Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Trening før bridgefestival (Motspill)

Lørdag starter New Zealand Bridge Congress, en lignende festival som den norske. Det blir spilling i åtte dager, og bridgefolket gleder seg veldig etter at den årlige NZ Congress med face-to-face bridge ble avlyst både i 2019, 2020 og 2021 pga. pandemien. 

Denne uken spilte en gruppe en treningsturnering før festivalen. Da kom det et interessant motspill. 

Vest sin gjenmelding 1NT viste 12-14 balanserte.

Du spiller ut hjerter 2 til liten fra bordet (øst), tieren fra makker og spilleførers knekt.

Å innhenting av informasjon bør skje allerede under meldingsforløpet, og enda mer idet du får se tretten kort i tillegg til dine egne (blindemanns) og første stikk er spilt.

Hva vet du så langt?

En god vane: På en måte, fortell deg selv den informasjonen du får så husker du den bedre senere. Du bygger bit for bit av bildet av kortene rundt bordet og får dermed en bedre mulighet til å finne riktig motspill. Du kan alltid se to hender, to hender skjult, og det handler selvsagt om å danne seg et bra bilde av de to skjulte hendene, her: makkers hånd og spilleførers.

Tips (og dette er vel opplagt, men): Når du vet noe om en farge hos en skjult hånd vet du samtidig hva den andre skjulte hånden har i fargen!

Så hva vet vi så langt, etter første stikk?

I dette tilfellet vet vi at makker ikke har hjerter konge, for med K-10-x eller noe sånt ville han lagt kongen, ikke tieren. Altså har spillefører både kongen og knekten i hjerter fra start, 4 av de 12-14 poengene han sitter med.

Spillet fortsetter med at spillefører tar for ess-konge i ruter. Makker følger med tieren, så kaster han hjerter 3 i andre ruterrunde (fordeling fra gjenværende).

Hva vet du nå?

Vi vet at spilleførter startet med fem ruter, makker kun en. Men enda viktigere i dette tilfellet er at vi vet at spillefører hadde A-K-J i ruter fra start, og det er 8 poeng. Sammen med de 4 poengene vi allerede vet om i hjerter er det 12 poeng hos vest. Så da blir svaret på tusenkroners spørsmålet "hvem har kløver ess ?" ikke så vanskelig?

Vest kan ikke ha kløver ess! For har han det kortet ville han hatt 16 poeng og åpnet med 1NT, ikke 1 i farge og så gjenmeldt 1NT med de 16 poengene! Vest kan ha kløver knekt, og i så fall er det ikke mye å gjøre i dette motspillet, men syd kan jo ha både kløver ess og knekt. Da har vi en sjanse!

Det er ikke alltid så fristende å skifte unna en konge når man ser damen på bordet. Hvis spillefører har esset gir du han ekstra stikk. Men her vet du hvem som har kløver ess, det er makker!

Spill en kløver, og kanskje like gjerne, skift til kløver konge!

Bingo!

Med det logiske kløverskiftet fra nord idet han er inne på ruter dame tar N/S fire kjappe kløverstikk som sammen med det ruterstikket nord allerede har fått gir en bet. Hvis ikke nord finner kløverskiftet får spillefører 2+3+4+0 = 9 stikk.

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.