Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Påskenøtt (2) - Spilleprøve

Vi tar med en spilleprøve til, igjen med en nokså ofte forekommenede problemstilling.

Giver syd. Alle i sonen.

Som syd åpnet du med 1 kløver. Vest gikk innpå med 1 ruter, og nord meldte 2 ruter krav (som regel med kløverfarge og gode kort), pass fra øst og 2NT fra deg som nord løfter til 3NT. Vest spiller ut ruter 5 (fjerde høyeste). Spilleplan?

Et lite sidepoeng først; jeg tror ikke at å be om knekten i første stikk tjener til noe her. Hvis vest har A-Q står knekten, men om du blir sittende med K10 mot singel 2 eller K-7 mot singel knekt etter å ha vunnet første stikk er det uansett en skummel kombo, gjennomspill av ruteren blir fælt. Hvis du har kongen tynt tredje mot knekten dobbel bør knekten prøves, men med denne kombinasjonen er det nok bedre å legge liten. Kanskje har øst damen tynt dobbel eller tredje og legger på damen idet du legger liten fra bordet, og i så fall har du fått dobbelstopper i fargen. Men i dette tilfellet har ikke øst damen og legger ruter 8 idet du vinner stikket med tieren (eller knekten). 

Hva nå?

Du må leve av kløveren. La oss si du la ruter knekt (feilaktig) i første stikk og den vant stikket. Legger du ned kløver ess nå?

I så fall går du bet hvis vest er på høyden. Hele spillet ser slik ut:

Problemet i dette spillet er å identifisere hvem som er den "farlige motspilleren". Da dette spillet forekom i en treningskamp og jeg spurte det spørsmålet sa de ferske spilleren ganske kjapt "vest er den farlige". Ja, det er vest som kan ta mange stikk, fem ruterstikk faktisk om ruteren blir gjennomspilt. Men det er øst som er den "farlige motspilleren", den motspilleren du ikke kan slippe inn. Kan det unngås og likevel få godspilt kløveren som du må leve av?

Ja og det sitter som du ønsker. Men da må du ikke legge ned en kløverhonnør først. Hvis du gjør det kan vest kvitte seg med kløver dame under esset eller kongen som om det kortet er smitttet med en farlig sykdom. I så fall må øst få komme inn på kløver knekt, og da blir det ikke moro for spillefører med ruter gjennom syd. 

Riktig spill er hvis du vant med ruter knekt å spille hjerter til hånden og kløver opp. (Hvis du vant første stik med ruter 10 spilles liten kløver mot nord i andre stikk) Hvis vest slenger på kløver dame med det samme legger du elegant liten fra nord og øst får ikke komme inn. Hvis vest legger liten i første kløverrunde spilt fra syd stikkes med esset, hjerter til hånden en gang til og kløver opp mot nord en andre gang. Da kommer kløverdamen på, og du lar vest beholde det stikket. Nå er det safe, ruter konge dobbel er beskyttet med vest inne, og du vinner 1+3+1+4 = 9 stikk, utgang til bokføring. Hvis øst får komme inn i kløver blir det to bet.

Denne varianten kalles for "avoidance play", dvs. du forsøker å unngå at den motspilleren som er farlig å slippe inn får komme inn.

Merk at om ikke kløver dame kommer på i første eller andre kløverrunde spilt fra syd må du ta den andre kløverhonnøren også, for legger du liten andre gang er det meget stor fare for at øst kommer inn på høyere kløver. Så hvis vest følger med to små, eller liten og så knekten tar du den andre kløverhonnøren og spiller en tredje runde kløver. Da er håpet at vest er den som har tre kløvere og kommer inn tredje gang. Men så lenge damen kommer på første eller andre gang er det "enkelt", du gir vest det stikket. Ø/V må jo få ett kløverstikk uansett. Så det spiller ingen rolle i hvilken kløverrunde de får det stikket så lenge det er vest som får det.    

Kommentarer

Det fins en alternativ plan hvis kl dame ikke dukker opp 1.eller 2. gang du spiller kl mot AK. Den er avhengig av spar K hos ru handen. Enten Kxx eller KJ/KT. Muligheten for å falle tilbake til kløveren er vel der også hvis innmelderen feks har Kx i spar.

Totalt 1 kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.