Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Rundspilt

I auksjonsturneringen møtte man i nesten hver runde en nasjonal eller internasjonal toppspiller. Auksjonsobjektene spilte riktignok i de fleste tilfellene med for dem ukjente makkere, men mange av dem som hadde kjøpt seg en toppspiller i auksjonen var også meget gode spillere. Derfor ble det (for meg og makker i alle fall) mange dårlige spill. De rundspilte oss gang etter gang, og om en ikke får med seg alle stikkene sine i egne kontrakter og motspill heller blir det brutalt. 

Her er et eksempel på en av våre nitriste scorer denne kvelden (midt på natten for meg), en turnering det var hyggelig å spille likevel. Alt gikk til et meget godt formål, og det var moro å treffe mange kjente i den formen for online bridge (RealBridge) som er nærmest det å spille "face to face".

Dette er en normal utgang i hjerter, og ikke en helt håpløs lilleslem heller, men da må det sitte snilt. Omtrent en tredjedel av parene var i slem, men kun to par noterte +980.

Mot oss spilte de 4 hjerter. Der er det nokså greit å vinne elleve stikk, men det er en måte å få tolv stikk på også. I alle fall med kløver i utspill fra øst som jeg spilte. 

Det vinnes med kløver ess i første stikk. Fortsettelsen som gir tolv stikk er hjerter til esset som feller damen, hjerter til knekten, en ubesværet finesse med hjerter 9 før vests fjerde trumf tas ut. Hvis øst kaster en ruter underveis blir det kun en rutertaper.

Nå er det en mulighet å spille på ruter konge hos øst da knekten i så fall blir et vitalt inntak til syd slik at kløveren kan utnyttes. Og at øst har endel å passe på får nok spillefører en klar følelse av idet øst må kaste på de tre siste trumfrundene.

Med kun en trumf igjen må spillefører være nøyaktig. Etter fire runder trumf må han spille liten ruter mot knekten. Det blir selvsagt veldig feil om vest har ruter konge singel eller dobbel, men bullseye når øst har K-10-x-x. 

Idet det spilles liten ruter fra nord blir øst utsatt for en såkalt "Mortons Fork". Det betyr at hvis han tar ruterstikket med kongen forærer han spillefører hele rutererboka. Hvis han ikke tar stikket får han ikke for kongen, for spillefører skifter fot.

Altså:

Hvis øst går opp med ruter konge står resten av ruteren, tolv stikk.

Så øst må legge liten ruter. Da vinnes stikket for ruter knekt og det spilles stor kløver. Vest legger en honnør, og nord stjeler. Så spar til kongen og stor kløver som foræres til vest (nord har ikke flere trumf) mens en ruter forsvinner fra nord. To kløverstikk står nå hos syd. Dette gir totalt to sparstikk, fem hjerterstikk, to (!) ruterstikk og tre kløverstikk = 12. 

GIB analysen (åpne kort) sier det kun skal være mulig å vinne elleve stikk. Det tror jeg er om øst spiller ut spar. Da blir det et slags tempo/overgangsproblem som gjør at spillefører ikke får det til. Men med hjerter, kløver eller ruter ut er det mulig å få tolv stikk.

Å notere +480 ga +54 av 80 mulige plusspoeng (i utregningen overall), og det er over 80%. De som fikk elleve stikk og +450 fikk seg et middelsspill.

 

 

 

Kommentarer

Det skal ikke være mulig å få 12 med kløver ut fra øst, mot optimalt motspill. Det blir ingen Morton's fork her etter at syd blir skvist på den fjerde trumfen? Da blir ruteren blokkert og du mangler inntak i nord til å realisere ruteren, eller så blir det en kløver for lite å kaste ruter på. Det lar seg ikke gjøre å teste ruter før trumfen er ute, for da blir det kongestikk og stjeling i ruter. For å få 12 stikk i nord med åpne kort må du få rødt utspill fra øst. Hva som er mulig/naturlig i reelt spill skal jeg ikke uttale meg om, men øst kan vel trygt kaste 2 minst 2 kort i begge de svarte fargene på de tre trumfene han ikke kan følge på.

...

Så kommer 10.000 kroners-spørsmålet: Hva kastet blindemann på den fjerde trumfen?

Svaret er at blindemann ikke kan kaste noe kort. Hvis han kaster en kløver, blir det igjen et ruterstikk til motparten til slutt. Og hvis han kaster en ruter (som opplagt var det som skjedde ved dette bordet) kan Øst gå opp med ruter Konge og fortsette med kløver. Med ruteren blokkert kan ikke Nord gjøre noe annet enn å gi bort et kløverstikk.

Totalt 3 kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.