Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Parfinalen: Gullkampen er ikke avgjort!

Parfinalens største forhåndsfavoritter Geir Helgemo-Kåre Bogø ledet lenge klart andre dag i Larvik, men ledelsen skrumpet litt mot slutten.

Er det hele avgjort?

Nei, mener jeg, men mange trodde åpenbart utover lørdagen at det er ganske sikkert det går mot gull for lederparet. Det blir selvsagt ingen overraskelse om de to spillerne som vant årets NM Monrad Par overlegent er norgesmestre igjen i morgen idet mesterskapet avsluttes rundt lunsj-tid. Det er imidlertid 27 spill igjen, og med en topp-bunn sving på 52 poeng kan ledelsen på 98 poeng forsvinne skulle lederparet stoppe litt opp, og en av utfordrerne kommer i flytsonen.

På 2.plass ligger et par som har kjempet i toppen i parfinaler i en årrekke, Sigurd Evjen- Vidar Smith.

Ole Berset-Bjørn Olav Ekren. Bak der er det en rekke sterke par som heller ikke er så langt unna. Om lederparet stikker i fra, eller i alle fall holder greit unna, vil det uansett bli en spennende kamp om medaljene.

Stian André Evenstad ble nr. 2 i fjorårets parfinale med sin sønn Nicolai Heiberg Evenstad. I årets finale spiller Stian med Espen Larsen. Utover lørdagen var de i perioder på topp-3, men falt litt av mot slutten lørdag. I det spillet vi tar med ga de lederparet et minus-spill.

Først, hvordan bør denne fargen spilles isolert sett?

Med "spilles best fargen isolert sett" menes spille den uten annen informasjon, og for å maksimere sjansene for maks antall stikk.

"Eight ever" er hovedregelen, dvs. når man har åtte kort til sammen i en farge bør det tas finesse etter damen heller enn å ta ess-konge og håpe damen faller. Men i dette tilfellet, hvilken vei bør finessen tas?

Jeg kan love deg at det valget koster en haug med poeng i spillet du skal få se om litt fra lørdagens spilling i Larvik.

I utgangspunktet er det 50-50 hvem av dem som har spar dame. Om det sitter 3-2 er det dermed hipp-som-happ hvilken vei finessen tas, men det kan jo sitte 4-1. Vests mellomkort i spar gjør at - uten annen informasjon - esset bør spilles først fulgt av tieren. Da får man med seg Q-9 fjerde hos syd også.

Å løse fargen uten taper om nord har damen fjerde kan gå an, men da må det spilles spar knekt fra vest og la den løpe i fargens første runde. Siden den planen innebærer at man ikke tar en honnør først kan finessen ryke til singel dame hos syd. Og tas kongen først får man ikke løst fargen med null taper om nord har damen fjerde.

Altså, esset først. Så tieren som får løpe - det er best i teorien.

Så spørs det da om teorien passer med den informasjonen man har.

Det er ikke unaturlig å havne i 6 spar eller 6 hjerter her. Det er en god slem, og siden jeg kan fortelle at hjerterfargen sitter greit handler det om tolv eller tretten stikk. Og det er valget i spar som her avgjør mange parturneringspoeng.

Kun to Ø/V-par stoppet i utgang. Ett par meldte 7 spar og kunne fått seg en ren topp om sparfargen hadde blitt løst, men siden det gikk galt ble det en ren bunn på dem i stedet. De andre var i lilleslem i et spill som normalt ville blitt forbigått i stillhet i svært mange lagkamper, slem meldt og vunnet ved begge bord, kanskje 1 imp til det ene laget for overstikket som de andre ikke fikk tak i.

I parturnering derimot var det ikke nok å melde slem og vinne den i dette spillet, overstikket var gullkantet.

Er det noen grunn til å fravike teorien om beste fargebehandling som vi nettopp gjennomgikk?

Nei.

Ved enkelte bord var nord innpå med en sperremelding i ruter. Det gjør det enda mer sannsynlig at å spille sparen gjennom syd er best, for med en haug med ruter hos nord, og dermed kun noen få ruter hos syd kommer det med "vacant spaces" inn i bildet. Om en vet en motspiller har noen få kort i en farge, den andre en halvmeter, så er det selvsagt flest ledige plasser for mange kort (i andre farger) hos han med få kort i den fargen det ble sperret. Den spilleren som ikke sperret har mest sannsynlig lengden i den fargen du må løse.

Noen ganger stemmer kartet med terrenget:

Å spille sparfargen for null taper med esset fulgt av tieren gir tretten enkle stikk i spar, hjerter eller grand. Det er selvsagt korrekt å spille majorkontrakt, og på seks-trinnet.

Pluss 1010 til Ø/V ga +12 (73%). Det var imidlertid en ganske lang rekke med +980, og det fikk Ø/V -12 for (kun 27 %), en sving på 24 poeng.

Lederparet måtte tåle -10 på dette spillet da Evenstad-Larsen spilte 6 spar med tretten stikk.

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.