Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Årets siste artikkel her i bloggen - Et djevelsk utspill

Vi avslutter året med spillet som vant Skeidarprisen 2023. Det er et kjempefint spill, men også sjeldent av en annen grunn; selveste Geir Helgemo var offeret. Geir må bare akseptere (og det gjør han nok...) at jeg avslutter året med et spill hvor han kan kunne vunnet sin kontrakt, men verdens beste bridgespiller gikk bet. Han var imidlertid sjanseløs i praksis. 

Vinnerne av Skeidarprisen ble Harald Skjæran (spiller) og Tom Johansen (som journalist). Tom rapporterte spillet i bulletinen under bridgefestivalen.

Prisvinnerne: Tom Johansen (til venstre) og Harald Skjæran

Her er spillet, først med kun nord og syd sine kort:

Meldingene: 

 

Nord var Tor Eivind Grude, syd Geir Helgemo, vest Harald Skjæran og øst Espen Larsen.

Hvilken sjanse har spillefører i 5 ruter?

Det ser ikke lyst ut med en mulig taper i både hjerter og kløver samt at motparten har spar ess. Etter dette utspillet er det ganske sikkert at øst har spar ess og vil stikke over sparhonnør fra nord. Og da vil ikke sparen gi noe avkast for en av de to andre taperne med bet i 5 ruter som resultat.

Kan det være slik at vest har vært uheldig med utspillet og det er en gavepakke for spillefører?

Ja, det kan hende vest har spilt ut spar unna knekten. Da vil liten fra nord gjøre at øst må på med esset. Ett ekstra sparstikk gir i så fall  avkast for en hjerter- eller kløvertaper - utgang til notering.

Geir Helgemo tenkte nok omtrent slik, og han var helt sikkert innom en annen mulighet som han slo fra seg da den neppe kan fungere (se nedenfor). Så å legge liten på utspillet er beste sjanse. og det gjorde han. Men slik så spillet ut:

Harald hadde underspilt spar ess mot en kontrakt på fem-trinnet! Og da Helgemo la liten fra bordet vant Larsen stikket med knekten hvoretter det måtte bli en bet.

Ps. Merk at om det ikke kommer liten spar ut vinnes kontrakten enkelt ved å spille på spar ess foran, en 50% sjanse.

Spilleførers alternativ etter liten spar ut er å satse på at utspillet faktisk er unna esset som er så uvanlig mot en kontrakt på fem-trinnet at det er normalt er feil å satse på det som spillefører.

Det er en bitte lille annen mulighet som jeg nevnte, satse på et innspill. Hvis spar konge legges i første stikk forventes at esset kommer på fra øst fulgt av mer spar, eller mer sannsynlig kløverskift. La oss si at det sitter slik at øst stikker sparhonnør med esset og det kommer kløverskift til esset. Da kan trumfen tas ut og sparen elimineres med den andre honnøren fulgt av den siste sparen til stjeling. Så tas A-K i hjerter fulgt av kløver kløver knekt i håp om at vest kommer inn og at han ikke har flere hjerter. I så fall må vest fortsette med spar- eller kløver til dobbeltrenons som gir avkast av en hjerter fra den ene siden mens det stjeles på den andre. Dette avhenger av at vest har kun to hjertere fra start, ikke umulig (og det hadde han jo). Men for at det skal fungere må vest også ha K-Q i kløver, og det er veldig usannsynlig, for med K-Q i kløver ville nok vest spilt ut kløver konge.

Så uansett hvor mye jeg prøver (litt halvhjertet...) å finne en mulighet for å skrive at Geir burde vunnet sin utgang blir det feil, han var nok sjanseløs. 

Konklusjon: Harald Skjæran fant et kreativt utspill i akkurat det riktige spillet, og det ga en velfortjent Skeidar-pris!

Med dette spillet avsluttes årets blogging, men jeg er tilbake i 2024.

GODT NYTT ÅR!

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.