OBSERVASJONSTURNERING

I helgen ble det spilt en OBSERVASJONSTURNERING for spillere på damelandslaget og andre aktuelle par for internasjonal representasjon. Seks par deltok.

Dette var et interessant spill, spesielt i meldingene.

Giver vest, N/S i sonen 

Torild Heskje åpnet med 1 spar som vest, og Gunn Tove Vist sa 2 hjerter, naturlig utgangskrav. Vest sa 2 spar som her ikke viser seks spar i deres system, men kan være diverse minimumshender med fem spar. Øst kunne nå løfte 3 spar som krav (sterkere enn 4 spar) fordi utgangskravet allerede var etablert. Vest meldte 3NT som såkalt «non-serious» (i forhold til en eventuell slem), dvs. hun annonserer en grei hånd, men for å kontrollmelde direkte over makkerens støttemelding i denne situasjonen må hun ha sterkere kort. Med absolutt minimum ville hun løftet til 4 spar.

Det kom et par kontrollmeldinger før øst spurte med 4NT, Key Card Blackwood. Vest viste 0 eller 3 nøkkelkort (det måtte være 3) med 5 ruter, og øst spurte om trumfdamen med 5 hjerter. Vest sa 5 spar: «nei, jeg har ikke trumf dame». Hvordan bør øst tenke nå?

Gunn Tove Vist meldte 6 hjerter som et forslag. Det synes jeg har mye for seg da hun vet makkeren har spar konge, kanskje femte (og hun behøvde ikke ha knekten) og altså helt sikker ikke har spar dame. Øst kan se at kløver ess vil gi avkast for en spar på hennes egen hånd i hjerterkontrakt, så det kan godt være 6 hjerter er en bedre kontrakt enn 6 spar hvis sparfargen sitter skjevt fordelt.

Hva vest kan forvente med hensyn til hvor god hjerter øst må ha for det forslaget, og med hvilke kort vest bør passe på 6 hjerter og når hun skal plukke ut i 6 spar er kanskje litt mer uklart?

Heskje passet på 6 hjerter, og hele meldingsforløpet ble altså slik:

Slik hele spillet så ut var både 6 hjerter og 6 spar bra kontrakter:

Vist fikk ruter 2 i utspill fra syd til nords dame og esset mot 6 hjerter. Da er antagelig beste spilleplan å gi bort ett stikk i ruter, så stjele en ruter hos vest og etterpå ta ut trumfen. Det kan vel bli feil om det er en trumftaper (hjerter) siden å gi bort ruterstikket i så fall fører til en sikker bet (i så fall en trumftaper, men her satt jo trumfen greit). Og kanskje sitter det slik at hun kunne blitt kvitt to ruter og tapt kun ett hjerterstikk.

Vist spilte imidlertid på at hjerteren var uten taper (en veldig bra sjanse) og trumfet en ruter hos vest. En spar kan kastes på kløver ess senere, to «prove a point». Men her faller jo spar dame og det er ingen problemer verken i 6 spar eller 6 hjerter.

Ved et annet bord var Bodil Nyheim Øigarden-Liv Marit Grude i 6 spar. Førstnevnte tok alle tretten stikkene da spar dame falt under esset, og da kunne syds sparbeholding fiskes opp.

En kan finne ut det meste om resultatene og spillene som har blitt spilt på RealBridge, men etter denne turneringen var det litt vanskelig å finne sammenlagtresultater. Vi har imidlertid funnet ut at Ann Karin Fuglestad-Marianne Harding hadde best IMP-snitt over hele helgen.

I neste innlegg skal du få se en av det parets konvensjoner i bruk i to spill hvor det en var stor suksess, det andre fiasko.