Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

For de ferske (2)

Her er det andre spilleproblemet du kan prøve deg på.

Disse spillene som blir presentert i dag er vel mest for de som ikke er så veldig erfarne spillere, men det er en fare for en type feil som skjer også blant solide, eller til og med antatt sterke spillere. Derfor spørsmåltegnet i artikkelens tittel. Ofte skjer denne type feil fordi man ikke tenker seg om, kanskje noen sekunder er nok!

Så, planlegging er viktig! Ikke bare sett i gang og start å tenke etter en fire-fem stikk!

Giver syd. Ø/V i sonen. Lagkamp.

Første spørsmål gjelder meldingene, eller valg av åpningsmelding i et vanlig, naturlig system med sterke grander.

Her er det mange som åpner med 1 ruter. De fleste eksperte vil dog åpne med 1NT. Hvis det åpnes med 1 ruter får du et problem i andre melderunde; 2 ruter blir litt en undermelding - og 3 ruter en overmelding. Å få sagt fra om styrken med det samme fungerer ofte greit. Dessuten slipper du etter grandåpning problemet du får etter åpning med 1 ruter; du havner på tre-trinnet hvis du velger å hoppe til 3 ruter neste gang, ikke bra om makker er svak, eller risikerer miste en utgang hvis makker passer på en eventuell gjenmelding 2 ruter.

Det er ingen garantier for hva som blir rett i det enkelte spill, men jeg er ganske sikker på at det ofte lønner seg å åpne med 1NT med slikt. Damen dobbel i en eller flere farger er dessuten ofte bra grandverdier! Det skal lite til hos makker før oppspill fra hun til venstre gjør damen dobbel verdifull.

Etter din grandåpning melder makker Stayman før han sier 3NT over ditt 2 ruter-svar på 2 kløver. Fra vest kommer en liten spar i utspill. 

Planlegg spillet!

Du ønsker å leve av ruteren. Det ser fint ut, det er jo bare å gi bort ett ruterstikk så har du ofte fem stikk i fargen (3-2 sits). Da blir det fort snakk om hvor mange overstikk det kan bli. Er dette virkelig en utgang som det kan være fare for å gå bet i?

Teknikken med en slik ruterfarge kan ofte være å gi bort det første stikket i fargen i stedet for å spille A-K og liten ruter. Du må jo gi bort ett stikk i ruter uansett. Ved å gi bort det første har du en overgang i fargen siden nord vil ha igjen en ruter som du kan spille. Men hvis du ser deg blind på den potensielt stikkgivende ruterfargen kan det gå galt i første stikk hvis du uten å tenke deg om FØR du legger på til første stikk sier "ta en liten". Sparfargen ser jo ganske uinteressant ut - tre stikk uansett etter utspillet - men uinteressant er den ikke i dette tilfellet. La oss si du gjør feilen å si "liten spar". Øst kommer på med damen. Og slik ser kanskje hele spillet ut:

Etter spar ut fra vest, nieren fra nord og damen fra øst som stikkes av syd blir det en trist sparkombinasjon igjen hvis man tenker på ekstra inntak til syd. Du sitter nemlig nå med spar 10-6 på hånden og blokkerende K-J. Du dukker en ruter, og alt går greit om ruter sitter 3-2. Men den sitter 4-1, så det må gis bort ett ruterstikk til for å godspille fire stikk i fargen. Og nå har paradoksalt nok grandåpneren blitt helt uten flere inntak! Damene i hjerter og kløver kunne gitt inntak, men de er ikke sikre inntak når vest har begge kongene. Med kun to ruterstikk i denne kontrakten er det stor fare for å gå bet selv om det er stikkpotensiale over alt.

Løsningen for å sikre utgangen er å innse at mellomsparene er like store. Derfor, be om spar knekt i første stikk. Hvis den holder har du spar ess i behold hos syd - ett ekstra inntak. Her legger antagelig øst damen, og du vinner med esset. Forskjellen er at du nå har igjen 10-6 i spar hos syd og K-5 hos nord, og tieren er et ståstikk som følgelig gir ekstra inntak. 

I andre stikk liten ruter fra begge hender. Ø/V vinner stikket og spiller antagelig mer spar. Du vinner det stikket med nords konge for å beholde tieren som det siste inntaket, nødvendig i tilfelle ruteren sitter skjevt. Og det gjør den. Men nå kan du spille A-K i ruter og gi bort ett ruterstikk til. Dermed er resten av ruteren godspilt, spar 10 er inntaket. Med fire ruterstikk i stedet for to hvis du feiler i første stikk blir det ni enkle (3+1+4+1), og du spiller komfortabelt for overstikk og har gode muligheter for å få fatt det! 

 

 

 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.