Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Mer fra Parfinalen - en underlig konklusjon

Her er et spill fra lørdagens spilling i parfinalen som fikk en underlig konklusjon. Men igjen er det dette med teori og praksis, så å finne "beste kontrakt" her er i praksis umulig, og i praksis heller ikke poengivende.

I dette spillet avhenger mye av hvordan meldingene går. Hvis Ø/V bruker svake grander (12-14) kan det bli trist denne gangen, for da vil nord få muligheten til å melde inn med ruterfargen sin. Også hvis vest etter sterk 1NT fra øst "roter litt rundt", dvs. for eksempel overfører til kløver først, vil nord kunne melde. Om det derimot går rett frem, 1NT fra øst og svaret 3NT fra vest som vel er en grei melding, er nord utmeldt. Og da skal syd finne ut utspill mot 3NT. Etter spillet oppdages at ruter ut er tingen, men det er det ikke mange som finner på. 

Hva annet enn å være i 3NT kan Ø/V gjøre?

Vi tar en titt på fasiten igjen (computeranalysen), og den ser slik ut:

4 hjerter!

Konklusjonen er atlså at maksimalresultatet på dette spillet - i teorien - er +620 for utgang på 4-2 tilpasning!

Ø/V kan vinne ti stikk i 4 hjerter med denne 4-2 tilpasningen og denne sitsen, mens det er kun syv stikk i grand! De kan også vinne 5 kløver, en kontrakt som ikke er så populær i parturnering, spesielt ikke om man har relativt balanserte hender. 

I den obskure hjerterkontrakten hjelper det ikke forsvaret å ta seg en kløverstjeling. Kløver ess og en kløver til stjeling er to stikk, og mer enn for ruter ess får de ikke siden hjerteren sitter så brillefint. 

Det var selvsagt ingen Ø/V-par i 4 hjerter. Det ble heller ikke spilt 5 kløver ved noen bord.

To par må ha fått rutermelding inn vil jeg tro, og gjorde ikke noe veldig galt da de endte i kløverkontrakt og unngikk 3NT som i teorien er håpløst. De stoppet i 4 kløver med elleve stikk. Det ga imidlertid ikke særlig med poeng (-21 av 26 mulige). Den scoren (Ø/V +150) var bedre enn kun to Ø/V resultater hvor østs 3NT gikk to bet etter ruterutspill. Jeg antar nord hadde meldt ruter og at syd ikke fant ruterutspillet blindt, men det har jeg ikke fått bekreftet. 

Resten av Ø/V-parene vant 3NT. Noen tok ti stikk som kanskje føltes bra da de etter spillet raskt så at 3NT ville gått to bet med ruter ut, men ett overstikk i et spill der fasiten sier det er kun syv stikk var ikke godt nok. Pluss 630 til Ø/V ga nemlig hele -16!

Det betyr at om Ø/V hadde gjort det som er absolutt maksimalbridge i teorien og spilt 4 hjerter med ti stikk, ville de fått -18 på spillet!

Veldig mange Ø/V-par noterte +660 for to overstikk som ga strø over middels. Fire par i 3NT fikk +19 for tolv stikk og +690. 

To par delte toppen Ø/V for 3NT doblet med elleve stikk, +1150.

 

 

 

 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.