Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

For de ferske? (1)

I dag får du i to innlegg etter hverandre et par spilleproblem. Disse spillene er vel mest for de som ikke er så erfarne spillere, men det er en type feil som skjer blant solide, eller til og med antatt sterke spillere og. Derfor spørsmåltegnet i artikkelens tittel.

Ofte skjer denne type feil fordi man ikke tenker seg om, kanskje noen sekunder er nok!

Å planlegge er viktig før man setter i gang og spiller. Mange finner det vanskelig å planlegge hele spilleføringen detaljert, for man vet jo ikke hva som skjer ut over i spillet. Det er i alle fall et godt tips å tenke seg om og ha en viss formening om hva man kommer til å prøve på, FØR man setter i gang. Det er ofte at feilen blir gjort i det første stikket! I det spillet som nå følger gjelder det imidlertid om å se en liten ekstra, kanskje litt skjult mulighet som en ellers trist blindemann gir.

Giver syd. Alle i sonen.

Vest hadde fått utlevert en flott vifte i dette spillet. Etter sterk, kunstig 2 kløveråpning melder vest hjerteren, antagelig to ganger, og havner i 4 hjerter til slutt. Nord spiller ut kløver dame. 

Spilleplan?

Det var en nokså trist blindemann som kom ned hos øst. Dog er det en fin ruterfarge der, men helt uten inntak til øst er det ingen mulighet for å få utnyttet den fargen. Du skulle så gjerne fått prøvd hjerterfinessen, men uten inntak til blindemann går ikke det. Det ser ut som om alt må spilles fra hånden. Eneste sjanse for å unngå hjertertaper hvis alt spilles fra vest er esset først, men da må en være så heldig at kongen singel kommer deisende - en veldig liten vinnersjanse. Og det er et annet problem her, sparfargen.

Så lenge ikke N/S har hjulpet til med for eksempel å sette opp ett sparstikk til spillefører vil det bli tre spartapere. Med den sannsynlige trumftaperen du må regne med blir det fire tapere og en bet i denne utgangen. Men det er en litt skjult verdi hos øst, en stjeleverdi i spar!

Utspillet vinnes, så spar med det samme. Hvis ikke motspillerne spiller trumf de to gangene de kommer inn i spar vil du få trumfet den tredje sparen og taper kun to sparstikk. I så fall blir det med en trumftaper ti stikk. Men de kan spille trumf sier du? Ja, men da har du en annen sjanse du kan prøve, den hjerterfinessen du trodde du ikke kunne få forsøkt. Hvis syd har hjerter konge kan dette gå bra:

Inne på kløver ess i stikk en spilles altså spar. Den går vel til syds knekt over tieren (hvis du spiller den lille sparen fra vest), og derfra må det komme hjerter for å skape problem for spillefører. Hjerterskift er egentlig det beste syd kan gjøre, og han håper selvsagt at nord har enten damen (eller knekten dobbel er nok) så ikke motspillerne risikerer å miste trumfstikket sitt. I så fall får N/S tatt vekk trumfene hos øst, og spillefører får tre spartapere og en hjertertaper. Men siden spillefører har denne sterke hjerterfargen kan han nå ta den hjerterfinessen det så umulig ut å få tatt. Å gå opp med trumfesset nå vil ikke fungere (hvis ikke kongen faller), for da blir det som sagt en hjertertaper og tre spartapere. Så vest tar hjererfinessen og spiller nok en spar. Hvis ikke forsvaret spiller nok en hjerter får spillefører trumfet den tredje sparen. Og om de spiller trumf får spillefører tatt en andre hjerterfinesse og unngår trumftaper. Det tapes kun tre sparstikk, utgang til notering.

 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.