Turnering med videogjennomgang (oppdatert 24/1)

Tirsdag 25. januar kl 18:00 kjører vi den tredje turneringen i en serie på tre der spillerne får tilsendt en videogjennomgang av anbefalt meldinger og utspill.

Turnering med videogjennomgang (oppdatert 24/1)

8 spill, så video

Turneringen blir spilt på RealBridge (med integrert lyd og bilde), så det blir omtrent som å spille bridge på Teams. Det blir 4 runder á 2 spill. Turneringen er åpen for alle, og alle får spille. De med medbragt makker setter seg på laveste ledige bordnummer (1, 2, 3 etc), mens de som søker makker signaliserer dette ved å sette seg på høyeste ledige bordnummer.

Selv om gjennomgangen er beregnet på relativt ferske spillere (ca ruternåla eller lavere), vil det være gode poeng å plukke opp for spillere på alle nivå, og turneringen er åpen for alle. Er du mer rutinert er dette en god anledning til å invitere med deg en av klubbens ferskere spillere. 

NB! Det er for få spill til at det blir utdelt mesterpoeng, og det er heller ikke ønskelig siden man i teorien kan finne spillene på forhånd. 

Spillerlenke:

https://play.realbridge.online/df.html?p=220125127337&q=CTurneringVideokommentar3av3Spiller

Informasjon for nye spillere på RealBridge

For de som ikke har spilt på RealBridge før: RealBridge er click&play. Du trenger integrert kamera og mikrofon på enheten du spiller på. Pass på at nettleseren du bruker er oppdatert til siste versjon.

Når du klikker på lenken over, kommer du til et innloggingsvindu. Sjekk at du ser deg selv i det lille vinduet til høyre, og at mikrofonen responderer når du snakker. Skriv inn fullt navn (viktig) og der det står ID-nummer skriver du inn medlemsnummeret ditt i NBF.

Tenker høyt om meldinger og utspill

I videoen tenker Høyland høyt i forhold til hvordan alle spillerne rundt bordet kan tenke og hvordan meldingsforløpet kan gå. Videogjennomgangen er på ca 25 minutt. Gjennomgangen er grundig og beregnet på relativt ferske spillere. Det vil si at rutinerte spillere kan ha mer avanserte systemavtaler enn det som legges opp til i gjennomgangen.

Inntektene går til juniorfondet

Høyland er en av landets mest erfarne bridgepedagogene. Han er i tillegg en av de som legger ned flest frivillige timer for bridgen (ble stemt fram som Årets Bridgeildsjel i 2014), både for egen klubb og nasjonalt, og da spesielt for juniorbridgen. Derfor har vi besluttet at inntektene fra denne andre turneringen (i en serie på tre) skal gå til juniorfondet.

Spillingen koster 25,-/spiller (minst, det er fullt lov å vippse mer om man ønsker å støtte litt ekstra til en god sak) som vippses til #688787.