Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

GUNSTIG SONE - da er det vel det meste nokså ufarlig?

Spiller du med Ekrens 2 ruter?

Det er en konvensjon som ble oppfunnet på 90-tallet, og Bjørn Olav Ekren fikk den versjonen av 2 ruteråpning oppkalt etter seg. Ekrens 2 ruter viser begge major og under åpnings styrke.

Da Ekrens 2 ruter kom var den veldig effektiv for oss som brukte den. Det med å få åpnet på to-trinnet med svake kort setter press på motparten. Raskt å få vist begge major (de høyeste rangerte fargene) er veldig gunstig, og det er som regel også ok for egen side om svarhånden er sterk. Men årsaken til suksessen den første tiden var nok først og fremst at motparten ikke visste hvordan de skulle gjøre det når motparten åpnet med 2 ruter.

Senere fant mange ut av hvordan de best kunne takle Ekrens. De (vi) som brukte Ekrens fikk noe oftere dårlige spill, og noen katastrofespill også. Konvensjonen mistet etter hvert noe av populariteten. Mange begynte å stille litt mer trygge krav til hva man åpnet med 2 ruter med, spesielt i sonen, og noen stilte mer krav til fargelengde som i begynnelsen var minst 4-4 i spar og hjerter. Men da falt frekvensen for åpningen.

Det som er helt klart er at Ekrens 2 ruter skaper sving. En del par, også internasjonalt bruker fortsatt «Ekrens», men mange av dem begrenser seg til å bruke konvensjonen utenfor sonen, eller i gunstig sone. Og de som bruker den i alle soneforhold stiller større krav til fordeling (for eksempel minst 5-5) hvis de er i sonen.

Hvor farlig er det å bruke Ekrens?

Det kan bli kostbart om motparten vet hva de driver med og makkeren til den som sier 2 ruter ikke har tilpasning. Men utenfor sonen er det ganske sjelden kostbare spill oppstår.

Under OBSERVASJONSTURNERINGEN for damer i helgen oppstod «Ekrens» noen ganger for paret som scoret best i turneringen, Ann Karin Fuglestad og Marianne Harding.

Her er den første hånden som vel er bortimot perfekt for Ekrens 2 ruter, og de var i gunstig sone. Da kan det vel ikke være særlig farlig?

Giver nord. Ø/V i sonen

      NORD

Med dette må man så klart åpne med 2 ruter hvis det er hva 2 ruter betyr i parets system. Hvis en ikke gjør det er det meningsløst å ha konvensjonen på systemkortet. Og idet du melder 2 ruter føler du deg vel ganske trygg på at dette ikke kan bli så galt, det er tross alt gunstig sone for deg og makker?

Ø/V var det yngste paret i dametroppen, Sofie G. Sjødal-Agnethe Kjensli. De spilte bra i helgen og noterte en hyggelig pluss-score totalt. Dette paret vil nok snart være svært aktuelt for det norske damelandslaget og de kan bli et fint par for Norge Damer i flere tiår fremover!

Nord åpnet altså med 2 ruter. Øst doblet, og syd sa pass som normalt betyr at hun ikke har tilpasning til noen majorfarge og har egen, lang ruterfarge. Dermed gikk det lynraskt pass rundt. Slik så hele spillet ut, og kontrakten ble altså 2 ruter doblet spilt av nord (!):

Nitrist kontrakt.

Ø/V fant ikke det helt perfekte motspillet selv om de startet med å ta ut trumfen (!). Spillefører fikk til slutt ett stikk som hun ikke skulle hatt, likevel syv doblede bet, Ø/V +1700.

Merk at Ø/V kan ta alle stikkene i egen kontrakt, i grand-, hjerter- eller ruterkontrakt). Hadde de gjort det i motspill mot 2 ruter doblet ville det altså blitt null stikk og Ø/V +2000 – en sjeldenhet.

Det er ikke slik at Ø/V egentlig har noen slem som kan meldes i dette spillet, det har de ikke ressurser til. Merk at både spar- og kløverfinessen går bra, og i egen kontrakt må hjerter dame lokaliseres for å få alle stikkene. Normalt er dette en vanlig utgang, mest sannsynlig 3NT.

Marianne Harding fortalte meg at hun selvsagt ser komikken i spillet, men mener dette burde vært unngått. Hun (syd) sier hun burde nok hatt mer ruter for å passe på østs dobling, og med disse kortene kunne hun sagt 2 hjerter. Hvis den ikke blir doblet er det greit, ikke farlig å gå en god del bet udoblet bet utenfor sonen. Hvis motparten dobler 2 hjerter kan hun forsøke seg med 2NT for å vise begge minor. Da kan de buklande i 3 kløver (eventuelt doblet) i dette tilfellet. Det ville heller ikke blitt noen fest, men billigere, om da ikke Ø/V rett og slett melder utgangen sin.

Dette var kanskje ingen god reklame for Ekrens 2 ruter, men det er som sagt en konvensjon som gir sving i begge retninger. Her er et annet eksempel med Ann Karin og Marianne som Ø/V. Du kan forsøke deg på meldeproblemet syd fikk.

Giver nord. Ingen i sonen.

     SYD

Nord passet, og øst åpnet med 2 ruter. Hva ville du meldt nå? Pass ser vel nokså normalt ut, men faremomentet når en spiller mot denne konvensjonen Ø/V her bruker er at du kan bli utmeldt selv om makker ikke hadde til åpning.

Alternativene til pass er ikke mange og gode med disse kortene. Noen bruker at dobler simpelthen viser en god åpningshånd, og at 2NT viser en sterk grandhånd med majorstoppere. Selv liker jeg å bruke at å melde 2 hjerter eller 2 spar mot en slik åpning er naturlig selv om åpneren har vist begge major. Det gjør at man kommer seg med i meldingene (ikke blir utmeldt), og det kan være slik at egen side har majorkontrakt selv om åpneren har vist minst fire kort i den fargen. Men sparfargen er ikke akkurat så sterk, spesielt når du vet øst har minst fire spar. Og å melde i andre hånd er dog ikke uten fare. Hvis makker har null og nada og/eller vi ikke har tilpasning i noen farge, og nestemann har «alt» kan det bli kostbart. Det er det som er slike åpningers fortrinn, usikkerheten det skaper for motparten.

Å melde inn 2 spar som naturlig melding har kanksje noe for seg, men du skulle som sagt gjerne hatt noe bedre spar for å gjøre det.

Syd passet. Da gikk det lynraskt pass rundt på 2 ruter. Du har en litt ekkel følelse nå, ikke sant?

Og ja, N/S var utmeldt. Å si at syd burde meldt er nok lettere med fasit i hånd, og det blir bare dumt å hevde at nord kunne gjort noe som helst. 

Fuglestad-Harding spilte 2 ruter og vant den akkurat, Ø/V +90.

N/S har en bra utgang i 4 spar. Slik det sitter går det ganske greit å få minst ti stikk, og det er elleve mulige stikk i sparkontrakt.

Ved de andre bordene ble 4 spar meldt og vunnet etter pass fra øst og åpning fra syd.

Ekrens 2 ruter - Annen mer "standard" bridge: 1-1

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.