumf, men Saur så for seg at trumfen kunne sitte skjevt og ville forsøke å få det til uansett uten å måtte gjette.

En ruter ble spilt fra bordet til liten, liten og syds knekt fulgt av ruter konge som øst stjal. Saur hadde fint press på syd nå og kunne spille kløver 10 som stod. Hvis syd setter i en trumf blir det kun ett trumfstikk til forsvaret. Syd kvittet seg med sin siste ruter slik at spillefører ikke kunne trumfe en ruter til da syd i så fall trumfer over. Men Saur så hvordan det kunne unngås noe trumfvalg: hjerter ess, hjerter til kongen og mer hjerter. Dette var igjen idet syd var inne:

Forsvaret har fått to stikk og syd har altså dame-10 fjerde i trumf. Men idet syd kom inn på hjerter dame måtte han spille spar rett i saksen, og det ble kun ett trumfstikk til forsvaret.

Syd kunne avblokkert hjerter dame slik at nord kommer inn i tredje hjerterrunde, men det hjelper ikke. Nord spiller i diagramsituasjonen ruter. Øst setter i spar 7 og syd kan trumfe over med tieren som vinner stikket. Men med tre kort igjen må syd spille trumf fra damen tredje, og spillefører tar resten.

Utgang?

Vinnerlaget «To rett og to vrang» ledet turneringen lenge, men de ble såvidt forbigått før siste runde. De slo imidlertid «Dronninga» i «finalekampen» og vant sammenlagt. I ett av spillene i den kampen fikk vest et par meldevurderinger:

Giver nord, ingen i sonen

       VEST

Nord og øst passer før syd åpner med 1 ruter. Er dette nok til en opplysende dobling?

Noen vil nok doble opplysende, og jeg har ikke så veldig mye mot det. Vest har nok honnørpoeng til å kunne doble, og 3-3 i major, men det er antagelig bokmeldingen å passe med så mye i åpnerens farge. Makkeren har jo passet først og.

Begge på vests plass passet, og det gjorde nord også. Da kom øst med i siste hånd med 1 hjerter i det som er en såkalt balanseringsposisjon. Er det noen grunn til å tenke på utgang nå?

Det må i så fall være en marginal utgang i så fall, men øst kan jo ha fin fordeling. Vests kort er imidlertid gode. Bl.a. er vests ruter trolig mer verd enn 3HP siden syd har åpnet. Men siden øst passet vil dette være en utgang med 5-3 tilpasning og rundt 23-24 poeng. Om øst ikke hadde passet først ville selvsagt vest meldt 2 ruter, et såkalt cue-raise i motpartens farge som viser en god løft.

Ved det ene bordet løftet simpelthen vest til 2 hjerter vel vitende at det sjelden ville være noen god utgang mot en passet makker. Det er etter min mening ikke noe å si på den avgjørelsen. Å være «pushy» for å finne utgang utenfor sonen når det er så marginalt kan godt føre paret til tre-trinnet med en bet.

Gunn Helness var mer optimistisk å meldte 2 ruter cue-raise. Det ga Fredrik Helness sjansen til å ta vest med på råd, og han sa 2 spar - naturlig invitt. Da meldte Gunn 4 hjerter pga. den fine spartilpasningen til østs sidefarge.

Fint samarbeid i meldingene, for dette var en utgang som hadde brukbare sjanser siden det var så god tilpasning i sidefargen. Men det er langt i fra noen opplagt utgang.

Syd hadde et fryktelig vanskelig utspill og valgte liten kløver. Dermed unngikk spillefører kløvertaper, og det endte med ti stikk.

Uten kløverutspillet ville kanskje spillefører hatt en sjanse til å toppe ut hjerter dame hvis han tidlig finner ut at nord har spar ess. Syd hadde jo åpnet, og nord sa pass på 1 ruter, så han har neppe 6 poeng.

Merk at siden de var utenfor sonen ga spillet kun 6 IMP, omtrent det samme som man taper om utgang går bet og Ø/V ved det andre bordet stopper i delkontrakt. Så det kan nok være delte meninger om det er riktig å være pushy for å finne sånne utganger utenfor sonen. Den diskusjonen bryr Gunn og Fredrik seg lite om, for dette var for dem kun enda et gevinstspill på veien mot seier i turneringen.

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.